Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Генеральной администрацией таможен Китайской Народной Республики относительно взаимной помощи в проверке достоверности задекларированной стоимости товаров

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 02.09.2010
действует с 02.09.2010

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією митниць Китайської Народної Республіки щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.09.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 02.09.2010 р.

Державна митна служба України та Генеральна адміністрація митниць Китайської Народної Республіки (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодопомогу у митних справах, підписаної 22 грудня 1997 року,

з метою забезпечення ефективної перевірки достовірності задекларованої вартості ввезених та вивезених товарів певної групи високого ризику, про які відомо, або стосовно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовуються при вчиненні порушень митного законодавства

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони домовилися про те, що одна Сторона на письмовий запит іншої Сторони, буде перевіряти відповідність змісту нижчезазначених документів, зокрема, інформації про митну вартість, наданих запитуючій Стороні при ввезенні окремих товарів про які відомо, або стосовно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовуються при вчиненні порушень митного законодавства.

1) контракт;

2) інвойс;

3) товаротранспортні документи;

4) сертифікат походження (відповідно пред'явлений);

5) митну декларацію.

Стаття 2

Для забезпечення належного виконання цього Протоколу Сторони надають повноваження своїм відповідним підрозділам, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодопомогу у митних справах, підтримувати зв'язки в межах цього Протоколу.

Стаття 3

Сторони надають відповіді на запити запитуючої сторони щодо перевірки відповідності змісту документів протягом встановленого терміну і підтримують безпосередні зв'язки між уповноваженими підрозділами з метою кращого застосування Протоколу.

Сторони здійснюють перевірку відповідності змісту документів за наявності відповідних повноважень та в межах своєї компетенції, згідно з національним законодавством та нормативними документами, за винятком деталей змісту документів. Запитувана Сторона повідомляє, якщо перевірку неможливо здійснити.

Сторони шляхом переговорів визначатимуть обсяги витрат та робіт, необхідних для виконання цього Протоколу.

Стаття 4

Сторони використовують інформацію, отриману згідно зі статтею 1 цього Протоколу виключно для цілей, визначених цим Протоколом. Будь-яка Сторона не використовує отриману інформацію з інших цілях, зокрема, в якості доказу у процесуальних діях, без наявності письмового дозволу Сторони, яка надала цю інформацію. Така інформація вважатиметься конфіденційною і матиме у Сторони, що її отримала, такий самий ступінь конфіденційності, який застосовується до подібної інформації згідно з її національним законодавством.

Стаття 5

Запитуюча Сторона перед тим, як надіслати запит запитуваній Стороні бере на себе такі зобов'язання:

1) Згідно з дозволом запитуюча Сторона вживає необхідних заходів для вивчення достовірності документів таких як контракт, інвойс, товаросупровідний документ, митна декларація, сертифікат походження товарів, дозвільний документ, страховка тощо;

2) Аналізує попередні імпортні операції імпортера;

3) На основі інформації, отриманої відповідно до абзаців першого і другого цієї статті, здійснює оцінку ризиків.

Стаття 6

Запити, про які зазначається у статті 1 цього Протоколу, складаються з таких положень:

1) Мета та особливі причини запиту;

2) Детальне роз'яснення заходів згідно із зобов'язаннями, викладеними у статті 5 Протоколу;

3) Суть запиту для здійснення перевірки та документи, зазначені у статті 1 цього Протоколу;

4) Відповідна інформація, яка має відношення до справи та допоможе апитуваній Стороні знайти відповідну експортну документацію щодо товарів, імпортованих запитуючою Стороною, має містити ім'я експортера, дату експорту, коносамент та ін.;

5) Посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких певні товари відомі або відносно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовуються при вчиненні порушень митного законодавства;

6) Імена (назви) і адреси осіб, про які йдеться у запиті.

Запити, які надсилаються відповідно до цього Протоколу, складаються письмово англійською мовою або офіційною мовою держави запитуваної Сторони. Документи, які додаються до запиту та які необхідні для його розгляду, також мають бути викладені англійською мовою або офіційною мовою держави запитуваної Сторони.

Стаття 7

1. Якщо будь-яка допомога, про яку запитується згідно з цим Протоколом, може загрожувати суверенітету, безпеці, громадському порядку або будь-якому іншому суттєвому національному інтересу запитуваної Сторони, чи завдавати шкоди законним промисловим, комерційним чи професійним інтересам, у наданні такої допомоги може бути відмовлено письмово цією Стороною чи надано відповідь у інший термін або за інших умов.

2. Надання допомоги може бути відстрочено запитуваною Стороною на підставі того, що це перешкоджає провадженню дізнання, слідства та розгляду справи у суді.

3. У разі, якщо запитуюча Сторона не могла б виконати такий запит запитуваної Сторони, вона повинна зазначити цей факт у своєму запиті. Виконання такого запиту здійснюється згідно з рішенням запитуваної адміністрації.

4. Запитувана Сторона може відмовитись від надання допомоги, коли зусилля, яких докладає запитувана Сторона та результати, яких очікує запитуюча Сторона, є очевидно нерівнозначними.

5. Якщо інформація не може бути надана запитуючою Стороною, запитувана Сторона вживатиме усіх необхідних заходів згідно зі своїми повноваженнями та компетенцією для отримання такої інформації. Якщо необхідно, запитувана Сторона надаватиме інформацію інших компетентних органів влади запитуючій Стороні в межах свого національного законодавства.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання. Термін дії Протоколу необмежений.

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситись зміни.

Кожна зі Сторін у будь-який час може інформувати іншу Сторону про своє рішення припинити дію цього Протоколу шляхом направлення письмового повідомлення. Дія цього Протоколу припиняється через шість місяців після дати отримання такого повідомлення. Запити, що отримані Сторонами до моменту припинення дії Протоколу, повинні бути виконані відповідно до його положень.

Вчинено в м. Пекін "2" вересня 2010 року в двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу текст, викладений англійською мовою, матиме переважну силу.

 

За Державну митну службу
України
 

За Генеральну адміністрацію
митниць Китайської Народної
Республіки
 

Опрос