Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Министерством образования и науки Украины и Министерством просветительства Республики Молдова о сотрудничестве в области образования на 2010 - 2011, 2011 - 2012 и 2012 - 2013 учебные годы

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 29.06.2010
Утратил силу

ПРОТОКОЛ
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти на 2010 - 2011, 2011 - 2012 та 2012 - 2013 навчальні роки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.06.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.06.2010 р.

Протокол втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Міністерство освіти і науки України та Міністерство просвіти Республіки Молдова, далі - Сторони,

згідно з положеннями Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, підписаного у м. Кишинів 20 березня 1993 року, прагнучи до подальшого зміцнення і розвитку взаємовигідного співробітництва на принципах рівності прав, самостійності і цілісності освітніх систем держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть у галузі загальної середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої та післядипломної освіти.

Стаття 2

Сторони обмінюватимуться інформацією щодо змін у законодавстві держав Сторін в галузі освіти, проводитимуть семінари, конференції та інші заходи з питань розвитку освітніх систем України і Республіки Молдова.

Стаття 3

Сторони, з метою забезпечення освітніх потреб представників своїх національних меншин в Україні та Республіці Молдова, сприятимуть подальшому функціонуванню дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з державною мовою навчання іншої Сторони, а також вивченню державної мови і літератури, історії, культури і традицій українського і молдовського народів, в місцях компактного проживання їх національних меншин.

З цією метою Сторони щорічно забезпечуватимуть підвищення кваліфікації вчителів відповідних державних мов Сторін у кількості 25 осіб строком до 2 тижнів.

Стаття 4

З метою забезпечення навчального процесу в системі дошкільної та загальної середньої освіти для представників відповідних національних меншин, Сторони, у відповідності із своїм національним законодавством, своїх можливостей і взаємних заявок кожної із Сторін, надаватимуть на взаємній основі навчально-методичну та художню літературу, а також фахові періодичні видання.

Стаття 5

Сторони щорічно надаватимуть громадянам Республіки Молдова та, відповідно, громадянам України 105 стипендій для здобуття повної вищої освіти (цикл I і II) і 3 стипендії для навчання в аспірантурі/докторантурі у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України і Міністерству просвіти Республіки Молдова.

Стаття 6

1. Сторони щорічно, до 31 березня, обмінюватимуться інформацією стосовно спеціальностей, що надаються, та умов вступу до вищих навчальних закладів.

2. Умови фінансування, що стосуються обмінів в рамках Статті 3 цього Протоколу наступні:

- Сторона, що направляє, забезпечує транспортні витрати;

- Сторона, що приймає, бере на себе витрати на перебування кандидатів.

3. Умови фінансування, що стосуються академічного обміну в рамках Статей 5 і 6 цього Протоколу, встановлюються наступним чином:

- кандидати на навчання беруть на себе транспортні витрати на проїзд до місця навчання і у зворотній бік;

- сторона, що приймає, бере на себе витрати щодо перебування громадян Сторони, що направляє: безкоштовне навчання, забезпечення стипендією згідно з чинним законодавством держави Сторони, що приймає, проживання (розмір оплати за проживання в студентських гуртожитках відповідає оплаті, установленій для студентів - громадян держави Сторони, що приймає).

3. Медичне обслуговування забезпечуватиметься відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

Стаття 7

Сторони створять спільну Комісію у складі 6 осіб, по 3 особи з кожної Сторони, для забезпечення моніторингу виконання цього Протоколу. Сторони нададуть одна одній кандидатури членів Комісії протягом 2 місяців після підписання цього Протоколу.

Засідання спільної Комісії проводитимуться за домовленістю Сторін почергово в Україні та Республіці Молдова.

Стаття 8

Сторони сприятимуть налагодженню та розвитку прямого співробітництва між навчальними закладами, які, виходячи із взаємних інтересів, можуть укладати угоди про співробітництво згідно з положеннями цього Протоколу.

Стаття 9

Сторони, на взаємній основі, прийматимуть без сплати за навчання дітей працівників дипломатичних представництв на навчання до державних навчальних закладів підпорядкування Сторін.

Стаття 10

Сторони сприятимуть участі учнів і студентів навчальних закладів в олімпіадах, конкурсах, фестивалях та інших заходах, що проводитимуться в Україні та Республіці Молдова.

Стаття 11

Сторони співпрацюватимуть у сфері забезпечення якості освіти і, з цією метою, обмінюватимуться інформацією з питань процедури ліцензування і акредитації навчальних закладів і освітніх програм.

Стаття 12

Фінансування заходів, передбачених цим Протоколом, здійснюється в рамках фінансових можливостей кожної із Сторін.

Стаття 13

Цей Протокол може бути змінено або доповнено за взаємною згодою Сторін, що буде оформлено додатковим протоколом, який буде невід'ємною частиною цього Протоколу і набере чинності згідно із Статтею 15 цього Протоколу.

Стаття 14

Спірні питання щодо тлумачення і застосування положень цього Протоколу між Сторонами вирішуватимуться дипломатичними каналами шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 15

1. Цей Протокол набирає чинності з дня його підписання і буде чинним до 31 серпня 2013 року.

2. Дію цього Протоколу може бути продовжено до 31 серпня 2014 року за взаємною письмовою згодою Сторін.

3. Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. Протокол втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання цього письмового повідомлення.

Вчинено в м. Кишинів "29" червня 2010 року в двох примірниках, кожний державною мовою Сторін, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство освіти і науки
України
 

За Міністерство просвіти
Республіки Молдова
 

Опрос