Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Македония об условиях взаимных поездок граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 06.02.2010

УГОДА
 між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про умови взаємних поїздок громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.02.2010 р.*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 30.06.2010 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 27.08.2010 р.

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Македонія, далі - Сторони,

керуючись бажанням подальшого розвитку дружніх стосунків між двома державами,

прагнучи спростити режим взаємних поїздок громадян держав обох Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави іншої Сторони на підставі дійсних проїзних документів, зазначених у Додатках 1 і 2 до цієї Угоди, та дійсних віз, якщо інше не передбачено цією Угодою.

Стаття 2

1. Сторони не пізніше 30 днів з дати підписання цієї Угоди обмінюються по дипломатичних каналах зразками дійсних проїзних документів.

2. У випадку внесення змін до дійсних проїзних документів або введення нових проїзних документів, Сторони по дипломатичних каналах невідкладно повідомляють про це одна одну та надсилають зразки нових або змінених дійсних проїзних документів не пізніше ніж за 30 днів до початку їх використання. 

Стаття 3

Неповнолітні громадяни держави однієї із Сторін в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави іншої Сторони відповідно до положень цієї Угоди за дійсними проїзними документами або на підставі паспортних документів для виїзду за кордон батьків (законних представників), які їх супроводжують, із внесенням у ці документи згідно з встановленим законодавством кожної з обох держав порядком відомостей про дітей.

Стаття 4

Громадяни держави однієї із Сторін в'їжджають, прямують транзитом або виїжджають з території держави іншої Сторони через пункти пропуску через державний кордон, відкриті для міжнародного сполучення згідно із законодавством кожної із Сторін.

Стаття 5

Під час перетину державного кордону громадяни держав Сторін зобов'язуються дотримуватися правил і процедур, встановлених чинним внутрішнім законодавством іншої Сторони.

Стаття 6

1. Громадяни держави однієї із Сторін, які користуються дійсними дипломатичними або службовими паспортами, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом та перебувають на території держави іншої Сторони без візи за умови, якщо перебування на її території не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

2. Громадяни держави однієї із Сторін, направлені на роботу до дипломатичних представництв та консульських установ або до представництв при міжнародних організаціях, що знаходяться на території держави іншої Сторони, а також члени їхніх сімей, які перебувають разом з ними або їх супроводжують (чоловік, дружина, неповнолітні діти та інші особи, які перебувають на їхньому утриманні), що мають дипломатичні або службові паспорти, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом або перебувають на території держави іншої Сторони протягом всього строку їх акредитації без віз.

Стаття 7

1. Громадяни держави однієї Сторони, які прямують транзитом через територію держави іншої Сторони, можуть перебувати на території цієї держави на підставі дійсних проїзних документів без віз не більше 5 днів.

2. Умовою для транзиту є наявність одного з документів, зазначених в Додатку 3 до цієї Угоди, що підтверджує транзитний характер поїздки.

Стаття 8

1. Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію держави іншої Сторони з метою ділових контактів, здіснення обміну в науково-технічній, освітній, культурній та спортивній сферах або журналістської діяльності, короткострокового перебування з метою навчання та лікування, а також відвідання родичів або знайомих, в'їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої Сторони без візи до 90 днів протягом 180 днів.

Підставою для в'їзду громадян Республіки Македонія на територію України є оригінал запрошення, оформленого відповідно до чинного законодавства України.

Підставою для в'їзду громадян України на територію Республіки Македонія є оригінал запрошення, завіреного відповідним державним органом Республіки Македонія.

2. Громадяни держави однієї Сторони, які подорожують з метою туризму, в'їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої Сторони без візи на підставі оригіналу договору про надання туристичної послуги (ваучеру) і підтвердження про прийняття іноземного туриста від організації, що здійснює туристичну діяльність на території держави іншої Сторони, строком до 30 днів.

Стаття 9

Від обов'язку отримати візу або запрошення звільняються такі категорії громадян держав обох Сторін:

1) члени екіпажів цивільних повітряних суден України і Республіки Македонія - за наявності запису в декларації (польотному завданні);

2) члени екіпажів цивільних повітряних суден третіх держав - за наявності запису в декларації (польотному завданні);

3) члени екіпажів та персонал повітряних суден України і Республіки Македонія, а також персонал рятувальних команд, які відряджаються на територію держави іншої Сторони з метою участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Стаття 10

Громадяни держави однієї із Сторін, які мають дозвіл на постійне або тимчасове перебування на території держави іншої Сторони виїжджають, в'їжджають і перебувають на території держави іншої Сторони без візи.

Стаття 11

1. Відповідні органи держав обох Сторін розглядають заяви про видачу одноразової візи, як правило, не більше 5 робочих днів з дати прийому відповідної заяви та документів, необхідних для видачі візи.

2. Відповідні державні органи обох Сторін розглядають заяви про видачу багаторазової візи, як правило, протягом 10 робочих днів з дати прийому відповідної заяви і документів, необхідних для видачі візи.

Стаття 12

1. Сума збору за видачу візи громадянам держав обох Сторін встановлюється на взаємній основі відповідно до чинного внутрішнього законодавства кожної з держав Сторін.

2. Збір за видачу візи не стягується з наступних категорій громадян держав Сторін:

1) осіб віком до 18 років та старших 65 років;

2) інвалідів, а також осіб, які їх супроводжують;

3) осіб, які в'їжджають на підставі отриманого повідомлення про смерть або тяжку хворобу члена сім'ї;

4) осіб, які в'їжджають на підставі запрошення працівників дипломатичних представництв та консульських установ держав Сторін;

5) викладачів, аспірантів, студентів вищих освітніх закладів, які направлені на навчання на підставі відповідних міжурядових, міжвідомчих угод або угод між університетами;

6) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення на територію держав Сторін транспортними засобами, зареєстрованими в Україні або Республіці Македонія.

Стаття 13

1. Громадяни держави однієї Сторони, які під час перебування на території держави іншої Сторони втратили дійсні проїзні документи, виїжджають з території держави перебування на підставі дійсних проїзних документів, виданих дипломатичними представництвами або консульськими установами держави, громадянами якої вони є, на заміну втрачених, без зобов'язання отримати візу.

2. Громадянам держави однієї Сторони, які не мають можливості вчасно залишити територію держави іншої договірної Сторони з надзвичайних причин (їхньої хвороби або хвороби їх близького родича чи супроводжуючої особи, стихійного лиха та ін.), при наявності документального або іншого достовірного підтвердження таких причин, продовжується термін дії візи і строк перебування в цій державі відповідно до чинного внутрішнього законодавства цієї держави без стягнення зборів на період, необхідний для повернення в державу громадянства або державу їх постійного проживання.

Стаття 14

1. Положення цієї Угоди не поширюються на громадян держав обох Сторін, які в'їжджають на територію держави іншої Сторони з метою працевлаштування. Порядок видачі дозволів та віз таким особам встановлюється відповідно до чинного внутрішнього законодавства кожної з держав Сторін.

2. Положення пункту 1 цієї Статті не поширюються на громадян держав Сторін, які в'їхали на територію держави іншої Сторони до дня набуття чинності цією Угодою і перебувають там на законних підставах з метою здійснення трудових відносин.

Стаття 15

1. Жодне з положень цієї Угоди не обмежує право відповідних органів держави однієї Сторони заборонити в'їзд та перебування на території цієї держави громадянам держави іншої Сторони, а також право обмежити або припинити перебування таких осіб відповідно до чинного законодавства своєї держави.

2. Положення цієї Угоди не впливають на права і зобов'язання держав Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Республіка Македонія.

Стаття 16

1. Кожна із Сторін з метою забезпечення державної безпеки, захисту громадського порядку і здоров'я населення, може тимчасово зупинити повністю або частково дію положень цієї Угоди.

Письмове повідомлення про тимчасове зупинення дії положень цієї Угоди надсилається дипломатичними каналами не пізніше, ніж за 48 годин до такого тимчасового зупинення дії.

2. Сторона, яка прийняла рішення про тимчасове зупинення дії цієї Угоди з причин, наведених у пункті 1 цієї статті, таким же чином повідомляє іншу Сторону про поновлення дії цієї Угоди.

Стаття 17

Можливі спори, що виникають при тлумаченні, застосуванні або імплементації положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 18

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на 30-й день з дати отримання останнього письмового повідомлення, надісланого по дипломатичних каналах, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни або доповнення до цієї Угоди набирають чинності згідно з п. 1 цієї статті.

3. Після початку переговорів між Республікою Македонія та Європейським Союзом щодо вступу Республіки Македонії до Європейського Союзу Сторони проведуть консультації щодо подальшого застосування положень цієї Угоди.

4. З дати набрання чинності цією Угодою у відносинах між Україною та Республікою Македонія втрачає чинність Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзним Виконавчим Віче Скупщини Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про взаємні поїздки громадян, підписана в Москві 31 жовтня 1989 року.

5. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами. Ця Угода втрачає чинність через 90 днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Підписано в Мюнхені "6" лютого 2010 року у двох примірниках, кожний українською та македонською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року N 1427-р уповноважено Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Македонія Гончарука Юрія Олексійовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 523 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 126)

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Республіки Македонія
 

 

ДО УГОДИ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ ПРО УМОВИ ВЗАЄМНИХ ПОЇЗДОК ГРОМАДЯН

Перелік документів, що видаються громадянам Республіки Македонія для в'їзду, виїзду та перебування в Україні:

1) дипломатичний паспорт;

2) службовий паспорт;

3) національний паспорт;

4) посвідчення особи на повернення в Республіку Македонія (тільки для повернення в Республіку Македонія).

 

ДО УГОДИ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ ПРО УМОВИ ВЗАЄМНИХ ПОЇЗДОК ГРОМАДЯН

Перелік документів, що видаються громадянам України для в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Македонія:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2) проїзний документ дитини;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

5) посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

6) посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну);

7) посвідчення члену екіпажу (за наявності запису в польотному завданні).

 

ДО УГОДИ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ ПРО УМОВИ ВЗАЄМНИХ ПОЇЗДОК ГРОМАДЯН

Перелік документів, що підтверджують транзитний характер поїздки:

1) віза до третьої країни;

2) проїзний квиток;

3) посвідка на проживання;

4) документи, що підтверджують транзитний характер міжнародних вантажних та пасажирських перевезень автотранспортом і залізничним транспортом через територію держав Сторін.

____________

Опрос