Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Генеральной прокуратурой Украины и Генеральной прокуратурой Республики Молдова во исполнение статьи 3 Договора между Украиной и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 13 декабря 1993 года

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 16.07.2010

УГОДА
між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Республіки Молдова на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.07.2010 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 16.07.2010 р.

Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура Республіки Молдова (надалі - центральні органи),

прагнучи до спрощення порядку надання правової допомоги,

реалізуючи в межах своєї компетенції повноваження впроваджувати безпосередній порядок зносин між органами прокуратури Договірних Сторін, передбачене пунктом 3 статті 3 Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року (надалі - Договір),

враховуючи положення національного законодавства Договірних Сторін,

домовились про наступне:

СТАТТЯ 1

Обласні та прирівняні до них прокуратури України (надалі - обласні прокуратури України) та Генеральна прокуратура Республіки Молдова під час виконання клопотань про надання правової допомоги в кримінальних справах і перейняття кримінального переслідування зносяться між собою безпосередньо, за винятком випадків, передбачених статтями 4 та 7 цієї Угоди.

Вказаний порядок застосовується при передачі клопотань органів розслідування Договірних Сторін про надання правової допомоги в кримінальних справах та передачу кримінального переслідування, а також повідомлень про вчинення злочинів і звернень громадян про порушення прав та законних інтересів, допущені під час розслідування на території Договірної Сторони.

СТАТТЯ 2

Клопотання про надання правової допомоги передається Генеральною прокуратурою Республіки Молдова на адресу обласної прокуратури України, компетенція якої поширюється на територію, де підлягають виконанню запитувані дії.

Обласна прокуратура України передає клопотання про надання правової допомоги на адресу Генеральної прокуратури Республіки Молдова.

СТАТТЯ 3

Клопотання про перейняття кримінального переслідування передається Генеральною прокуратурою Республіки Молдова на адресу обласної прокуратури України, компетенція якої поширюється на територію постійного місця проживання підозрюваного (обвинуваченого).

Клопотання про перейняття кримінального переслідування передається обласною прокуратурою України на адресу Генеральної прокуратури Республіки Молдова.

До клопотання долучаються матеріали кримінального переслідування, а також докази (предмети, документи), які є у розпорядженні органу розслідування Договірної Сторони.

У разі, якщо до клопотання не долучені такі докази, органи, передбачені частиною 1 статті 1 цієї Угоди, в обов'язковому порядку невідкладно узгоджують порядок їх передачі в стислі терміни.

СТАТТЯ 4

У випадках, коли місце виконання запитуваних процесуальних дій на території України невідоме або правову допомогу необхідно надавати на території кількох адміністративно-територіальних одиниць України, клопотання передається в Генеральну прокуратуру України.

Такий самий порядок застосовується під час пересилання матеріалів про перейняття кримінального переслідування, коли місце постійного проживання підозрюваного (обвинуваченого) на території України невідоме або ж у справі притягуються до відповідальності кілька підозрюваних (обвинувачених), які проживають на території різних адміністративно-територіальних одиниць України.

СТАТТЯ 5

Органи, передбачені частиною 1 статті 1 цієї Угоди, організовують виконання клопотання про надання правової допомоги відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони. На прохання органу розслідування запитуючої Договірної Сторони можуть бути застосовані і процесуальні норми останньої в тому випадку, коли вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.

У разі виконання доручення з великим обсягом запитуваних процесуальних дій органи, передбачені частиною 1 статті 1 цієї Угоди, направляють матеріали виконаного клопотання по мірі їх надходження.

Якщо в ході виконання клопотання виникнуть підстави для проведення додаткових процесуальних дій, які не були в ньому вказані, органи розслідування Договірних Сторін за узгодженням із ініціатором мають право виконати відповідні дії без додаткового клопотання.

СТАТТЯ 6

Документи на виконання клопотання про надання правової допомоги складаються державною мовою запитуваної Договірної Сторони з перекладом на російську мову або російською мовою, посвідчуються гербовою печаткою виконавця і направляються органу, передбаченому частиною 1 статті 1 цієї Угоди, який звернувся з клопотанням.

СТАТТЯ 7

Прокуратури України та Республіки Молдова зносяться між собою через центральні органи:

- з питань, які є предметом Договору, але не охоплюються цією Угодою;

- в інших випадках, коли центральні органи вважають такий порядок відносин необхідним.

СТАТТЯ 8

До цієї Угоди додається список найменувань, адрес, засобів зв'язку Генеральної прокуратури України, обласних прокуратур України та Генеральної прокуратури Республіки Молдова.

Про зміни територіальної компетенції, назв, адрес або засобів зв'язку органів, перелічених у додатку до цієї Угоди, центральні органи інформують один одного.

СТАТТЯ 9

Угода набирає чинності з дати її підписання та діє протягом строку дії Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року.

За взаємною згодою центральних органів до Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.

Вчинено в м. Одеса 16 липня 2010 року в трьох примірниках, кожен українською, молдавською і російською мовами.

Спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться центральними органами шляхом консультацій. При цьому переважну силу матиме текст російською мовою.

 

Генеральний прокурор
України
 

Генеральний прокурор
Республіки Молдова
 

Олександр Медведько 

Валеріу Зубко 

 

СПИСОК
найменувань, адрес, засобів зв'язку Генеральної прокуратури України, обласних прокуратур України, Генеральної прокуратури Республіки Молдова

I. Генеральна прокуратура України

Міжнародно-правове управління
Україна, 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15
факс:+38(044)280-28-51
тел.: +38(044)280-72-55

Обласні прокуратури України

N 

Найменування 

Адреса 

Засоби зв'язку 

1. 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 

факс: +38(0652)550-398
тел.: +38(0652)550-350 

2. 

Прокуратура Вінницької області 

21050, м. Вінниця, вул. Володарського, 33 

факс: +38(0432)671-567
тел.: +38(0432)670-544 

3. 

Прокуратура Волинської області 

43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 15 

факс: +38(0332)776-033
тел.: +38(0332)776-009 

4. 

Прокуратура Дніпропетровської області 

49001, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38 

факс: +38(056)376-13-01
тел.: +38(056)376-1301 

5. 

Прокуратура Донецької області 

83015, м. Донецьк, вул. імені Генерала Антонова, 2 

факс: +38(062)335-13-65
тел.: +38(062)332-80-00 

6. 

Прокуратура Житомирської області 

10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 11 

факс: +38(0412)474-671
тел.: +38(0412)474-634 

7. 

Прокуратура Запорізької області 

69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-а 

факс: +38(0612)340-002
тел.: +38(0612)398-830 

8. 

Прокуратура Закарпатської області 

88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2-а 

факс: +38(0312)615-277
тел.: +38(0312)612-388 

9. 

Прокуратура Івано-Франківської області 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 

факс: +38(0342)552-409
тел.: +38(0342)552-409 

10. 

Прокуратура міста Києва 

01601, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9 

факс: +38(044)524-82-90
тел.: +38(044)524-82-62 

11. 

Прокуратура Київської області 

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 27/2 

факс: +38(044)286-16-48
тел.: +38(044)200-19-64 

12. 

Прокуратура Кіровоградської області 

25006, м. Кіровоград, вул. Верхня Пермська, 4 

факс: +38(0522)228-831
тел.: +38(0522)351-440 

13. 

Прокуратура
Львівської області 

79005, м. Львів, пр. Шевченка, 17/19 

факс: +38(0322)355-383
тел.: +38(0322)358-353 

14. 

Прокуратура Луганської області 

91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3 

факс: +38(0642)533-442
тел.: +38(0642)581-627 

15. 

Прокуратура Миколаївської області 

54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 28 

факс:+38(0512)472-511
тел.: +38(0512)470-977 

16. 

Прокуратура Одеської області 

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 

факс: +38(048)731-98-25
тел.: +38(048)731-77-78 

17.  

Прокуратура Полтавської області 

36000, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7 

факс: +38(05322)257-28
тел.: +38(05322)732-27 

18. 

Прокуратура Рівненської області 

33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 52 

факс: +38(0362)555-540
тел.: +38(0362)633-003 

19. 

Прокуратура міста Севастополя 

99011, м. Севастополь, вул. Павліченко, 1 

факс: +38(0692)545-279
тел.: +38(0692)545-279 

20. 

Прокуратура Сумської області  

40484. м. Суми, вул. Кірова, 33 

факс:+38(0542)220-103
тел.: +38(0542)788-272 

21. 

Прокуратура Тернопільської області 

46001, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4 

факс: +38(0352)430-659
тел.: +38(0352)521-053 

22. 

Прокуратура Харківської області 

61050, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4 

факс: +38(057)732-60-15
тел.: +38(057)732-58-75 

23. 

Прокуратура Херсонської області 

73022, м. Херсон, вул. Петренка, 33 

факс: +38(0552)224-579
тел.: +38(0552)420-302 

24. 

Прокуратура Хмельницької області 

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 63 

факс: +38(0382)795-642
тел.: +38(0382)765-100 

25. 

Прокуратура
Черкаської області 

18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, 286 

факс: +38(0472)361-878
тел.: +38(0472)372-442 

26. 

Прокуратура Чернівецької області 

58001, м. Чернівці, вул. М. Кордуби, 21 

факс: +38(0372)519-925
тел.: +38(0372)513-035 

27. 

Прокуратура Чернігівської області 

14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9 

факс: +38(0462)777-028
тел.: +38(0462)774-191 

28. 

Військова прокуратура Центрального регіону України 

01133, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8 

факс: +38(044)285-56-88
тел.: +38(044)285-85-83 

29. 

Військова прокуратура ВМС України 

99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 41 

факс: +38(0692)540-014
тел.: +38(0692)540-014 

30. 

Військова прокуратура Західного регіону України 

29058, м. Львів, вул. Клепарівська, 20 

факс: +38(0322)333-450
тел.: +38(0322)333-450 

31. 

Військова прокуратура Південного регіону України 

65012, м. Одеса, вул. Пироговська, 12 

факс: +38(048)731-47-08
тел.: +38(048)731-47-08 

II. Генеральна прокуратура Республіки Молдова

Відділ міжнародно-правової допомоги та європейської інтеграції
Республіка Молдова, 2005, мун. Кишинів, вул. Бенулеску-Бодоні, 26
факс: +373 (22) 22 14 70, 21 20 32, 22 13 35
тел.: +373 (22) 22 14 70, 22 53 89, 22 13 35, 22 75 50.

____________

Опрос