Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Таможенной службой при Министерстве финансов Республики Молдова о взаимодействии в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.07.2010

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України і Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова про взаємодію у пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.07.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.07.2010 р.

Державна митна служба України і Митна служба при Міністерстві фінансів Республіки Молдова (далі - Договірні Сторони),

керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон і спрощений порядок громадян, які проживають у прикордонних районах, укладеної в Кишиневі 11 березня 1997 року, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах, підписаної у Києві 18 серпня 1999 року,

будучи заінтересованими у розвитку взаємодії з питань співробітництва у митній сфері,

прагнучи до підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон (далі - кордон) та створення сприятливих умов для ефективного здійснення та прискорення процедур митного контролю товарів та транспортних засобів, переміщуваних через кордон,

усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль у боротьбі зі злочинами та правопорушеннями в митній сфері (далі - митні злочині та правопорушення) у пунктах пропуску,

визнаючи необхідність розвитку інформаційного обміну між прикордонними митними органами Договірних Сторін,

з метою взаємного своєчасного попередження про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Для цілей цього Протоколу компетентними митними органами, які забезпечують його реалізацію, є:

- з боку України - Державна митна служба України та митні органи України, розташовані на ділянці спільного кордону;

- з боку Республіки Молдова - Митна служба при Міністерстві фінансів Республіки Молдова та конституційні митні органи Республіки Молдова, розташовані на ділянці спільного кордону.

2. У місячний строк після підписання цього Протоколу Договірні Сторони обміняються списками осіб, уповноважених підтримувати прямі зв'язки у рамках реалізації цього Протоколу.

Стаття 2

1. Взаємодія в пунктах пропуску через кордон організовується уповноваженими представниками компетентних митних органів Договірних Сторін з метою оптимізації діяльності митних органів у пунктах пропуску, прискорення контрольних процедур за переміщенням товарів та транспортних засобів, виявлення, припинення, розслідування та профілактики митних злочинів та правопорушень, оперативного реагування на зміну обстановки в пунктах пропуску.

2. Договірні Сторони забезпечуватимуть взаємодію за такими напрямами:

- обмін інформацією та документами, що свідчать про наміри та спроби вчинення митних правопорушень та необхідні для розслідування митних злочинів та правопорушень та необхідні для їх розслідування;

- підготовка та реалізація спільних заходів щодо виявлення митних злочинів та правопорушень;

- обмін інформацією про значні затримання предметів контрабанди, зброї, наркотичних та вибухових речовин, канали незаконного переміщення товарів та транспортних засобів;

- вжиття заходів у разі виникнення великих черг автотранспортних засобів та надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску (стихійні лиха, аварії, забруднення навколишнього природного середовища небезпечними для життя хімічними та радіоактивними речовинами, переміщуваними через пункти пропуску, збої у роботі інформаційних систем тощо);

- взаємне інформування про непередбачене збільшення пасажирського і транспортного потоків, про затримки і можливий час, необхідний для проведення контролю у пунктах пропуску;

- негайне інформування одна одної про заплановане обмеження руху через пункти пропуску, про затори та терміни їх усунення;

- аналіз причин та умов, що сприяють вчиненню митних злочинів та правопорушень, з метою вжиття заходів щодо їх усунення;

- обмін інформацією про зміни і доповнення у нормативно-правових актах держав Договірних Сторін з питань здійснення митного контролю у пунктах пропуску;

- обмін інформацією про будівництво (реконструкцію) та облаштування пунктів пропуску, які можуть вплинути на їх пропускну спроможність;

- підбиття підсумків взаємодії та розроблення нових форм і методів співробітництва.

Стаття 3

1. Взаємодія керівників компетентних митних органів з питань виконання положень цього Протоколу організується, у разі необхідності, в попередньо узгоджені терміни.

2. Робочі зустрічі представників Договірних Сторін проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на рік, з метою розгляду стану виконання домовленостей з питань удосконалення митного контролю у пунктах пропуску, оцінки обстановки та перспектив її розвитку, визначення заходів і спільних дій щодо запобігання митним злочинам та правопорушенням.

3. Робочі зустрічі на рівні представників прикордонних митних органів Договірних Сторін проводяться щокварталу або у разі необхідності, частіше, для обміну інформацією щодо ситуації у пунктах пропуску, вирішення поточних питань двостороннього співробітництва, які належать до компетенції відповідних прикордонних митних органів, та підготовки пропозиції щодо покращення ситуації з переміщенням товарів та транспортних засобів, тощо.

4. Час, місце робочої зустрічі, порядок денний та склад делегацій попередньо узгоджуються, але не пізніше, ніж за 3 дні до запропонованого терміну робочої зустрічі. За результатами робочої зустрічі оформляється протокол у двох примірниках російською мовою.

5. Відповідальні особи прикордонних митних органів Договірних Сторін щоденно, а у разі потреби негайно, організовують взаємодію між їх підрозділами на місцевому рівні з використанням доступних засобів зв'язку, в цілях взаємного інформування щодо оперативної ситуації у пунктах пропуску, зокрема, з питань:

- стану переміщення товарів і транспортних засобів;

- виникнення ускладнень, конфліктних або нестандартних ситуацій, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів;

- уточнення попередньої інформації щодо переміщуваних товарів і транспортних засобів;

- уточнення інформації про результати митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів;

- переміщення товарів та транспортних засобів з особливими умовами переміщення (негабаритні, з вогненебезпечними та вибуховими вантажами, швидкопсувними товарами тощо);

- набрання чинності нормативно-правовими та розпорядчими актами у сфері здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів.

Стаття 4

1. Представники прикордонних митних органів Договірних Сторін по мірі необхідності обмінюються інформацією про:

- ситуацію у пунктах пропуску через кордон;

- запровадження особливих форм митного контролю (митний огляд усіх переміщуваних товарів та транспортних засобів, сканування вантажів тощо);

- обмеження руху через пункти пропуску;

- значні митні злочини та правопорушення, а також документами, необхідними для їх розслідування;

- спроби вчинення митних злочинів та правопорушень;

- виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску, їх причини та шляхи подолання.

2. Взаємний обмін інформацією може здійснюватися і з інших питань, пов'язаних з діяльністю пунктів пропуску.

Стаття 5

З метою оперативного вирішення невідкладних питань у зв'язку зі здійсненням співробітництва у митній сфері відповідно до цього Протоколу Договірні Сторони можуть створювати спільні робочі групи.

Стаття 6

1. Цей Протокол застосовується на митних територіях держав Договірних Сторін відповідно до національних законодавств їх держав.

2. Спори та розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Протоколу вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Договірними Сторонами.

3. Спори та розбіжності, що не можуть бути вирішені шляхом консультацій та переговорів між Договірними Сторонами, вирішуються дипломатичними каналами.

Стаття 7

За взаємною згодою Договірних Сторін до цього Протоколу можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлятимуться належним чином окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину. Протоколи про внесення змін і доповнень наберуть чинності згідно з положеннями статті 8 цього Протоколу.

Стаття 8

1. Цей Протокол укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати його підписання.

2. Протокол втрачає чинність на шести десятий день з дати отримання дипломатичними каналами однією з Договірних Сторін письмового повідомлення іншої Договірної Сторони про її намір його денонсувати.

Вчинено у м. Одесі "20" липня 2010 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, молдовською та російською мовами, при цьому усі тексти є однаково автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу текст, за основу братиметься текст російською мовою.

 

За Державну митну службу
України
 

За Митну службу при
Міністерстві фінансів
Республіки Молдова
 

Опрос