Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки банка Монголии относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 27.05.2010

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки банку Монголії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 

21.04.2010 р.
27.05.2010 р. 

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 

27.05.2010 р. 

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Банку Монголії, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до національного законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.

З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на одержання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, одержаних у рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення цього Меморандуму про взаєморозуміння, залишаються дійсними після припинення цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із національним законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити національному законодавству країни запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено у м. Києві, 21 квітня 2010 року, та у м. Улан-Батор, 27 травня 2010 року, у двох примірниках, кожний англійською, українською та монгольською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державний комітет
фінансового моніторингу України
 

За Підрозділ фінансової
розвідки Монголії
 

____________ 

____________ 

Сергій ГУДЖІЙ, 

Базаррагчча ТУМУРБАТ, 

Голова 

Голова 

Опрос