Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Шведским органом по радиационной безопасности о сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 14.01.2010

УГОДА
між Державним комітетом ядерного регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.01.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.01.2010 р.

Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) та Шведський орган з радіаційної безпеки, (надалі - "Сторони"),

визнаючи, що регулюючі документи в сфері ядерної безпеки і захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, радіаційного захисту, нерозповсюдження ядерної зброї, їх імплементація і нагляд за дотриманням законодавства в сфері використання ядерної енергії є необхідними умовами безпечного використання ядерної енергії та джерел іонізуючого випромінювання;

беручи до уваги, що держави обох Сторін підписали та ратифікували, зокрема, Конвенцію про ядерну безпеку (1994 р.), Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами (1997 р.), Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію (1986 р.), Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.);

беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного і фінансового співробітництва від 29.08.2007 р.;

підтверджуючи взаємну зацікавленість у співробітництві та обміні інформацією щодо регулювання безпечного використання ядерної енергії і радіаційного захисту в межах компетенції Сторін;

згідно із законодавством України та Королівства Швеція домовились про наступне:

Стаття 1

В рамках цієї Угоди співробітництво між Сторонами здійснюється в наступних сферах:

- регулювання (i) у сфері ядерної безпеки, захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання і радіаційного захисту, включаючи поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, безпеку джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів та видобуток уранових руд, (ii) нерозповсюдження ядерної зброї, включаючи облік і контроль ядерних матеріалів, безпеку перевезень, фізичний захист, та (iii) протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання;

- регулюючі процедури та методи оцінки безпеки та ліцензування діяльності на етапах життєвого циклу ядерних установок;

- радіаційна безпека та регулювання радіаційного захисту в сфері використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині, промисловості та наукових дослідженнях, а також поводження з радіоактивними відходами, що утворюються в результаті використання таких джерел;

- аварійна готовність та кризове реагування;

- інші питання, що становлять взаємну зацікавленість Сторін.

Стаття 2

Співробітництво в сферах, зазначених в Статті 1 цієї Угоди, буде здійснюватись на основі окремих домовленостей між Сторонами. Співробітництво може включати:

- обмін регулюючими та іншими документами, обмін або передачу технічних даних;

- обмін звітами з оцінки безпеки ядерних установок, аналізу аварій та інцидентів;

- обмін або передачу обладнання, необхідного для виконання спільних проектів в рамках укладених контрактів;

- обмін або передачу програмного забезпечення;

- спільні робочі зустрічі та навчальні семінари, які будуть проводитись в Україні та Швеції;

- навчання персоналу в рамках програм, взаємно узгоджених із Сторонами;

- інші напрями співробітництва в межах компетенції Сторін.

Стаття 3

Обмін інформацією в рамках цієї Угоди буде здійснюватися відповідно до законодавства держав Сторін.

Інформація з відкритим доступом, одержана будь-якою із Сторін згідно з цією Угодою може вільно розповсюджуватись без попереднього дозволу іншої Сторони.

Стаття 4

Дана Угода не впливає на права і обов'язки Сторін, які вони мають згідно з укладеними ними іншими міжнародними договорами з третіми сторонами і міжнародними організаціями.

Стаття 5

Положення Угоди можуть бути доповнені за взаємною згодою Сторін у формі Протоколів, які набирають чинності після їх підписання Сторонами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 6

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та залишається чинною протягом п'яти років (Основний Термін). В кінці Основного Терміну Угода може бути продовжена на один рік (Поновлений Термін) однією зі Сторін шляхом повідомлення іншої Сторони не пізніше, ніж за 45 днів до закінчення Основного або Поновленого терміну про свій намір продовжити її дію, інша Сторона повинна повідомити про згоду на продовження не пізніше ніж за 30 днів до закінчення Основного або Поновленого Терміну.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами окремих контрактів, узгоджених Сторонами відповідно до положень цієї Угоди та не завершених на момент її припинення, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Вчинено в Києві "14" січня 2010 року в двох примірниках, кожен українською та англійською мовами, при цьому всі тексти автентичні. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, перевага надається тексту, викладеному англійською мовою.

 

За
Державний комітет ядерного
регулювання України

За
Шведський орган з радіаційної
безпеки

Голова

Генеральний Директор

Олена Миколайчук

Анн-Луіз Ексборг

Опрос