Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь об упрощенном порядке перемещения по участку автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС, проходящей по территории Республики Беларусь, работников, транспортных средств и грузов Чернобыльской АЭС и предприятий, осуществляющих деятельность в зоне отчуждения, а также иностранных специалистов, привлеченных к реализации международных проектов касательно закрытия Чернобыльской АЭС

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.01.2009

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.01.2009*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 20.06.2012**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 10.08.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь (далі - Сторони),

виходячи з необхідності забезпечення оперативного рішення завдань, пов'язаних з виконанням робіт щодо закриття ЧАЕС,

з метою створення спрощеного порядку проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - ЧАЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами ЧАЕС, підприємств зони відчуження, а також іноземними спеціалістами, залученими до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття ЧАЕС (далі - учасники транзитного проїзду), враховуючи, що ця ділянка дороги проходить по території Республіки Білорусь,

домовились про таке:

Стаття 1

З метою реалізації цієї Угоди Сторони визначають компетентні органи. Компетентними органами Сторін є:

від Української Сторони:

від Білоруської Сторони:

1. Адміністрація Державної прикордонної служби України;

1. Державний комітет прикордонних військ;

2. Державна митна служба України;

2. Державний митний комітет;

3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій.

3. Комітет з проблем наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 2

Учасники транзитного проїзду для перетинання українсько-білоруського державного кордону з метою подальшого транзитного проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - ЧАЕС використовують для фізичних осіб і транспортних засобів дійсні документи, для вантажів - внутрішні документи України, а також перепустки встановленого зразка (далі - перепустка).

Умови, порядок видачі та зразки перепусток, перелік підприємств зони відчуження, а також кількість та вид транспортних засобів, які користуються правом транзитного проїзду у спрощеному порядку, визначаються компетентними органами України за погодженням з компетентними органами Республіки Білорусь.

Стаття 3

По відношенню до учасників транзитного проїзду, що перетинають українсько-білоруський кордон відповідно до цієї Угоди, встановлюються спрощений порядок пропуску, а також звільнення від митного огляду.

Під час перетинання державного кордону в автодорожньому пункті пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" не проводиться оформлення будь-яких додаткових документів за наявності перепустки.

Білоруська сторона залишає за собою право контролю за транзитним проїздом осіб, транспортних засобів та переміщенням вантажів відповідно до національного законодавства за наявності достатніх підстав.

Стаття 4

Учасники транзитного проїзду не можуть відхилятися від маршруту "Славутич - ЧАЕС", провозити не зазначений у товаросупровідних документах вантаж, а також осіб, які не мають перепусток.

Під час провезення вантажів додатково застосовується їх пломбування. Відповідальність за пломбування вантажів, збереження пломб у процесі транзитного проїзду територією Республіки Білорусь покладається на вантажовідправника. Зразки відбитків пломб своєчасно передаються компетентними органами України компетентному органу Республіки Білорусь.

У разі виявлення порушень учасники транзитного проїзду несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Стаття 5

Білоруська Сторона надає смуги руху в автодорожньому пункті пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" учасникам транзитного проїзду.

Українська Сторона бере участь в облаштуванні та забезпеченні технічними засобами білоруської частини пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" в обсягах, необхідних для забезпечення спрощеного порядку транзитного проїзду і погоджених обома Сторонами.

Сторони створюють з представників компетентних органів, зазначених у Статті 1 цієї Угоди, спільну робочу групу, яка визначить обсяги робіт і технічне оснащення пункту пропуску.

Погоджені обсяги робіт і технічного оснащення пункту пропуску, а також терміни їхньої реалізації визначаються окремим Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

Усі розбіжності, що виникають під час реалізації цієї Угоди, будуть вирішуватися Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 8

Дія цієї Угоди не зачіпає зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами, укладеними Україною та Республікою Білорусь.

Стаття 9

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і набуває чинності з дати отримання по дипломатичних каналах останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на один рік, якщо жодна із Сторін не заявить про намір припинити її дію.

Дію цієї Угоди може бути припинено будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення по дипломатичних каналах іншої Сторони. У цьому разі Угода втрачає чинність через 60 днів з дня отримання зазначеного повідомлення.

З дати набуття чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Урядом України та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про спрощений порядок перетину державного кордону працівниками підприємств, організацій та установ зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, підписана в м. Мінськ 16 грудня 1994 року.

Вчинено в м. Чернігові 20 січня 2009 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичними.
____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 127-р уповноважено Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова Олександра Валентиновича підписати зазначену Угоду та Протокол до неї

** Ратифіковано Законом України від 20 червня 2012 року N 4986-VI ("Офіційний вісник України" 2012 р., N 52, ст. 2069)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Республіки
Білорусь

Опрос