Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 04.12.2009

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про співробітництво правоохоронних органів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.12.2009*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 28.07.2010**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.08.2010

Кабінет Міністрів України і Уряд Турецької Республіки, (далі - Договірні Сторони),

діючи, відповідно до положень міжнародних угод і національного законодавства держав Договірних Сторін,

будучи занепокоєними загальним збільшенням масштабів та тенденціями розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі,

беручи до уваги, що існують випадки зростання зв'язку між міжнародним незаконним обігом наркотиків та психотропних засобів, тероризмом та організованою злочинністю,

усвідомлюючи, що тероризм у всіх його формах і проявах становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці, політичній, економічній і соціальній стабільності держав Договірних Сторін,

приділяючи велику увагу міжнародному співробітництву в сфері боротьби зі злочинністю та прагнучи надати максимально ефективну взаємну допомогу в сферах та порядку, визначених цією Угодою,

підкреслюючи, що при здійсненні будь-яких зусиль у сфері боротьби зі злочинністю необхідно брати до уваги відповідні заходи, що здійснюються на глобальному і регіональному рівнях,

керуючись принципами суверенітету, рівноправності та взаємної вигоди,

беручи до уваги положення Договору між Україною та Турецькою Республікою про дружбу і співробітництво від 4 травня 1992 року, Угоди про співробітництво між Урядом України та Урядом Турецької Республіки в боротьбі зі злочинністю від 14 квітня 1994 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про реадмісію осіб від 7 червня 2005 року та документів ООН у сфері запобігання та контролю злочинності, зокрема її організованих форм, незаконного обігу наркотиків і психотропних речовин, зброї і радіоактивних речовин, всіх проявів тероризму, злочинних дій, пов'язаних з міграцією і повною мірою підтримуючи резолюції Ради Безпеки ООН у цій сфері, зокрема Резолюцію N 1373,

прагнучи визначити та вдосконалити рівень співробітництва між правоохоронними органами обох держав Договірних Сторін,

базуючись на принципах справедливості та верховенства права та поважаючи права і свободи людини,

домовилися про наступне:

Стаття 1
Сфери дії Угоди

1. Договірні Сторони відповідно до національного законодавства зобов'язуються співпрацювати через свої компетентні органи у сфері запобігання загрозам громадському порядку і безпеці, надавати взаємну допомогу в попередженні й розкритті злочинів, виявленні осіб, які вчинили злочини, а саме як визначено їх національними законодавствами:

a) злочини проти життя, здоров'я, свободи, гідності особи та власності;

b) організована злочинність;

c) тероризм і фінансування тероризму;

d) незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

e) корупція;

f) незаконна міграція та торгівля людьми;

g) торгівля та контрабанда людськими клітинами, тканинами та органами;

h) незаконне виробництво, незаконна торгівля і контрабанда зброї, боєприпасів, вибухівки, ядерних, радіоактивних, хімічних і біологічних речовин, а також інших небезпечних матеріалів, речовин, товарів та технологій подвійного призначення;

i) незаконна торгівля предметами культурної спадщини;

j) підробка грошей, цінних паперів, фінансових документів та інших платіжних засобів;

k) злочини в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

l) відмивання грошей;

m) злочини у сфері інтелектуальної власності;

n) злочини проти довкілля;

o) кіберзлочини.

2. За взаємною згодою Договірні Сторони будуть співпрацювати і в інших сферах, пов'язаних з предметом цієї Угоди, які становлять спільний інтерес для Договірних Сторін.

Стаття 2
Форми співробітництва

1. Співробітництво між компетентними органами держав Договірних Сторін буде здійснюватися відповідно до національного законодавства у таких формах:

a) обмін інформацією про обставини, які можуть допомогти в попередженні загроз громадському порядку та безпеці, а також щодо попередження і виявлення правопорушень;

b) обмін досвідом роботи у сфері імплементації правових документів щодо запобігання злочинності та боротьби з тероризмом, а також стосовно нових форм, методів і засобів проведення криміналістичної експертизи;

c) обмін інформацією щодо найбільш ефективних форм і методів протидії злочинності та боротьби з тероризмом;

d) проведення спільних узгоджених дій компетентними органами держав Договірних Сторін, направлених на попередження загроз громадському порядку та безпеці, запобігання терористичним актам, а також попередження та виявлення правопорушень, включаючи використання контрольованих поставок;

e) обмін інформацією про осіб, що уникають судово-процесуальних дій;

f) обмін інформацією про ідентифікацію трупів невідомих осіб.

Стаття 3
Обмін інформацією

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін будуть надавати допомогу одна одній шляхом направлення запитів.

2. Запити про надання сприяння і відповіді на них передаються у письмовій формі. У невідкладних випадках допускається направлення запитів в усній формі, з негайним письмовим підтвердженням з використанням технічних засобів передачі інформації.

Запит на одержання інформації повинен містити:

- найменування компетентного органу, що надіслав запит, та компетентного органу, якому цей запит адресується;

- викладення змісту питання і його обґрунтування, а також відомості, необхідні для його виконання.

3. Інформація і документи, отримані згідно з умовами цієї Статті, не передаються третій стороні без попередньої згоди Договірної Сторони, що їх надала.

4. У виконанні запиту в рамках цієї Угоди може бути відмовлено повністю або частково, якщо Договірна Сторона, яку запитують, вважає, що виконання запиту може нанести шкоду суверенітету, безпеці чи іншим істотним інтересам її держави, або якщо запит суперечить національному законодавству держави Договірної Сторони чи порушує її зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів. У разі прийняття рішення про відмову у виконанні запиту Договірна Сторона, яку запитують, негайно повідомляє про це Договірну Сторону, яка надіслала запит, із зазначенням причин відмови.

5. Обмін інформацією з обмеженим доступом за цією Угодою здійснюється відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 4
Компетентні органи

1. Компетентними органами держав Договірних Сторін для імплементації цієї Угоди є:

з української Сторони:

- Міністерство внутрішніх справ;

- Служба безпеки;

- Державна митна служба;

- Державна податкова адміністрація;

- Адміністрація Державної прикордонної служби;

з турецької Сторони:

- Міністерство внутрішніх справ.

2. Компетентні органи держав Договірних Сторін з метою реалізації цієї Угоди можуть укладати протоколи, створювати робочі групи, проводити зустрічі експертів, спеціалістів, розробляти та проводити скоординовані заходи.

3. Договірні Сторони визначають контактні пункти, що функціонують 24 години на добу, сім днів на тиждень. Робоча мова спілкування - англійська.

Стаття 5
Співробітництво в боротьбі з тероризмом

Компетентні органи держав Договірних Сторін, згідно з національним законодавством, здійснюють обмін інформацією:

a) про терористичні акти, які готуються або здійснені на території держави однієї з Договірних Сторін, способи їх вчинення, джерела фінансування та матеріального забезпечення;

b) про підготовку до здійснення терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, спрямованих проти глав держав та інших державних діячів, співробітників дипломатичних і консульських представництв, працівників міжнародних, міжурядових та міждержавних організацій, інших осіб, що користуються міжнародним захистом, а також учасників державних візитів, міжнародних і державних політичних, спортивних та інших заходів як держав Договірних Сторін так і третьої сторони;

c) про терористичні акти, що готуються або здійснені на територіях держав Договірних Сторін, щодо об'єктів підвищеної технологічної та екологічної небезпеки, у тому числі із використанням ядерної, біологічної чи хімічної зброї та інших видів зброї масового ураження;

d) терористичні злочини проти суверенітету і територіальної цілісності держав Договірних Сторін;

e) факти незаконного обігу ядерних матеріалів, хімічної, бактеріологічної (біологічної) зброї чи її компонентів, високотоксичних хімічних речовин, патогенних мікроорганізмів;

f) факти незаконного обігу зброї та боєприпасів, каналів незаконного переміщення озброєнь на територіях держав Договірних Сторін;

g) про організації, групи та осіб, що готують або здійснюють терористичні акти, а також іншим чином беруть участь у таких діяннях, включаючи їх цілі, завдання, зв'язки та інші відомості;

h) про джерела фінансування зазначеної вище діяльності, терористичних та екстремістських організацій, планування та вчинення злочинів проти державних інтересів;

i) про розповсюдження у національних сегментах Інтернету держав Договірних Сторін контенту терористичного чи екстремістського характеру;

j) про результати наукових досліджень та розробок, у тому числі в сфері криміналістики, які сприятимуть розробці ефективних засобів боротьби з тероризмом та превентивних заходів;

k) практику законодавчого та іншого нормативного регулювання питань, пов'язаних з боротьбою з тероризмом.

Стаття 6
Особливі форми співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін, згідно з їх національним законодавством здійснюють обмін інформацією стосовно:

a) структури, складу, сфер діяльності та зовнішніх зв'язків організованих груп і злочинних організацій, діяльність яких носить міжнародний характер;

b) форм і методів здійснення організованими групами противоправної діяльності, у тому числі легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

c) конкретної протиправної діяльності, запланованої або вчиненої учасниками організованих груп і злочинних організацій на територіях держав Договірних Сторін;

d) критеріїв оцінки оперативної обстановки у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Стаття 7
Особливі форми співробітництва в сфері незаконного обігу наркотичних і психотропних засобів

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін, згідно з їх національним законодавством співпрацюють з метою боротьби з незаконним обігом наркотиків шляхом:

a) обміну інформацією про спроби контрабандного переміщення наркотиків на територію держави однієї з Договірних Сторін;

b) обміну інформацією про засоби, що застосовуються при перетині кордону, а також про методи їх виявлення;

c) обміну інформацією про осіб, які причетні до незаконної торгівлі наркотичними засобами, а також виявлені маршрути перевезення таких засобів і речовин;

d) обміну інформацією про форми і методи легалізації (відмивання) доходів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

e) взаємного обміну результатами досліджень з питань, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотиків.

2. Компетентні органи, які уповноважені на це згідно з законодавством своїх держав, будуть розглядати можливість застосування методу контрольованої поставки.

Стаття 8
Особливі форми співробітництва в сфері боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін, згідно з їх національним законодавством здійснюють обмін інформацією щодо методів і шляхів організованої незаконної міграції, а також інформацією, що стосується візового і паспортного контролю та зразків цих документів, що узаконюють перетин державного кордону, печаток, поставлених на цих документах, видів віз і символів, щодо вільного пересування та процедури видачі паспортів і аспектів застосування обмежень.

2. Компетентні органи держав Договірних Сторін згідно з їх національним законодавством організують співробітництво у сфері боротьби з торгівлею людьми, яка полягатиме в:

a) обміні інформацією відносно торгівців людьми та потерпілих внаслідок їх протиправної діяльності;

b) організації регіональних операцій щодо ліквідації міжнародних каналів торгівлі людьми.

Стаття 9
Особливі форми співробітництва у боротьбі з кіберзлочинами

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін згідно з їх національними законодавствами здійснюють обмін інформацією щодо:

a) протиправної діяльності організацій, груп і окремих осіб, що здійснюється у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж зв'язку держав Договірних Сторін.

b) комп'ютерних вірусів, програмних, програмно-апаратних, а також інших шкідливих засобів, здатних вивести з ладу життєво важливі об'єкти або призвести до розголошення, втрати та перекручування інформації, що охороняється;

c) методів та засобів захисту від комп'ютерних вірусів та інших шкідливих комп'ютерних засобів, у тому числі від прихованого негативного впливу комп'ютерної інформації;

d) матеріалів щодо проведення програмно-технічних (судово-кібернетичних) експертиз у процесі розслідування злочинів, які здійснюються з використанням комп'ютерних технологій, методів та методик дослідження комп'ютерної техніки з метою документування злочинної діяльності;

e) національного законодавства, що регулює питання попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж зв'язку та його удосконалення.

Стаття 10
Захист персональних даних осіб

Компетентні органи держав Договірних Сторін здійснюють обмін персональними даними осіб у відповідності з національним законодавством і згідно з вимогами запитуваної Договірної Сторони, а також з дотриманням умов, що застосовуються у випадках як автоматизованої, так і неавтоматизованої обробки персональних даних:

1. Надані дані повинні бути використані лише в цілях, задля яких вони були надані.

2. Установа, яка отримала такі дані, повинна надати інформацію про їх використання на запит Договірної Сторони, яка їх надала.

3. Компетентний орган, який надає такі дані, гарантує їхню достовірність і точність. Якщо виявиться, що надані дані є недостовірними, або їх розголошення заборонено згідно з вимогами законодавства, орган, якому було їх надано, невідкладно про це повідомляється, та зобов'язаний знищити або виправити такі дані у відповідності з положеннями підпункту 4.

4. Надані відомості знищуються або виправляються в таких випадках:

a) якщо в даних була встановлена неточність;

b) компетентний орган, який надає інформацію повідомить про те, що відомості були зібрані або надані всупереч закону;

c) відомості більше не потрібні для досягнення мети, задля якої вони були надані. Такі відомості можуть бути використані в інших цілях у випадку наявності письмового дозволу.

5. Якщо орган, який отримує відомості, має причини вважати, що надані відомості є неправдивими або мають бути знищені, він повідомляє про це орган, який їх надав.

6. Орган, який надав інформацію, зобов'язаний гарантувати ефективний захист таких відомостей від знищення, несанкціонованого доступу, виправлень та розголошення.

7. Після надання даних орган, що їх надав, та орган, що їх отримав, складають протокол для реєстрації передачі та отримання таких відомостей та встановлюють наступні етапи діяльності стосовно цих даних.

Стаття 11
Консультації

Компетентні органи держав Договірних Сторін можуть, у разі необхідності, проводити консультації та робочі зустрічі з метою обговорення заходів щодо імплементації цієї Угоди.

Стаття 12
Спільна комісія

1. Договірні Сторони створять Спільну Комісію для координації та оцінки співробітництва в рамках цієї Угоди. Спільна Комісія складатиметься з представників компетентних органів від кожної держави Договірної Сторони. Договірні Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про своїх представників у Спільній Комісії.

2. Спільна Комісія збирається на засідання у разі такої потреби. Кожна Договірна Сторона може ініціювати засідання Спільної Комісії.

3. Спільна Комісія проводить засідання почергово в Україні та Турецькій Республіці.

Стаття 13
Витрати

Витрати, пов'язані з виконанням положень цієї Угоди, бере на себе Договірна Сторона, на території держави якої ці витрати виникли, якщо Договірні Сторони не вирішать інакше.

Стаття 14
Відношення до інших міжнародних договорів

Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань, що передбачені іншими міжнародними договорами, учасниками яких є Договірні Сторони.

Стаття 15
Урегулювання спорів

1. Будь-які спори щодо тлумачення й застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів між компетентними органами держав Договірних Сторін.

2. Якщо в процесі консультацій та переговорів не досягнуто консенсусу згідно з пунктом 1, питання вирішується дипломатичними каналами.

Стаття 16
Співробітництво в проведенні навчань

Договірні Сторони сприятимуть розвитку співробітництва в проведенні навчань в рамках цієї Угоди, проводитимуть стажування співробітників на основі окремих протоколів між компетентними органами.

Стаття 17
Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останньої дипломатичної ноти про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур.

2. Ця Угода залишається чинною протягом 1 року. В подальшому вона автоматично пролонгується на 1 рік, якщо одна з Договірних Сторін не припинить її дію шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення не менше ніж за 6 місяців до дати її пролонгації.

3. За взаємною згодою Договірних Сторін ця Угода може бути доповнена окремими протоколами, що складають її невід'ємну частину.

4. З дати набрання чинності цією Угодою припиняє дію Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про боротьбу зі злочинністю від 14 квітня 1994 року.

Учинено 4 грудня 2009 року в м. Києві, у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 1270-р уповноважено Міністра внутрішніх справ Луценка Юрія Віталійовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 659 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2009)

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд Турецької
Республіки
 

Міністр внутрішніх справ
України
 

Міністр внутрішніх справ
Турецької Республіки
 

Юрій Луценко 

Бешір Аталай 

Опрос