Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Македония о взаимной охране информации с ограниченным доступом

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 29.06.2009

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.06.2009*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 22.12.2010**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 07.02.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Македонія (далі - Договірні сторони),

керуючись прагненням забезпечити взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється у ході політичного, економічного, наукового, військового, безпекового або іншого співробітництва між державами Договірних сторін, або спільно створеної ними,

враховуючи взаємні інтереси Договірних сторін із забезпечення охорони такої інформації відповідно до національного законодавства Договірних сторін,

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

1. Основні терміни, використані в цій Угоді:

a) "інформація з обмеженим доступом" - інформація, відображена в будь-якій формі, що охороняється відповідно до національного законодавства Договірних сторін та передана в порядку, встановленому кожною з Договірних сторін і цією Угодою, розголошення якої може завдати шкоди безпеці та інтересам держав Договірних сторін;

b) "ступінь обмеження доступу" - категорія, яка відповідно до національного законодавства характеризує важливість інформації з обмеженим доступом, рівень обмеження доступу та рівень її охорони Договірними сторонами, а також категорія, на підставі якої проставляється відповідний гриф обмеження доступу;

c) "гриф обмеження доступу" - позначення інформації з обмеженим доступом та супровідної документації, яке вказує на ступінь обмеження доступу цієї інформації;

d) "Сторона-джерело" - Договірна сторона, включаючи будь-які державні органи чи юридичні особи під її юрисдикцією, яка передає інформацію з обмеженим доступом до іншої Договірної сторони;

e) "Сторона-одержувач" - Договірна сторона, включаючи будь-які державні органи чи юридичні особи під її юрисдикцією, яка одержує інформацію з обмеженим доступом від Сторони-джерела;

f) "компетентний орган" - державний орган, відповідальний за виконання цієї Угоди та визначений як такий згідно із статтею 6 цієї Угоди;

g) "договірна особа" - фізична чи юридична особа, що володіє правовою дієздатністю укладати контракти та/або сторона секретного контракту за положеннями цієї Угоди;

h) "секретний контракт" - договір, що укладається між договірними особами держав обох Договірних сторін, виконання якого пов'язане з передачею, спільним створенням інформації з обмеженим доступом та доступом до неї.

Стаття 2
Порівняння грифів обмеження доступу

1. Договірні сторони погодилися, що такі грифи обмеження доступу є еквівалентними та відповідають ступеням обмеження доступу, визначеним національним законодавством Договірних сторін:

В Україні 

В Республіці Македонія  

Еквівалент англійською мовою  

Цілком таємно 

Строго доверливо 

Secret 

Таємно 

Доверливо 

Confidential 

Для службового користування 

Интерно 

Restricted 

2. Договірні сторони позначають всю інформацію з обмеженим доступом, отриману від іншої Договірної сторони, національними грифами обмеження доступу того ж самого ступеню згідно з пунктом 1 цієї статті.

Стаття 3
Заходи з охорони інформації з обмеженим доступом

1. Відповідно до свого національного законодавства кожна Договірна сторона, що діє в якості Сторони-одержувача, зобов'язується:

a) забезпечувати охорону інформації з обмеженим доступом, одержаної від Сторони-джерела або спільно створеної, згідно з національним законодавством та відповідно до ступенів обмеження доступу, визначених у статті 2 цієї Угоди;

b) не змінювати гриф обмеження доступу інформації без попереднього письмового дозволу Сторони-джерела;

c) використовувати інформацію з обмеженим доступом, отриману від Сторони-джерела, лише в цілях, для яких її було передано;

d) не розкривати зміст та не надавати доступу до отриманої інформації з обмеженим доступом третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони-джерела.

2. Договірні сторони повинні забезпечити, щоб усім особам, чиї службові обов'язки або виконувана робота потребують доступу до інформації з обмеженим доступом, наданої або обміняної за цією Угодою, належним чином було надано допуск або їх було проінструктовано згідно з національним законодавством Договірних сторін перед наданням їм доступу до такої інформації.

Стаття 4
Передача інформації з обмеженим доступом

1. Інформація з обмеженим доступом передається між Договірними сторонами погодженими і захищеними інформаційними та комунікаційними каналами, дипломатичними каналами, спеціальною кур'єрською службою або іншими каналами, узгодженими компетентними органами Договірних сторін.

2. Основними пунктами входу та виходу інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється за цією Угодою, є:

В Україні:
Відповідні суб'єкти режимно-секретної діяльності за дозволом, наданим Службою безпеки України 

В Республіці Македонія:
Центральна реєстратура при Управлінні безпеки інформації з обмеженим доступом  

Стаття 5
Секретні контракти

1. Перед укладенням секретного контракту передбачувані договірні особи повинні пред'явити дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної із секретною інформацією, наданий компетентним органом відповідно до національного законодавства Договірних сторін.

2. За запитом, компетентні органи Договірних сторін повідомляють письмово один одному, чи має договірна особа, зазначена в пункті 1 цієї статті, дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної із секретною інформацією.

3. До отримання повідомлення, зазначеного в пункті 2 цієї статті, інформація з обмеженим доступом договірній особі іншої Договірної сторони не надається.

4. Перед укладенням секретного контракту передбачувані договірні особи надають одна одній у письмовому вигляді вимоги з питань безпеки, необхідні для виконання секретного контракту, які, зокрема, повинні містити перелік інформації з обмеженим доступом та правила засекречування інформації, спільно створеної у ході виконання секретного контракту. Копія такого документу надається компетентним органам Договірних сторін.

5. Договірні особи повинні забезпечити, щоб будь-які можливі субпідрядники вживали усі вимоги безпеки з охорони інформації з обмеженим доступом відповідно до національного законодавства Договірних сторін.

Стаття 6
Компетентні органи

1. Компетентними органами, відповідальними за виконання цієї Угоди, є:

В Україні 

В Республіці Македонія 

Служба безпеки України
Вул. Володимирська, 33
01034, Київ
Україна 

Управління безпеки інформації з обмеженим доступом
Республіки Македонія
Вул. Васко Карангельскі, 1000,
Скоп'є
Республіка Македонія 

2. Компетентні органи, зазначені у пункті 1 цієї статті, згідно з національним законодавством Договірних сторін та цією Угодою здійснюють контроль за використанням, збереженням та позначенням інформації з обмеженим доступом, що передається чи створюється за цією Угодою.

3. Компетентні органи проводять взаємні інспектування, щоб упевнитися, що інформація з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється за цією Угодою, захищена належним чином. Для таких інспектувань необхідна попередня взаємна згода обох Договірних сторін.

Стаття 7
Консультації

1. Компетентні органи, вказані у пункті 1 статті 6 цієї Угоди, інформують один одного стосовно національного законодавства, яке регламентує охорону інформації з обмеженим доступом, необхідного для виконання цієї Угоди, та здійснюють безпосереднє співробітництво.

2. Експерти з питань безпеки компетентних органів у разі потреби можуть проводити зустрічі для обговорення заходів з охорони інформації з обмеженим доступом.

Стаття 8
Візити

1. Доступ до інформації з обмеженим доступом або до приміщень, де інформація з обмеженим доступом створюється, обробляється чи зберігається, дозволяється відвідувачам лише за попереднім дозволом чи погодженням, наданим компетентним органом Договірної сторони, що приймає, відповідно до свого національного законодавства.

2. Для здійснення візиту надсилається письмовий запит до компетентного органу Договірної сторони, на території якої цей візит відбуватиметься, згідно з правилами чинними на цій території.

3. Запит на візит, зазначений у пункті 2 цієї статті повинен містити такі відомості:

a) ім'я, прізвище, дата і місце народження, номер паспорта відвідувача;

b) громадянство відвідувача;

c) посада відвідувача і назва організації, представником якої він є;

d) рівень допуску відвідувача;

e) мета поїздки та її запланована дата;

f) назва державних органів, організацій та об'єктів, стосовно відвідання яких робиться запит;

g) імена та прізвища осіб, з якими планується зустрітися;

h) програма візиту, попередньо узгоджена між компетентними органами Договірних сторін.

4. Кожна Договірна сторона гарантує охорону персональних даних відвідувачів на її території відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 9
Порушення правил безпеки інформації з обмеженим доступом

1. У випадку порушення правил безпеки інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між Договірними сторонами, що призвело до її розголошення, або якщо таке розголошення припускається, компетентний орган Договірної сторони, на території якої відбулося порушення правил безпеки, невідкладно інформує компетентний орган іншої Договірної сторони та відповідно до свого національного законодавства ініціює процедуру розслідування. Інша Договірна сторона, у разі потреби, сприяє у розслідуванні.

2. В усіх випадках інша Договірна сторона інформується про результати розслідування та має отримати остаточний звіт стосовно причин вчинення та розміру шкоди.

Стаття 10
Вирішення спорів

Будь-які спори стосовно тлумачення та виконання цієї Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів між Договірними сторонами. Під час проведення цих переговорів Договірні сторони продовжують виконувати усі свої зобов'язання за цією Угодою.

Стаття 11
Прикінцеві положення

1. Ця Угода укладається на невизначений період і набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Договірні сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. За взаємною згодою Договірних сторін до цієї Угоди може бути внесено зміни та доповнення. При внесенні відповідної пропозиції однією з Договірних сторін, Договірні сторони проводять переговори про зміни та доповнення до Угоди. Зміни та доповнення до цієї Угоди оформляються у вигляді протоколів, які стають невід'ємною частиною Угоди після набрання чинності відповідно до процедури, визначеної пунктом 1 цієї статті.

3. Кожна Договірна сторона може припинити дію цієї Угоди письмовим повідомленням іншої Договірної сторони, надісланим дипломатичними каналами. Припинення дії вступає в силу через 6 (шість) місяців з дати отримання повідомлення про припинення дії від іншої Договірної сторони. Незважаючи на припинення дії цієї Угоди, вся інформація з обмеженим доступом, передана відповідно до цієї Угоди, охороняється згідно з положеннями, викладеними в ній, доки Сторона-джерело не звільнить Сторону-одержувача від цих зобов'язань.

Вчинено у м. Охрід "29" червня 2009 року у двох примірниках, кожен українською, македонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року N 872-р уповноважено заступника Голови СБУ Павленка Анатолія Єгоровича підписати зазначену Угоду

** Ратифіковано Законом України від 22 грудня 2010 року N 2842-VI (Офіційний вісник України, 2011 р., N 3, ст. 162)

 

За Кабінет Міністрів України 

За Уряд Республіки Македонія 

____________ 

____________ 

Опрос