Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 2009/110/ЕС Европейского Парламента и Совета относительно начала и осуществления деятельности учреждениями - эмитентами электронных денег и пруденциального надзора за ними, вносящая изменения в Директиву 2005/60/ЕС и 2006/48/ЕС, и отменяющая Директиву 2000/46/ЕС

Страны - участницы
Директива от 16.09.2009

ДИРЕКТИВА 2009/110/ЕС
Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС

16 вересня 2009 року

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, перше і третє речення частини 2 його статті 47 та статтю 95,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету,

Беручи до уваги висновок Європейського Центрального Банку,

Діючи відповідно до процедури, встановленої статтею 251 Договору,

Опрос