Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия в делах органа местного самоуправления

Страны - участницы
Протокол, Хартия от 16.11.2009

ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ
до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування

м. Утрехт, 16 листопада 2009 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.11.2009
ДАТА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ: 20.10.2011*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 02.09.2014**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.04.2015

Офіційний переклад.

Преамбула

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування (далі - Хартія, ETS N 122),

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням;

враховуючи, що право участі в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи;

беручи до уваги те, що поступовий розвиток у державах-членах показав виняткову важливість цього принципу для місцевого самоврядування;

беручи до уваги те, що було б доцільно доповнити Хартію положеннями, які гарантували б право участі у справах органу місцевого самоврядування;

враховуючи Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів, прийняту Комітетом Міністрів 27 листопада 2008 року;

враховуючи також Декларацію та План дій, прийняті на Третьому саміті глав держав та урядів країн - членів Ради Європи (м. Варшава, 16 - 17 травня 2005 року),

домовилися про таке:

Стаття 1
Право участі у справах органу місцевого самоврядування

1. Держави-учасниці в рамках своєї юрисдикції повинні забезпечувати кожному право участі у справах органу місцевого самоврядування.

2. Право участі у справах органу місцевого самоврядування означає право вживати рішучих заходів для визначення або впливу на здійснення повноважень органу місцевого самоврядування.

3. Законодавство повинно передбачати засоби, що сприятимуть здійсненню цього права. Без несправедливої дискримінації будь-якої особи чи групи законодавство може передбачати окремі заходи для різних обставин або категорій осіб. Відповідно до конституційних обов'язків та (або) міжнародних зобов'язань сторони законодавство може, зокрема, передбачати заходи, які конкретно обмежуються виборцями.

4.1. Кожна Сторона повинна визнати в законодавстві право громадян Сторони брати участь як виборці або кандидати у виборах членів ради або зборів органу місцевого самоврядування, на території якого вони проживають.

4.2. У законодавстві також повинно бути визнано право інших осіб брати участь так само у випадках, коли Сторона згідно зі своїм конституційним порядком так вирішить, або у випадках, коли це відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням Сторони.

5.1. Будь-які формальності, умови чи обмеження стосовно здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування повинні бути передбачені законодавством і відповідати міжнародно-правовим зобов'язанням Сторони.

5.2. Законодавство повинно встановлювати такі формальності, умови та обмеження, які є необхідними для забезпечення того, щоб здійснення права участі не загрожувало етичній чесності й прозорості здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

5.3. Будь-які інші формальності, умови чи обмеження повинні бути необхідними для функціонування справжньої політичної демократії, для підтримання суспільної безпеки в демократичному суспільстві або для виконання Стороною вимог своїх міжнародно-правових зобов'язань.

Стаття 2
Заходи зі здійснення права участі

1. Сторони повинні вживати всіх таких заходів, які є необхідними для здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування.

2. Ці заходи зі здійснення права участі включають:

3. Ці процедури, заходи та механізми можуть бути різними для різних категорій органів місцевого самоврядування з урахуванням їхнього розміру та компетенції.

4. У ході планування та прийняття рішень стосовно заходів, яких необхідно вжити для здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування, необхідно проводити консультації з органами місцевого самоврядування, наскільки це можливо, своєчасно й належним чином.

Стаття 3
Органи, до яких застосовується цей Протокол

Цей Протокол застосовується до всіх категорій органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території Сторони. Однак кожна Сторона, здаючи на зберігання свою ратифікаційну грамоту або свій документ про прийняття чи затвердження, може визначити категорії органів місцевого або регіонального самоврядування, якими вона має намір обмежити сферу застосування Протоколу або які вона має намір виключити зі сфери його застосування. Вона також може включити додаткові категорії органів місцевого або регіонального самоврядування до сфери застосування Протоколу шляхом надіслання подальшого повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 4
Територіальне застосування

1. Будь-яка Держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження може визначити територію або території, до яких застосовуватиметься цей Протокол.

2. Будь-яка Сторона будь-коли в подальшому шляхом надіслання заяви Генеральному секретарю Ради Європи може поширити сферу застосування цього Протоколу на будь-яку іншу територію, визначену в заяві. Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена згідно з двома попередніми пунктами, стосовно будь-якої території, визначеної в такій заяві, може бути відкликана шляхом надіслання повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 5
Підписання та набрання чинності

1. Цей Протокол є відкритим для підписання державами - членами Ради Європи, які підписали Хартію. Він підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Держава - член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти або затвердити цього Протоколу, якщо вона одночасно або раніше не ратифікувала, прийняла або затвердила Хартію. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати, коли вісім держав - членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість Протоколу відповідно до положень пункту 1.

3. Для будь-якої держави-члена, яка в подальшому висловлює свою згоду на його обов'язковість, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 6
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може будь-коли денонсувати цей Протокол шляхом надіслання повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 7
Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або затвердження;

c) будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до статті 5;

d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 3;

e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені представники підписали цей Протокол.

Учинено в м. Утрехт 16 листопада 2009 року англійською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

____________
* Відповідно до Розпорядження Президента України від 08 вересня 2011 року N 275/2011-рп уповноважено Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Близнюка Анатолія Михайловича на підписання Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади, вчиненого у м. Утрехті 16 листопада 2009 року.

** Ратифіковано Законом України від 02 вересня 2014 року N 1664-VII (із заявою) ("Офіційний вісник України", 2014 р., N 77, ст. 2171).

____________

Опрос