Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа "Игла" и "Стрела" во время осуществления их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 22.05.2009
Утратил силу

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про обмін інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу "Ігла" та "Стрєла" під час здійснення їхнього експорту до третіх країн або імпорту з третіх країн

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.05.2009 р.*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 04.11.2009 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.11.2009 р.

Дію Угоди припинено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2015 року N 857)

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),
 
керуючись міжнародними договорами, укладеними між державами Сторін з питань оборони, безпеки та військово-технічного співробітництва;

підтверджуючи своє прагнення підтримувати й розвивати співробітництво відповідно до законодавства держав Сторін, ґрунтуючися на принципах справедливості й верховенства права; 

наголошуючи на тому, що відносини дружби та співробітництва сприяють спільним інтересам обох держав та інтересам миру й безпеки в усьому світі;

висловлюючи заінтересованість у дотриманні міжнародних вимог стосовно обмеження розповсюдження звичайних видів озброєнь;

для цілей посилення боротьби з тероризмом та недопущення надходження до терористів переносних зенітних ракетних комплексів,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є встановлення порядку обміну інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу "Ігла" та "Стрєла" під час здійснення їхнього експорту до третіх країн або імпорту з третіх країн. 

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди вживаються такі визначення:

"переносний зенітний ракетний комплекс типу "Ігла" та "Стрєла" - ракетна система типу "земля-повітря", яка складається з ракети в контейнері (пусковій трубі) та пускового механізму, сконструйована як переносна для ведення стрільби індивідуально; 

"експорт до третіх країн або імпорт з третіх країн" - експорт (імпорт) за ліцензією, продаж і купівля), передача (отримання) на безоплатній основі, реекспорт, передача (прийом) у тимчасове володіння, лізинг, спільне виробництво або ліцензійна угода про виробництво.

Стаття 3

Виконання положень цієї Угоди Сторони покладають на вповноважені органи, якими є:

від Української Сторони - Державна служба експортного контролю України;

від Російської Сторони - Федеральна служба з військово-технічного співробітництва.

У випадку зміни своїх уповноважених органів Сторони негайно інформують про це одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 4

Кожний уповноважений орган не рідше одного разу на квартал повідомляє вповноваженому органові іншої Сторони про обсяги експорту зі своєї держави до третіх країн або імпорту до своєї держави з третіх країн переносних зенітних ракетних комплексів типу "Ігла" та "Стрєла" за доданою формою, що є невід'ємною частиною цієї Угоди. 

Стаття 5

Сторона, яка отримує інформацію в рамках цієї Угоди, не розголошує й не передає такої інформації третім особам без письмової згоди Сторони, що надає інформацію.

Стаття 6

Будь-які спори стосовно тлумачення та (або) застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни, що оформлюються окремими протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Стаття 8

Ця Угода укладається на невизначений строк та залишається чинною до закінчення 6 місяців з дати отримання письмового повідомлення дипломатичними каналами однією зі Сторін про намір іншої Сторони припинити дію Угоди.

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Стаття 9

Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін за іншими договорами та угодами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.

Учинено в м. Київ 22 травня 2009 р. у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичні та мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 1151-р уповноважено Голову Державної служби експортного контролю Петроченка Юрія Адамовича підписати Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року N 1164 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 85, ст. 2870)

 

За Кабінет Міністрів України 

За Уряд Російської Федерації 

 

Дані про міжнародну передачу та отримання
_______________________
(держава - учасниця Угоди)
ПЗРК типу "Ігла" та "Стрєла"

Тип ПЗРК 

Комплект поставки 

Кількість 

Заводський номер і виробник 

Держава-експортер, організація-експортер 

Дсржава-імпортер, організація-імпортер 

Номери сертифікатів кінцевого користувача або дані про них 

Проміжне місцезнаходження 

Дата передачі, зауваження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Представник
уповноваженого органу 

Дата 

Підпис 

____________

Опрос