Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании в области образования между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия

Страны - участницы
Меморандум от 02.12.2009

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння в галузі освіти між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.12.2009 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 02.12.2009 р.

Уряд України і Уряд Федеративної Республіки Бразилія, далі "Договірні Сторони", з метою зміцнення дружби і взаєморозуміння між народами двох держав та розвитку співробітництва в галузі освіти,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Договірні Сторони сприятимуть розбудові співробітництва за такими напрямками:

a) обмін учнями та педагогічними працівниками закладів середньої освіти з метою культурного, історичного та наукового розвитку;

b) розвиток взаємодії щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів системи загальної середньої освіти;

c) обмін досвідом з питань організації загальної середньої і професійно-технічної освіти;

d) сприяння проведенню конференцій, симпозіумів і семінарів та наукових досліджень на рівні вищих навчальних закладів;

e) налагодження науково-технічних зв'язків між науково-дослідними та іншими зацікавленими установами;

f) взаємообмін між вищими навчальними закладами відповідно до програм, узгоджених компетентними органами Договірних Сторін;

g) обмін інформацією щодо систем вищої освіти;

h) обмін студентами, викладачами та керівниками вищих навчальних закладів відповідно до програм, узгоджених компетентними органами Договірних Сторін;

i) обмін аспірантами відповідно до програм, попередньо узгоджених компетентними органами Договірних Сторін;

j) здійснення обмінів з метою ознайомлення з досвідом та знаннями в галузі заочної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

k) обмін дидактичними матеріалами (відеопродукція та програмне забезпечення), що використовуються в проектах заочної освіти;

l) обмін інформацією та документами про здійснення проектів в галузі освіти на основі нових технологій;

m) співпраця та обмін інформацією в галузі спеціальної освіти;

n) вивчення державних мов Договірних Сторін на території держави іншої Договірної Сторони, включаючи обмін фахівцями, які спеціалізуються в галузі мови, літератури і мовознавства, та студентами для участі у короткотермінових курсах;

o) обмін досвідом з питань освітньої політики та впровадження сучасних методів у навчальному процесі;

p) обмін досвідом у сфері педагогіки, підготовка спільних видань навчально-методичної літератури та навчальних посібників;

q) обмін досвідом з метою вдосконалення методів визначення освітніх рівнів, а також методології проведення аналізу даних та використання отриманих результатів;

r) співробітництво з питань розвитку статистики та освітніх показників міжнародної системи освіти, сумісних з вже існуючими в галузі;

s) сприяння технічному співробітництву для підготовки персоналу в галузі оцінки освітнього рівня та статистики.

СТАТТЯ 2

Визнання дипломів, сертифікатів та інших документів про освіту всіх рівнів, що видаються установами, визнаними відповідно до чинного законодавства кожної з Договірних Сторін, здійснюватимуться відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.

СТАТТЯ 3

Договірні Сторони сприятимуть взаємообміну фахівцями зацікавлених закладів для розширення співробітництва в освітній галузі.

СТАТТЯ 4

Умови фінансування видів діяльності, перерахованих у статті 1, визначатимуться зацікавленими у співпраці навчальними закладами в рамках попередньо узгоджених програм.

СТАТТЯ 5

Договірні Сторони сприятимуть налагодженню прямих зв'язків між навчальними закладами, особливо, в галузі університетських досліджень, участі в симпозіумах і колоквіумах та інших заходах освітнього характеру.

СТАТТЯ 6

Договірні Сторони сприятимуть співробітництву і проведенню консультацій щодо реалізації міжнародних програм і проектів, що становлять взаємний інтерес.

СТАТТЯ 7

Компетентними органами з виконання положень цього Меморандуму будуть Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти Бразилії, тісно співпрацюючи з відповідними Міністерствами закордонних справ.

СТАТТЯ 8

За взаємною домовленістю Договірних Сторін, до цього Меморандуму можуть вноситись зміни або доповнення, що оформляються відповідними протоколами, становлять його невід'ємну частину.

СТАТТЯ 9

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання та укладається на чотири роки з автоматичною пролонгацією на наступні чотирирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити його дію.

Припинення дії Меморандуму не впливає на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цього Меморандуму та не завершених на момент його припинення.

Вчинено в місті Києві 2 грудня 2009 року у двох примірниках, кожний українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року N 1145-р уповноважено Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Бразилія Лакомова Володимира Івановича підписати зазначений Меморандум

 

За Уряд України 

За Уряд Федеративної Республіки
Бразилія
 

Опрос