Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о техническом сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией Украины и Налоговым и таможенным советом Эстонии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 11.11.2009

УГОДА
про технічне співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Податковою і митною радою Естонії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.11.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.11.2009 р.

Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) та Податкова і митна рада Естонії (далі - ПМР Естонії) (далі - Сторони),

визнаючи важливість та ефективність технічного співробітництва з метою удосконалення взаєморозуміння податкового законодавства, управління та практики,

прагнучи до посилення обміну досвідом з адміністрування податків між податковими органами України та Естонії,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони співробітничатимуть у податковій сфері, враховуючи взаємні інтереси, зокрема за такими напрямами:

реєстрація та облік платників податків;

адміністрування податків;

боротьба з ухиленнями від сплати податків;

використання електронної податкової звітності;

обслуговування платників податків;

навчання та розвиток персоналу;

обмін інформацією.

Стаття 2

Сторони погодились за необхідності здійснювати обмін:

 документами (інструкції, методичні матеріали, інформаційні бюлетені тощо); законами в сфері оподаткування;

інформацією з податкових питань.

Сторони дійшли згоди з питань:

зустрічі провідних фахівців, у тому числі проведення консультацій;

взаємного запрошення фахівців на семінари, конференції, навчання тощо;

проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу з питань удосконалення процесів оподаткування.

Стаття 3

Співробітництво за цією Угодою буде фінансуватись за таким принципом: пов'язані з перебуванням на території приймаючої держави витрати несе Сторона, яка направляє фахівців.

Стаття 4

Всі дії щодо цієї Угоди, включаючи обмін документами, інформацією, використання та розкриття інформації, здійснюються згідно з законодавством держав кожної зі Сторін. Сторони гарантують конфіденційність одержаних інформації та матеріалів. Конфіденційну інформацію, включаючи одержані у межах цієї Угоди документи та матеріали, не можна передавати будь-яким іншим особам без письмового дозволу Сторони, яка надала цю інформацію.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди.

Стаття 6

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 7

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати її підписання.

Дія Угоди може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони дипломатичними каналами. Угода втрачає чинність через 3 місяці від дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Таллінні 11 листопада 2009 року в двох примірниках, кожний українською, естонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Державну податкову
адміністрацію України
 

За Податкову і митну раду Естонії 

Опрос