Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития (как Распорядителем средств Гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом Министров Украины и Государственным комитетом ядерного регулирования Украины (как Получателем)

Страны - участницы
Порядок, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 08.07.2009

УГОДА ПРО ГРАНТ
(Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.07.2009 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 20.01.2010 р. 

8 липня 2009 року

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 23 грудня 2009 року N 1644-р

Офіційний переклад.

Номер Гранта ЄБРР: 007

Угода про грант N 007

Угода про грант N 007, датована 8 липня 2009 р., між Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) як Розпорядником (далі - Розпорядник) коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки, Кабінетом Міністрів України (далі - Держава місцезнаходження Об'єкта) та Державним комітетом ядерного регулювання України (далі - Одержувач), центральним органом виконавчої влади, який утворено Указом Президента України від 5 грудня 2000 р. N 1303/2000 та який діє на підставі Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1830.

Преамбула

Оскільки відповідно до Правил Рахунка ядерної безпеки (далі - Правила) Банк погодився вирішувати всі питання, пов'язані з управлінням коштами Гранта, які надаватимуться вкладниками на Рахунок ядерної безпеки (далі - РЯБ),

оскільки 20 грудня 1995 р. Кабінет Міністрів України уклав Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС, який стосується виконання всеосяжної програми для підтримки рішення України про закриття Чорнобильської АЕС до 2000 р.;

оскільки 12 листопада 1996 р. Кабінет Міністрів України уклав Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, яку ратифіковано Законом України від 18 березня 1997 р. N 147/97-ВР (далі - Грант N 006);

оскільки розділ 3.02 Гранта N 006 визначає важливість незалежного, уповноваженого та належним чином забезпеченого регулятивного органу в галузі ядерної енергетики (далі - ЯРО), а також зобов'язує Кабінет Міністрів України підтримувати й зміцнювати можливості ЯРО;

оскільки Державний комітет ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) діє як ЯРО;

оскільки сторони визнають необхідність постійної підтримки ядерної безпеки на високому рівні з урахуванням принципів, визначених у Конвенції про ядерну безпеку, і важливої ролі, яку відіграє в цій галузі сильний та незалежний державний регулятивний орган з питань ядерної безпеки, а також

оскільки Одержувач визнає, що Банк діє виключно як Розпорядник коштів за дорученням і від імені вкладників та донорів РЯБ і що ця діяльність є незалежною від його ролі як фінансової установи,

з урахуванням зазначеного вище сторони домовляються про таке:

Стаття 1. Стандартні положення та умови. Визначення

Розділ 1.01. Стандартні положення та умови

Стандартні положення та умови, що застосовуються до грантів, які надаються з Рахунка ядерної безпеки, від 14 червня 1993 р. (далі - Стандартні положення та умови), додані до цієї Угоди, є невід'ємною частиною цієї Угоди (додаток 1).

Розділ 1.02. Визначення

Щоразу, коли вживаються в цій Угоді, якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, окремі терміни, визначені в Стандартних положеннях та умовах, а також у декларативній частині цієї Угоди, мають відповідні значення, сформульовані в цій Угоді.

На додаток, такі терміни мають такі значення:

"Конвенція про ядерну безпеку" 

означає Конвенцію, прийняту 24 жовтня 1996 р. на Дипломатичній конференції, яка проводилася Міжнародним агентством з атомної енергії. 

"Віденська конвенція" 

означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 р. з поправками, унесеними станом на дату цієї Угоди. 

"Меморандум про взаєморозуміння" 

означає Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС від 20 грудня 1995 р. 

"Проект" 

означає проект, який описано в додатку 2 "Проектне завдання" до цієї Угоди. 

"Спільний протокол" 

означає Спільний протокол про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 24 вересня 1988 р. з поправками, які вносяться час від часу. 

"Порядок закупівлі товарів та послуг"  

означає порядок закупівлі товарів та послуг, який викладено в додатку 3 до цієї Угоди.  

"Ядерна установка" 

має таке значення, яке наведено у Віденській конвенції

Розділ 1.03. Заголовки

Заголовки та оглав уведено виключно для зручності посилань та не складають частини цієї Угоди.

Стаття II. Грант

Розділ 2.01. Грант і валюта

Відповідно до положень та умов, які визначено в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, Розпорядник погоджується надати Державному комітетові ядерного регулювання України (далі - Одержувач) грант у сумі 3500000 євро (далі - Грант), а Держава місцезнаходження Об'єкта погоджується забезпечити прийняття Одержувачем Гранта за умови, що Розпорядник залишає за собою право зменшити суму Гранта шляхом надіслання Одержувачу письмового повідомлення (в якому зазначаються підстави) у разі, якщо i) є можливість надання коштів для Проекту з інших багатосторонніх або двосторонніх джерел чи ii) Одержувач не виконує своїх обов'язків за цією Угодою з належним сумлінням та ефективністю.

Розділ 2.02. Виплати

Наявна сума може час від часу спрямовуватися згідно з розділом 2.04 на покриття понесених витрат (або витрат, що повинні бути понесені, якщо Розпорядник дасть на це згоду), які пов'язані з обґрунтованою вартістю необхідних для Проекту товарів, робіт і послуг та які повинні фінансуватися з коштів Гранта.

Розділ 2.03. Заявки на виплати

a) Заявки на виплати надсилаються Розпоряднику згідно з процедурою, викладеною в розділі 4.01 Стандартних положень та умов.

b) За винятком останньої виплати або якщо Розпорядник не погодить іншого, виплати з Наявної суми здійснюються в таких сумах, які є не меншими за 50000 євро.

Розділ 2.04. Витрати, які повинні фінансуватися за Грантом

У зазначеній нижче таблиці наведено Категорії, які повинні фінансуватися з коштів Гранта, розподіл сум Гранта на кожну Категорію та відсоток витрат для пунктів, які повинні фінансуватися в рамках кожної Категорії:

Категорія 

Сума виділеного Гранта, євро 

Відсоток витрат,
які повинні фінансуватися

ДНТЦ ЯРБ 

1578878 

100 % вартості контракту 

Рискаудит 

1599398 

100 % вартості контракту 

Не розподілено 

321724 

 

Усього 

3500000 

 

____________
* Якщо не зменшено згідно з пунктом "ii" розділу 2.01.

Розділ 2.05. Звільнення від сплати податків

Обладнання, матеріали, роботи й послуги, які фінансуються Банком з коштів Гранта, а також іноземні консультанти й інший іноземний персонал, які фінансуються з Гранта і яких призначено сприяти виконанню проекту й управлінню ним, звільняються від сплати всіх без винятку податків, мит або інших зборів чи обов'язкових платежів, які стягуються Україною або на території України.

Розділ 2.06. Передумови здійснення виплат

a) Незважаючи на зазначені вище положення розділу 2.04, не здійснюється жодних виплат для покриття витрат, які мали місце до набрання цією Угодою чинності.

b) Шляхом надіслання письмового повідомлення Одержувачу Розпорядник залишає за собою право відкликати свою згоду, надану в результаті перегляду процесу проведення тендеру, передбаченого в додатку 3 (Порядок закупівлі товарів та послуг), якщо, на думку Розпорядника, ситуація, що виникла, унеможливлює виконання відповідного контракту у строк, передбачений у Проекті.

Стаття III. Обов'язки Одержувача

Розділ 3.01. Зобов'язання Одержувача

a) Одержувач забезпечує повне та вчасне виконання своїх обов'язків за цією Угодою.

b) Без обмежень обов'язків, зазначених у пункті "a" цього розділу, Одержувач:

Розділ 3.02. Виконання Проекту

Якщо Розпорядник не погоджує іншого, Одержувач:

a) виконує Проект з належним сумлінням та ефективністю відповідно до чинних норм та практики захисту навколишнього середовища та безпеки, які застосовуються до галузі ядерної енергії, а також

b) дотримується всіх своїх обов'язків за цією Угодою про грант і Стандартними положеннями та умовами, крім того, уживає таких інших заходів, які можуть бути необхідними для успішного виконання Проекту.

Розділ 3.03. Управління Проектом

a) Для координування, моніторингу й оцінювання всіх аспектів виконання Проекту, а також для управління ними Одержувач у рамках своєї діючої системи якості забезпечує:

Розділ 3.04. Закупівля

a) Закупівля товарів, робіт і послуг, у тому числі послуг консультантів, які є необхідними для Проекту і які повинні фінансуватися з коштів Гранта, регулюються Правилами Рахунка ядерної безпеки та положеннями цієї Угоди, у тому числі додатка 3.

b) Відповідно до обставин контракти на товари, роботи й послуги укладаються між Одержувачем та підрядником або консультантом, який забезпечує такими товарами, роботами й послугами.

Розділ 3.05. Вимоги стосовно фінансової звітності

a) Одержувач веде діловодство, облікові документи й рахунки та надає фінансові звіти стосовно Проекту (балансові звіти, звіти про прибутки й витрати, звіти про джерела та застосування коштів, а також у відповідних випадках пов'язані із цим звіти), які відповідно до постійно діючої практики звітності є необхідними для повного й достовірного подання даних про його операції та фінансовий стан та які є необхідними для моніторингу й реєстрації поступу у виконанні Проекту, у тому числі витрат і пільг, які виникатимуть у результаті його виконання.

b) Одержувач:

c) Одержувач дозволяє належним чином уповноваженим представникам Розпорядника час від часу перевіряти його облікові документи й рахунки, які стосуються Проекту, а також знімати з них копії та робити аудиторську перевірку таких облікових документів і рахунків.

Стаття IV. Інші положення

Розділ 4.01. Звільнення від відповідальності на користь Розпорядника

За винятком позовів проти фізичних осіб за завдану шкоду чи тілесне ушкодження, спричинене їхніми умисними діями, Держава місцезнаходження Об'єкта незмінно гарантує, що вона як під час строку дії цієї Угоди, так і після його закінчення забезпечить повне та ефективне звільнення Розпорядника, його службовців, агентів і субпідрядників від відповідальності за всі без винятку дії, позовами, утрати, борговими зобов'язаннями, витрати чи збитки у зв'язку із цим Проектом як в Україні, так і поза її межами, у тому числі, але не обмежуючися цим, за дії, позовами, утрати, борговими зобов'язаннями, витрати чи збитки у зв'язку з обладнанням, роботами й послугами, що надаються Одержувачу за цією Угодою.

Розділ 4.02. Переуступка прав

За винятком попередньої письмової згоди Розпорядника, жодна зі сторін цієї Угоди не переуступає або не передає будь-яких прав за цим Грантом чи будь-якою його частиною.

Розділ 4.03. Представництво й відмова від відповідальності

a) Розпорядник не є представником або довіреною особою Одержувача або будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, а також не має жодних фідуціарних відношень з Державою місцезнаходження Об'єкта.

b) Розпорядник не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з позовами, які стосуються діяльності, яка здійснюється згідно із цією Угодою чи у зв'язку з нею, а також не є відповідальним за будь-які тілесні ушкодження, утрати чи збитки, спричинені діями чи бездіяльністю, які стосуються виконання Проекту.

Розділ 4.04. Заходи, яких уживатимуть у разі злиття, реорганізації, ліквідації чи приватизації Одержувача

У разі злиття, реорганізації, ліквідації чи приватизації Одержувача Держава місцезнаходження Об'єкта забезпечує передачу прав та обов'язків такого Одержувача за цією Угодою юридичній особі чи юридичному суб'єкту що може користуватися такими правами та виконувати такі обов'язки, а також має для цього необхідні ресурси.

Стаття V. Повідомлення. Визначені представники й унесення змін

Розділ 5.01. Повідомлення

Будь-яке повідомлення чи запит, які необхідно або дозволено надіслати чи зробити за цією Угодою, повинні бути в письмовій формі. Таке повідомлення чи запит уважаються належним чином надісланим або зробленим, якщо його передано з рук у руки, надіслано електронною поштою або телефаксом стороні, якій це повідомлення чи запит призначено, за адресою, зазначеною нижче, або за будь-якою іншою адресою, яку сторона повідомила в письмовій формі стороні, яка надсилає повідомлення чи робить запит.

Розділ 5.02. Повноваження діяти

Будь-які дії, які необхідно чи дозволено здійснювати, і будь-які документи, які необхідно чи дозволено підписувати за цією Угодою від імені Одержувача, повинні здійснюватися чи підписуватися Головою Одержувача або іншою посадовою особою Одержувача, яку призначає Одержувач у письмовій формі, а Одержувач надає Розпоряднику достатні підтвердження такого вповноваження й засвідчені зразки підписів кожної такої вповноваженої посадової особи Одержувача.

Розділ 5.03. Унесення змін

Будь-які зміни положень цієї Угоди можуть бути погоджені: від імені Розпорядника - будь-якою посадовою особою Розпорядника, час від часу уповноваженою для здійснення таких змін, від імені Держави місцезнаходження Об'єкта - документом у письмовій формі, виконаним від імені Держави місцезнаходження Об'єкта особою, призначеною такою стороною, та від імені Одержувача - будь-яким належним чином уповноваженим представником Одержувача.

Розділ 5.04. Мови документів

Будь-який представлений відповідно до цієї Угоди документ повинен бути англійською чи українською мовою. Документи будь-якою іншою мовою повинні супроводжуватися їхнім англійським перекладом, засвідченим як затверджений переклад, а такий затверджений переклад є остаточним для сторін цієї Угоди. У разі виникнення будь-якого спору між сторонами документ англійською мовою має переважну силу.

Стаття VI. Дата набрання чинності. Припинення дії

Розділ 6.01. Дата набрання чинності

Ця Угода набирає чинності з дати надіслання Розпорядником повідомлення Одержувачу про прийняття ним документальних підтверджень, які вимагаються розділом 6.02.

Розділ 6.02. Умови набрання чинності

Ця Угода набирає чинності за умови, що Розпорядник отримав такі юридичні висновки:

- від Міністерства юстиції України, що:

a) Кабінет Міністрів України в межах своєї компетентності й повноважень уклав цю Угоду, а належним чином уповноважений представник її підписав;

b) для Держави місцезнаходження Об'єкта ця Угода є юридично обов'язковою й такою, яку може бути примусово виконано в судовому порядку, настільки, наскільки це є доцільним;

c) ця Угода не суперечить положенням будь-якого закону, постанови України чи угоди, яка для України є зобов'язуючою;

d) привілеї, пільги та звільнення від податків, які застосовуються до Угоди про грант N 006, без будь-яких змін або повідомлень так само застосовуються до цієї Угоди;

- від Одержувача, що:

a) Одержувач у межах своєї компетентності й повноважень уклав цю Угоду, а належним чином уповноважений представник її підписав;

b) для Одержувача ця Угода є юридично обов'язковою й такою, яку може бути примусово виконано в судовому порядку, настільки, настільки, наскільки це є доцільним.

Розділ 6.03. Припинення дії

Будь-коли дію цієї Угоди може бути припинено за спільною домовленістю сторін цієї Угоди в письмовій формі.

Розділ 6.04. Припинення дії після виконання

Якщо дію цієї Угоди не припинено відповідно до зазначеного вище розділу 6.03, ця Угода залишається чинною доти, доки Грант цілком не буде виплачено, а сторони цієї Угоди не виконають усіх своїх обов'язків за цією Угодою.

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано та доставлено до Лондона, Англія, у чотирьох примірниках англійською мовою, кожний з яких уважається оригіналом, станом на день і рік, які вперше зазначено вище.

 

Європейський банк реконструкції та розвитку
як Розпорядник 

(Підпис) 

Прізвище: В. Новак 

Посада: Директор Департаменту ядерної безпеки

Кабінет Міністрів України 

(Підпис) 

Прізвище: 

Посада:

Державний комітет ядерного регулювання України 
як Одержувач 

(Підпис) 

Прізвище: 

Посада: 

 

Додаток 1. Стандартні положення та умови, що застосовуються до грантів, які надаються з Рахунка ядерної безпеки

Європейський банк реконструкції та розвитку

Рахунок ядерної безпеки

Стандартні положення та умови, що застосовуються до грантів, які надаються з Рахунка ядерної безпеки

14 червня 1993 року

Стаття I. Застосування Угод про грант. Заголовки

Розділ 1.01. Застосування Стандартних положень та умов

Ці Стандартні положення та умови формулюють певні положення та умови, що, як правило, застосовуються до грантів, які надаються з Рахунка ядерної безпеки. Вони застосовуються до будь-якої Угоди про грант, забезпечуючи відповідність такого Гранта будь-яким змінам, зазначеним у такій Угоді.

Розділ 1.02. Невідповідність положенням Угоди про грант

Якщо будь-яке положення Угоди про грант суперечить положенню цих Стандартних положень та умов, керуються положенням, яке міститься в Угоді про грант.

Стаття II. Визначення

Розділ 2.01. Визначення

Щоразу, коли вживаються в цих Стандартних положеннях та умовах, такі терміни мають такі значення:

"Розпорядник" 

означає Банк, який здійснює діяльність за Правилами. 

"Угода про заснування Банку" 

означає Угоду про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, датовану 29 травня 1990 р. 

"Наявна сума" 

означає таку суму Гранта, яку в конкретний момент не анульовано чи не виплачено або яка залишається згідно з обумовленим чи безумовним зобов'язанням відшкодування. 

"Банк" 

означає Європейський банк реконструкції та розвитку. 

"Категорія" 

означає категорію позицій, які фінансуватимуться з коштів Гранта, визначених в Угоді про грант. 

"Обумовлене зобов'язання відшкодування" 

означає будь-яке відкличне зобов'язання, зроблене Банком на запит Одержувача відповідно до розділу 4.03 цих Стандартних положень та умов. 

"Країни операцій" 

означає одержувачів із Центральної та Східної Європи, які є членами Банку та які можуть час від часу визначатися відповідно до Угоди про заснування Банку

"Посібник з використання кредитних коштів ЄБРР" 

означає Посібник з використання кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, до якого періодично можуть уноситися зміни. 

"Правила закупівлі товарів та послуг ЄБРР" 

означає Принципи й правила закупівлі товарів та послуг для Проектів, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку і які Банк періодично може змінювати. 

"ЕКЮ" 

означає європейську валютну одиницю та за вартістю дорівнює ЕКЮ, яка періодично використовується Європейською монетарною системою. 

"Грант" 

означає кошти, які надаються Одержувачу за Угодою про грант. 

"Угода про Грант" 

означає Угоду між Банком як Розпорядником коштів з Рахунка ядерної безпеки та Одержувачем таких коштів за Правилами. 

"Валюта Гранта" 

означає валюту чи валюти, в якій(-их) Грант деноміновано. 

"Проектна угода" 

означає угоду, якщо така має місце, між Розпорядником та Суб'єктом проекту, до якої періодично можуть уноситися зміни. 

"Суб'єкт проекту" 

означає зазначений в Угоді про грант суб'єкт, який бере участь у виконанні Проекту відповідно до Проектної угоди. 

"Одержувач" 

означає правочинного одержувача коштів за Угодою про грант. 

"Правила" 

означає схвалені 22 березня 1993 р. Радою директорів Банку Правила Рахунка ядерної безпеки, до яких періодично вносяться зміни. 

"Безумовне зобов'язання відшкодування" 

означає будь-яке безвідкличне зобов'язання, зроблене Розпорядником на запит Одержувача відповідно до розділу 4.03 цих Стандартних положень та умов. 

Розділ 2.02. Заголовки

Заголовки та оглав уведено виключно для зручності посилань та не складають частини цих Стандартних положень та умов.

Стаття III. Гранти

Розділ 3.01. Гранти з Рахунка ядерної безпеки

За умови наявності коштів, наданих вкладниками, кошти з Рахунка ядерної безпеки надаються на основі гранта відповідно до Правил та цих Стандартних положень та умов, а також положень та умов, зазначених в Угоді про грант.

Стаття IV. Виплати

Розділ 4.01. Заявки на виплати

Заявки на виплати надсилаються Розпоряднику представником Одержувача, призначеного Угодою про грант або відповідно до неї. Кожну надіслану заявку на виплату повинно бути складено відповідно до Посібника з використання кредитних коштів ЄБРР та у формі, передбаченій у ньому, і доставлено Розпоряднику за п'ятнадцять (15) робочих днів до запропонованої дати валютування виплати. За змістом кожна заявка на виплату повинна бути прийнятною для Розпорядника й супроводжуватися такими документами й іншими підтвердженнями, які за формою та змістом є достатніми, щоб переконати Розпорядника в тому, що Одержувач має право на отримання суми виплати з Наявної суми й що виплата використовуватиметься виключно для цілей Проекту, зазначеного в Угоді про грант.

Розділ 4.02. Валюта використання коштів

a) Якщо Розпорядник не погодить іншого, виплати здійснюються Розпорядником у Валюті Гранта в сумі, еквівалентній витратам, які покриватимуться Грантом.

b) Виплати, які стосуються витрат, понесених у валюті Одержувача, здійснюються Розпорядником у Валюті Гранта на основі офіційного обмінного курсу для комерційних трансакцій щонайменше за два (2) робочих дні до дати виплати, а в разі відсутності такого курсу - на основі такого обґрунтованого курсу, який визначає Розпорядник.

c) У разі, коли Одержувач вимагає виплати у валюті, іншій, ніж Валюта Гранта, Розпорядник може здійснити купівлю такої валюти в такий спосіб, який Розпорядник може вважати відповідним. Якщо Розпорядник здійснює таку купівлю, така виплата здійснюється Розпорядником на основі фактичних витрат у Валюті Гранта, понесених Розпорядником для виконання запиту.

Розділ 4.03. Обумовлені та безумовні зобов'язання відшкодування

Після отримання запиту Одержувача та на таких умовах, які погоджують Одержувач та Розпорядник, Розпорядник може надати безумовні чи обумовлені зобов'язання оплатити суми Одержувачу або іншим особам стосовно витрат, які фінансуватимуться за Грантом. За безумовним зобов'язанням відшкодування будь-яке дальше призупинення чи скасування Гранта не повинно впливати на зобов'язання Розпорядника здійснити оплату. За обумовленим зобов'язанням відшкодування після будь-якого призупинення чи скасування Гранта таке зобов'язання Розпорядника здійснити оплату безпосередньо скасовується.

Розділ 4.04. Перерозподіл сум. Зменшення відсотка для виплати

Незважаючи на розподіл суми Гранта чи відсотка для виплати, зазначеного в Угоді про грант, якщо Розпорядник обґрунтовано вирішить, що сума Гранта, виділена для оплати будь-якої категорії, буде недостатньою для фінансування погодженого відсотка всіх витрат цієї категорії, Розпорядник шляхом надіслання повідомлення Одержувачу може:

a) настільки, наскільки це є необхідним для покриття очікуваної нестачі, здійснити для такої категорії перерозподіл коштів Гранта, які виділені для іншої категорії та які, на думку Розпорядника, не є необхідними для покриття інших витрат, а також

b) якщо такий перерозподіл не може цілком покрити очікуваної нестачі, зменшити відсоток для виплати, який застосовується до таких витрат у категорії, в якій має місце нестача, для можливості дальших виплат за цією категорією доти, доки не буде здійснено всіх відповідно до цього витрат.

Стаття V. Закупівля

Розділ 5.01. Закупівля

a) Закупівля товарів, робіт і послуг, у тому числі послуг консультантів, які є необхідними для Проекту і які повинні фінансуватися з коштів Гранта, регулюються Правилами Рахунка ядерної безпеки та положеннями Угоди про грант.

b) Відповідно до обставин контракти на товари та послуги укладаються між Одержувачем коштів Гранта й підрядником або консультантом, які забезпечують такими товарами та послугами.

Стаття VI. Співробітництво. Документація та звітність

Розділ 6.01. Співробітництво й інформація

Розпорядник та Одержувач співробітничають для забезпечення досягнення цілей, для яких надається Грант. Для цього Розпорядник та Одержувач час від часу на запит будь-кого з них обмінюються своїми поглядами стосовно поступу у виконанні Проекту, цілей, для яких надається Грант, виконання зобов'язань Одержувачем за Угодою про грант і Суб'єктом проекту за Проектною угодою, а також надають іншій стороні всю таку інформацію, яка стосується всього викладеного вище та яку така інша сторона обґрунтовано запитує; Одержувач своєчасно інформує Розпорядника про будь-які запропоновані зміни в характері чи рамках Проекту або в операціях чи діяльності Одержувача, а також про будь-які події чи умови, які можуть суттєво вплинути на виконання Проекту або здійснення операцій чи діяльності Одержувача.

Розділ 6.02. Документація та звітність

a) Одержувач повинен:

1) вести діловодство й облікові документи, які є достатніми для реєстрації та контролю поступу у виконанні Проекту (у тому числі витрат і пільг, які виникатимуть у результаті його виконання), визначити товари, роботи й послуги, які фінансуються з коштів Гранта, зазначити їхнє використання в Проекті, а також вести такі облікові документи, які є доступними для представників Розпорядника на запит Розпорядника;

2) уможливити на запит Розпорядника відвідування представниками Розпорядника будь-яких приміщень та будівельних об'єктів, які охоплено в Проекті, і перевірку ними всіх товарів, робіт і послуг, які фінансуються з коштів Гранта, а також будь-яких фабрик, установ, об'єктів, заводів, будівель, майна, обладнання, звітів і документів, які стосуються виконання зобов'язань Одержувачем за Угодою про грант;

3) надавати представникам Розпорядника щонайменше раз на квартал усю таку інформацію стосовно Проекту, яку Розпорядник обґрунтовано запитує, у тому числі інформацію про питання безпеки й захисту навколишнього середовища, які стосуються Проекту, витрат і, якщо це є доцільним, пільг, які виникатимуть у результаті його виконання, використання коштів Гранта, товарів, робіт і послуг, які фінансуються з таких коштів Гранта, а також

4) здійснювати або забезпечувати надання представникам Розпорядника відразу після їхньої підготовки будь-яких планів, інструкцій, звітів, контрактних документів, графіків будівництва й закупівлі для Проекту, а також будь-яких суттєвих їхніх змін чи доповнень до них настільки детально, настільки цього обґрунтовано запитує Розпорядник.

b) Відразу після завершення Проекту (але в будь-якому разі не пізніше, ніж через шість місяців після завершення) Одержувач готує й надає Розпоряднику в такому обсязі й настільки детально, як цього обґрунтовано запитує Розпорядник, звіт про виконання Проекту, у тому числі інформацію про питання безпеки й захисту навколишнього середовища, які стосуються Проекту, витрат і пільг, які виникають або виникатимуть у результаті його виконання, виконання Одержувачем своїх зобов'язань за Угодою про грант і досягнення цілей Проекту.

Стаття VII. Звільнення й виплати

Розділ 7.01. Податки

a) Угода про грант і будь-які пов'язані з нею документи звільняються від сплати всіх без винятку податків, які стягуються країною або на території країни, де знаходиться Одержувач, або у зв'язку з їхнім виконанням, доставлянням, реєстрацією чи здійсненням.

b) Кошти Гранта не спрямовуються на оплату рахунка платежів за будь-які податки, які стягуються країною або на території країни, де знаходиться Одержувач.

c) Шляхом надіслання повідомлення Одержувачу Розпорядник може збільшити або зменшити відсоток для виплати з будь-якої категорії в Угоді про грант настільки, наскільки це відповідає пункту "b" цього розділу.

Стаття VIII. Призупинення та скасування

Розділ 8.01. Призупинення

a) Шляхом надіслання повідомлення Одержувачу Розпорядник може призупинити цілком або частково право Одержувача робити заявки на виплати, якщо має місце й триває будь-яка з таких подій:

1) Одержувач не зміг виконати будь-якого зобов'язання за Угодою про Грант;

2) виникла ситуація, яка, на думку Розпорядника, робить малоймовірним те, що Проект може бути виконано, цілей Проекту буде досягнуто чи Одержувач буде спроможним виконувати свої зобов'язання за Угодою про грант;

3) Суб'єкт проекту не зміг виконати будь-якого зі своїх зобов'язань за Проектною угодою;

4) будь-яка інша подія, зазначена в Угоді про грант, настання якої дає право Розпоряднику призупинити цілком або частково право Одержувача робити заявки на виплати.

b) Залежно від обставин право Одержувача робити заявки на виплати залишається призупиненим цілком або частково доти, доки подія чи події, які дали підстави для призупинення, не припинять існування, а Розпорядник не повідомить Одержувачу про відновлення права робити заявки на виплати; проте в разі будь-якого такого повідомлення право робити заявку на виплати поновлюється лише настільки, наскільки це відповідає умовам, зазначеним у такому повідомленні; жодне таке повідомлення не зачіпає або не порушує будь-якого права, повноваження чи засобу юридичного захисту Розпорядника стосовно будь-яких інших дальших подій, зазначених у цьому розділі.

Розділ 8.02. Скасування

Якщо:

a) право Одержувача робити заявку на виплати призупинено стосовно будь-якої суми Гранта на строк тривалістю тридцять (30) днів або

b) будь-коли після консультацій з Одержувачем Розпорядник визначить, що сума Гранта не буде необхідною для фінансування витрат Проекту, які фінансуватимуться з коштів Гранта, або

c) будь-коли Розпорядник визначить, що постачання будь-якої позиції не відповідає процедурам, викладеним або зазначеним у цих Стандартних положеннях та умовах або в Угоді про грант, і встановлює суму витрат стосовно такої позиції, яку іншим правочинним способом може бути профінансовано з коштів Гранта,

шляхом надіслання повідомлення Одержувачу Розпорядник може припинити право Одержувача робити заявку на виплати стосовно такої суми. Після надіслання такого повідомлення така сума скасовується. У разі будь-якого припинення за цим розділом Одержувач відшкодовує Розпоряднику всі обґрунтовані витрати, яких він може або міг зазнати у зв'язку з ліквідацією його діяльності за Угодою про грант.

Розділ 8.03. Безумовне зобов'язання відшкодування, на яке не впливає призупинення або скасування

Жодне скасування чи призупинення Розпорядником не застосовуються до сум, визначених будь-яким безумовним зобов'язанням відшкодування, зроблене Розпорядником відповідно до розділу 4.03 цих Стандартних положень та умов, за винятком випадків, безпосередньо обумовлених у такому зобов'язанні.

Розділ 8.04. Обов'язки Одержувача

Незважаючи на будь-яке скасування чи призупинення, усі положення цих Стандартних положень та умов залишаються чинними, за винятком випадків, конкретно передбачених у цій статті.

Стаття IX. Арбітраж

Розділ 9.01. Арбітраж

Сторони Угоди про грант докладають зусиль для вирішення за взаємною згодою всіх спорів між ними, які випливають із цієї Угоди про грант або які пов'язані з нею. Якщо спір не може бути вирішено за взаємною згодою, він передається на арбітраж арбітражного суду відповідно до таких положень:

a) арбітражний процес розпочинається повідомленням, наданим позивачем відповідачу;

b) арбітражний суд складається з трьох арбітрів, які призначаються так: одного арбітра призначає позивач, другого - відповідач, а третій (далі - суперарбітр) призначається за згодою двох арбітрів. Якщо протягом тридцяти днів після одержання повідомлення про початок арбітражного процесу відповідач не зможе призначити арбітра, такий арбітр призначається Головою Міжнародного суду на запит сторони, яка ініціювала процес. Якщо два арбітри не зможуть погодити кандидатури суперарбітра протягом шістдесяти днів після дати призначення другого арбітра, такий суперарбітр призначається Головою Міжнародного суду;

c) суперарбітр вирішує, коли та де засідає арбітражний суд. Після цього арбітражний суд визначає, де та коли він засідає. Арбітражний суд визначає всі процесуальні питання й питання, які стосуються його компетенції;

d) усі рішення арбітражного суду приймаються більшістю голосів. Рішення арбітражного суду, яке може бути винесено навіть за відсутності однієї сторони, є остаточним та обов'язковим для обох сторін арбітражного процесу;

e) вручення будь-якого повідомлення чи судової повістки у зв'язку з будь-яким процесом за розділом 9.01 або у зв'язку з будь-яким процесом для виконання будь-якого рішення, винесеного відповідно до цього розділу, здійснюється в такий спосіб, який передбачено у відповідних положеннях Угоди про грант, що стосуються повідомлень, які необхідно або дозволено надіслати за цією Угодою про грант;

f) арбітражний суд визначає арбітражні витрати, які покриваються однією стороною чи обома сторонами спору.

  

Додаток 2. Проектне завдання

1. Мета й підхід

Головною метою Грантової угоди N 007 є підтримка Держатомрегулювання та інших органів державного регулювання України (далі - ОР) стосовно здійснення регулювання, яке стосується будівництва, уведення в дію та експлуатації нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2) для гарантування відповідного розгляду питань безпеки.

Подібна підтримка є необхідною для заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС (ЗПРРВ) згідно із завданнями, визначеними нижче.

Практика реалізації проектів Плану робіт на об'єкті "Укриття" (далі - ПРОУ) на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС свідчить про те, що ефективне ліцензування забезпечується шляхом здійснення системного співробітництва між Держатомрегулюванням, іншими ОР та їхніми організаціями технічної підтримки (далі - ОТП) з ДСП ЧАЕС та її підрядниками на всіх етапах ліцензійного процесу. При цьому ведеться регулярний конструктивний діалог між ОР та їхніми ОТП з ДСП ЧАЕС та її підрядниками протягом усього періоду створення об'єктів ПРОУ від підготовки концептуальних рішень, проектних критеріїв та вимог (технічних характеристик) до прийняття об'єктів в експлуатацію.

Підтримка Держатомрегулювання під час ліцензування проектів будівництва об'єктів з переробки радіоактивних відходів та СВЯП-2 на Чорнобильській АЕС надавалась у рамках проектів Тасіс.

Досвід та практика Держатомрегулювання, інших ОР й ОТП, які набуто й застосовано в рамках проектів ПРОУ й Тасіс, застосовуються в рамках цієї Угоди про грант.

2. Завдання, які виконуватимуться

Завдання 1. Ефективне ліцензування, експертиза (технічна оцінка)

Ефективне ліцензування під час реалізації проекту СВЯП-2 є головним завданням.

Для його успішного виконання ОТП надають технічну підтримку Держатомрегулюванню та іншим ОР під час усього ліцензійного процесу стосовно СВЯП-2.

Це охоплює всі необхідні роботи для забезпечення своєчасного вирішення невирішених питань безпеки, у тому числі (але не обмежуючися цим) такі роботи:

a) підготовку роз'яснень та методичного забезпечення застосування норм, та правил безпеки стосовно СВЯП-2;

b) оцінку попередніх документів з питань безпеки, підготовку детальних коментарів, зокрема рекомендацій з перегляду документів, забезпечення співробітництва з учасниками ліцензійного процесу для визначення шляхів вирішення невирішених питань безпеки;

c) детальну оцінку офіційних документів, забезпечення співробітництва з учасниками ліцензійного процесу для вирішення невирішених питань безпеки, якщо такі залишаються, перегляд оновлених документів;

d) підтримку Держатомрегулювання та інших ОР у процесі державного контролю за реалізацією проекту СВЯП-2 (участь в інспекційних перевірках, випробуваннях тощо).

Завдання 2. Планування, управління й звітність

На підставі планів реалізації проекту СВЯП-2 необхідно підготувати план регулюючої та експертної діяльності (далі - план), а на основі регулярного співробітництва з ДСП Чорнобильської АЕС необхідно регулярно оновлювати план.

Необхідно взаємодіяти й співробітничати з учасниками ліцензійного процесу на регулярній основі.

Необхідно регулярно готувати інформацію про поступ у ліцензійному процесі й у разі необхідності - звіти, аналітичні записи про окремі питання безпеки тощо, а також поширювати їх серед учасників.

Роботи ОТП повинні підтримуватися відповідними процедурами планування, управління, звітності й забезпечення якості.

  

Додаток 3. Порядок закупівлі товарів та послуг

1. Процедури тендеру для товарів, робіт і послуг

a) Відповідно до розділу 3.04 цієї Угоди товари, роботи й послуги (виключаючи послуги консультантів, які зазначено в пункті 2 цього додатка) закуповуються шляхом проведення відкритого тендеру.

b) Для цілей цього пункту процедуру відкритого тендеру визначено в розділі 3 Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР.

2. Послуги консультантів

Консультанти, яких найматиме Одержувач для допомоги у виконанні Проекту, обираються відповідно до процедур, визначених у розділі 5 Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР, та згідно з розділом 3.04 цієї Угоди.

3. Перегляд Розпорядником

a) Усі контракти підлягають процедурам перегляду, визначеним у додатку 1 до Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР.

b) Попередньому перегляду підлягають такі контракти:

c) На додаток до документів, які необхідно надіслати Розпоряднику для перегляду та перевірки відповідності підпункту "b" пункту 3 додатка 1 до Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР, Одержувач надає на розгляд Розпоряднику разом із зазначеними вище документами підтвердження, яке є достатнім для Розпорядника, того, що відповідні регулюючі погодження й процедури стосовно контрактів надано чи виконано.

____________

Опрос