Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии относительно сотрудничества в области топографии, картографии, геоинформационных систем, дистанционного зондирования земли и обмена географической информацией

Страны - участницы
Меморандум от 31.10.2009

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно співробітництва в галузі топографії, картографії, геоінформаційних систем, дистанційного зондування землі та обміну географічною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 31.10.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 31.10.2009 р.

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі - Учасники),

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у військовій сфері, який підписано в м. Лондон 19 вересня 2001 р.;

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони, який підписано в м. Лондон 6 вересня 2004 р.;

визнаючи необхідність двостороннього співробітництва в галузі топографії, картографії, аеронавігації, геодезії, дистанційного зондування землі, геоінформаційних систем та у взаємних географічних питаннях,

досягли таких домовленостей:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння буде співробітництво у галузях топографії, картографії, геоінформаційних систем, дистанційного зондування землі та обміну географічною інформацією шляхом:

1.1 обміну інформацією для використання обома Учасниками для оборонних цілей, що можуть охоплювати програми спільного виробництва, спільне виробництво та досягнення спільних цілей завдяки обмінові геопросторовою інформацією. Предметом обміну можуть бути карти, схеми, інформація, база даних та відповідні матеріали в друкованому й цифровому форматах; геодезичні, геофізичні, геомагнетичні та гравітаційні дані, копії матеріалів й інша технічна документація, публікації та матеріали;

1.2 спільного створення баз даних геопросторової інформації, а також інших видів технічної підтримки виробництва, інформації, бази даних, друкованих видань, публікацій та інших відповідних матеріалів за спільним рішенням Учасників;

1.3 обміну технічною та процедурною інформацією стосовно методів стандартизації, процедур, технічної документації, форматів збору, оцінки, розробки й виробництва, інформації, даних, публікацій та інших відповідних матеріалів геопросторової інформації. Узагалі такі обміни створюватимуться для сприяння міжнародній стандартизації та взаємній сумісності між Учасниками у формах та за напрямами, які зазначено в цьому Меморандумі про взаєморозуміння;

1.4 організації технічної підтримки та обміну інформацією стосовно технологій картографічних, геодезичних і геофізичних розробок, виробничих процесів і методів;

1.5 обміну інформацією стосовно стану виконання програм та виробництва в разі необхідності й за спільним рішенням Учасників;

1.6 виконання й застосування навчальних програм за напрямами, які відповідають цілям цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 2
Напрями і форми співробітництва

2.1 Співробітництво здійснюватиметься за такими напрямами та в таких формах:

- зустрічей начальників топографічних служб і фахівців;

- співробітництва фахівців і топографічних служб під час виконання географічних робіт;

- обміну топографічними, аеронавігаційними картами, схемами та даними, а також додатковими матеріалами (геопросторовими документами, каталогами тощо);

- обміну цифровими даними та виробничими матеріалами;

- обміну матеріалами дистанційного зондування землі.

2.2 Співробітництво в галузі стандартизації та військово-географічного розвитку, спрямоване на досягнення взаємної сумісності.

2.3 Обмін технічною документацією й інформацією про технічний розвиток і нові технології географічних робіт.

2.4 Навчання фахівців у галузі військової географії.

2.5 Учасники можуть визначити на підставі двосторонніх домовленостей, підтверджених у додаткових додатках до цього Меморандуму про взаєморозуміння, інші форми співробітництва, а також умови виконання зазначених у підпункті 1 пункту 2 форм співробітництва.

Стаття 3
Виконавчі установи

Учасники визначили, що за виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння відповідальними будуть такі виконавчі установи:

3.1 Контактна установа Українського Учасника:

Україна, 03168, м. Київ-168, 

(Ukraine, 03168, Kyiv-168, 

Повітрофлотський просп., 6, 

Povitroflotskiy Prospekt, 6, 

Центральне управління воєнно- 

Central Department of Military 

топографічне та навігації 

Topographic and Navigation of 

Головного управління оперативного 

the General Department of Operational 

забезпечення 

Provision of the Support Forces 

Командування сил підтримки 

Command of the Armed Forces 

Збройних Сил України 

of Ukraine) 

3.2 Контактна установа Британського Учасника:

Ministry of Defence 

(Міністерство оборони 

Defence Geographic Centre 

Оборонний географічний центр 

Collection and Control Division 

Відділ збору та контролю 

Elmwood Avenue 

Елмвуд Авеню 

Feltham, 

Фелтхем 

Middx TW13 7AH 

Мідлсекс TW13 7AH 

United Kingdom 

Сполучене Королівство 

  

  

Tel:+44 20 8818 3112 

Tel:+44 20 8818 3112 

Fax:+44 20 8818 3130 

Fax:+44 20 8818 3130) 

Стаття 4
Адреси постачання

Адреси, які використовуватимуться для постачання геоінформаційної продукції, відповідних досліджень та інформації (обміну ними), будуть такими:

4.1 Адреса постачання Українського Учасника:

Україна, 08298, 

(Ukraine, 08298, Kotsubyns'ke, 

смт Коцюбинське, Київська область, 

Kyivs'ka Oblast', 

вул. Пономарьова, 24, 

Ponomar'ov Str., 24, 

Картографічний центр 

Cartographical Centre of the 

Топографічної служби 

Topographic Service of the Armed 

Збройних Сил України 

Forces of Ukraine) 

4.2 Адреса постачання Британського Учасника:

Ministry of Defence 

(Міністерство оборони 

Defence Geographic Centre 

Оборонний географічний центр 

Collection and Control Division 

Відділ збору та контролю 

Elmwood Avenue 

Елмвуд Авеню 

Feltham, 

Фелтхем 

Middx TW13 7AH 

Мідлсекс TW13 7AH 

United Kingdom 

Сполучене Королівство) 

Стаття 5
Підрядні зобов'язання

5.1 Продукція та матеріали, обмін якими здійснюється згідно із цим Меморандумом про взаєморозуміння, зазвичай матимуть знак охорони авторського права та в разі необхідності інструкції з використання. Кожний Учасник поводитиметься з продукцією та матеріалами, обмін якими здійснюється, і використовуватиме їх відповідно до авторського права та письмово викладених обмежень стосовно постачання картографічної та геопросторової продукції та матеріалів, що забезпечує Учасник, який постачає. Копіювання цих матеріалів дозволятиметься лише в разі наявності письмового дозволу Учасника, який постачає. Будь-які існуючі знаки охорони авторського права та інструкції з використання буде зроблено на репродукованому матеріалі.

5.2 Передані матеріали можуть використовуватися Учасником, який приймає, тільки для оборонних цілей та не будуть надані третій стороні без попередньої письмової згоди Учасника, який постачає. "Для оборонних цілей" означає використання в будь-якій частині світу для потреб збройних сил та міністерств оборони Учасників, у тому числі послуги підрядчиків для підтримки оборонних потреб, без права продажу чи передачі третім сторонам.

5.3 Обмін матеріалами буде настільки повним, наскільки це можливо, з дотриманням вимог законодавства держав Учасників, за винятком випадків, коли цьому перешкоджають міркування національної безпеки чи національних прав третіх сторін.

5.4 Витрати, пов'язані з передачею матеріалів у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, бере на себе Учасник, який постачає.

5.5 Обмін військово-географічними матеріалами не стосуватиметься матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом у галузі оборони.

5.6 Обмін географічними матеріалами й даними проводитиметься як у плановому порядку (відповідними матеріалами, як тільки їх опубліковано), так і на вимогу.

5.7 Матеріали для передачі та вартість фінансових розрахунків визначатимуться в додаткових додатках до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 6
Спори та претензії

6.1 Будь-які спори між Учасниками стосовно тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння вирішуватимуться шляхом проведення консультацій та переговорів між Учасниками без залучення національного чи міжнародного суду або третьої сторони.

6.2 Учасники обопільно вирішили, що вони самостійно та безпосередньо нестимуть відповідальність за виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, а також що жодних претензій, позовів чи інших правових вимог не може бути висунуто до держави Україна та держави Сполучене Королівство Велика Британія та Північна Ірландія чи до окремих їхніх органів за невиконання або неналежне виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 7
Зміни, припинення участі та анулювання

7.1 За взаємною згодою між Учасниками до цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть уноситися зміни у формі додаткових додатків.

7.2 Цей Меморандум про взаєморозуміння набере чинності з дати його підписання та залишатиметься чинним протягом десяти років, якщо його не буде анульовано раніше за взаємною згодою чи один з Учасників не повідомить у письмовій формі, щонайменше, за три місяці до такого анулювання.

7.3 У разі анулювання цього Меморандуму про взаєморозуміння Учасники продовжуватимуть дотримуватися всіх обмежень стосовно розкриття й використання матеріалів, наданих іншим Учасником, до отримання письмового повідомлення про те, що ці обмеження більше є незастосовними. Строк дії цього Меморандуму про взаєморозуміння також може бути продовжено за взаємною письмовою згодою Учасників.

Підписано в м. Києві "31" жовтня 2009 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

 

За Міністерство оборони
України
 

За Міністерство оборони
Сполученого Королівства
Великої Британії
та Північної Ірландії
 

Опрос