Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики между Антимонопольным комитетом Украины и Федеральным конкурентным ведомством Австрийской Республики

Страны - участницы
Меморандум от 22.10.2009

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Федеральним конкурентним відомством Австрійської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.10.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.10.2009 р.

Антимонопольний комітет України та Федеральне конкурентне відомство Австрійської Республіки (надалі - "Сторони"),

висловлюючи бажання підтримувати співробітництво і у сфері конкурентної політики та застосування конкуренційного законодавства,

маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин,

ґрунтуючись на принципах рівноправності та взаємної вигоди,

підкреслюючи роль конкуренції у реальному та ефективному розвитку ринкової економіки,

беручи до уваги Угоду між Україною і Австрійською Республікою про двосторонні торговельно-економічні зв'язки, підписану у м. Відень 31 серпня 1993 року,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття I

Сторони підтримуватимуть та зміцнюватимуть співробітництво у сфері застосування конкуренційного законодавства та конкурентної політики відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття II

З огляду на взаємний інтерес Сторін, співробітництво здійснюватиметься за такими основними напрямками:

а) обмін інформацією щодо розвитку законодавства;

б) обмін досвідом у сфері розслідувань порушень правил конкуренції;

в) обмін досвідом у сфері відносин між конкурентними та регуляторними відомствами.

Стаття III

Сторони здійснюють взаємодію в таких формах:

а) обмін неконфіденційною інформацією щодо удосконалення законодавства та практики розслідування справ про порушення у сфері конкуренції;

б) організація навчальних візитів та навчання спеціалістів;

в) відвідування конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, що організуються Сторонами;

г) експертні зустрічі або консультації між представниками Сторін за допомогою електронної пошти, що забезпечить оперативний обмін неконфіденційною інформацією з окремих питань, що становлять взаємний інтерес;

ґ) організація зустрічей/візитів на високому рівні для обговорення перспектив та напрямків, за якими продовжуватиметься двостороннє співробітництво;

д) обмін документами, дослідженнями, книгами тощо, які були опубліковані Сторонами.

Стаття IV

Передача інформації здійснюватиметься англійською мовою поштою/електронною поштою через визначені загальні пункти контакту або з нагоди зустрічі представників Сторін.

Стаття V

Програми діяльності, місце та інші елементи, у тому числі фінансові аспекти, будуть окремо визначені Сторонами за взаємною згодою.

Стаття VI

Будь-які розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням та застосуванням цього Меморандуму, підлягають вирішенню Сторонами шляхом проведення консультацій і переговорів.

Стаття VII

Положення цього Меморандуму не впливають на будь-які права та зобов'язання сторін за будь-якими іншими міжнародними договорами, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття VIII

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становлять його невід'ємну частину.

Стаття IX

Цей Меморандум укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати підписання.

Стаття X

Дія цього Меморандуму може бути припинена кожною зі Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

Меморандум втрачає чинність через 3 місяці з дати отримання однією зі сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття XI

Вчинено в м. Відень 22.10.2009 року у двох примірниках кожний українською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага буде надана тексту англійською мовою.

 

За Антимонопольний комітет України

За Федеральне конкурентне
відомство Австрійської Республіки

Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО
Виконувач обов'язків Голови

Теодор ТАННЕР
Генеральний директор

Опрос