Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением государственной службы Украины и Советом гражданской службы Республики Армения

Страны - участницы
Меморандум от 03.09.2009
Утратил силу

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Головним управлінням державної служби України та Радою цивільної служби Республіки Вірменія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.09.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.09.2009 р.

Меморандум втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Головне управління державної служби України та Рада цивільної служби Республіки Вірменія, далі зазначені як "Сторони",

керуючись положеннями Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія, підписаного 14 травня 1996 року,

маючи на меті просувати подальший розвиток двосторонніх відносин та зміцнювати постійну співпрацю у сфері спільних інтересів щодо реформування державної служби,

на основі принципів рівності, взаємної вигоди та взаємної користі,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони підтверджують готовність співпрацювати, зокрема у:

• зміцненні та розвитку інституційних структур обох Сторін у сфері державної служби шляхом запровадження відповідних механізмів;

• обміні інформацією щодо чинного законодавства та практик обох Сторін у сфері державної служби;

• поглибленні професійних знань та управлінських навичок державних службовців у сфері європейської інтеграції;

• підготовці магістрів, фахівців та тренерів у сфері державної служби;

• наданні доступу до досягнень обох Сторін у сфері державної служби шляхом організації спільних консультацій, конференцій, круглих столів, проектів, обмін досвідом, навчальними візитами, інші ініціативи та заходи;

• підтримці візитів делегацій обох Сторін;

• залученні до участі експертів однієї зі Сторін у міжнародних та національних семінарах або курсах у сфері державної служби, організованих іншою Стороною;

• здійсненні спільних публікацій у сфері державної служби;

• здійсненні інших ініціатив за узгодженням Сторін.

Стаття 2

Співробітництво у рамках цього Меморандуму здійснюватиметься відповідно до національного законодавства обох Сторін.

Стаття 3

Сторони можуть надавати інформацію про їх спільну співпрацю третій Стороні на основі попереднього узгодження між обома Сторонами та відповідно до положень їх діючих законодавств.

Стаття 4

Витрати на здійснення ініціатив, визначених у Статті 1 цього Меморандуму, будуть забезпечуватись на основі взаємної домовленості між Сторонами.

Стаття 5

Сторони будуть затверджувати кожного року річні плани у рамках цього Меморандуму.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться на основі спільних письмових домовленостей Сторін, які оформлюються окремими Протоколами. Ці Протоколи складають невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 7

Будь-які спори, що виникають між Сторонами стосовно тлумачення чи виконання цього Меморандуму вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 8

Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання.

Цей Меморандум укладається строком на 4 роки.

Термін дії Меморандуму може бути продовжено за взаємною і письмовою згодою Сторін.

Кожна Сторона має право припинити дію цього Меморандуму та щорічних планів, що розроблені у рамках цього Меморандуму, шляхом передачі письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за 6 місяців до дати припинення його дії.

Вчинено в м. Києві 03.09.2009 р., у двох оригінальних примірниках, кожний вірменською, українською та англійською мовами, всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Тимофій МОТРЕНКО 

Манвел БАДАЛЯН 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
 

РАДА ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ
РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ
 

Опрос