Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о намерениях сотрудничества и обмена правовой информацией между Верховным Судом Украины и Верховным Судом Литвы

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 22.05.2008

ПРОТОКОЛ
про наміри співробітництва та обміну правовою інформацією між Верховним Судом України та Верховним Судом Литви

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.05.2008
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.05.2008

Верховний Суд України в особі Голови пана Василя Онопенка та Верховний Суд Литви в особі Голови пана Вітаутаса Грейчюса, далі разом іменовані Сторони,

прагнучи розвивати і розширювати співробітництво у сфері правосуддя та судоустрою,

маючи на меті здійснення взаємного обміну інформацією для вдосконалення правових та судових систем України та Литовської Республіки,

керуючись положеннями міжнародних угод про правову допомогу та інших міжнародно-правових актів у сфері правосуддя та захисту прав людини, учасниками яких є Україна та Литовська Республіка,

прагнучи зміцнювати відносини між вищими органами судової влади держав,

у результаті проведення переговорів домовилися про наведене нижче:

Стаття 1. Співробітництво

Сторони в межах нижчезазначених намірів надають одна одній для ознайомлення та використання:

a) тексти чинних законів, кодексів та інших нормативно-правових актів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, порядку здійснення судочинства та ін.;

b) тексти проектів законів та інших нормативно-правових актів, що готуються до прийняття у вищезазначених сферах;

c) тексти рішень Верховного Суду України та Верховного Суду Литви (постанов Пленуму, роз'яснень тощо), а також інших документів судів;

d) аналітичні, оглядові та інформаційні матеріали щодо стану законодавства про правосуддя та судову практику;

e) інші матеріали у межах компетенції Сторін.

З метою вивчення досвіду у сфері здійснення правосуддя, обміну інформацією та узгодження окремих питань за напрямами співробітництва Сторони домовляються обмінюватися делегаціями представників на паритетних засадах.

Сторони мають намір створити сприятливі умови для обміну досвідом, зокрема, у сфері підготовки фахівців, проведення науково-практичних конференцій і семінарів з питань, що належать до сфер компетенції Сторін.

Стаття 2. Конфіденційність інформації

У необхідних випадках Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, наданої на виконання цього Протоколу.

Стаття 3. Форма спілкування

Сторони будуть підтримувати між собою прямий зв'язок або через посередництво дипломатичного корпусу держав.

Офіційні запити, повідомлення, застереження тощо будуть здійснюватися у письмовій формі. Інші запити, повідомлення, застереження тощо, передбачені цим Протоколом, будуть здійснюватися у будь-якій прийнятній для Сторін формі.

Правова інформація повинна надаватися у можливо короткі строки та на безоплатній основі.

Стаття 4. Зміни до Протоколу, тлумачення його положень

Будь-які питання тлумачення цього Протоколу, а також зміни до нього розглядаються шляхом переговорів Сторін.

Стаття 5. Строк дії

Протокол набуває чинності з моменту його підписання і діє безстроково.

Дія протоколу припиняється у разі надіслання однією зі Сторін іншій Стороні письмового повідомлення про припинення його дії не менше ніж за 30 (тридцять) днів.

Стаття 6. Прикінцеві положення

Цей Протокол не впливає на виконання міжнародних угод, сторонами яких є Україна та Литовська Республіка.

На знак повної згоди Сторони уклали цей Протокол у двох примірниках українською та литовською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Підписано "22" травня 2008 року м. Вільнюс

 

Василь Онопенко

Вітаутас Грейчюс

Голова
Верховного Суду України

Голова
Верховного Суду Литви

Опрос