Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о Положении о Национальных координаторах государств - участников Содружества Независимых Государств

Страны - участницы
Положение, Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 10.10.2008

РІШЕННЯ
про Положення про Національних координаторів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.10.2008
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 19.11.2010*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.11.2010

Офіційний переклад.

Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав

вирішила:

затвердити Положення про Національних координаторів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (додається).

Учинено в місті Бішкек 10 жовтня 2008 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його засвідчену копію.

____________
* Україна приєдналася до Рішення відповідно до Указу Президента України від 19 листопада 2010 року N 1040/2010 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 90, ст. 3177)

  

За Азербайджанську Республіку 

За Республіку Молдова 

- 

(Підпис із застереженням) 

За Республіку Білорусь 

За Російську Федерацію 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Республіку Вірменія 

За Республіку Таджикистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Грузію 

За Туркменістан 

-

-

За Республіку Казахстан 

За Республіку Узбекистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Киргизьку Республіку 

За Україну 

(Підпис) 

- 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національних координаторів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Це Положення розроблено відповідно до Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав та на виконання пункту 9.5 Плану основних заходів з реалізації Концепції подальшого розвитку СНД від 5 жовтня 2007 року.

1. Інститут Національних координаторів є внутрішнім інститутом у кожній державі - учасниці СНД.

2. Національні координатори - уповноважені державами - учасницями СНД особи для здійснення у своїх державах контролю за реалізацією документів, прийнятих у рамках СНД, та координації діяльності відповідних державних органів з питань співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав.

3. Держави - учасниці СНД призначають відповідно до внутрішніх процедур Національними координаторами, як правило, заступників глав урядів чи інших посадових осіб з достатніми повноваженнями для ефективного здійснення своїх функцій.

4. Діяльність Національних координаторів повинна бути спрямована на забезпечення своєчасного та повного виконання державами документів, прийнятих у рамках СНД, у яких вони беруть участь, для активізації та вдосконалення діяльності Співдружності в цілому.

5. Права та обов'язки, а також коло повноважень Національних координаторів визначаються національним законодавством держав - учасниць СНД.

6. Держави - учасниці СНД повідомляють до Виконавчого комітету СНД про призначення Національних координаторів для подальшого інформування партнерів по Співдружності Незалежних Держав.

7. При зверненні Національних координаторів до Виконавчого комітету СНД їм надаються необхідні інформаційно-аналітичні, довідкові та інші матеріали.

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Молдова до Рішення Ради глав держав СНД про Положення про Національних координаторів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

10 жовтня 2008 року 

м. Бішкек 

"Це рішення набирає чинності для Республіки Молдова від моменту виконання внутрішньодержавних процедур".

  

 

(Підпис) 

 

Володимир Воронін
Президент Республіки Молдова
 

  

Опрос