Идет загрузка документа (976 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о правилах местного пограничного движения

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.03.2008
редакция действует с 22.01.2016

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.03.2008 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 25.02.2009 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.07.2009 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Протоколами
 від 22 грудня 2008 року,
 від 17 грудня 2014 року

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

беручи до уваги розпорядження (ЄС) N 1931/2006 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 грудня 2006 року, що встановлює правила місцевого прикордонного руху на зовнішніх сухопутних кордонах держав-членів та вносить зміни до положень Шенгенської Конвенції,

беручи до уваги розпорядження Ради (ЄС) N 1932/2006 від 21 грудня 2006 року, яка внесла зміни до постанови (ЄС) N 539/2001, в якій наведено перелік третіх держав, громадяни яких зобов'язані мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, а також тих країн, громадяни яких звільнено від цієї вимоги,

діючи відповідно до положень Договору між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року,

керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного партнерства та поглиблювати українсько-польське співробітництво в усіх сферах,

беручи до уваги те, що Європейський Союз визнає запровадження безвізового режиму поїздок для громадян України як довготермінову перспективу,

прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині кордону мешканцями прикордонної зони,

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода визначає правила місцевого прикордонного руху між державами Договірних Сторін.

Стаття 2

1. У цій Угоді встановлюються такі визначення:

a) місцевий прикордонний рух - регулярний перетин спільного кордону держав Договірних Сторін жителями прикордонної зони держави однієї Договірної Сторони з метою перебування у прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних або сімейних причин та з обґрунтованих економічних причин, які відповідно до національного законодавства держави іншої Договірної Сторони не визнаються прибутковою діяльністю, протягом періоду, який не перевищує термінів перебування, встановлених у цій Угоді,

b) прикордонна зона - територія адміністративних одиниць держав Договірних Сторін, наведених у Додатку 1 до цієї Угоди, яка не перевищує 30 кілометрів від спільного кордону; якщо частина такої адміністративної одиниці лежить на відстані між 30 та 50 кілометром від лінії кордону, то вона тим не менш визнається частиною прикордонної зони,

c) дозвіл на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху (далі - "дозвіл") - документ, що дає право його власнику на багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в межах місцевого прикордонного руху, згідно з умовами, визначеними у цій Угоді,

d) жителі прикордонної зони - особи, які постійно проживають у прикордонній зоні не менше трьох років, що підтверджується відповідним документом.

2. Положення цієї Угоди поширюється також на подружжя, неповнолітніх і повнолітніх дітей, в тому числі й усиновлених, що залишаються на утриманні осіб, визначених у пп. d) п. 1 цієї статті, та неповнолітніх і повнолітніх дітей, у тому числі усиновлених, які залишаються на утриманні іншого з батьків, навіть якщо вони постійно проживають у прикордонній зоні менше ніж 3 роки.

Стаття 3

1. Жителі прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон держав Договірних Сторін, в рамках місцевого прикордонного руху, за умови, що вони:

a) представили дійсний дозвіл,

b) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,

с) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському порядкові, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним відносинам держав Договірних Сторін чи будь-якої з держав - членів Європейського Союзу, і, зокрема, у випадках, коли до національних баз даних держав - членів Європейського Союзу не було внесено жодного попередження з метою відмови у видачі дозволу на в'їзд на тих самих підставах.

(підпункт "c" пункту 1 статті 3
 у редакції Протоколу від 22.12.2008 р.)

2. Підпункт b) пункту 1 цієї Статті застосовується по відношенню до мешканців прикордонної зони, які мають дозвіл, виданий компетентними органами Республіки Польща.

Стаття 4

Дозвіл, виданий компетентними органами держави однієї Договірної Сторони, дає право його власнику перетнути спільний кордон держав Договірних Сторін і безперервно перебувати у прикордонній зоні іншої Держави до 90 днів кожного разу з дати перетину кордону.

(стаття 4 у редакції
 Протоколу від 17.12.2014 р.)

Стаття 5

1. Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які:

a) мають дійсний проїзний документ, що дає право перетину державного кордону,

b) представлять документи, які підтверджують факт постійного проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох років та наявність обґрунтованих підстав для частого перетину кордону держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного руху,

c) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,

d) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському порядкові, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним відносинам держав Договірних Сторін чи будь-якої з держав - членів Європейського Союзу, і, зокрема, у випадках, коли до національних баз даних держав - членів Європейського Союзу не було внесено жодного попередження з метою відмови у видачі дозволу на в'їзд на тих самих підставах.

(підпункт "d" пункту 1 статті 5
 у редакції Протоколу від 22.12.2008 р.)

2. Підпункт c) пункту 1 цієї Статті застосовується по відношенню до мешканців прикордонної зони, які звертаються за отриманням дозволу до компетентних органів Республіки Польща.

3. Документи, які підтверджують факт постійного проживання у прикордонній зоні, наведені в Додатку 2 до цієї Угоди.

4. Перший дозвіл видається жителеві прикордонної зони з терміном дії на 2 роки, але не на довше, ніж на період дійсності проїзного документа.

5. Чергові дозволи видаються з терміном дії на 5 років, але на термін не довший, ніж період дії проїзного документа, за умови, що особа, яка звертається у такій справі, користувалась попереднім дозволом згідно з положеннями цієї Угоди та правилами, які стосуються в'їзду і перебування на території держави Договірної Сторони, компетентний орган якої видав дозвіл.

Стаття 6

1. Дозвіл, який видається визначеними органами Держав Договірних Сторін, містить елементи захисту й технічні реквізити згідно з відповідними правилами держав Договірних Сторін.

2. Дозвіл містить фотографію власника дозволу, а також наступну інформацію:

a) назву українською та польською мовами,

b) серію та номер дозволу,

c) ім'я/імена, прізвище/прізвища, дату народження, стать власника дозволу,

d) громадянство та місце постійного проживання власника дозволу,

e) орган, який видав дозвіл, дату видачі та термін дії дозволу,

f) серію та номер дійсного проїзного документа, на підставі якого видано дозвіл,

g) прикордонну зону, в якій власник дозволу має право на перебування та переміщення,

h) позначку, що власник дозволу не має права на переміщення поза прикордонною зоною та, що кожне порушення правил місцевого прикордонного руху призведе до санкцій, передбачених статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 7

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін перед набуттям чинності цією Угодою здійснять дипломатичним шляхом обмін зразками дозволів.

2. Компетентні органи держав Договірних Сторін інформуватимуть один одного про зміни у зразках дозволів принаймні за 30 днів до їх запровадження, при цьому надавши нові зразки дозволів.

Стаття 8

1. Компетентні органи держав Договірних Сторін видають дозвіл протягом найбільш короткого строку, проте не більше, ніж через шістдесят календарних (60) днів з дня прийняття заяви з необхідними підтверджуючими документами. В окремих випадках цей строк може бути продовжено щонайбільше до дев'яноста (90) календарних днів.

2. Детальні правила оформлення дозволів, а також правила зберігання та обробки даних, пов'язаних з видачею дозволів, будуть визначені компетентними органами держав Договірних Сторін відповідно до їх національного законодавства.

3. Перелік органів держав Договірних Сторін, визначених для прийому заяв про видачу дозволів та видачі самих дозволів, наведено у Додатку 3 до цієї Угоди.

Стаття 9

1. Оплата за прийом і розгляд першої заяви про видачу дозволу становить 20 євро.

2. Звільняються від оплати, згаданої в пункті 1 цієї статті, такі категорії осіб:

1) інваліди;

2) пенсіонери;

3) діти віком до 18 років.

3. Збір за прийом і розгляд другої та наступної заяви про видачу дозволу не стягується.

(стаття 9 у редакції
 Протоколу від 17.12.2014 р.)

Стаття 9а 

1. Зовнішньому постачальнику послуг може бути доручено прийом заяв про видачу дозволів, біометричної інформації, оплат за прийом та розгляд заяв про видачу дозволів та проїзних документів, а також повернення проїзних документів разом з виданим дозволом або повідомленням про відмову у видачі дозволу.

2. Розгляд заяв та видача дозволів здійснюється органами, зазначеними у Додатку N 3 до Угоди.

3. Зовнішній постачальник послуг, згаданий у пункті 1 цієї статті, може стягувати плату за послуги в розмірі не більше однієї четвертої зборів, зазначених у пункті 1 статті 9. Ця плата стягується незалежно від вилучень, передбачених пунктами 2 і 3 статті 9.

(Угоду доповнено статтею 9а
 згідно з Протоколом від 17.12.2014 р.)

Стаття 10

1. Особи, які мають право на перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в рамках місцевого прикордонного руху, під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони зобов'язані дотримуватися законодавства цієї держави.

2. У випадку будь-якого порушення правил місцевого прикордонного руху, встановлених цією Угодою, кожна з Держав Договірних Сторін застосовує санкції, передбачені своїм національним законодавством.

3. Санкції, які можуть бути застосовані державами Договірних Сторін, згідно з чинним національним законодавством, наведені в Додатку 4 до цієї Угоди.

4. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про зміни в національному законодавстві, які стосуються санкцій.

Стаття 11

1. Житель прикордонної зони, дозвіл якого був втрачений, пошкоджений або знищений у період перебування на території держави другої Договірної Сторони, зобов'язаний негайно повідомити про це підрозділ органу охорони кордону цієї держави.

2. Підрозділ органу охорони кордону видає довідку, якою підтверджує перетин кордону на підставі дійсного дозволу та його втрату. Договірні Сторони взаємно визнають такі довідки документами, що дають право на перетин кордону з метою повернення на територію держави їх постійного проживання.

3. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про компетентні підрозділи органів охорони кордону, уповноважені видавати такі довідки, зазначені в пункті 2 цієї Статті.

4. У випадку, коли втрачений дозвіл знайдено, компетентні органи держави іншої Договірної Сторони невідкладно пересилають його органові держави іншої Договірної Сторони, який видав дозвіл.

Стаття 12

1. Жителі прикордонної зони, які подорожують в рамках місцевого прикордонного руху, можуть перетинати спільний кордон держав Договірних Сторін через прикордонні пункти пропуску, призначені для міжнародного пасажирського сполучення, а також через пункти пропуску, призначені для місцевого прикордонного руху.

2. Підрозділи органу охорони кордону держав Договірних Сторін здійснюють контроль осіб, які перетинають кордон у рамках місцевого прикордонного руху, згідно зі своїм національним законодавством, але в дозволі та проїзному документі не проставляється відмітка про в'їзд і виїзд.

Стаття 13 виключена 

(згідно з Протоколом
 від 17.12.2014 р.)

Стаття 14

1. Кожна з Договірних Сторін може, з причин громадської безпеки, громадського порядку або здоров'я населення, зупинити дію положень цієї Угоди повністю або частково. Рішення про зупинення повинно бути повідомлене дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні не пізніше 48 годин до набуття ним чинності.

2. Договірна Сторона, яка зупинила застосування частково або повністю положень цієї Угоди з причин, зазначених у 1 абзаці цієї Статті, повідомляє дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про скасування цього рішення негайно після припинення причин, за якими воно було прийняте.

Стаття 15

Жодне з положень цієї Угоди не обмежує права кожної Договірної Сторони відмовити у видачі дозволу, у в'їзді або перебуванні на території своєї держави жителеві прикордонної зони держави іншої Договірної Сторони, якщо це виникає з положень національного законодавства цієї держави.

Стаття 16

1. У разі необхідності Договірні Сторони дипломатичними каналами обмінюються інформацією та консультуються з питань, які стосуються застосування цієї Угоди.

2. Договірні Сторони створять Спільну Комісію експертів, до компетенції якої відноситимуться:

a) моніторинг виконання Угоди,

b) вирішення спірних питань, які виникають у ході тлумачення або застосування положень цієї Угоди.

3. Спільна Комісія збиратиметься на засідання у випадку необхідності на запит однієї з Договірних Сторін, однак принаймні раз на рік.

Стаття 17

Додатки 1 - 4 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.

Стаття 18

За спільною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни.

Стаття 19

1. Ця Угода набирає чинності на десятий (10) день після дня отримання дипломатичними каналами останньої з нот, в яких Договірні Сторони інформують одна одну про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода укладається на невизначений строк. Вона може бути денонсована шляхом нотифікації кожною з Договірних Сторін. У такому випадку Угода втрачає чинність через 60 днів з дня отримання повідомлення про денонсацію.

Вчинено в Києві 28 березня 2008 року, у двох примірниках, кожен українською/польською і англійською мовами, при чому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в їх тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року N 139 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 435)

 

За Кабінет Міністрів України 

За Уряд Республіки Польща 

 

Додаток N 1 

Перелік адміністративно-територіальних одиниць, які знаходяться в прикордонній зоні:

- на території Республіки Польща:

1. 

Адамкі (Ґміна Влодава) 

2. 

Адамув (Ґміна Цицув) 

3. 

Адамув (Ґміна Рейовєц) 

4. 

Адамувка (Ґміна Ярослав) 

5. 

Адамполь (Ґміна Вирикі) 

6. 

Аделіна (Ґміна Вербковіце) 

7. 

Адольфін (Ґміна Сєдліще) 

8. 

Аксманіце (Ґміна Фредрополь) 

9. 

Алєксандря Кшивовольска (Ґміна Рейовєц) 

10. 

Алєксандря Нєдзяловска (Ґміна Рейовєц) 

11. 

Альойзув (Ґміна Лєшньовіце) 

12. 

Альойзув (Ґміна Вербковіце) 

13. 

Америка (Ґміна Мірче) 

14. 

Анджеюв (Ґміна Камєнь) 

15. 

Анджеюв (Ґміна Уршулін) 

16. 

Анджеювка (Ґміна Мірче) 

17. 

Аннополь (Ґміна Грубєшув) 

18. 

Аннополь (Ґміна Жмудж) 

19. 

Антонікі (Ґміна Любачув) 

20. 

Антонін (Ґміна Холм) 

21. 

Антон'ювка (Ґміна Комарув-Осада) 

22. 

Антон'ювка (Ґміна Криніце) 

23. 

Антонувка (Ґміна Грубєшув) 

24. 

Антополь (Ґміна Подедвуже) 

25. 

Анусін (Ґміна Сєдліще) 

26. 

Аурелін (Ґміна Уханє) 

27. 

Бабіце (Ґміна Кшивча) 

28. 

Бабіце (Ґміна Обша) 

29. 

Бахлява (Ґміна Лєско) 

30. 

Бахужец (Ґміна Дубєцко) 

31. 

Бахув (Ґміна Кшивча) 

32. 

Бахус (Ґміна Савін) 

33. 

Бакус-Ванда (Ґміна Вєжбіца) 

34. 

Баліґруд (Ґміна Баліґруд) 

35. 

Балає (Ґміна Любачув) 

36. 

Бандрув Народови (Ґміна Устшикі Дольне) 

37. 

Баньковщизна (Ґміна Рейовєц) 

38. 

Баракі (Ґміна Сєнніца Ружана) 

39. 

Барбарувка (Ґміна Дорогуск) 

40. 

Баркі (Ґміна Цицув) 

41. 

Барич (Ґміна Стубно) 

42. 

Башня Дольна (Ґміна 

43. 

Башня Ґурна (Ґміна Любачув) 

44. 

Батиче (Ґміна Журавіца) 

45. 

Бажантарня (Ґміна Журавіца) 

46. 

Бекєша (Ґміна Цицув) 

47. 

Белвін (Ґміна Пшемишль) 

48. 

Белжец (Ґміна Белжец) 

49. 

Бердище (Ґміна Дорогуск) 

50. 

Бересткі (Ґміна Комарув-Осада) 

51. 

Берешць (Ґміна Ґрабовєц) 

52. 

Березка (Ґміна Соліна) 

53. 

Бережніца (Ґміна Городло) 

54. 

Бережніца Вижна (Ґміна Соліна) 

55. 

Безек (Ґміна Сєдліще) 

56. 

Безек Дембіньскі (Ґміна Сєдліще) 

57. 

Безек-Кольоня (Ґміна Сєдліще) 

58. 

Безмєхова Дольна (Ґміна Лєско) 

59. 

Безмєхова Ґурна (Ґміна Лєско) 

60. 

Бялополє (Ґміна Бялополє) 

61. 

Бялоскури (Ґміна Грубєшув) 

62. 

Бяловоди (Ґміна Уханє) 

63. 

Бялисток (Ґміна Долгобичув) 

64. 

Бєлін (Ґміна Жмудз) 

65. 

Бєсядкі (Ґміна Цицув) 

66. 

Бігалє (Ґміна Вєлькє Очи) 

67. 

Бірча (Ґміна Бірча) 

68. 

Бобрувка (Ґміна Ляшкі) 

69. 

Боґданувка (Ґміна Бялополє) 

70. 

Боґуціце (Ґміна Тшещани) 

71. 

Боґушувка (Ґміна Бірча) 

72. 

Богутин (Ґміна Сосновіца) 

73. 

Бояри (Ґміна Подедвуже) 

74. 

Бокіня (Ґміна Уханє) 

75. 

Болєстрашице (Ґміна Журавіца) 

76. 

Боратин (Ґміна Хлопіце) 

77. 

Борхув (Ґміна Олєшице) 

78. 

Борова Ґура (Ґміна Любачув) 

79. 

Боровніца (Ґміна Бірча) 

80. 

Борово (Ґміна Сєдліще) 

81. 

Борсук (Ґміна Мірче) 

82. 

Борунь (Ґміна Сєнніца Ружана) 

83. 

Борисік (Ґміна Уршулін) 

84. 

Бубрка (Ґміна Соліна) 

85. 

Брелікув (Ґміна Устшикі Дольне) 

86. 

Бродзіца (Ґміна Грубєшув) 

87. 

Броніславка (Ґміна Ґрабовєц) 

88. 

Бриліньце (Ґміна Красічин) 

89. 

Бжегі Дольне (Ґміна Устшикі Дольне) 

90. 

Бжегі Ґурне (Ґміна Лютовіска) 

91. 

Бжезінкі (Ґміна Нароль) 

92. 

Бжезіни (Ґміна Любича Крулєвска) 

93. 

Бжезіни (Ґміна Сєдліще) 

94. 

Бжежно (Ґміна Дорогуск) 

95. 

Бжежава (Ґміна Бірча) 

96. 

Бжозовєц (Ґміна Дубєнка) 

97. 

Бжозовєц (Ґміна Заґуж) 

98. 

Бжуска (Ґміна Бірча) 

99. 

Бучина (Ґміна Радимно) 

100. 

Будомєж (Ґміна Любачув) 

101. 

Будинін (Ґміна Ульгувек) 

102. 

Будзинь (Ґміна Радимно) 

103. 

Бук (Ґміна Цісна) 

104. 

Букова Мала (Ґміна Савін) 

105. 

Букова Мала-Кольоня (Ґміна Савін) 

106. 

Букова Вєлька (Ґміна Савін) 

107. 

Буковєц (Ґміна Соліна) 

108. 

Буковіна (Ґміна Ярчув) 

109. 

Буковіна (Ґміна Ляшкі) 

110. 

Буковскі Ляс (Ґміна Ганьск) 

111. 

Бусєнєц (Ґміна Бялополє) 

112. 

Бусувно (Ґміна Вєжбіца) 

113. 

Бушковіце (Ґміна М. Пшемишль) 

114. 

Бушковічкі (Ґміна Журавіца) 

115. 

Бушно (Ґміна Бялополє) 

116. 

Буза (Ґміна Вєжбіца) 

117. 

Биковце (Ґміна Санок) 

118. 

Бистре (Ґміна Баліґруд) 

119. 

Бистре (Ґміна Чарна) 

120. 

Бистровіце (Ґміна Рожвєніца) 

121. 

Битинь (Ґміна Воля Угруска) 

122. 

Цеґєльня (Ґміна Городло) 

123. 

Цетуля (Ґміна Вьонзовніца) 

124. 

Цевкув (Ґміна Стари Дзікув) 

125. 

Халупкі Хотинєцкє (Ґміна Радимно) 

126. 

Халупкі Медицкє (Ґміна Медика) 

127. 

Харитани (Ґміна Ляшкі) 

128. 

Холм (Ґміна М. Холм) 

129. 

Хлєвіска (Ґміна Нароль) 

130. 

Хлоп'ятин (Ґміна Долгобичув) 

131. 

Хлопіце (Ґміна Хлопіце) 

132. 

Хмєль (Ґміна Лютовіска) 

133. 

Хохлув (Ґміна Долгобичув) 

134. 

Ходанє (Ґміна Вьонзовніца) 

135. 

Ходиваньце (Ґміна Ярчув) 

136. 

Хоєнєц (Ґміна Сєдліще) 

137. 

Хойно Нове I (Ґміна Сєдліще) 

138. 

Хойно Нове II (Ґміна Сєдліще) 

139. 

Холовіце (Ґміна Красічин) 

140. 

Хоронжанка (Ґміна Томашув Любельскі) 

141. 

Хожув (Ґміна Рожвєніца) 

142. 

Хотилюб (Ґміна Цєшинув) 

143. 

Хотинєц (Ґміна Радимно) 

144. 

Храпи (Ґміна Вьонзовніца) 

145. 

Хревт (Ґміна Чарна) 

146. 

Хромувка (Ґміна Руда-Гута) 

147. 

Хутче (Ґміна Савін) 

148. 

Хилін (Ґміна Вєжбіца) 

149. 

Хилін Мали (Ґміна Вєжбіца) 

150. 

Хилін Вєлькі (Ґміна Вєжбіца) 

151. 

Хижина (Ґміна Кшивча) 

152. 

Хиже (Ґміна Белжец) 

153. 

Хижовіце (Ґміна Уханє) 

154. 

Ціхобуж (Ґміна Грубєшув) 

155. 

Цєм'єнжовіце (Ґміна Орли) 

156. 

Цєнкє (Ґміна Вьонзовніца) 

157. 

Цєшацін Мали (Ґміна Павлосюв) 

158. 

Цєшацін Вєлькі (Ґміна Павлосюв) 

159. 

Цєшанув (Ґміна Цєшинув) 

160. 

Цєшин (Ґміна Ґрабовєц) 

161. 

Цьолкі (Ґміна Городло) 

162. 

Цісна (Ґміна Цісна) 

163. 

Цісовєц (Ґміна Баліґруд) 

164. 

Цицув (Ґміна Цицув) 

165. 

Цицув-Кольоня Друґа (Ґміна Цицув) 

166. 

Чаплякі (Ґміна Вєлькє Очи) 

167. 

Чарна Дольна (Ґміна Чарна) 

168. 

Чарна Ґурна (Ґміна Чарна) 

169. 

Чарнолози (Ґміна Войславіце) 

170. 

Чарторя (Ґміна Мьончин) 

171. 

Чартовчик (Ґміна Тишовце) 

172. 

Чартовєц (Ґміна Тишовце) 

173. 

Чартовєц-Кольоня (Ґміна Тишовце) 

174. 

Чашин (Ґміна Заґуж) 

175. 

Чонстковіце (Ґміна Рожвєніца) 

176. 

Чехув Конт (Ґміна Рейовєц) 

177. 

Чехувка (Ґміна Ґрабовєц) 

178. 

Челятице (Ґміна Рокєтніца) 

179. 

Чепутка (Ґміна Соснувка) 

180. 

Черкаси (Ґміна Лащув) 

181. 

Чермно (Ґміна Тишовце) 

182. 

Чернявка (Ґміна Ляшкі) 

183. 

Чернічин (Ґміна Грубєшув) 

184. 

Чернєюв (Ґміна Камєнь) 

185. 

Чертеж (Ґміна Санок) 

186. 

Чортовіце (Ґміна Грубєшув) 

187. 

Чудовіце (Ґміна Рожвєніца) 

188. 

Чулчице (Ґміна Савін) 

189. 

Чулчице Мале (Ґміна Савін) 

190. 

Чулчице-Кольоня (Ґміна Савін) 

191. 

Чумув (Ґміна Грубєшув) 

192. 

Цьвярткі (Ґміна Павлосюв) 

193. 

Дахнув (Ґміна Цєшинув) 

194. 

Даньце (Ґміна Ганна) 

195. 

Даньчиполь (Ґміна Ґрабовєц) 

196. 

Даровіце (Ґміна Фредрополь) 

197. 

Дашувка (Ґміна Устшикі Дольне) 

198. 

Домбкув (Ґміна Любачув) 

199. 

Домброва (Ґміна Грубєшув) 

200. 

Домброва (Ґміна Криніце) 

201. 

Домброва (Ґміна Мірче) 

202. 

Домброва (Ґміна Уханє) 

203. 

Домброва Тарнавацка (Ґміна Тарнаватка) 

204. 

Домбрувка (Ґміна Цєшинув) 

205. 

Депултиче Крулєвскє (Ґміна Холм) 

206. 

Дембіна (Ґміна Павлосюв) 

207. 

Дембіна (Ґміна Ульгувек) 

208. 

Дембіни (Ґміна Нароль) 

209. 

Дембна (Ґміна Санок) 

210. 

Дембовєц (Ґміна Уршулін) 

211. 

Дембув (Ґміна Соснувка) 

212. 

Демби (Ґміна Любича Крулєвска) 

213. 

Длужнюв (Ґміна Долгобичув) 

214. 

Дмитровіце (Ґміна Орли) 

215. 

Добковіце (Ґміна Хлопіце) 

216. 

Добра (Ґміна Санок) 

217. 

Добромєжице (Ґміна Вербковіце) 

218. 

Добромєжице-Кольоня (Ґміна Вербковіце) 

219. 

Добромишль (Ґміна Сєдліще) 

220. 

Доброполь (Ґміна Вирикі) 

221. 

Добрилув (Ґміна Руда-Гута) 

222.  

Добрилувка (Ґміна Дорогуск) 

223. 

Добжанка (Ґміна Бірча) 

224. 

Добужек (Ґміна Лащув) 

225. 

Доліни (Ґміна Цєшинув) 

226. 

Долгоброди (Ґміна Ганна) 

227. 

Долгобичув (Ґміна Долгобичув) 

228. 

Должица (Ґміна Цісна) 

229. 

Доманіж (Ґміна Лащув) 

230. 

Домінічин (Ґміна Стари Брус) 

231. 

Дорбози (Ґміна Обша) 

232. 

Дорогуск (Ґміна Дорогуск) 

233. 

Дроґоювка (Ґміна Тшещани) 

234. 

Дрогічани (Ґміна Уханє) 

235. 

Дрищув (Ґміна Жмудз) 

236. 

Дуб (Ґміна Комарув-Осада) 

237. 

Дубечно (Ґміна Ганьск) 

238. 

Дубєцко (Ґміна Дубєцко) 

239. 

Дубєнка (Ґміна Дубєнка) 

240. 

Дуньковіце (Ґміна Радимно) 

241. 

Дуньковічкі (Ґміна Орли) 

242. 

Дусовце (Ґміна Орли) 

243. 

Дутрув (Ґміна Телятин) 

244. 

Двернічек (Ґміна Лютовіска) 

245. 

Двернік (Ґміна Лютовіска) 

246. 

Дибавка (Ґміна Красічин) 

247. 

Дибавка Дольна (Ґміна Красічин) 

248. 

Дибавка Ґурна (Ґміна Красічин) 

249. 

Дидня (Ґміна Дидня) 

250. 

Диніска (Ґміна Любича Крулєвска) 

251. 

Дзєканув (Ґміна Грубєшув) 

252. 

Дзєронжня (Ґміна Криніце) 

253. 

Дзюрдзюв (Ґміна Лєско) 

254. 

Дзвіняч Дольни (Ґміна Устшикі Дольне) 

255. 

Ельжбєцін (Ґміна Рейовєц) 

256. 

Фалєювка (Ґміна Санок) 

257. 

Феліксув (Ґміна Уханє) 

258. 

Фльоркі (Ґміна Ярослав) 

259. 

Фольваркі (Ґміна Цєшинув) 

260. 

Франкамьонка (Ґміна Мьончин) 

261. 

Франусін (Ґміна Телятин) 

262. 

Фредрополь (Ґміна Фредрополь) 

263. 

Футори (Ґміна Олєшице) 

264. 

Ґає (Ґміна Стубно) 

265. 

Ґалензув (Ґміна Жмудз) 

266. 

Ґарбатувка (Ґміна Цицув) 

267. 

Ґарбатувка-Кольоня (Ґміна Цицув) 

268. 

Ґдешин (Ґміна Мьончин) 

269. 

Ґдешин-Кольоня (Ґміна Мьончин) 

270. 

Ґдоля (Ґміна Руда-Гута) 

271. 

Ґлінянкі (Ґміна Ганьск) 

272. 

Ґлініска (Ґміна Уханє) 

273. 

Ґлінне (Ґміна Лєско) 

274. 

Ґліни (Ґміна Сєдліще) 

275. 

Ґлембокє (Ґміна Цицув) 

276. 

Ґолаіха (Ґміна Тишовце) 

277. 

Ґоломб (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

278. 

Ґолембє (Ґміна Долгобичув) 

279. 

Ґораєц (Ґміна Цєшинув) 

280. 

Ґотувка (Ґміна Руда-Гута) 

281. 

Ґоздув (Ґміна Вербковіце) 

282. 

Ґурка-Заблоцє (Ґміна Мірче) 

283. 

Ґуркі (Ґміна Сосновіца) 

284. 

Ґуркі (Ґміна Вьонзовніца) 

285. 

Ґурно (Ґміна Тарнаватка) 

286. 

Ґужанка (Ґміна Соліна) 

287. 

Ґрабняк (Ґміна Уршулін) 

288. 

Ґрабовчик (Ґміна Ґрабовєц) 

289. 

Ґрабовіца (Ґміна Сусєц) 

290. 

Ґрабовєц (Ґміна Ґрабовєц) 

291. 

Ґрабовєц (Ґміна Радимно) 

292. 

Ґрабовєц-Ґура (Ґміна Ґрабовєц) 

293. 

Ґрабувка (Ґміна Дидня) 

294. 

Ґрабувка (Ґміна Подедвуже) 

295. 

Ґробелькі (Ґміна Бялополє) 

296. 

Ґроховце (Ґміна Пшемишль) 

297. 

Ґрохи (Ґміна Ярослав) 

298. 

Ґродиславіце (Ґміна Раханє) 

299. 

Ґродиславіце-Кольоня (Ґміна Раханє) 

300. 

Ґрудек (Ґміна Грубєшув) 

301. 

Ґрудек (Ґміна Ярчув) 

302. 

Ґрудек-Кольоня (Ґміна Грубєшув) 

303. 

Ґрудек-Кольоня (Ґміна Ярчув) 

304. 

Ґрушка (Ґміна Любича Крулєвска) 

305. 

Ґрушова (Ґміна Фредрополь) 

306. 

Ґвождзяк (Ґміна Тишовце) 

307. 

Галічани (Ґміна Камєнь) 

308. 

Галанє (Ґміна Горинєц-Здруй) 

309. 

Гамерня (Ґміна Олєшице) 

310. 

Ганна (Ґміна Ганна) 

311. 

Ганьск (Ґміна Ганьск) 

312. 

Ганьск-Кольоня (Ґміна Ганьск) 

313. 

Гавловіце (Ґміна Прухнік) 

314. 

Гелєнін (Ґміна Стари Брус) 

315. 

Гелєнув (Ґміна Вєжбіца) 

316. 

Гелюш (Ґміна Прухнік) 

317. 

Генрикувка (Ґміна Ґрабовєц) 

318. 

Генрисін (Ґміна Холм) 

319. 

Германовіце (Ґміна Пшемишль) 

320. 

Гломча (Ґміна Санок) 

321. 

Гнатковіце (Ґміна Орли) 

322. 

Гнішув (Ґміна Руда-Гута) 

323. 

Гочев (Ґміна Лєско) 

324. 

Голя (Ґміна Стари Брус) 

325. 

Голєндри (Ґміна Дубєнка) 

326. 

Голєшув (Ґміна Ганна) 

327. 

Головно (Ґміна Подедвуже) 

328. 

Голучкув (Ґміна Тирава Волоска) 

329. 

Голужне (Ґміна Ґрабовєц) 

330. 

Гонятиче (Ґміна Вербковіце) 

331. 

Гонятиче-Кольоня (Ґміна Вербковіце) 

332. 

Гонятичкі (Ґміна Вербковіце) 

333. 

Гонятин (Ґміна Долгобичув) 

334. 

Гопкє (Ґміна Лащув) 

335. 

Горешковіце (Ґміна Бялополє) 

336. 

Городло (Ґміна Городло) 

337. 

Городиско (Ґміна Лєшньовіце) 

338. 

Городище (Ґміна Холм) 

339. 

Городище (Ґміна Долгобичув) 

340. 

Горостита (Ґміна Вирикі) 

341. 

Горощице (Ґміна Долгобичув) 

342. 

Горубля (Ґміна Пшемишль) 

343. 

Горинєц-Здруй (Ґміна Горинєц-Здруй) 

344. 

Горишув Рускі (Ґміна Мьончин) 

345. 

Гостинне (Ґміна Вербковіце) 

346. 

Гостинне-Кольоня (Ґміна Вербковіце) 

347. 

Гошовчик (Ґміна Устшикі Дольне) 

348. 

Гошув (Ґміна Устшикі Дольне) 

349. 

Гребенне (Ґміна Городло) 

350. 

Гребенне (Ґміна Любича Крулєвска) 

351. 

Гредкув (Ґміна Савін) 

352. 

Грубєшув (Ґміна Грубєшув) 

353. 

Грушовіце (Ґміна Стубно) 

354. 

Грушув (Ґміна Рейовєц) 

355. 

Гринкув (Ґміна Цєшинув) 

356. 

Губінек (Ґміна Ульгувек) 

357. 

Гуціско Нєнадовскє (Ґміна Дубєцко) 

358. 

Гульче (Ґміна Долгобичув) 

359. 

Гулє (Ґміна Вьонзовніца) 

360. 

Гульскє (Ґміна Лютовіска) 

361. 

Гурче (Ґміна Любачув) 

362. 

Гуречко (Ґміна Медика) 

363. 

Гурко (Ґміна Медика) 

364. 

Гусинне (Ґміна Дорогуск) 

365. 

Гусинне (Ґміна Грубєшув) 

366. 

Гута (Ґміна Войславіце) 

367. 

Гута Бжуска (Ґміна Бірча) 

368. 

Гута Дзєронжиньска (Ґміна Криніце) 

369. 

Гута Комаровска (Ґміна Комарув-Осада) 

370. 

Гута Любицка (Ґміна Любича Крулєвска) 

371. 

Гута Лодзіньска (Ґміна Бірча) 

372. 

Гута Ружанєцка (Ґміна Нароль) 

373. 

Гута Шуми (Ґміна Сусєц) 

374. 

Гута Тарнавацка (Ґміна Тарнаватка) 

375. 

Гута-Зломи (Ґміна Нароль) 

376 

Гувнікі (Ґміна Фредрополь) 

377. 

Гузелє (Ґміна Лєско) 

378. 

Іґнацув (Ґміна Вирикі) 

379. 

Іґнаше (Ґміна Вьонзовніца) 

380. 

Іґнатув (Ґміна Камєнь) 

381. 

Ілова (Ґміна Руда-Гута) 

382. 

Іскань (Ґміна Дубєцко) 

383. 

Ізабелін (Ґміна Сосновіца) 

384. 

Яблечна (Ґміна Славатиче) 

385. 

Яблоніца Руска (Ґміна Дидня) 

386. 

Яблонка (Ґміна Дидня) 

387. 

Яблонкі (Ґміна Балігруд) 

388. 

Ягодно (Ґміна Савін) 

389. 

Яксманіце (Ґміна Медика) 

390. 

Ялінка (Ґміна Любича Крулєвска) 

391. 

Ялове (Ґміна Устшикі Дольне) 

392. 

Ямнікі (Ґміна Уршулін) 

393. 

Янкі (Ґміна Городло) 

394. 

Янкі (Ґміна Грубєшув) 

395. 

Янкі Гурне (Ґміна Городло) 

396. 

Янковце (Ґміна Лєско) 

397. 

Янковіце (Ґміна Хлопіце) 

398. 

Янковіце (Ґміна Сєдліще) 

399. 

Янострув (Ґміна Дубєнка) 

400. 

Яновіца (Ґміна Цицув) 

401. 

Яновіца (Ґміна Сєдліще) 

402. 

Янув (Ґміна Холм) 

403. 

Янувка (Ґміна Ганна) 

404. 

Янувка (Ґміна Лєшньовіце) 

405. 

Янувка Всходня (Ґміна Комарув-Осада) 

406. 

Янувка Заходня (Ґміна Комарув-Осада) 

407. 

Ярчув (Ґміна Ярчув) 

408. 

Ярчув Кольоня I  (Ґміна Ярчув) 

409. 

Ярчув-Кольоня II  (Ґміна Ярчув) 

410. 

Ярослав (Ґміна Ярослав) 

411. 

Ярославєц (Ґміна Уханє) 

412. 

Ясєніца Суфчиньска (Ґміна Бірча) 

413. 

Ястшембєц (Ґміна Уханє) 

414. 

Яворнік Рускі (Ґміна Бірча) 

415. 

Язікув (Ґміна Руда-Гута) 

416. 

Єзєрня (Ґміна Томашув Любельскі) 

417. 

Єндрушковце (Ґміна Санок) 

418. 

Єнджеювка (Ґміна Нароль) 

419. 

Йодлувка (Ґміна Прухнік) 

420. 

Юзефін (Ґміна Холм) 

421. 

Юзефін (Ґміна Цицув) 

422. 

Юзефін (Ґміна Камєнь) 

423. 

Юзефін (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

424. 

Юзефін (Ґміна Тшещани) 

425. 

Юзефув (Ґміна Дубєнка) 

426. 

Юзефув (Ґміна Воля Угруска) 

427. 

Юзефувка (Ґміна Раханє) 

428. 

Юлянув (Ґміна Сєдліще) 

429. 

Юречкова (Ґміна Устшикі Дольне) 

430. 

Юровце (Ґміна Санок) 

431. 

Юрув (Ґміна Ярчув) 

432. 

Юстинувка (Ґміна Томашув Любельскі) 

433. 

Кадлубіска (Ґміна Долгобичув) 

434. 

Кадлубіска (Ґміна Комарув-Осада) 

435. 

Кадлубіска (Ґміна Нароль) 

436. 

Каєтанувка (Ґміна Дубєнка) 

437. 

Калінув (Ґміна Раханє) 

438. 

Калінувка (Ґміна Уршулін) 

439. 

Каліви (Ґміна Тишовце) 

440. 

Кальніца (Ґміна Цісна) 

441. 

Кальніца (Ґміна Заґуж) 

442. 

Кальнікув (Ґміна Стубно) 

443. 

Кальваря Пацлавска (Ґміна Фредрополь) 

444. 

Камєнна Гура (Ґміна Вєжбіца) 

445. 

Камєнь (Ґміна Камєнь) 

446. 

Камєнь (Ґміна Стари Брус) 

447. 

Камйонка (Ґміна Сєдліще) 

448. 

Канє (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

449. 

Канюкі (Ґміна Подедвуже) 

450. 

Капльоноси (Ґміна Вирикі) 

451. 

Карапити (Ґміна Ляшкі) 

452. 

Карчунек (Ґміна Вєжбіца) 

453. 

Каролінув (Ґміна Руда-Гута) 

454. 

Каролінувка (Ґміна Руда-Гута) 

455. 

Каролювка (Ґміна Любачув) 

456. 

Касілан (Ґміна Лєшньовіце) 

457. 

Кашице (Ґміна Орли) 

458. 

Казімєрувка (Ґміна Тишовце) 

459. 

Казімєрувка (Ґміна Жмудз) 

460. 

Кемпа (Ґміна Дорогуск) 

461. 

Кіцін (Ґміна Бялополє) 

462. 

Кідаловіце (Ґміна Павлосюв) 

463. 

Кєлчава (Ґміна Балігруд) 

464. 

Кльонтви (Ґміна Тишовце) 

465. 

Клєкач (Ґміна Томашув Любельскі) 

466. 

Клєштув (Ґміна Жмудз) 

467. 

Кльоцувка (Ґміна Тарнаватка) 

468. 

Клоковіце (Ґміна Фредрополь) 

469. 

Кмічин (Ґміна Лащув) 

470. 

Кмічин-Кольоня (Ґміна Лащув) 

471. 

Князє (Ґміна Любича Крулєвска) 

472. 

Княжице (Ґміна Фредрополь) 

473. 

Кобло (Ґміна Грубєшув) 

474. 

Кобильніца Руска (Ґміна Вєлькє Очи) 

475. 

Кобильніца Волоска (Ґміна Вєлькє Очи) 

476. 

Коцюба (Ґміна Раханє) 

477. 

Кочув (Ґміна Камєнь) 

478. 

Колємчице (Ґміна Дорогуск) 

479. 

Кольоня Лащувка (Ґміна Томашув Любельскі) 

480. 

Кольоня Нємірувек (Ґміна Тарнаватка) 

481. 

Кольоня Партизантув (Ґміна Криніце) 

482. 

Кольоня Рогужно (Ґміна Томашув Любельскі) 

483. 

Колаче (Ґміна Стари Брус) 

484. 

Комарув Гурни (Ґміна Комарув-Осада) 

485. 

Комарувка (Ґміна Сосновіца) 

486. 

Комарув-Осада (Ґміна Комарув-Осада) 

487. 

Комарув-Вєш (Ґміна Комарув-Осада) 

488. 

Конячув (Ґміна Ярослав) 

489. 

Конюхи (Ґміна Мьончин) 

490. 

Конюша (Ґміна Фредрополь) 

491. 

Конюшкі (Ґміна Фредрополь) 

492. 

Конопне (Ґміна Вербковіце) 

493. 

Константин (Ґміна Ганна) 

494. 

Константинувка (Ґміна Ганьск) 

495. 

Константинувка (Ґміна Павлосюв) 

496. 

Коньскє (Ґміна Дидня) 

497. 

Копань (Ґміна Вьонзовніца) 

498. 

Копіна (Ґміна Цицув) 

499. 

Копилув (Ґміна Городло) 

500. 

Корчмін (Ґміна Ульгувек) 

501. 

Корчова (Ґміна Радимно) 

502. 

Корчунек (Ґміна Вербковіце) 

503. 

Коргинє (Ґміна Ярчув) 

504. 

Корманіце (Ґміна Фредрополь) 

505. 

Корнє (Ґміна Любича Крулєвска) 

506. 

Королювка (Ґміна Влодава) 

507. 

Коритнікі (Ґміна Красічин) 

508. 

Коритина (Ґміна Тшещани) 

509. 

Коженіца (Ґміна Ляшкі) 

510. 

Коженєц (Ґміна Бірча) 

511. 

Косєніце (Ґміна Журавіца) 

512. 

Космув (Ґміна Грубєшув) 

513. 

Костаровце (Ґміна Санок) 

514. 

Косткув (Ґміна Ярослав) 

515. 

Костунін (Ґміна Рейовєц) 

516. 

Косинь (Ґміна Воля Угруска) 

517. 

Коштова (Ґміна Дубєцко) 

518. 

Кошцяшин (Ґміна Долгобичув) 

519. 

Котліце (Ґміна Мьончин) 

520. 

Котліце-Кольоня (Ґміна Мьончин) 

521. 

Которув (Ґміна Вербковіце) 

522. 

Котув (Ґміна Бірча) 

523. 

Ковалювка (Ґміна Цєшинув) 

524. 

Ковалювка (Ґміна Устшикі Дольне) 

525. 

Коза-Ґотувка (Ґміна Холм) 

526. 

Козакі (Ґміна Ганьск) 

527. 

Козя Ґура (Ґміна Вєжбіца) 

528. 

Козя Воля (Ґміна Раханє) 

529. 

Козєювка (Ґміна Стари Дзікув) 

530. 

Козєнєц (Ґміна Сєнніца Ружана) 

531. 

Козодави (Ґміна Грубєшув) 

532. 

Козубата (Ґміна Уршулін) 

533. 

Крацє (Ґміна Ганьск) 

534. 

Крачев (Ґміна Комарув-Осада) 

535. 

Крамажувка (Ґміна Прухнік) 

536. 

Красіце (Ґміна 

537. 

Красічин (Ґміна Красічин) 

538. 

Красне (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

539. 

Красне (Ґміна Войславіце) 

540. 

Красувка (Ґміна Влодава) 

541. 

Кронжкі (Ґміна Санок) 

542. 

Крецув (Ґміна Тирава Волоска) 

543. 

Кремпак (Ґміна Бірча) 

544. 

Кробонош (Ґміна Савін) 

545. 

Крочин (Ґміна Дорогуск) 

546. 

Кропівкі (Ґміна Сосновіца) 

547. 

Крошцєнко (Ґміна Устшикі Дольне) 

548. 

Кровіца (Ґміна Сєдліще) 

549. 

Кровіца Голодовска (Ґміна Любачув) 

550. 

Кровіца Лясова (Ґміна Любачув) 

551. 

Кровіца Сама (Ґміна Любачув) 

552. 

Крувнікі (Ґміна Пшемишль) 

553. 

Кругель Вєлькі (Ґміна Красічин) 

554. 

Крихув (Ґміна Ганьск) 

555. 

Крилув (Ґміна Мірче) 

556. 

Криніца (Ґміна Дубєнка) 

557. 

Криніце (Ґміна Криніце) 

558. 

Кришин (Ґміна Телятин) 

559. 

Кшечкова (Ґміна Красічин) 

560. 

Кшемєнна (Ґміна Дидня) 

561. 

Кшевіца (Ґміна Ульгувек) 

562. 

Кшивча (Ґміна Кшивча) 

563. 

Кшиве (Ґміна Цісна) 

564. 

Кшиве (Ґміна Дидня) 

565. 

Кшиве (Ґміна Лютовіска) 

566. 

Кшивіце (Ґміна Холм) 

567. 

Кшивічкі (Ґміна Холм) 

568. 

Кшивовєжба (Ґміна Вирикі) 

569. 

Кшивоволя (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

570. 

Кшивовулька (Ґміна Славатиче) 

571. 

Кшивовулька-Кольоня (Ґміна Славатиче) 

572. 

Кшивисток (Ґміна Комарув-Осада) 

573. 

Ксаверув (Ґміна Жмудз) 

574. 

Ксєнжостани (Ґміна Комарув-Осада) 

575. 

Ксєнжостани-Кольоня (Ґміна Комарув-Осада) 

576. 

Кукавка (Ґміна Войславіце) 

577. 

Кульчин (Ґміна Ганьск) 

578. 

Кульчин-Кольоня (Ґміна Ганьск) 

579. 

Кулік (Ґміна Сєдліще) 

580. 

Кулік-Кольоня (Ґміна Сєдліще) 

581. 

Кулаковіце Друґє (Ґміна Грубєшув) 

582. 

Кулаковіце Пєрвше (Ґміна Грубєшув) 

583. 

Кулаковіце Тшецє (Ґміна Грубєшув) 

584. 

Кумув Майорацкі (Ґміна Лєшньовіце) 

585. 

Кумув Плєбаньскі (Ґміна Лєшньовіце) 

586. 

Кункі (Ґміна Сусєц) 

587. 

Кунувка (Ґміна Тарнаватка) 

588. 

Куньковце (Ґміна Пшемишль) 

589. 

Куп'ятиче (Ґміна Фредрополь) 

590. 

Купна (Ґміна Кшивча) 

591. 

Курманув (Ґміна Бялополє) 

592. 

Кузавка (Ґміна Ганна) 

593. 

Кужміна (Ґміна Бірча) 

594. 

Ляцк (Ґміна Ганна) 

595. 

Ляденіска (Ґміна Дорогуск) 

596. 

Лялін (Ґміна Санок) 

597. 

Ляскі Брускє (Ґміна Стари Брус) 

598. 

Ляшкі (Ґміна Ляшкі) 

599. 

Лєхувка (Ґміна Сєдліще) 

600. 

Лєйно (Ґміна Сосновіца) 

601. 

Лємєшув (Ґміна Уханє) 

602. 

Лєонув (Ґміна Рейовєц) 

603. 

Лєопольдув (Ґміна Тшещани) 

604. 

Лєско (Ґміна Лєско) 

605. 

Лєщанка (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

606. 

Лєщани (Ґміна Жмудз) 

607. 

Лєщава Дольна (Ґміна Бірча) 

608. 

Лєщава Ґурна (Ґміна Бірча) 

609. 

Лєщавка (Ґміна Бірча) 

610. 

Лєщовате (Ґміна Устшикі Дольне) 

611. 

Лєщини (Ґміна Фредрополь) 

612. 

Лєпіно (Ґміна Медика) 

613. 

Лєшнічувка (Ґміна Руда-Гута) 

614. 

Лєшньовіце (Ґміна Лєшньовіце) 

615. 

Ліпа (Ґміна Бірча) 

616. 

Ліпє (Ґміна Чарна) 

617. 

Ліпє (Ґміна Нароль) 

618. 

Ліпіна (Ґміна Долгобичув) 

619. 

Ліпінкі (Ґміна Соснувка) 

620. 

Ліпінкі (Ґміна Жмудз) 

621. 

Ліпняк (Ґміна Сосновіца) 

622. 

Ліпнікі (Ґміна Дубєнка) 

623. 

Ліповєц (Ґміна Тишовце) 

624. 

Ліпувка (Ґміна Вирикі) 

625. 

Ліпувкі (Ґміна Сєдліще) 

626. 

Ліпско (Ґміна Нароль) 

627. 

Лісє Ями (Ґміна Любачув) 

628. 

Ліскі (Ґміна Долгобичув) 

629. 

Ліскі (Ґміна Городло) 

630. 

Лісковате (Ґміна Устшикі Дольне) 

631. 

Ліси (Ґміна Любича Крулєвска) 

632. 

Лішна (Ґміна Цісна) 

633. 

Лішна (Ґміна Санок) 

634. 

Лішна (Ґміна Славатиче) 

635. 

Лішно (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

636. 

Лівче (Ґміна Долгобичув) 

637. 

Любачув (Ґміна Любачув) 

638. 

Любєнь (Ґміна Вирикі) 

639. 

Любовєж (Ґміна Стари Брус) 

640. 

Любича Крулєвска (Ґміна Любича Крулєвска) 

641. 

Людвінув (Ґміна Холм) 

642. 

Людвінув (Ґміна Цицув) 

643. 

Людвінув (Ґміна Дорогуск) 

644. 

Люта (Ґміна Влодава) 

645. 

Люткув (Ґміна Хлопіце) 

646. 

Лютовіска (Ґміна Лютовіска) 

647. 

Лаховце (Ґміна Телятин) 

648. 

Лапаювка (Ґміна Медика) 

649. 

Лапаювка (Ґміна Радимно) 

650. 

Ласкув (Ґміна Мірче) 

651. 

Ласохи (Ґміна Сусєц) 

652. 

Лащув (Ґміна Лащув) 

653. 

Лащувка (Ґміна Томашув Любельскі) 

654. 

Лазова (Ґміна Любича Крулєвска) 

655. 

Лази (Ґміна Бірча) 

656. 

Лази (Ґміна Радимно) 

657. 

Лончкі (Ґміна Лєско) 

658. 

Лентовня (Ґміна Пшемишль) 

659. 

Лобозев Дольни (Ґміна Устшикі Дольне) 

660. 

Лобозев Ґурни (Ґміна Устшикі Дольне) 

661. 

Лодина (Ґміна Устшикі Дольне) 

662. 

Лодзіна (Ґміна Санок) 

663. 

Лодзінка Дольна (Ґміна Бірча) 

664. 

Лодзінка Ґурна (Ґміна Бірча) 

665. 

Ломніца (Ґміна Уршулін) 

666. 

Лосінєц (Ґміна Сусєц) 

667. 

Лотошини (Ґміна Грубєшув) 

668. 

Лотув (Ґміна Вербковіце) 

669. 

Ловце (Ґміна Хлопіце) 

670. 

Ловча (Ґміна Савін) 

671. 

Ловча-Кольоня (Ґміна Савін) 

672. 

Ловішув (Ґміна Уршулін) 

673. 

Лози (Ґміна Горинєц-Здруй) 

674. 

Лувча (Ґміна Нароль) 

675. 

Лубче (Ґміна Ярчув) 

676. 

Лучице (Ґміна Пшемишль) 

677. 

Лукавіца (Ґміна Лєско) 

678. 

Лукавіца (Ґміна Нароль) 

679. 

Лукавєц (Ґміна Вєлькє Очи) 

680. 

Лукове (Ґміна Заґуж) 

681. 

Лукувек (Ґміна Савін) 

682. 

Лущач (Ґміна Сусєц) 

683. 

Лущув (Ґміна Уханє) 

684. 

Лушкув (Ґміна Городло) 

685. 

Лужек (Ґміна Любича Крулєвска) 

686. 

Ликошин (Ґміна Телятин) 

687. 

Лиса Ґура (Ґміна Вербковіце) 

688. 

Лисоха (Ґміна Уршулін) 

689. 

Махнувек (Ґміна Ульгувек) 

690. 

Мацєюв (Ґміна Сєнніца Ружана) 

691. 

Мацошин Дужи (Ґміна Воля Угруска) 

692. 

Мацошин Мали (Ґміна Ганьск) 

693. 

Мацьковіце (Ґміна Журавіца) 

694. 

Маґдалєнка (Ґміна Ульгувек) 

695. 

Майдан (Ґміна Цісна) 

696. 

Майдан (Ґміна Войславіце) 

697. 

Майдан Ґурни (Ґміна Томашув Любельскі) 

698. 

Майдан Криніцкі (Ґміна Криніце) 

699. 

Майдан Кукавєцкі (Ґміна Войславіце) 

700. 

Майдан Лєшньовскі (Ґміна Лєшньовіце) 

701. 

Майдан Ліповєцкі (Ґміна Вєлькє Очи) 

702. 

Майдан Островскі (Ґміна Войславіце) 

703. 

Майдан Плаваніцкі (Ґміна Камєнь) 

704. 

Майдан Сєлєц (Ґміна Криніце) 

705. 

Майдан Сопоцкі Друґі (Ґміна Сусєц) 

706. 

Майдан Сопоцкі Пєрвши (Ґміна Сусєц) 

707. 

Майдан Стулєньскі (Ґміна Воля Угруска) 

708. 

Майдан Тучемпскі (Ґміна Ґрабовєц) 

709. 

Майдан Вєлькі (Ґміна Тшещани) 

710. 

Майдан Загородиньскі (Ґміна Сєдліще) 

711. 

Майданек (Ґміна Томашув Любельскі) 

712. 

Майданек (Ґміна Войславіце) 

713. 

Макова (Ґміна Фредрополь) 

714. 

Маковіско (Ґміна Ярослав) 

715. 

Малява (Ґміна Бірча) 

716. 

Мальце (Ґміна Любачув) 

717. 

Малєніска (Ґміна Павлосюв) 

718. 

Мальговіце (Ґміна Пшемишль) 

719. 

Маліце (Ґміна Вербковіце) 

720. 

Малінувка (Ґміна Цицув) 

721. 

Малінувка (Ґміна Савін) 

722. 

Малковіце (Ґміна Орли) 

723. 

Малкув (Ґміна Цицув) 

724. 

Малкув (Ґміна Мірче) 

725. 

Малкув-Кольоня (Ґміна Мірче) 

726. 

Малоніж (Ґміна Лащув) 

727. 

Малозємце (Ґміна Воля Угруска) 

728. 

Манастеж (Ґміна Вйонзовніца) 

729. 

Мар'янка (Ґміна Стари Брус) 

730. 

Марковце (Ґміна Санок) 

731. 

Маринін (Ґміна Рейовєц) 

732. 

Маринін (Ґміна Руда-Гута) 

733. 

Маринін (Ґміна Сєдліще) 

734. 

Марисін (Ґміна Мірче) 

735. 

Марисін (Ґміна Рейовєц) 

736. 

Марисін (Ґміна Телятин) 

737. 

Марисін (Ґміна Тишовце) 

738. 

Марисін (Ґміна Уханє) 

739. 

Масломенч (Ґміна Грубєшув) 

740. 

Матче (Ґміна Городло) 

741. 

Мазярня (Ґміна Жмудз) 

742. 

Мазіли (Ґміна Сусєц) 

743. 

Мхава (Ґміна Баліґруд) 

744. 

Медика (Ґміна Медика) 

745. 

Метелін (Ґміна Грубєшув) 

746. 

Мьончин (Ґміна Мьончин) 

747. 

Мьончин-Кольоня (Ґміна Мьончин) 

748. 

Міхалюв (Ґміна Раханє) 

749. 

Міхалюв-Кольоня (Ґміна Раханє) 

750. 

Міхалув (Ґміна Уршулін) 

751. 

Міхалувка (Ґміна Дорогуск) 

752. 

Міхалувка (Ґміна Радимно) 

753. 

Міхньовєц (Ґміна Чарна) 

754. 

Мєднікі (Ґміна Уханє) 

755. 

Мєльнікі (Ґміна Радимно) 

756. 

Мєльнікі (Ґміна Вйонзовніца) 

757. 

Мєльнув (Ґміна Красічин) 

758. 

Мєняни (Ґміна Грубєшув) 

759. 

Мєтулка (Ґміна Стари Брус) 

760. 

Мєндзибродзє (Ґміна Санок) 

761. 

Мєнкіш Нови (Ґміна Ляшкі) 

762. 

Мєнкіш Стари (Ґміна Ляшкі) 

763. 

Мєнткє (Ґміна Мірче) 

764. 

Мєнткє-Кольоня (Ґміна Мірче) 

765. 

Мікулін (Ґміна Тишовце) 

766. 

Мілослав (Ґміна Руда-Гута) 

767. 

Мініструвка (Ґміна Мьончин) 

768. 

Мірче (Ґміна Мірче) 

769. 

Мішталє (Ґміна Любачув) 

770. 

Млодовіце (Ґміна Фредрополь) 

771. 

Млодув (Ґміна Любачув) 

772. 

Млини (Ґміна Ярослав) 

773. 

Млини (Ґміна Радимно) 

774. 

Мочари (Ґміна Горинєц-Здруй) 

775. 

Мочари (Ґміна Устшикі Дольне) 

776. 

Модринєц (Ґміна Мірче) 

777. 

Модринь (Ґміна Мірче) 

778. 

Могєльніца (Ґміна Сєдліще) 

779. 

Мойславіце (Ґміна Уханє) 

780. 

Мокра (Ґміна Рожвєніца) 

781. 

Мокре (Ґміна Заґуж) 

782. 

Мокшица (Ґміна Любачув) 

783. 

Молодятиче (Ґміна Тшещани) 

784. 

Молодутин (Ґміна Камєнь) 

785. 

Молодич (Ґміна Вйонзовніца) 

786. 

Моложув-Кольоня (Ґміна Мірче) 

787. 

Монастежец (Ґміна Лєско) 

788. 

Монятиче (Ґміна Грубєшув) 

789. 

Монятиче-Кольоня (Ґміна Грубєшув) 

790. 

Моравско (Ґміна Ярослав) 

791. 

Морохув (Ґміна Заґуж) 

792. 

Морочин (Ґміна Грубєшув) 

793. 

Мости (Ґміна Подедвуже) 

794. 

Мости Мале (Ґміна Любича Крулєвска) 

795. 

Мощаніца (Ґміна Стари Дзікув) 

796. 

Мошціце Дольне (Ґміна Славатиче) 

797. 

Мошціска (Ґміна Дорогуск) 

798. 

Мотвіца (Ґміна Соснувка) 

799. 

Мжиґлоди (Ґміна Горинєц-Здруй) 

800. 

Мжиґлоди Любицкє (Ґміна Луюбича Крулєвска) 

801. 

Мжиґлуд (Ґміна Санок) 

802. 

Мшанка (Ґміна Воля Угруска) 

803. 

Мшанна (Ґміна Воля Угруска) 

804. 

Мучне (Ґміна Лютовіска) 

805. 

Муніна (Ґміна Ярослав) 

806. 

Муратин (Ґміна Лащув) 

807. 

Мурованка (Ґміна Ярослав) 

808. 

Минув (Ґміна Долгобичув) 

809. 

Мичковце (Ґміна Соліна) 

810. 

Мичкув (Ґміна Соліна) 

811. 

Мишковєц (Ґміна Дорогуск) 

812. 

Мишлятин (Ґміна Любича Крулєвска) 

813. 

На Вєрху (Ґміна Ольшаніца) 

814. 

Набруж (Ґміна Лащув) 

815. 

Набруж-Кольоня (Ґміна Лащув) 

816. 

Надбужанка (Ґміна Воля Угруска) 

817. 

Надольце (Ґміна Лащув) 

818. 

Накло (Ґміна Стубно) 

819. 

Нароль (Ґміна Нароль) 

820. 

Нароль-Вєш (Ґміна Нароль) 

821. 

Насічне (Ґміна Лютовіска) 

822. 

Наталін (Ґміна Камєнь) 

823. 

Недежув (Ґміна Ярчув) 

824. 

Негрибка (Ґміна Пшемишль) 

825. 

Нєбєщани (Ґміна Санок) 

826. 

Нєцєлін (Ґміна Подедвуже) 

827. 

Нєдзяловіце (Ґміна Рейовєц) 

828. 

Нєдзвєдзя Ґура (Ґміна Тишовце) 

829. 

Нєлєдев (Ґміна Тшещани) 

830. 

Нєлєпковіце (Ґміна Вйонзовніца) 

831. 

Нємірув (Ґміна Рейовєц) 

832. 

Нємірувек (Ґміна Тарнаватка) 

833. 

Нємстув (Ґміна Цєшинув) 

834. 

Нєнадова (Ґміна Дубєцко) 

835. 

Нєновіце (Ґміна Радимно) 

836. 

Нєвіркув (Ґміна Мьончин) 

837. 

Нєвіркув-Кольоня (Ґміна Мьончин) 

838. 

Невістка (Ґміна Дидня) 

839. 

Нікодемувка (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

840. 

Нізіни (Ґміна Орли) 

841. 

Нова Цьотуша (Ґміна Сусєц) 

842. 

Нова Ґробля (Ґміна Олєшице) 

843. 

Нова Вєш (Ґміна Бірча) 

844. 

Нова Вєш (Ґміна Томашув Любельскі) 

845. 

Нове Брусно (Ґміна Горинєц-Здруй) 

846. 

Нове Сади (Ґміна Фредрополь) 

847. 

Нове Сьоло (Ґміна Цєшинув) 

848. 

Нове Залуче (Ґміна Уршулін) 

849. 

Новіни (Ґміна Холм) 

850. 

Новіни (Ґміна Стари Брус) 

851. 

Новіни (Ґміна Сусєц) 

852. 

Новіни Горинєцкє (Ґміна Горинєц-Здруй) 

853. 

Новокаєтанувка (Ґміна Дубєнка) 

854. 

Новосєльце Козіцкє (Ґміна Устшикі Дольне) 

855. 

Новосюлкі (Ґміна Баліґруд) 

856. 

Новосюлкі (Ґміна Холм) 

857. 

Новосюлкі (Ґміна Грубєшув) 

858. 

Новосюлкі (Ґміна Славатиче) 

859. 

Новосюлкі (Ґміна Телятин) 

860. 

Новосюлкі Дидиньскє (Ґміна Фредрополь) 

861. 

Новосюлкі Кардинальскє (Ґміна Любича Крулєвска) 

862. 

Нови Брус (Ґміна Стари Брус) 

863. 

Нови Фольварк (Ґміна Лєшньовіце) 

864. 

Нови Голєшув (Ґміна Ганна) 

865. 

Нови Люблінєц (Ґміна Цєшинув) 

866. 

Нови Махнув (Ґміна Любича Крулєвска) 

867. 

Нови Майдан (Ґміна Войславіце) 

868. 

Нови Ожехув (Ґміна Сосновіца) 

869. 

Обажим (Ґміна Дидня) 

870. 

Обровєц (Ґміна Грубєшув) 

871. 

Обша (Ґміна Обша) 

872. 

Охожа (Ґміна Вєжбіца) 

873. 

Охожа-Пнякі (Ґміна Вєжбіца) 

874. 

Одлєтайка (Ґміна Уханє) 

875. 

Окопи (Ґміна Дорогуск) 

876. 

Окшув (Ґміна Холм) 

877. 

Окунінка (Ґміна Влодава) 

878. 

Ольхова (Ґміна Ярослав) 

879. 

Ольхова (Ґміна Заґуж) 

880. 

Ольховєц (Ґміна Чарна) 

881. 

Ольховєц (Ґміна Обша) 

882. 

Ольховєц (Ґміна Вєжбіца) 

883. 

Ольхувка (Ґміна Сосновіца) 

884. 

Олєнувка (Ґміна Дорогуск) 

885. 

Олєшице (Ґміна Олєшице) 

886. 

Ольшаніца (Ґміна Ольшаніца) 

887. 

Ольшани (Ґміна Красічин) 

888. 

Опака (Ґміна Любачув) 

889. 

Ополє (Ґміна Подедвуже) 

890. 

Оптинь (Ґміна Пшемишль) 

891. 

Орхувек (Ґміна Влодава) 

892. 

Орелєц (Ґміна Ольшаніца) 

893. 

Орли (Ґміна Орли) 

894. 

Орнатовіце (Ґміна Ґрабовєц) 

895. 

Орнатовіце-Кольоня (Ґміна Ґрабовєц) 

896. 

Ожеховце (Ґміна Журавіца) 

897. 

Осердув (Ґміна Ульгувек) 

898. 

Осередек (Ґміна Сусєц) 

899. 

Осова (Ґміна Ганьск) 

900. 

Осовєц (Ґміна Савін) 

901. 

Острув (Ґміна Дорогуск) 

902. 

Острув (Ґміна Пшемишль) 

903. 

Острув (Ґміна Радимно) 

904. 

Острув (Ґміна Славатиче) 

905. 

Острув (Ґміна Войславіце) 

906. 

Острувек (Ґміна Ярослав) 

907. 

Острувек (Ґміна Тшещани) 

908. 

Острувек Подискі (Ґміна Цицув) 

909. 

Острув-Кольоня (Ґміна Войславіце) 

910. 

Ощув (Ґміна Долгобичув) 

911. 

Ожаньск (Ґміна Павлосюв) 

912. 

Паари (Ґміна Сусєц) 

913. 

Пакошувка (Ґміна Санок) 

914. 

Панькув (Ґміна Тарнаватка) 

915. 

Папєрня (Ґміна Горинєц-Здруй) 

916. 

Парошля (Ґміна Славатиче) 

917. 

Партизанцка Кольоня (Ґміна Войславіце) 

918. 

Пасєкі (Ґміна Томашув Любельскі) 

919. 

Пастевнік (Ґміна Устшикі Дольне) 

920. 

Пашова (Ґміна Ольшаніца) 

921. 

Паучне (Ґміна Тарнаватка) 

922. 

Павлосюв (Ґміна Павлосюв) 

923. 

Павлув (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

924. 

Павлувка (Ґміна Томашув Любельскі) 

925. 

Пелкінє (Ґміна Ярослав) 

926. 

Пересоловіце (Ґміна Вербковіце) 

927. 

Переспа (Ґміна Тишовце) 

928. 

Переспа-Кольоня (Ґміна Тишовце) 

929. 

Петрилув (Ґміна Савін) 

930. 

П'яскі (Ґміна Радимно) 

931. 

П'яскі (Ґміна Воля Угруска) 

932. 

П'ястово (Ґміна Любачув) 

933. 

Пйонткова (Ґміна Дубєцко) 

934. 

П'єхи (Ґміна Подедвуже) 

935. 

П'єлякі (Ґміна Уханє) 

936. 

П'єняни (Ґміна Лащув) 

937. 

Пєнькі (Ґміна Соснувка) 

938. 

Пєшоволя (Ґміна Сосновіца) 

939. 

Пікуліце (Ґміна Пшемишль) 

940. 

Піліпи (Ґміна Любачув) 

941. 

Пісаровце (Ґміна Санок) 

942. 

Півода (Ґміна Вйонзовніца) 

943. 

Пізуни (Ґміна Нароль) 

944. 

Плєбанка (Ґміна Ярчув) 

945. 

Пліскув (Ґміна Лєшньовіце) 

946. 

Плаваніце (Ґміна Камєнь) 

947. 

Плаваніце-Кольоня (Ґміна Камєнь) 

948. 

Плазув (Ґміна Нароль) 

949. 

Пловце (Ґміна Санок) 

950. 

Пн'ювно (Ґміна Вєжбіца) 

951. 

Пніскі (Ґміна Славатиче) 

952. 

Поболовіце (Ґміна Жмудз) 

953. 

Почекайка (Ґміна Руда-Гута) 

954. 

Подбур (Ґміна Тишовце) 

955. 

Подбуковіна (Ґміна Дубєцко) 

956. 

Поддомброва (Ґміна Мьончин) 

957. 

Подедвуже (Ґміна Подедвуже) 

958. 

Подемщизна (Ґміна Горинєц-Здруй) 

959. 

Подґуже (Ґміна Холм) 

960. 

Подґуже (Ґміна Стари Брус) 

961. 

Подгайце (Ґміна Лащув) 

962. 

Подгайчикі (Ґміна Долгобичув) 

963. 

Подгорце (Ґміна Томашув Любельскі) 

964. 

Подгорце (Ґміна Вербковіце) 

965. 

Подгорце-Кольоня (Ґміна Томашув Любельскі) 

966. 

Подгуцє (Ґміна Тарнаватка) 

967. 

Подлєсє (Ґміна Луюбачув) 

968. 

Подлєсіна (Ґміна Нароль) 

969. 

Подльодув (Ґміна Лащув) 

970. 

Подпакулє (Ґміна Савін) 

971. 

Поґожелєц (Ґміна Соснувка) 

972. 

Поґраніче (Ґміна Дорогуск) 

973. 

Покрувка (Ґміна Холм) 

974. 

Поляна (Ґміна Чарна) 

975. 

Полянка Горинєцка (Ґміна Горинєц-Здруй) 

976. 

Полянкі (Ґміна Соліна) 

977. 

Полянувка (Ґміна Криніце) 

978. 

Поляни (Ґміна Криніце) 

979. 

Поляньчик (Ґміна Соліна) 

980. 

Політувка (Ґміна Лєшньовіце) 

981. 

Поланкі (Ґміна Кшивча) 

982. 

Понятувка (Ґміна Лєшньовіце) 

983. 

Порай (Ґміна Городло) 

984. 

Пораж (Ґміна Заґуж) 

985. 

Посада Лєска (Ґміна Лєско) 

986. 

Посада Риботицка (Ґміна Фредрополь) 

987. 

Посадув (Ґміна Телятин) 

988. 

Постолув (Ґміна Лєско) 

989. 

Потокі (Ґміна Любича Крулєвска) 

990. 

Потокі (Ґміна Савін) 

991. 

Потужин (Ґміна Телятин) 

992. 

Пождзяч (Ґміна Медика) 

993. 

Пралковце (Ґміна Красічин) 

994. 

Прегориле (Ґміна Мірче) 

995. 

Процісне (Ґміна Лютовіска) 

996. 

Прухнік (Ґміна Прухнік) 

997. 

Прусє (Ґміна Горинєц-Здруй) 

998. 

Прусєк (Ґміна Санок) 

999. 

Пшецінка (Ґміна Томашув Любельскі) 

1000. 

Пшедхоловіце (Ґміна Кшивча) 

1001. 

Пшедмєшцє Дубєцкє (Ґміна Дубєцко) 

1002. 

Пшемишль (Ґміна М. Пшемишль) 

1003. 

Пшеорск (Ґміна Томашув Любельскі) 

1004. 

Пшевалє (Ґміна Тишовце) 

1005. 

Пшевлока (Ґміна Ярчув) 

1006. 

Пшеводув (Ґміна Долгобичув) 

1007. 

Пшихуд (Ґміна Соснувка) 

1008. 

Пшимяркі (Ґміна Уршулін) 

1009. 

Пшимяркі (Ґміна Воля Угруска) 

1010. 

Пшислуп (Ґміна Цісна) 

1011. 

Пухаче (Ґміна Горинєц-Здруй) 

1012. 

Пукажув (Ґміна Лащув) 

1013. 

Пуща (Ґміна Жмудз) 

1014. 

Пушкі (Ґміна Дорогуск) 

1015. 

Путновіце Ґурне (Ґміна Уханє) 

1016. 

Путновіце Вєлькє (Ґміна Войславіце) 

1017. 

Путновіце-Кольоня (Ґміна Войславіце) 

1018. 

Рабе (Ґміна Чарна) 

1019. 

Рабінувка (Ґміна Томашув Любельскі) 

1020. 

Раханє (Ґміна Раханє) 

1021. 

Раханє-Кольоня (Ґміна Раханє) 

1022. 

Раціборовіце (Ґміна Бялополє) 

1023. 

Раціборовіце-Кольоня (Ґміна Бялополє) 

1024. 

Рачкова (Ґміна Санок) 

1025. 

Радава (Ґміна Вьонзовніца) 

1026. 

Радкув (Ґміна Телятин) 

1027. 

Радкув-Кольоня (Ґміна Телятин) 

1028. 

Радостув (Ґміна Мірче) 

1029. 

Радруж (Ґміна Горинєц-Здруй) 

1030. 

Радимно (Ґміна Радимно) 

1031. 

Радзанув (Ґміна Савін) 

1032. 

Радзєйув (Ґміна Дубєнка) 

1033. 

Райскє (Ґміна Соліна) 

1034. 

Раколупи (Ґміна Лєшньовіце) 

1035. 

Раколупи Дуже (Ґміна Лєшньовіце) 

1036. 

Раколупи Мале (Ґміна Лєшньовіце) 

1037. 

Ракова (Ґміна Тирава Волоска) 

1038. 

Ратичув (Ґміна Лащув) 

1039. 

Речпол (Ґміна Кшивча) 

1040. 

Рейовєц (Ґміна Рейовєц) 

1041. 

Роґалін (Ґміна Городло) 

1042. 

Роґатка (Ґміна Дубєнка) 

1043. 

Роґув (Ґміна Ґрабовєц) 

1044. 

Роґужно (Ґміна Томашув Любельскі) 

1045. 

Рокєтніца (Ґміна Рокєтніца) 

1046. 

Рокітно (Ґміна Ульгувек) 

1047. 

Рокшице (Ґміна Красічин) 

1048. 

Романув (Ґміна Соснувка) 

1049. 

Романувка (Ґміна Криніце) 

1050. 

Романувка (Ґміна Сєдліще) 

1051. 

Ропєнка (Ґміна Устшикі Дольне) 

1052. 

Роскош (Ґміна Дорогуск) 

1053. 

Розбуж Длуґі (Ґміна Прухнік) 

1054. 

Розбуж Окронґли (Ґміна Прухнік) 

1055. 

Розєнцін (Ґміна Войславіце) 

1056. 

Розкошувка (Ґміна Уханє) 

1057. 

Розпуцє (Ґміна Тирава Волоска) 

1058. 

Розтока (Ґміна Бірча) 

1059. 

Розтока (Ґміна Жмудз) 

1060. 

Розтокі Дольне (Ґміна Балігруд) 

1061. 

Розтокі Ґурне (Ґміна Цісна) 

1062. 

Розвадувка (Ґміна Соснувка) 

1063. 

Розвадувка-Фольварк (Ґміна Соснувка) 

1064. 

Рожвєніца (Ґміна Рожвєніца) 

1065. 

Рожджалув (Ґміна Холм) 

1066. 

Рожубовіце (Ґміна Пшемишль) 

1067. 

Рувня (Ґміна Устжикі Дольне) 

1068. 

Ружа (Ґміна Сусєц) 

1069. 

Ружанка (Ґміна Влодава) 

1070. 

Руда (Ґміна Руда-Гута) 

1071. 

Руда Любицка (Ґміна Любича Крулєвска) 

1072. 

Руда Ружанєцка (Ґміна Нароль) 

1073. 

Руда щутковска (Ґміна Любачув) 

1074. 

Руда Волоска (Ґміна Томашув Любельскі) 

1075. 

Руда Желязна (Ґміна Томашув Любельскі) 

1076. 

Руда Журавєцка (Ґміна Любича Крулєвска) 

1077. 

Руда-Гута (Ґміна Руда-Гута) 

1078. 

Руда-Опалін (Ґміна Руда-Гута) 

1079. 

Руденка (Ґміна Ольшаніца) 

1080. 

Рудка (Ґміна Руда-Гута) 

1081. 

Рудка (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1082. 

Рудка (Ґміна Телятин) 

1083. 

Рудка (Ґміна Тишовце) 

1084. 

Рудка Ловєцка (Ґміна Ганьск) 

1085. 

Рудкі (Ґміна Любича Крулєвска) 

1086. 

Рудно (Ґміна Жмудз) 

1087. 

Рудоловіце (Ґміна Рожвєніца) 

1088. 

Русіли (Ґміна Подедвуже) 

1089. 

Рущизна (Ґміна Комарув-Осада) 

1090. 

Рушельчице (Ґміна Кшивча) 

1091. 

Рибє (Ґміна Рейовєц) 

1092. 

Рибне (Ґміна Соліна) 

1093. 

Рибніца (Ґміна Сусєц) 

1094. 

Риботиче (Ґміна Фредрополь) 

1095. 

Ришкова Воля (Ґміна Вьонзовніца) 

1096. 

Жечкі (Ґміна Дубєцко) 

1097. 

Жечица (Ґміна Ульгувек) 

1098. 

Жеплін (Ґміна Прухнік) 

1099. 

Жеплін (Ґміна Ульгувек) 

1100. 

Сабаудя (Ґміна Томашув Любельскі) 

1101. 

Сагринь (Ґміна Вербковіце) 

1102. 

Сагринь-Кольоня (Ґміна Вербковіце) 

1103. 

Сайчице (Ґміна Савін) 

1104. 

Саювка (Ґміна Славатиче) 

1105. 

Саковчик (Ґміна Соліна) 

1106. 

Саночек (Ґміна Санок) 

1107. 

Санок (Ґміна Санок) 

1108. 

Сапєгув (Ґміна Соснувка) 

1109. 

Сарняк (Ґміна Лєшньовіце) 

1110. 

Савін (Ґміна Савін) 

1111. 

Середніца (Ґміна Устшикі Дольне) 

1112. 

Серняви (Ґміна Савін) 

1113. 

Северинув (Ґміна Цицув) 

1114. 

Сенковєц (Ґміна Лютовіска) 

1115. 

Сенкув (Ґміна Уршулін) 

1116. 

Сєдліска (Ґміна Любича Крулєвска) 

1117. 

Сєдліска (Ґміна Медика) 

1118. 

Сєдліска (Ґміна Вирикі) 

1119. 

Сєдліско (Ґміна Ґрабовєц) 

1120. 

Сєдліще (Ґміна Дубєнка) 

1121. 

Сєдліще (Ґміна Сєдліще) 

1122. 

Сєдліще (Ґміна Воля Угруска) 

1123. 

Сєдліще-Осада (Ґміна Сєдліще) 

1124. 

Сєдліщкі (Ґміна Рейовєц) 

1125. 

Сєкєжиньце (Ґміна Долгобичув) 

1126. 

Сєлєц (Ґміна Лєшньовіце) 

1127. 

Сєлніца (Ґміна Дубєцко) 

1128. 

Сємєж (Ґміна Раханє) 

1129. 

Сємніце (Ґміна Раханє) 

1130. 

Сємушова (Ґміна Тирава Волоска) 

1131. 

Сєнніца Крулєвска Дужа (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1132. 

Сєнніца Ружана (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1133. 

Сєракошце (Ґміна Фредрополь) 

1134. 

Скібіце (Ґміна Ґрабовєц) 

1135. 

Сколін (Ґміна Вєлькє Очи) 

1136. 

Сколошув (Ґміна Радимно) 

1137. 

Скоморохи Дуже (Ґміна Ґрабовєц) 

1138. 

Скоморохи Мале (Ґміна Ґрабовєц) 

1139. 

Скопув (Ґміна Кшивча) 

1140. 

Скордюв (Ґміна Дорогуск) 

1141. 

Скородніца (Ґміна Стари Брус) 

1142. 

Скригічин (Ґміна Дубєнка) 

1143. 

Скураткі (Ґміна Вьонзовніца) 

1144. 

Славатиче (Ґміна Славатиче) 

1145. 

Сломянка (Ґміна Рожвєніца) 

1146. 

Слонне (Ґміна Дубєцко) 

1147. 

Смерек (Ґміна Цісна) 

1148. 

Смолігув (Ґміна Мірче) 

1149. 

Смольнік (Ґміна Лютовіска) 

1150. 

Собібур (Ґміна Влодава) 

1151. 

Собєцін (Ґміна Ярослав) 

1152. 

Собовіце (Ґміна Холм) 

1153. 

Собуль (Ґміна Тишовце) 

1154. 

Соколє (Ґміна Устшикі Дольне) 

1155. 

Соліна (Ґміна Соліна) 

1156. 

Солінка (Ґміна Цісна) 

1157. 

Соснова-Денбова (Ґміна Комарув-Осада) 

1158. 

Сосновіца (Ґміна Сосновіца) 

1159. 

Соснувка (Ґміна Соснувка) 

1160. 

Сошніца (Ґміна Радимно) 

1161. 

Совінєц (Ґміна Ярчув) 

1162. 

Сульца (Ґміна Фредрополь) 

1163. 

Сребжище (Ґміна Холм) 

1164. 

Сроґув Дольни (Ґміна Санок) 

1165. 

Сроґув Ґурни (Ґміна Санок) 

1166. 

Станіславчик (Ґміна Пшемишль) 

1167. 

Станіславув (Ґміна Воля Угруска) 

1168. 

Станіславув (Ґміна Жмудз) 

1169. 

Станіславувка (Ґміна Дубєнка) 

1170. 

Станькова (Ґміна Устшикі Дольне) 

1171. 

Станькув (Ґміна Холм) 

1172. 

Стара Бірча (Ґміна Бірча) 

1173. 

Стара Цьотуша (Ґміна Сусєц) 

1174. 

Стара Гута (Ґміна Нароль) 

1175. 

Стара Вєш (Ґміна Лєшньовіце) 

1176. 

Стара Вєш (Ґміна Мірче) 

1177. 

Стара Вєш-Кольоня (Ґміна Мірче) 

1178. 

Старе Хойно (Ґміна Сєдліще) 

1179. 

Старе Диніска (Ґміна Ульгувек) 

1180. 

Старе Сьоло (Ґміна Олєшице) 

1181. 

Старе Залуче (Ґміна Уршулін) 

1182. 

Старосєлє (Ґміна Дубєнка) 

1183. 

Стари Брус (Ґміна Стари Брус) 

1184. 

Стари Дзікув (Ґміна Стари Дзікув) 

1185. 

Стари Лублінєц (Ґміна Цєшинув) 

1186. 

Стари Махнув (Ґміна Любича Крулєвска) 

1187. 

Стари Майдан (Ґміна Ганьск) 

1188. 

Стари Майдан (Ґміна Рейовєц) 

1189. 

Стари Майдан (Ґміна Войславіце) 

1190. 

Стари Ожехув (Ґміна Сосновіца) 

1191. 

Стажава (Ґміна Стубно) 

1192. 

Стажизна (Ґміна Ганьск) 

1193. 

Стасін Дольни (Ґміна Сєдліще) 

1194. 

Сташіц-Кольоня (Ґміна Уханє) 

1195. 

Сташице (Ґміна Вєжбіца) 

1196. 

Став (Ґміна Холм) 

1197. 

Ставек (Ґміна Цицув) 

1198. 

Ставкі (Ґміна Влодава) 

1199. 

Стефанковіце (Ґміна Грубєшув) 

1200. 

Стефанковіце-Кольоня (Ґміна Грубєшув) 

1201. 

Стефанув (Ґміна Цицув) 

1202. 

Стефанув (Ґміна Дорогуск) 

1203. 

Стефкова (Ґміна Олшаніца) 

1204. 

Стенятин (Ґміна Лащув) 

1205. 

Стенжніца (Ґміна Балігруд) 

1206. 

Столпє (Ґміна Холм) 

1207. 

Стуйло (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1208. 

Страхоціна (Ґміна Санок) 

1209. 

Страхослав (Ґміна Камєнь) 

1210. 

Стренчин Стари (Ґміна Цицув) 

1211. 

Струже Мале (Ґміна Санок) 

1212. 

Струпін Дужи (Ґміна Холм) 

1213. 

Струпін Ланови (Ґміна Холм) 

1214. 

Струпін Мали (Ґміна Холм) 

1215. 

Стжебовіска (Ґміна Цісна) 

1216. 

Стжельце (Ґміна Бялополє) 

1217. 

Стжельце-Кольоня (Ґміна Бялополє) 

1218. 

Стжижовєц (Ґміна Вербковіце) 

1219. 

Стжижув (Ґміна Городло) 

1220. 

Стубєнко (Ґміна Стубно) 

1221. 

Стубно (Ґміна Стубно) 

1222. 

Стульно (Ґміна Воля Угруска) 

1223. 

Ступосяни (Ґміна Лютовіска) 

1224. 

Суха Воля (Ґміна Олєшице) 

1225. 

Сухава (Ґміна Вирикі) 

1226. 

Суфчина (Ґміна Бірча) 

1227. 

Сулімув (Ґміна Долгобичув) 

1228. 

Сумін (Ґміна Тарнаватка) 

1229. 

Сумін (Ґміна Уршулін) 

1230. 

Сурмачувка (Ґміна Вьонзовніца) 

1231. 

Сурохув (Ґміна Ярослав) 

1232. 

Сусєц (Ґміна Сусєц) 

1233. 

Сушно (Ґміна Влодава) 

1234. 

Сушув (Ґміна Телятин) 

1235. 

Сичув (Ґміна Жмудз) 

1236. 

Сичин (Ґміна Вєжбіца) 

1237. 

Шалєнік (Ґміна Любича Крулєвска) 

1238. 

Шароволя (Ґміна Томашув Любельскі) 

1239. 

Щеблє (Ґміна Вєлькє Очи) 

1240. 

Щепятин (Ґміна Ульгувек) 

1241. 

Щешнікі (Ґміна Ганьск) 

1242. 

Щупак (Ґміна Цицув) 

1243. 

Щуткув (Ґміна Любачув) 

1244. 

Щитна (Ґміна Павлосюв) 

1245. 

Шлятин (Ґміна Ярчув) 

1246. 

Шувско (Ґміна Вьонзовніца) 

1247. 

Шпіколоси (Ґміна Грубєшув) 

1248. 

Шумінка (Ґміна Влодава) 

1249. 

Шиховіце (Ґміна Мірче) 

1250. 

Шистовіце (Ґміна Ґрабовєц) 

1251. 

Шліпче (Ґміна Грубєшув) 

1252. 

Шлівніца (Ґміна Дубєцко) 

1253. 

Шлівніца (Ґміна Красічин) 

1254. 

Шнятиче (Ґміна Комарув-Осада) 

1255. 

Шредні Лан (Ґміна Савін) 

1256. 

Шредня (Ґміна Кшивча) 

1257. 

Шредня Вєш (Ґміна Лєско) 

1258. 

Шреднє Вєлькє (Ґміна Заґуж) 

1259. 

Швіцув (Ґміна Ганьск) 

1260. 

Швідніца (Ґміна Горинєц-Здруй) 

1261. 

Швіднікі (Ґміна Мьончин) 

1262. 

Швєбодна (Ґміна Прухнік) 

1263. 

Швєрщув (Ґміна Цицув) 

1264. 

Швєрщув (Ґміна Грубєшув) 

1265. 

Швєрже (Ґміна Дорогуск) 

1266. 

Швєнціца (Ґміна Вєжбіца) 

1267. 

Швєнцє-Кольоня (Ґміна Белжец) 

1268. 

Швєнте (Ґміна Радимно) 

1269. 

Тапін (Ґміна Рокєтніца) 

1270. 

Тарнава Дольна (Ґміна Заґуж) 

1271. 

Тарнава Гурна (Ґміна Заґуж) 

1272. 

Тарнава Ніжна (Ґміна Лютовіска) 

1273. 

Тарнаватка (Ґміна Тарнаватка) 

1274. 

Тарнаватка-Тартак (Ґміна Тарнаватка) 

1275. 

Тарнавце (Ґміна Красічин) 

1276. 

Тарнавка (Ґміна Дубєцко) 

1277. 

Тарнавскє (Ґміна Вєлькє Очи) 

1278. 

Тарношин (Ґміна Ульгувек) 

1279. 

Тарнув (Ґміна Вєжбіца) 

1280. 

Тарнувка (Ґміна Руда-Гута) 

1281. 

Телятин (Ґміна Телятин) 

1282. 

Телєшніца Ошварова (Ґміна Устшикі Дольне) 

1283. 

Темешув (Ґміна Дидня) 

1284. 

Тенятиска (Ґміна Любича Крулєвска) 

1285. 

Теосін (Ґміна Дорогуск) 

1286. 

Тептюкув (Ґміна Грубєшув) 

1287. 

Тератин (Ґміна Уханє) 

1288. 

Теребінєц (Ґміна Вербковіце) 

1289. 

Теребінь (Ґміна Вербковіце) 

1290. 

Теребіскі (Ґміна Славатиче) 

1291. 

Теремєц (Ґміна Бялополє) 

1292. 

Теренін (Ґміна Вєжбіца) 

1293. 

Тересін (Ґміна Бялополє) 

1294. 

Тересін (Ґміна Лєшньовіце) 

1295. 

Тересін (Ґміна Жмудз) 

1296. 

Терка (Ґміна Соліна) 

1297. 

Токі (Ґміна Ганьск) 

1298. 

Томашув Любельскі (Ґміна Томашув Любельскі) 

1299. 

Томашувка (Ґміна Комарув-Осада) 

1300. 

Томашувка (Ґміна Савін)

1301. 

Торкі (Ґміна Медика) 

1302. 

Торунь (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

1303. 

Трепча (Ґміна Санок) 

1304. 

Трошцянка (Ґміна Войславіце) 

1305. 

Труйчице (Ґміна Орли) 

1306. 

Тшещани Друґє (Ґміна Тшещани) 

1307. 

Тшещани Пєрвше (Ґміна Тшещани) 

1308. 

Туханє (Ґміна Дубєнка) 

1309. 

Тухля (Ґміна Ляшкі) 

1310. 

Тучапи (Ґміна Комарув-Осада) 

1311. 

Тучапи (Ґміна Мірче) 

1312. 

Тучемпи (Ґміна Ярослав) 

1313. 

Тученпи (Ґміна Ґрабовєц) 

1314. 

Туліглови (Ґміна Рокєтніца) 

1315. 

Турка (Ґміна Дорогуск) 

1316. 

Турковіце (Ґміна Вербковіце) 

1317. 

Турно (Ґміна Сосновіца) 

1318. 

Туровєц (Ґміна Войславіце) 

1319. 

Турско (Ґміна Дубєнка) 

1320. 

Тимце (Ґміна Любачув) 

1321. 

Тимін (Ґміна Тарнаватка) 

1322. 

Тиньовіце (Ґміна Рожвєніца) 

1323. 

Типін (Ґміна Томашув Любельскі) 

1324. 

Тирава Сольна (Ґміна Санок) 

1325. 

Тирава Волоска (Ґміна Тирава Волоска) 

1326. 

Тишовце (Ґміна Тишовце) 

1327. 

Титусін (Ґміна Холм) 

1328. 

Тивоня (Ґміна Павлосюв) 

1329. 

Убродовіце (Ґміна Грубєшув) 

1330. 

Уханє (Ґміна Уханє) 

1331. 

Уханька (Ґміна Дубєнка) 

1332. 

Угер (Ґміна Холм) 

1333. 

Угерце Мінералне (Ґміна Ольшаніца) 

1334. 

Угруск (Ґміна Воля Угруска) 

1335. 

Уяздув (Ґміна Ганьск) 

1336. 

Уйковіце (Ґміна Пшемишль) 

1337. 

Ульгувек (Ґміна Ульгувек) 

1338. 

Улув (Ґміна Томашув Любельскі) 

1339. 

Улуч (Ґміна Дидня) 

1340. 

Улазув (Ґміна Стари Дзікув) 

1341. 

Уршулін (Ґміна Уршулін) 

1342. 

Устянова Дольна (Ґміна Устшикі Дольне) 

1343. 

Устянова Ґурна (Ґміна Устшикі Дольне) 

1344. 

Устшикі Дольне (Ґміна Устшикі Дольне) 

1345. 

Устшикі Ґурне (Ґміна Лютовіска) 

1346. 

Ушковце (Ґміна Олєшице) 

1347. 

Ушмєж (Ґміна Долгобичув) 

1348. 

Вацлавіце (Ґміна Орли) 

1349. 

Вакіюв (Ґміна Тишовце) 

1350. 

Валява (Ґміна Орли) 

1351. 

Вандувка (Ґміна Павлосюв) 

1352. 

Ванькова (Ґміна Ольшаніца) 

1353. 

Ваповце (Ґміна Пшемишль) 

1354. 

Василув (Ґміна Телятин) 

1355. 

Василув (Ґміна Ульгувек) 

1356. 

Василув Вєлькі (Ґміна Ульгувек) 

1357. 

Вербковіце (Ґміна Вербковіце) 

1358. 

Верхрата (Ґміна Горинєц-Здруй) 

1359. 

Вереханє (Ґміна Раханє) 

1360. 

Верейце (Ґміна Вєжбіца) 

1361. 

Веремєнь (Ґміна Лєско) 

1362. 

Веремовіце (Ґміна Холм) 

1363. 

Вереще Дуже (Ґміна Рейовєц) 

1364. 

Вереще Мале (Ґміна Рейовєц) 

1365. 

Верещин (Ґміна Уршулін) 

1366. 

Верешин (Ґміна Мірче) 

1367. 

Верляс (Ґміна Соліна) 

1368. 

Весолувка (Ґміна Красічин) 

1369. 

Ветліна (Ґміна Цісна) 

1370. 

Венгєрка (Ґміна Рожвєніца) 

1371. 

Вьонзовніца (Ґміна Вьонзовніца) 

1372. 

Вєлґоси (Ґміна Ярослав) 

1373. 

Вєлька Строна (Ґміна Дидня) 

1374. 

Вєлькі Лан (Ґміна Стари Брус) 

1375. 

Вєлькє Очи (Ґміна Вєлькє Очи) 

1376. 

Вєлкополє (Ґміна Уршулін) 

1377. 

Вєпшове Єзьоро (Ґміна Томашув Любельскі) 

1378. 

Вєпшув Ординацкі (Ґміна Тарнаватка) 

1379. 

Вєпшув Тарнавацкі (Ґміна Тарнаватка) 

1380. 

Вєрщица (Ґміна Ярчув) 

1381. 

Вєжбіца (Ґміна Любича Крулєвска) 

1382. 

Вєжбіца (Ґміна Вєжбіца) 

1383. 

Вєжбна (Ґміна Павлосюв) 

1384. 

Вєжховіни (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1385. 

Вєтлін (Ґміна Ляшкі) 

1386. 

Вєтлін Тшеці (Ґміна Ляшкі) 

1387. 

Вєнцковіце (Ґміна Рожвєніца) 

1388. 

Вількув (Ґміна Вербковіце) 

1389. 

Вінценцін (Ґміна Уршулін) 

1390. 

Вінне (Ґміна Дубєцко) 

1391. 

Вішнюв (Ґміна Мірче) 

1392. 

Віткув (Ґміна Долгобичув) 

1393. 

Вітошиньце (Ґміна Пшемишль) 

1394. 

Вітрилув (Ґміна Дидня) 

1395. 

Владиславув (Ґміна Вєжбіца) 

1396. 

Влодава (Ґміна Влодава) 

1397. 

Войцєхув (Ґміна Ганьск) 

1398. 

Войцєхув (Ґміна Сєдліще) 

1399. 

Войцєхувка (Ґміна Тишовце) 

1400. 

Войславіце (Ґміна Войславіце) 

1401. 

Войткова (Ґміна Устшикі Дольне) 

1402. 

Войткувка (Ґміна Устшикі Дольне) 

1403. 

Воля Буховска (Ґміна Ярослав) 

1404. 

Воля Ґужаньска (Ґміна Соліна) 

1405. 

Воля Ґрудецка (Ґміна Ярчув) 

1406. 

Воля Корибутова Друґа (Ґміна Сєдліще) 

1407. 

Воля Корибутова Пєрвша (Ґміна Сєдліще) 

1408. 

Воля Коженєцка (Ґміна Бірча) 

1409. 

Воля Кшивєцка (Ґміна Кшивча) 

1410. 

Воля Матяшова (Ґміна Соліна) 

1411. 

Воля Молодицка (Ґміна Вьонзовніца) 

1412. 

Воля Обшаньска (Ґміна Обша) 

1413. 

Воля Постолова (Ґміна Лєско) 

1414. 

Воля Рокєтніцка (Ґміна Рокєтніца) 

1415. 

Воля Романова (Ґміна Устшикі Дольне) 

1416. 

Воля Рожвєніцка (Ґміна Рожвєніца) 

1417. 

Воля Сєнніцка (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1418. 

Воля Уханьска (Ґміна Уханє) 

1419. 

Воля Угруска (Ґміна Воля Угруска) 

1420. 

Воля Верещиньска (Ґміна Уршулін) 

1421. 

Воля Венгєрска (Ґміна Рожвєніца) 

1422. 

Воля Вєлька (Ґміна Нароль) 

1423. 

Воля Залєска (Ґміна Радимно) 

1424. 

Волявце (Ґміна Камєнь) 

1425. 

Воліца (Ґміна Грубєшув) 

1426. 

Воліца Бжозова (Ґміна Комарув-Осада) 

1427. 

Воліца Бжозова-Кольоня (Ґміна Комарув-Осада) 

1428. 

Воліца Шнятицка (Ґміна Комарув-Осада) 

1429. 

Воліца Уханьска (Ґміна Ґрабовєц) 

1430. 

Волайовіце (Ґміна Грубєшув) 

1431. 

Волчини (Ґміна Влодава) 

1432. 

Волковяни (Ґміна Жмудз) 

1433. 

Волковия (Ґміна Соліна) 

1434. 

Волосковоля (Ґміна Стари Брус) 

1435. 

Вожучин (Ґміна Раханє) 

1436. 

Вожучин-Цукровня (Ґміна Раханє) 

1437. 

Вулька Цицовска (Ґміна Цицув) 

1438. 

Вулька Чулчицка (Ґміна Холм) 

1439. 

Вулька Горинєцка (Ґміна Горинєц-Здруй) 

1440. 

Вулька Каньска (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

1441. 

Вулька Кровіцка (Ґміна Любачув) 

1442. 

Вулька Лєщаньска (Ґміна Жмудз) 

1443. 

Вулька Лосінєцка (Ґміна Сусєц) 

1444. 

Вулька Надрибска (Ґміна Цицув) 

1445. 

Вулька Окопска (Ґміна Дорогуск) 

1446. 

Вулька Пелкіньска (Ґміна Ярослав) 

1447. 

Вулька Петриловска (Ґміна Савін) 

1448. 

Вулька Потужиньска (Ґміна Долгобичув) 

1449. 

Вулька Пукажовска (Ґміна Лащув) 

1450. 

Вулька Путновіцка (Ґміна Войславіце) 

1451. 

Вулька Рейовєцка (Ґміна Рейовєц) 

1452. 

Вулька Тарновска (Ґміна Вєжбіца) 

1453. 

Вулька Тученпска (Ґміна Ґрабовєц) 

1454. 

Вулька Витицка (Ґміна Уршулін) 

1455. 

Вулька Запаловска (Ґміна Вьонзовніца) 

1456. 

Вулька Жмійовска (Ґміна Вєлькє Очи) 

1457. 

Вроновіце (Ґміна Вербковіце) 

1458. 

Вуйскє (Ґміна Санок) 

1459. 

Вибжеже (Ґміна Дубєцко) 

1460. 

Видрна (Ґміна Дидня) 

1461. 

Видрне (Ґміна Чарна) 

1462. 

Виґнанка (Ґміна Соснувка) 

1463. 

Вигнаньце (Ґміна Лєшньовіце) 

1464. 

Виґода (Ґміна Вєжбіца) 

1465. 

Вирикі-Адамполь (Ґміна Вирикі) 

1466. 

Вирикі-Полуд (Ґміна Вирикі) 

1467. 

Вирикі-Воля (Ґміна Вирикі) 

1468. 

Висоцко (Ґміна Ляшкі) 

1469. 

Високє (Ґміна Уханє) 

1470. 

Вишатице (Ґміна Журавіца) 

1471. 

Витично (Ґміна Уршулін) 

1472. 

Вижлув (Ґміна Долгобичув) 

1473. 

За Санем (Ґміна Лєско) 

1474. 

Забяла (Ґміна Олєшице) 

1475. 

Забітек (Ґміна Сєдліще) 

1476. 

Заблотце (Ґміна Радимно) 

1477. 

Заблотце (Ґміна Санок) 

1478. 

Заборце (Ґміна Тшещани) 

1479. 

Заборечно (Ґміна Криніце) 

1480. 

Забродзє (Ґміна Соліна) 

1481. 

Забродзє (Ґміна Уршулін) 

1482. 

Забудново (Ґміна Бялополє) 

1483. 

Захочевє (Ґміна Балігруд) 

1484. 

Заціше (Ґміна Сосновіца) 

1485. 

Задомбровє (Ґміна Орли) 

1486. 

Задембце (Ґміна Тшещани) 

1487. 

Задембце-Кольоня (Ґміна Тшещани) 

1488. 

Задноґа (Ґміна Криніце) 

1489. 

Задвуже (Ґміна Устшикі Дольне) 

1490. 

Заґайнік (Ґміна Вербковіце) 

1491. 

Заґурнік (Ґміна Дубєнка) 

1492. 

Заґуж (Ґміна Заґуж) 

1493. 

Заґуже (Ґміна Цицув) 

1494. 

Заґрода (Ґміна Холм) 

1495. 

Заґрода (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1496. 

Заґрудкі (Ґміна Санок) 

1497. 

Загайкі (Ґміна Вирикі) 

1498. 

Загутинь (Ґміна Заґуж) 

1499. 

Залєсє (Ґміна Дубєцко) 

1500. 

Залєсє (Ґміна Красічин) 

1501. 

Залєсє (Ґміна Олєшице) 

1502. 

Залєсє Каньскє (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

1503. 

Залєсє Красєньскє (Ґміна Рейовєц Фабрични) 

1504. 

Заліще (Ґміна Подедвуже) 

1505. 

Залазек Пйонтковскі (Ґміна Дубєцко) 

1506. 

Залазек Тарнавскі (Ґміна Дубєцко) 

1507. 

Залазє (Ґміна Радимно) 

1508. 

Залуж (Ґміна Санок) 

1509. 

Залуже (Ґміна Любачув) 

1510. 

Замх (Ґміна Обша) 

1511. 

Замяни (Ґміна Томашув Любельскі) 

1512. 

Замєхув (Ґміна Хлопіце) 

1513. 

Замєшцє (Ґміна Дорогуск) 

1514. 

Замойсце (Ґміна Радимно) 

1515. 

Замолодиче (Ґміна Стари Брус) 

1516. 

Заніже (Ґміна Бялополє) 

1517. 

Зановінє (Ґміна Дорогуск) 

1518. 

Занькув (Ґміна Славатиче) 

1519. 

Заокренґова (Ґміна Мьончин) 

1520. 

Запалув (Ґміна Вьонзовніца) 

1521. 

Заренка (Ґміна Долгобичув) 

1522. 

Зажече (Ґміна Холм) 

1523. 

Заставє (Ґміна Уршулін) 

1524. 

Заставє (Ґміна Воля Угруска) 

1525. 

Заставне (Ґміна Вьонзовніца) 

1526. 

Зашвятиче (Ґміна Ганна) 

1527. 

Затварніца (Ґміна Лютовіска) 

1528. 

Затилє (Ґміна Любича Крулєвска) 

1529. 

Завадка (Ґміна Устшикі Дольне) 

1530. 

Завадкі (Ґміна Сусєц) 

1531. 

Завадувка (Ґміна Холм) 

1532. 

Завадувка (Ґміна Рейовєц) 

1533. 

Завадувка (Ґміна Уршулін) 

1534. 

Завади (Ґміна Ярчув) 

1535. 

Завалюв (Ґміна Мьончин) 

1536. 

Завалюв-Кольоня (Ґміна Мьончин) 

1537. 

Завуз (Ґміна Соліна) 

1538. 

Збереже (Ґміна Воля Угруска) 

1539. 

Зґода (Ґміна Ярослав) 

1540. 

Зімно (Ґміна Лащув) 

1541. 

Зімно-Кольоня (Гміна Лащув) 

1542. 

Зосін (Ґміна Цицув) 

1543. 

Зосін (Ґміна Городло) 

1544. 

Зубовіце (Ґміна Комарув-Осада) 

1545. 

Звяртув (Ґміна Криніце) 

1546. 

Звяртувек (Ґміна Раханє) 

1547. 

Звяртув-Кольоня (Ґміна Криніце) 

1548. 

Звєжинєц (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1549. 

Звєжинь (Ґміна Ольшаніца) 

1550. 

Зинґєрувка (Ґміна Рейовєц) 

1551. 

Жабче (Ґміна Долгобичув) 

1552. 

Жалін (Ґміна Руда-Гута) 

1553. 

Жджанне (Ґміна Сєнніца Ружана) 

1554. 

Жерденка (Ґміна Балігруд) 

1555. 

Жернікі (Ґміна Ульгувек) 

1556. 

Жещинка (Ґміна Соснувка) 

1557. 

Жлобек (Ґміна Чарна) 

1558. 

Жлобек Дужи (Ґміна Влодава) 

1559. 

Жлобек Мали (Ґміна Влодава) 

1560. 

Жмійовіска (Ґміна Вєлькє Очи) 

1561. 

Жмудз (Ґміна Жмудз) 

1562. 

Жнятин (Ґміна Долгобичув) 

1563. 

Жогатин (Ґміна Бірча) 

1564. 

Жултаньце (Ґміна Холм) 

1565. 

Жубраче (Ґміна Цісна) 

1566. 

Жукі (Ґміна Любачув) 

1567. 

Жукув (Ґміна Цєшинув) 

1568. 

Жукув (Ґміна Мьончин) 

1569. 

Жукув (Ґміна Влодава) 

1570. 

Жуліце (Ґміна Телятин) 

1571. 

Жулава (Ґміна Соснувка) 

1572. 

Журавце (Ґміна Любича Крулєвска) 

1573. 

Журавіца (Ґміна Журавіца) 

1574. 

Журавлув (Ґміна Ґрабовєц) 

1575. 

Жилка (Ґміна Любича Крулєвска) 

- на території України:

  

Волинська область 

1. 

Адамчуки 

2. 

Амбуків 

3. 

Бабаці 

4. 

Бегета 

5. 

Бережці 

6. 

Березовичі 

7. 

Бермешів 

8. 

Білин 

9. 

Біличі Іваничівський район 

10. 

Біличі Любомльський район 

11. 

Бірки 

12. 

Блаженик 

13. 

Бобичі 

14. 

Бобли 

15. 

Боремщина 

16. 

Борове 

17. 

Бортнів 

18. 

Бубнів 

19. 

Будники 

20. 

Будятичі 

21. 

Бужанка 

22. 

Бужковичі 

23. 

Верба 

24. 

Вербівка 

25. 

Верхнів 

26. 

Вигнанка 

27. 

Вижгів 

28. 

Високе 

29. 

Висоцьк 

30. 

Вишнів 

31. 

Вишнівка 

32. 

Відути 

33. 

Війниця 

34. 

Вілиця 

35. 

Вілька-Підгородненська 

36. 

Вільшанка 

37. 

Волиця Іваничівський район 

38. 

Волиця-Морозовицька 

39. 

Володимир-Волинський 

40. 

Володимирівка 

41. 

Воля-Свійчівська 

42. 

Ворчин 

43. 

Вощатин 

44. 

Гаївка 

45. 

Гайки 

46. 

Галинівка 

47. 

Глинянка 

48. 

Головне 

49. 

Голядин 

50. 

Горичів 

51. 

Городнє 

52. 

Гороховище 

53. 

Грабове 

54. 

Грибовиця 

55. 

Грушів 

56. 

Гряди 

57. 

Губин 

58. 

Гута 

59. 

Гуменці 

60. 

Гупали 

61. 

Гуща 

62. 

Дарницьке 

63. 

Дігтів 

64. 

Долинка 

65. 

Дольськ 

66. 

Древині 

67. 

Дуліби 

68. 

Жашковичі 

69. 

Жигані 

70. 

Жовтневе Володимир-Волинський район 

71. 

Жовтневе Іваничівський район 

72. 

Заболоття Володимир-Волинський район 

73. 

Заболоття Любомльський район 

74. 

Заболотці 

75. 

Забужжя 

76. 

Залісся 

77. 

Залужжя 

78. 

Залужне 

79. 

Замлиння 

80. 

Замличі 

81. 

Замости 

82. 

Заозерне 

83. 

Запілля 

84. 

Заріччя 

85. 

Застав'є 

86. 

Заставне 

87. 

Затишшя 

88. 

Зачернеччя 

89. 

Згорани 

90. 

Зимне 

91. 

Зоря 

92. 

Іваничі 

93. 

Іванів 

94. 

Іванівка 

95. 

Ізов 

96. 

Кам'янка 

97. 

Кладнів 

98. 

Клопочин 

99. 

Когильне 

100. 

Колона 

101. 

Комарів 

102. 

Коритниця Володимир-Волинський район 

103. 

Космівка 

104. 

Коцюри 

105. 

Кошари 

106. 

Красний Бір 

107. 

Красноволя 

108. 

Красностав 

109. 

Крать 

110. 

Кречів 

111. 

Кропивники 

112. 

Кропивщина 

113. 

Крушинець 

114. 

Кульчин 

115. 

Куснища 

116. 

Кустичі 

117. 

Ладинь 

118. 

Ласків 

119. 

Лежниця 

120. 

Лисняки 

121. 

Литовеж 

122. 

Ліски 

123. 

Локутки 

124. 

Лугове 

125. 

Лудин 

126. 

Луковичі 

127. 

Льотниче 

128. 

Любомль 

129. 

Людмильпіль 

130. 

Марія-Воля 

131. 

Маркелівка 

132. 

Маркостав 

133. 

Масловець 

134. 

Машів 

135. 

Мельники Шацький район 

136. 

Менчичі 

137. 

Микитичі 

138. 

Микуличі 

139. 

Миловань 

140. 

Милятин 

141. 

Мировичі 

142. 

Михайлівка 

143. 

Михалє 

144. 

Мишів 

145. 

Міжлісся 

146. 

Млинище 

147. 

Мовники 

148. 

Мокрець 

149. 

Морозовичі 

150. 

Мосир 

151. 

Мшанець 

152. 

Нехвороща 

153. 

Низкиничі 

154. 

Нова Лішня 

155. 

Новини 

156. 

Нововолинськ 

157. 

Новосілки Володимир-Волинський район 

158. 

Новосілки Турійський район 

159. 

Новоугрузьке 

160. 

Нудиже 

161. 

Обенижі 

162. 

Овадне 

163. 

Овлочин 

164. 

Октавин 

165. 

Окунин 

166. 

Олеськ 

167. 

Омельне 

168. 

Орищі 

169. 

Оса 

170. 

Осереби 

171. 

Осмиловичі 

172. 

Острівок 

173. 

Острів'я 

174. 

Охнівка 

175. 

Охотники 

176. 

Павлівка 

177. 

Павловичі 

178. 

Пархоменкове 

179. 

Перевали 

180. 

Переславичі 

181. 

Перешпа 

182. 

Петрове 

183. 

Пехи 

184. 

Писарева Воля 

185. 

Підгайці 

186. 

Підгородне 

187. 

Підлісся 

188. 

Підманове 

189. 

Піща 

190. 

Плоске 

191. 

Полапи 

192. 

Положеве 

193. 

Полум'яне 

194. 

Поничів 

195. 

Поромів 

196. 

Почапи 

197. 

Прип'ять 

198. 

Приріччя 

199. 

Пулемець 

200. 

Пульмо 

201. 

Пустинка 

202. 

П'ятидні 

203. 

Радехів 

204. 

Радовичі Іваничівський район 

205. 

Растів 

206. 

Ревушки 

207. 

Римачі 

208. 

Рівне 

209. 

Рогові Смоляри 

210. 

Рогожани 

211. 

Рокитниця 

212. 

Романівка 

213. 

Ростань 

214. 

Руда 

215. 

Руда 

216. 

Русів 

217. 

Русовичі 

218. 

Самійличі 

219. 

Самоволя 

220. 

Свійчів 

221. 

Світязь 

222. 

Селець Володимир-Волинський район 

223. 

Селіски 

224. 

Серкізів 

225. 

Сильне Любомльський район 

226. 

Скиби 

227. 

Скрипиця 

228. 

Смоляри-Світязькі 

229. 

Сокіл 

230. 

Соловичі 

231. 

Сомин 

232. 

Соснина 

233. 

Ставки 

234. 

Ставок 

235. 

Стара Лішня 

236. 

Старий Порицьк 

237. 

Старовойтове 

238. 

Старосілля 

239. 

Стенжаричі 

240. 

Столинські Смоляри 

241. 

Суходоли 

242. 

Терехи 

243. 

Тишковичі 

244. 

Торговище 

245. 

Тростянка 

246. 

Трубки 

247. 

Тумин 

248. 

Туричани 

249. 

Турівка 

250. 

Турія 

251. 

Туропин 

252. 

Устилуг 

253. 

Фалемичі 

254. 

Федорівка 

255. 

Хворостів Володимир-Волинський район 

256. 

Хворостів Любомльський район 

257. 

Хмелів 

258. 

Хмелівка 

259. 

Хобултова 

260. 

Хомичі 

261. 

Хотячів 

262. 

Хренів 

263. 

Хрипаличі 

264. 

Хрипськ 

265. 

Черемошна Воля 

266. 

Черчичі 

267. 

Чесний Хрест 

268. 

Чмикос 

269. 

Чорників 

270. 

Чорноплеси 

271. 

Шахтарське 

272. 

Шацьк 

273. 

Шистів 

274. 

Штунь 

275. 

Щенятин 

276. 

Ягідне 

277. 

Яковичі 

278. 

Ясне 

4081.

Гевин

4082.

Орані

4083.

Руснів

  

Закарпатська область 

279. 

Бегендяцька Пастіль 

280. 

Біласовиця 

281. 

Буківцьово 

282. 

Буковець 

283. 

Великий Березний 

284. 

Верб'яж 

285. 

Верхня Грабівниця 

286. 

Верховина-Бистра 

287. 

Вишка 

288. 

Вільшинки 

289. 

Волосянка 

290. 

Гусний 

291. 

Домашин 

292. 

Дубриничі 

293. 

Жденієво 

294. 

Жорнава 

295. 

Забрідь 

296. 

Завадка 

297. 

Завосина 

298. 

Загорб 

299. 

Задільське 

300. 

Зарічово 

301. 

Збини 

302. 

Кічерний 

303. 

Княгиня 

304. 

Костева Пастіль 

305. 

Кострина 

306. 

Костринська Розтока 

307. 

Котельниця 

308. 

Латірка 

309. 

Липовець 

310. 

Лікіцари 

311. 

Лубня 

312. 

Луг 

313. 

Лумшори 

314. 

Люта 

315. 

Малий Березний 

316. 

Маюрки 

317. 

Мирча 

318. 

Мокра 

319. 

Нижні Ворота 

320. 

Новоселиця 

321. 

Пастілки 

322. 

Пашківці 

323. 

Перехресний 

324. 

Підполоззя 

325. 

Полянська Гута 

326. 

Порошково 

327. 

Родниківка 

328. 

Родникова Гута 

329. 

Розтока Воловецький район 

330. 

Розтоцька Пастіль 

331. 

Руський Мочар 

332. 

Сіль 

333. 

Сімерки 

334. 

Смереково 

335. 

Ставне 

336. 

Стричава 

337. 

Стужиця 

338. 

Сухий 

339. 

Тихий 

340. 

Тишів 

341. 

Турички 

342. 

Тур'я Поляна 

343. 

Ужок 

344. 

Чорноголова 

345. 

Щербовець 

346. 

Ялове 

  

Львівська область 

347. 

Андріївка 

348. 

Арламівська Воля 

349. 

Бабино 

350. 

Бабії 

351. 

Багнувате 

352. 

Баличі 

353. 

Баранівці 

354. 

Батятичі 

355. 

Бачина 

356. 

Белз 

357. 

Бендюга 

358. 

Бердихів 

359. 

Берегове 

360. 

Бережне 

361. 

Бережниця 

362. 

Бережок 

363. 

Березина 

364. 

Березів 

365. 

Берестяни 

366. 

Берці 

367. 

Бесіди 

368. 

Библо 

369. 

Биків Мостиський район 

370. 

Биличі 

371. 

Бистриця Дрогобицький район Бистрицька-Гірська сільська Рада 

372. 

Бишків 

373. 

Біличі 

374. 

Білоки 

375. 

Біньова 

376. 

Бірки Жовківський район 

377. 

Бірки Сокальський район 

378. 

Бір-Кунинський 

379. 

Бірчиці 

380. 

Бісковичі 

381. 

Бітля 

382. 

Блажів 

383. 

Боберка 

384. 

Боброїди 

385. 

Боб'ятин 

386. 

Бодячів 

387. 

Боєвичі 

388. 

Божа Воля 

389. 

Болозів 

390. 

Боляновичі 

391. 

Боневичі 

392. 

Боратичі 

393. 

Бориня 

394. 

Бориси 

395. 

Борове Жовківський район 

396. 

Борове Сокальський район 

397. 

Борові 

398. 

Бортятин 

399. 

Боршевичі 

400. 

Борятин 

401. 

Боянець 

402. 

Бояничі 

403. 

Брожки 

404. 

Буди 

405. 

Букова 

406. 

Буковинка 

407. 

Бунів 

408. 

Буньковичі 

409. 

Бусовисько 

410. 

Бутини 

411. 

Буховичі 

412. 

Буців 

413. 

Бучми 

414. 

Ванів 

415. 

Ваньковичі 

416. 

Ваньовичі 

417. 

Варяж 

418. 

Вахули 

419. 

Велика Діброва 

420. 

Велика Лінина 

421. 

Велика Сушиця 

422. 

Велика-Волосянка 

423. 

Велике Сокальський район 

424. 

Велике Старосамбірський район 

425. 

Велике Передмістя 

426. 

Великі Гори 

427. 

Великі Долини 

428. 

Великі Макари 

429. 

Великі Мокряни 

430. 

Великі Мости 

431. 

Великі Новосілки 

432. 

Великосілля 

433. 

Вербівка 

434. 

Вербляни 

435. 

Вербове 

436. 

Верени 

437. 

Верешиця 

438. 

Верини 

439. 

Верхівці 

440. 

Верхнє 

441. 

Верхнє Висоцьке 

442. 

Верхнє Гусине 

443. 

Верхній Лужок 

444. 

Верхній Турів 

445. 

Верхня Яблунька 

446. 

Верхутка 

447. 

Викоти 

448. 

Висіч 

449. 

Високофедорівка 

450. 

Виців 

451. 

Вишенька 

452. 

Віжомля 

453. 

Війтівщина 

454. 

Вільшанка 

455. 

Вілюничі 

456. 

Віхті 

457. 

Владипіль 

458. 

Вовча Гора 

459. 

Вовче 

460. 

Вовчищовичі 

461. 

Войславичі 

462. 

Волиця Жовківський район 

463. 

Волиця Мостиський район 

464. 

Волиця Радехівський район 

465. 

Волиця Самбірський район 

466. 

Волиця Сокальський район Волицька сільська Рада 

467. 

Волиця Сокальський район Двірцівська сільська Рада 

468. 

Волостків 

469. 

Волошиново 

470. 

Волсвин 

471. 

Воля Старосамбірський район 

472. 

Воля Яворівський район 

473. 

Воля-Баранецька 

474. 

Воля-Блажівська 

475. 

Воля-Висоцька 

476. 

Воля-Добростанська 

477. 

Воля-Жовтанецька 

478. 

Воля-Любинська 

479. 

Волянка 

480. 

Воля-Садківська 

481. 

Воля-Старицька 

482. 

Вороблячин 

483. 

Воронів 

484. 

Воютичі 

485. 

Вуйковичі 

486. 

В'язова 

487. 

Галасі 

488. 

Галівка 

489. 

Ганнівка 

490. 

Ганьковичі 

491. 

Гатківка 

492. 

Гвоздець 

493. 

Гійче 

494. 

Гіркани 

495. 

Гірки 

496. 

Гірник 

497. 

Глибока 

498. 

Глинець 

499. 

Глиниці 

500. 

Глинськ 

501. 

Глухів 

502. 

Гоголів 

503. 

Годині 

504. 

Головецько Старосамбірський район 

505. 

Головське 

506. 

Голокам'янка 

507. 

Гораєць 

508. 

Горбків 

509. 

Гориславичі 

510. 

Городжів 

511. 

Городисько 

512. 

Городище Сокальський район 

513. 

Городовичі 

514. 

Горяни 

515. 

Гостинцеве 

516. 

Грабівниця 

517. 

Гринчуки 

518. 

Грозьово 

519. 

Грушатичі 

520. 

Грушів 

521. 

Губичі 

522. 

Гуманець 

523. 

Гусаків 

524. 

Гута Дрогобицький район 

525. 

Гута Сокальський район 

526. 

Гута Обединська 

527. 

Дацьки 

528. 

Двірці 

529. 

Дебрі 

530. 

Дев'ятир 

531. 

Деревня 

532. 

Дернаки 

533. 

Дешичі 

534. 

Дидятичі 

535. 

Діброва Жовківський район 

536. 

Діброва Сокальський район 

537. 

Дмитровичі 

538. 

Дністрик 

539. 

Дністрик-Дубовий 

540. 

Добощівка 

541. 

Добромиль 

542. 

Добросин 

543. 

Добростани 

544. 

Добротвір 

545. 

Добрячин 

546. 

Довге Дрогобицький район Довжанська-Гірська сільська Рада 

547. 

Довгомостиська 

548. 

Довжки 

549. 

Долини Кам'янка-Бузький район Стародобротвірська сільська Рада 

550. 

Долинівка 

551. 

Домашів 

552. 

Дрогомишль 

553. 

Дроздовичі Старосамбірський район 

554. 

Дубинки 

555. 

Дубрівка Жовківський район 

556. 

Дубрівка Самбірський район 

557. 

Дубровиця 

558. 

Думи 

559. 

Думичі Жовківський район Підлісянська сільська Рада 

560. 

Думичі Жовківський район Погариська сільська Рада 

561. 

Жвирка 

562. 

Жданівка 

563. 

Желдець 

564. 

Жужеляни 

565. 

Жукотин 

566. 

Жупани 

567. 

Забір'я 

568. 

Заболоття 

569. 

Забрід 

570. 

Забужжя Сокальський район 

571. 

Завада 

572. 

Завади 

573. 

Завадів Мостиський район 

574. 

Завадів Яворівський район 

575. 

Завадівка 

576. 

Завадка Сколівський район 

577. 

Завадка Старосамбірський район 

578. 

Заверхи 

579. 

Завишень 

580. 

Зав'язанці 

581. 

Загір'я Жовківський район 

582. 

Загір'я Самбірський район Никловицька сільська Рада 

583. 

Загорби 

584. 

Загороди 

585. 

Задільське 

586. 

Закичера 

587. 

Закіпці 

588. 

Залижня 

589. 

Залози 

590. 

Залужжя Яворівський район 

591. 

Замок 

592. 

Замочок 

593. 

Зарайське 

594. 

Зарище 

595. 

Заріка 

596. 

Заріччя Мостиський район Берегівська сільська Рада 

597. 

Заріччя Мостиський район Дмитровицька сільська Рада 

598. 

Заріччя Самбірський район Бісковицька сільська Рада 

599. 

Заріччя Самбірський район Воютицька сільська Рада 

600. 

Заріччя Старосамбірський район 

601. 

Заріччя Турківський район 

602. 

Зарубани 

603. 

Засадки 

604. 

Заставне 

605. 

Звір 

606. 

Зворець 

607. 

Зелена Гута 

608. 

Золотковичі 

609. 

Зоротовичі 

610. 

Зубейки 

611. 

Зубків 

612. 

Зубриця 

613. 

Іваники 

614. 

Іванів 

615. 

Івано-Франкове 

616. 

Івашківці 

617. 

Ільковичі 

618. 

Ільник 

619. 

Іорданівка 

620. 

Ісаї 

621. 

Йоничі 

622. 

Казумин 

623. 

Калинівка 

624. 

Калитяки 

625. 

Кам'яна Гора 

626. 

Капелюх 

627. 

Карів 

628. 

Карпатське 

629. 

Карпи 

630. 

Катина 

631. 

Качмарі Жовківський район 

632. 

Качмарі Мостиський район 

633. 

Качмарі Яворівський район 

634. 

Кертинів 

635. 

Кіндратів 

636. 

Кіпті 

637. 

Клебани 

638. 

Климець 

639. 

Климівщина 

640. 

Княгиничі 

641. 

Княжий Міст 

642. 

Княжпіль 

643. 

Кобло 

644. 

Ковалі 

645. 

Ковалі 

646. 

Ковиничі 

647. 

Когути 

648. 

Козаки Кам'янка-Бузький район 

649. 

Козулька 

650. 

Козьова 

651. 

Колодка 

652. 

Колониці 

653. 

Колонія 

654. 

Комарів 

655. 

Комарники 

656. 

Комаровичі 

657. 

Конів 

658. 

Конотопи 

659. 

Конюшки 

660. 

Копань 

661. 

Копитів 

662. 

Коритище 

663. 

Корничі 

664. 

Королин 

665. 

Коростів 

666. 

Корчин Радехівський район 

667. 

Корчів 

668. 

Корчунок 

669. 

Костильники 

670. 

Коти 

671. 

Коханівка 

672. 

Кошаківські 

673. 

Краковець 

674. 

Красічин 

675. 

Красне 

676. 

Красниця 

677. 

Крехів 

678. 

Кривее Жовківський район 

679. 

Кривее Сколівський район 

680. 

Кривка 

681. 

Крив'яки 

682. 

Кринтята 

683. 

Крисовичі 

684. 

Кропи 

685. 

Кропивник 

686. 

Кропильники 

687. 

Крукеничі 

688. 

Крута Долина 

689. 

Кулиничі 

690. 

Куличків 

691. 

Кульматичі 

692. 

Кулява 

693. 

Кунин 

694. 

Купичволя 

695. 

Купновичі 

696. 

Лавриків 

697. 

Лаврів 

698. 

Лановичі 

699. 

Ластівка 

700. 

Лелехівка 

701. 

Лешків 

702. 

Лещатів 

703. 

Либохора 

704. 

Липина 

705. 

Липки 

706. 

Липник 

707. 

Липники Жовківський район 

708. 

Липники Кам'янка-Бузький район 

709. 

Липники Мостиський район 

710. 

Липовець 

711. 

Ліктів 

712. 

Лімна 

713. 

Ліс 

714. 

Лісновичі 

715. 

Лісове 

716. 

Лісок 

717. 

Лозино 

718. 

Лопушанка 

719. 

Лопушанка-Хомина 

720. 

Лопушниця 

721. 

Лопушно 

722. 

Лосинець 

723. 

Лосини 

724. 

Лубнівка 

725. 

Луг Жовківський район 

726. 

Луг Яворівський район 

727. 

Лужки Жовківський район 

728. 

Лужки Яворівський район 

729. 

Лукавиця 

730. 

Луцики 

731. 

Лучиці 

732. 

Лущики 

733. 

Любеля 

734. 

Любині 

735. 

Лютовиська 

736. 

Мавдрики 

737. 

Магерів 

738. 

Мазури 

739. 

Мазярка 

740. 

Маїки 

741. 

Майдан Дрогобицький район 

742. 

Майдан Жовківський район 

743. 

Максимівка 

744. 

Максимовичі 

745. 

Максимці 

746. 

Макунів 

747. 

Мала Вербівка 

748. 

Мала Волосянка 

749. 

Мала Діброва 

750. 

Мала Спринька 

751. 

Малий 

752. 

Малі Баранівці 

753. 

Малі Долини 

754. 

Малі Мокряни 

755. 

Малі Новосілки 

756. 

Малнів 

757. 

Малнівська Воля 

758. 

Мартини 

759. 

Матів 

760. 

Матків 

761. 

Матяші 

762. 

Межигір'я 

763. 

Межиріччя 

764. 

Мелешки 

765. 

Мельники 

766. 

Мельничне 

767. 

Миляво 

768. 

Мистичі 

769. 

Мита 

770. 

Михайлівка 

771. 

Мишлятичі 

772. 

Мігово 

773. 

Міжгайці 

774. 

Міженець 

775. 

Містковичі 

776. 

Млин 

777. 

Молошки 

778. 

Молошковичі 

779. 

Монастирець 

780. 

Монастирок 

781. 

Морозовичі 

782. 

Мор'янці 

783. 

Мостиська 

784. 

Мостиська Другі 

785. 

Мохнате 

786. 

Мочеради 

787. 

Мощана 

788. 

Мужиловичі 

789. 

Муроване Сокальський район 

790. 

Муроване Старосамбірський район 

791. 

Мшанець 

792. 

Нагачів 

793. 

Нагірне Мостиський район 

794. 

Нагірне Сколівський район 

795. 

Надиби 

796. 

Наконечне Друге 

797. 

Наконечне Перше 

798. 

Недільна 

799. 

Немирів 

800. 

Ниви 

801. 

Нижанковичі 

802. 

Нижнє Самбірський район 

803. 

Нижнє Турківський район 

804. 

Нижнє Висоцьке 

805. 

Нижнє Гусине 

806. 

Нижній Турів 

807. 

Нижня Вовча 

808. 

Нижня Яблунька 

809. 

Низи 

810. 

Никловичі 

811. 

Ниновичі 

812. 

Ніговичі 

813. 

Нісмичі 

814. 

Нова Кам'янка 

815. 

Нова Скварява 

816. 

Нове Місто 

817. 

Новий Витків 

818. 

Новий Кропивник 

819. 

Новий Яр 

820. 

Новини 

821. 

Нові Бірчиці 

822. 

Новосілки 

823. 

Новосільці 

824. 

Новояворівське 

825. 

Озерське 

826. 

Окопи 

827. 

Оліярники 

828. 

Опільсько 

829. 

Оплітна 

830. 

Орховичі 

831. 

Орява 

832. 

Орявчик 

833. 

Оселя 

834. 

Острів 

835. 

Острівок 

836. 

Острожець 

837. 

Павлівка 

838. 

Пазиняки 

839. 

Панчищини 

840. 

Папірня 

841. 

Пацьковичі 

842. 

Перв'ятичі 

843. 

Передвір'я 

844. 

Передільниця 

845. 

Перекалки 

846. 

Перемисловичі 

847. 

Перепростиня 

848. 

Переспа 

849. 

Перетоки 

850. 

Петики 

851. 

Пили 

852. 

Пирятин 

853. 

Пихи 

854. 

Підбуж 

855. 

Підгать 

856. 

Підгородці 

857. 

Піддеревенка 

858. 

Піддовге 

859. 

Піддубне 

860. 

Підліски 

861. 

Підлісся 

862. 

Підлуби 

863. 

Підмостичі 

864. 

Підріка 

865. 

Підсухе 

866. 

Пільце 

867. 

Пісок 

868. 

Пісоцький 

869. 

Пісочне 

870. 

Плешевичі 

871. 

Плоске 

872. 

Пнікут 

873. 

Погар 

874. 

Погарисько 

875. 

Поздимир 

876. 

Поляна Старосамбірський район Слохинівська сільська Рада 

877. 

Поляна Старосамбірський район Тернавська сільська Рада 

878. 

Помлинів 

879. 

Поповичі 

880. 

Поруби 

881. 

Поруденко 

882. 

Посада-Новоміська 

883. 

Потелич 

884. 

Потік 

885. 

Поториця 

886. 

Прилбичі 

887. 

Принада 

888. 

Присліп 

889. 

Пристань 

890. 

П'яновичі 

891. 

П'ятниця 

892. 

Рава-Руська 

893. 

Равське 

894. 

Равщина 

895. 

Радванці 

896. 

Раденичі 

897. 

Радич 

898. 

Радохинці 

899. 

Райнова 

900. 

Ракова 

901. 

Рата 

902. 

Реклинець 

903. 

Речичани 

904. 

Рибник 

905. 

Риків Сколівський район 

906. 

Риків Турківський район 

907. 

Ріп'яна 

908. 

Річки 

909. 

Рішин 

910. 

Рогалі 

911. 

Рогізно Самбірський район 

912. 

Рогізно Яворівський район 

913. 

Родатичі 

914. 

Рожаки 

915. 

Рожеве 

916. 

Розжалів 

917. 

Розлуч 

918. 

Рокети 

919. 

Романівка Сокальський район 

920. 

Ромош 

921. 

Ропавське 

922. 

Роснівка 

923. 

Росохач 

924. 

Росохи 

925. 

Роятин 

926. 

Руда Жовківський район 

927. 

Руда Яворівський район 

928. 

Руда-Краковецька 

929. 

Руда-Крехівська 

930. 

Рудка 

931. 

Рудня 

932. 

Рулево 

933. 

Русин 

934. 

Савчин 

935. 

Садковичі 

936. 

Салаші 

937. 

Самбір 

938. 

Санники 

939. 

Саночани 

940. 

Сарни 

941. 

Сарнівка 

942. 

Свидник 

943. 

Свидниця 

944. 

Свитазів 

945. 

Себечів 

946. 

Семирівка 

947. 

Середина 

948. 

Середкевичі 

949. 

Середній Горб 

950. 

Сигловате 

951. 

Синьковичі 

952. 

Сілець Сокальський район 

953. 

Скелівка 

954. 

Скоморохи 

955. 

Слабаш 

956. 

Сливниця 

957. 

Слободяки 

958. 

Слохині 

959. 

Смеречка 

960. 

Смиків 

961. 

Смільна 

962. 

Сможе 

963. 

Смолин 

964. 

Созань 

965. 

Сокаль 

966. 

Сокіл 

967. 

Соколя 

968. 

Солиги 

969. 

Солтиси 

970. 

Солянуватка 

971. 

Сопіт Сколівський район 

972. 

Сопіт Яворівський район 

973. 

Сороки 

974. 

Соснина 

975. 

Соснівка Старосамбірський район 

976. 

Соснівка Червоноградська міська Рада 

977. 

Спас 

978. 

Спасів 

979. 

Сприня 

980. 

Ставки 

981. 

Стадники 

982. 

Стаївка 

983. 

Стара Ропа 

984. 

Стара Сіль 

985. 

Стара Скварява 

986. 

Старгород 

987. 

Старе Село 

988. 

Старий Добротвір 

989. 

Старий Добротвір 

990. 

Старий Кропивник 

991. 

Старий Самбір 

992. 

Старий Яр 

993. 

Старичі 

994. 

Старява Мостиський район 

995. 

Старява Старосамбірський район 

996. 

Стені 

997. 

Стенятин 

998. 

Стоділка 

999. 

Сторона 

1000. 

Стороневичі 

1001. 

Стоянці 

1002. 

Страшевичі 

1003. 

Стремінь 

1004. 

Стриганка 

1005. 

Стрілецьке 

1006. 

Стрілки 

1007. 

Стрілковичі 

1008. 

Стрільбичі 

1009. 

Судковичі 

1010. 

Судова Вишня 

1011. 

Сусідовичі 

1012. 

Сухий Потік 

1013. 

Суховоля Сокальський район 

1014. 

Сушиця 

1015. 

Сянки 

1016. 

Тамановичі 

1017. 

Тарава 

1018. 

Тарнавка 

1019. 

Тартаків 

1020. 

Тварі 

1021. 

Твіржа 

1022. 

Теляж 

1023. 

Терло 

1024. 

Тернава 

1025. 

Терновиця 

1026. 

Тершів 

1027. 

Тисовиця 

1028. 

Тиха 

1029. 

Тишиця 

1030. 

Тишиця 

1031. 

Тишковичі 

1032. 

Товарна 

1033. 

Толуковичі 

1034. 

Топільниця Мостиський район 

1035. 

Топільниця Старосамбірський район 

1036. 

Торгановичі 

1037. 

Торчиновичі 

1038. 

Трудолюбівка 

1039. 

Трушевичі 

1040. 

Тудорковичі 

1041. 

Тур'є 

1042. 

Туринка 

1043. 

Турича 

1044. 

Турка 

1045. 

Тухолька 

1046. 

Тучапи 

1047. 

Тщенець 

1048. 

Тяглів 

1049. 

Угнів 

1050. 

Угринів 

1051. 

Ульвівок 

1052. 

Урич 

1053. 

Фійна 

1054. 

Хатки Мостиський район Балицька сільська Рада 

1055. 

Хатки Мостиський район Раденицька сільська Рада 

1056. 

Хащів 

1057. 

Хирів 

1058. 

Хитрейки 

1059. 

Хідновичі 

1060. 

Хлиплі 

1061. 

Хлівчани 

1062. 

Хляни 

1063. 

Хоробрів 

1064. 

Хоросниця 

1065. 

Цеблів 

1066. 

Цетуля 

1067. 

Циків 

1068. 

Цитуля 

1069. 

Ціпівки 

1070. 

Чаплі 

1071. 

Червоноград 

1072. 

Черневе 

1073. 

Чернилява 

1074. 

Черчик 

1075. 

Чижевичі 

1076. 

Чижки 

1077. 

Чишки 

1078. 

Чолгині 

1079. 

Чорнії 

1080. 

Чорнокунці 

1081. 

Чуква 

1082. 

Шабельня 

1083. 

Шаварі 

1084. 

Шандровець 

1085. 

Шарпанці 

1086. 

Шегині 

1087. 

Шихтарі 

1088. 

Шишаки 

1089. 

Шишоровичі 

1090. 

Шкло 

1091. 

Школярі 

1092. 

Штуковець 

1093. 

Шумина 

1094. 

Шум'яч 

1095. 

Шутова 

1096. 

Щеплоти 

1097. 

Щиглі 

1098. 

Яблунів 

1099. 

Явора 

1100. 

Яворів Турківський район 

1101. 

Яворів Яворівський район 

1102. 

Язи 

1103. 

Ясениця 

1104. 

Ясениця-Замкова 

1105. 

Ясенка-Стецьова 

1106. 

Яструбичі 

1107. 

Ятвяги 

1546.

Тисовець

(додаток N 1 у редакції
 Протоколу від 22.12.2008 р.
,
із змінами, внесеними згідно з
 Протоколом від 17.12.2014 р.)

 

Додаток N 2 

Документи, які підтверджують постійне місце проживання у прикордонній зоні:

- на території Республіки Польща:

a) посвідчення особи;

b) довідка про постійне місце проживання, видана компетентними органами Польщі;

c) дозвіл на проживання.

- на території України:

a) паспорт громадянина України;

b) довідка про місце постійного проживання, видана компетентним органом України.

 

Додаток N 3 

Компетентні органи, уповноважені приймати заяви про оформлення дозволів на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху та видавати дозволи на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху:

- для жителів прикордонної зони на території Республіки Польща:

Генеральне консульство України в Любліні.

- для жителів прикордонної зони на території України:

a) Консул Республіки Польща у Львові;

b) Консул Республіки Польща у Луцьку.

 

Додаток N 4 

Санкції, що застосовуються у випадку порушення правил місцевого прикордонного руху:

- на території Республіки Польща:

а) рішення про зобов'язання іноземця до повернення;

б) внесення даних до списку іноземців, чиє перебування є небажаним на території Республіки Польща;

в) анулювання дозволу;

г) штраф;

- на території України:

а) видворення;

б) скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, якщо ці порушення не передбачають адміністративної чи кримінальної відповідальності (стаття 24 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

в) заборона в'їзду;

г) штраф (стаття 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

д) попередження або штраф (стаття 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

е) штраф або адміністративний арешт терміном до 15 діб (стаття 2041 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

є) анулювання дозволу.

(додаток N 4 у редакції
 Протоколу від 17.12.2014 р.)

____________

Опрос