Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Финансовое соглашение (Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 20.10.2008

ФІНАНСОВА УГОДА
(Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Київ, 8 жовтня 2008 року
Люксембург, 20 жовтня 2008 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ: 08.10.2008 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 01.04.2009 р.

(Листом від 9 січня 2014 року
 передбачено зміни N 2 до цієї Угоди)

Офіційний переклад.

Цю угоду укладено між:

Україною (далі - Позичальник),

з одного боку, та

Європейським інвестиційним банком (далі - Банк),

з іншого боку (разом далі - Сторони).

Оскільки:

1. 19 грудня 2006 р. Рада Європейського Союзу (далі - ЄС) запросила Банк узяти участь у фінансуванні вибраних проектів, які становлять значний інтерес для ЄС, у галузі транспорту, енергетики, телекомунікацій та інфраструктури довкілля у Східній Європі, Південному Кавказі та Росії, і з цією метою Рада ЄС надала Банкові гарантію від імені Співтовариства стосовно покриття втрат за позиками в рамках прийнятних проектів, які реалізуються в країнах, де діє Європейський механізм політики добросусідства та партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument), а 17 квітня 2007 р. Рада Директорів Банку санкціонувала виконання цього нового доручення.

2. Позичальник пропонує здійснити проект під назвою "Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (далі - Проект), що складається з розробки проекту, будівництва та експлуатації лінії електропередачі 750 кВ між м. Рівне та м. Київ довжиною 350 км, а також кількох менших за обсягом об'єктів з передачі електроенергії, пов'язаних з підстанцією 750/330 кВ Київська, які більш детально описано в технічному описі в додатку A до цієї Угоди (далі - Технічний опис) та впроваджуватимуться Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - Замовник) за фінансової допомоги Позичальника.

3. 14 червня 2005 р. Позичальник та Банк підписали Рамкову Угоду, яка регулює діяльність Банку в Україні (далі - Рамкова Угода), і цей проект підпадає під сферу застосування Рамкової Угоди.

4. Позичальник звернувся з проханням до Банку відкрити на його користь кредит у сумі 150000000 євро (сто п'ятдесят млн євро) для використання на фінансування Проекту.

5. Позичальник, діючи через Міністерство фінансів, надасть у розпорядження Замовника кошти кредиту згідно з субкредитною угодою (далі - Субкредитна угода), укладеною між Міністерством фінансів, Міністерством палива та енергетики, Замовником і Національною комісією регулювання електроенергетики згідно з положеннями та умовами, прийнятними для Банку, до якої можуть час від часу вноситися зміни за попереднім погодженням з Банком.

6. Вартість Проекту, запропонована для співфінансування Банком та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР), за оцінкою Банку на підставі наявної у Банку інформації на момент оцінювання Проекту, складає 300000000 євро (триста млн євро).

7. ЄБРР підписав 28 лютого 2008 р. угоду з Позичальником (далі - Кредитна угода з ЄБРР), згідно з якою ЄБРР надасть позику, загальна сума якої складає 150000000 євро (сто п'ятдесят млн євро) (далі - Кредит ЄБРР) для цілей фінансування Проекту.

8. ЄБРР підписав 28 лютого 2008 р. угоду із Замовником (далі - Проектна угода з ЄБРР), згідно з якою Замовник погоджується та зобов'язується впровадити та експлуатувати компоненти, які є частиною Проекту.

9. Замовник відповідатиме за розробку проекту, будівництво та експлуатацію лінії електропередачі, а також кількох менших за обсягом об'єктів з передачі електроенергії, пов'язаних з підстанцією 750/330 кВ Київська, які становлять частину Проекту, згідно з угодою між Банком та Замовником (далі - Проектна Угода), а також Замовник завжди дотримуватиметься своїх зобов'язань за Проектною угодою.

10. Позичальник забезпечує здійснення Замовником усіх необхідних кроків для дотримання умов Проектної угоди.

11. Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах ЄС та відповідність положень і умов його кредитних операцій політиці ЄС.

12. Банк, будучи задоволений тим, що нинішня операція входить до сфери його функцій і погоджується з рішенням Ради ЄС, на яке робиться посилання в першому пункті згаданої вище декларативної частини, та з огляду на викладені вище питання, вирішив відповісти на прохання Позичальника, надавши Позичальнику кредит у сумі 150000000 євро (сто п'ятдесят млн євро) відповідно до цієї Фінансової Угоди (далі - Угода).

Опрос