Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол к Соглашению о сотрудничестве между Правительствами государств - участников ГУУАМ в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и иными опасными видами преступлений от 20 июля 2002 года

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 04.12.2008

ПРОТОКОЛ
до Угоди про співробітництво між Урядами держав - учасниць ГУУАМ у сфері боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів від 20 липня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.12.2008 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 25.08.2010 р.

Офіційний переклад. 

Уряди держав - учасниць Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ - Азербайджанської Республіки, Грузії, Республіки Молдова та України, які далі іменуються Сторони,

керуючись Угодою про співробітництво між Урядами держав - учасниць ГУУАМ у сфері боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечним видами злочинів від 20 липня 2002 року (далі - Угода 2002 року), а також документами, затвердженими Радою міністрів закордонних справ ГУУАМ 28 червня 2004 року в місті Стамбул,

домовилися про таке:

Стаття 1

Здійснювати в комунікаційній підсистемі Міждержавної інформаційно-аналітичної системи (далі - МІАС) ГУАМ обмін інформацією з грифом обмеження доступу, не вищим, ніж "таємно", відповідно до норм національного законодавства кожної зі Сторін.

Стаття 2

Забезпечувати захист інформації в національних сегментах МІАС ГУАМ відповідно до встановлених вимог і з використанням засобів захисту інформації, які дозволені (допущені до експлуатації, сертифіковані) Сторонами.

Стаття 3

Захист інформації в міждержавних каналах зв'язку між національними сегментами МІАС ГУАМ забезпечити в чотири етапи:

1. Шляхом використання відкритого програмного модуля криптографічного захисту інформації (з урахуванням національних вимог до експлуатації програмних систем захисту інформації без права передачі інформації з грифом "для службового (обмеженого) користування" та вище).

2. Шляхом використання засобів криптографічного захисту інформації з грифом обмеження де ступу "для службового (обмеженого) користування", розроблених і дозволених (допущених до експлуатації, сертифікованих) в одній з держав - учасниць ГУАМ, яка несе відповідальність за безпеку інформаційного обміну каналами зв'язку МІАС ГУАМ.

3. Шляхом використання засобів криптографічного захисту інформації з грифом обмеження доступу "таємно", розроблених і дозволених (допущених до експлуатації, сертифікованих) в одній з держав - учасниць ГУАМ, яка несе відповідальність за безпеку інформаційного обміну каналами зв'язку МІАС ГУАМ.

4. Шляхом використання засобів криптографічного захисту інформації, дозволених (допущених до експлуатації, сертифікованих) в усіх державах - учасницях ГУАМ.

Стаття 4

1. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди 2002 року та набирає чинності й припиняє свою дію на умовах, визначених цією Угодою.

2. Кожна з держав - учасниць ГУАМ може припинити свою участь у цьому Протоколі відповідно до процедури, передбаченої Угодою 2002 року.

3. Депозитарієм цього Протоколу є Депозитарій Угоди 2002 року.

Стаття 5

Спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цього Протоколу, вирішуватимуться відповідно до процедури, передбаченої Угодою 2002 року.

Учинено в місті Гельсінкі 4 грудня 2008 року в одному оригінальному примірнику англійською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки:
 

 
(Підпис)
 

За Уряд Грузії:  

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова:
 

 
(Підпис)
 

За Уряд України:  

(Підпис) 

Опрос