Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании в сфере стандартизации и метрологии между Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (ГПСУ) и Ливийским национальным центром стандартизации и метрологии (LNCSM)

Страны - участницы
Меморандум от 04.11.2008
Утратил силу

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сфері стандартизації та метрології між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) і Лівійським національним центром стандартизації та метрології (LNCSM)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.11.2008 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.11.2008 р.

Меморандум втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) та Лівійський національний центр стандартизації та метрології (LNCSM), далі - "Сторони",

з метою усунення технічних бар'єрів в економічних та торговельних відносинах між Україною та Лівійською Джамагирією,

бажаючи розвивати та зміцнювати взаємне співробітництво в сфері стандартизації та метрології,

виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями з стандартизації та метрології,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері стандартизації та метрології відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері стандартизації та метрології, враховуючи взаємні інтереси, за такими напрямами:

(1) Стандартизація

- забезпечення гармонізації національних стандартів з міжнародними і європейськими, зокрема в секторах промисловості, які відносяться до спільних інтересів,

- становлення та удосконалення національних систем стандартизації відповідно до міжнародної практики,

- співпраця в межах участі обох Сторін в міжнародних організаціях зі стандартизації.

(2) метрологія

- організація робіт із забезпечення єдності вимірювань,

- надання метрологічних послуг,

- гармонізація національних метрологічних норм і правил з міжнародними.

Сторони погодились розробляти щорічний План співробітництва.

Стаття 3

Сторони погодились на обмін:

- публікаціями та інформацією з стандартизації та метрології,

- нормативно-правовими актами в галузі стандартизації та метрології;

- запрошеннями на участь у семінарах та конференціях у сфері стандартизації та метрології, які організовують Сторони;

- інформацією про програми навчання, та навчально-практичні курси, які проводитимуться Сторонами;

- переліком національних еталонів одиниць вимірювання.

Стаття 4

Фінансування співробітництва в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за домовленістю Сторін.

Стаття 5

Сторони забезпечують конфіденційність документації та інформації, отриманих в рамках цього Меморандуму. Документація та інформація можуть бути передані третій Стороні виключно за письмовою згодою Сторони, що їх надала.

Стаття 6

Спірні питання, що можуть виникнути, пов'язані з тлумаченням та реалізацією цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 7

Цей Меморандум укладається терміном на 5 років і набуває чинності з дати її підписання.

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Меморандуму.

Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму припиняється через 6 місяців від дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Києві "4" листопада 2008 року в двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.

 

За
Державний комітет України з
питань технічного
регулювання та споживчої
політики (ДССУ)
 

За
Лівійський національний центр
стандартизації та метрології
(LNCSM)
 

Голова  

Секретар з арабських питань
Генерального народного комітету
зовнішніх зв'язків та
міжнародного співробітництва
 

Лариса Лосюк 

Мухаммед Альтахер Сіяля 

Опрос