Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Итальянской Республики относительно сотрудничества в области военной географии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 08.10.2008

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки щодо співробітництва в галузі військової географії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.10.2008 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.10.2008 р.

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Італійської Республіки, (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки про військове співробітництво, підписаної 17 березня 1998 року в місті Рим,

визнаючи необхідність розвитку взаємодії, обміну і використання інформації та технічного обладнання в галузі військової географії,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1
Визначення термінів

"Військова географія" включає в себе поняття географії, геодезії, астрономії, гравіметрії, геофізики, топографії, гідрографії, фотограмметрії, картографії, цифрових картографічних даних з метою забезпечення потреб відповідних військових структур.

"Географічні роботи" - комплекс геодезичних, астрономічних, гравіметричних, геофізичних, топографічних, гідрографічних, картографічних робіт по виробництву топографічних, морських і аеронавігаційних карт та цифрової картографічної продукції.

"Географічні матеріали (продукція)" матеріали (продукція), які створюються в процесі географічних робіт.

"Цифрові географічні дані" - частина географічних матеріалів (продукції), яка містить інформацію топографічних, морських і аеронавігаційних карт, а також матеріали дистанційного зондування Землі в цифровій (растровій, векторній або матричній) формі.

"Дистанційне зондування Землі" - комплекс заходів, які спрямовані на отримання даних про Землю з відстані (повітря або космосу) з використанням електромагнітного випромінювання різних діапазонів частот.

"Актуальні репродукційні матеріали" - дублікати географічної продукції, зміст яких відповідає сучасним матеріалам географічних робіт.

СТАТТЯ 2
Мета Угоди

Метою цієї Угоди є створення правової основи, необхідної для поглиблення співробітництва між Сторонами в галузі військової географії, для вирішення наступних завдань:

вдосконалення можливостей Сторін з топогеодезичного забезпечення Збройних Сил, включаючи тренування фахівців;

уникнення дублювання зусиль при створенні військово-географічної продукції та даних;

розробка та виконання спільних географічних проектів;

підвищення професіоналізму в галузі географії шляхом спільних технічних зустрічей та обміну персоналом;

вирішення питань порядку передачі військово-географічних матеріалів та географічних даних при їх обміні.

СТАТТЯ 3
Відповідальні органи

Співробітництво в галузі військової географії у рамках цієї Угоди організовують і реалізують зазначені відповідальні органи Сторін:

Міністерство оборони України - Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Командування сил підтримки Збройних Сил України;

Міністерство оборони Італійської Республіки - Оборонний Генеральний штаб Міністерства оборони Італійської Республіки, за підтримки Італійського військово-географічного інституту, Геотопографічного інформаційного центру Повітряних сил та Гідрографічного інституту Воєнно-морських сил Італійської Республіки.

СТАТТЯ 4
Форми співробітництва

1. Співробітництво здійснюється в таких основних напрямках та формах:

регулярні зустрічі начальників служб і фахівців;

співпраця при виконанні географічних робіт;

обмін топографічними, морськими та аеронавігаційними картами та додатковим матеріалами (географічними назвами тощо);

обмін цифровою географічною продукцією;

обмін матеріалами дистанційного зондування Землі;

співробітництво в галузі стандартизації та військово-географічних розробках, що направлені на досягнення взаємосумісності;

обмін інформацією про технічний розвиток та нові технології географічних робіт;

взаємна допомога у підготовці фахівців у галузі географії.

2. Інші галузі та форми співробітництва можуть бути визначені Сторонами на засадах додаткових двосторонніх домовленостей, які будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

СТАТТЯ 5
Взаємний обмін

1. Сторони здійснюватимуть взаємний обмін несекретними матеріалами та інформацією, що стосуються військової географії:

топографічні та спеціальні карти з додатковими даними (такими як геодезичні дані та топоніми);

морські та аеронавігаційні карти з додатковими даними (такими як напрями судноплавства, перелік маяків, повітряні перешкоди);

цифрові географічні дані;

технічні публікації та звіти;

додаткові матеріали та інформація, які визначаються в залежності від конкретного випадку.

2. Сторони здійснюватимуть взаємний обмін актуальними репродукційними матеріалами, що використовуються в процесі виготовлення та оновлення топографічних і спеціальних карт, морських та аеронавігаційних карт на узгоджених територіях.

3. Сторони інформуватимуть одна одну про нові технології і процеси виробництва карт, а також здійснюватимуть взаємний обмін досвідом практичного їх застосування.

СТАТТЯ 6
Зобов'язання Сторін

1. Сторони домовились, що вся діяльність, яка проводиться згідно з цією Угодою, повинна бути нетаємною. Ніяка таємна і конфіденційна інформація та матеріали не повинні передаватись або відпрацьовуватись в рамках дії цього Протоколу.

2. У разі обміну військово-географічними матеріалами та даними Сторона, яка отримала матеріали, виконує всі обмеження, визначені Стороною, яка надала ці матеріали, стосовно копіювання, дублювання, друку, дотримання авторських прав та обмеження доступу, пов'язаного з цим, і застосує визначені правила захисту та безпеки.

3. Військово-географічні матеріали та дані повинні використовуватися виключно для військових або урядових завдань кожної Сторони. Сторони зобов'язуються не передавати третій стороні матеріали і дані, отримані від іншої Сторони в рамках виконання цієї Угоди. Виключення вимагатимуть письмової згоди тієї Сторони, яка їх надала.

4. Розповсюдження, включаючи окремі частини або викопіювання з військово-географічних матеріалів і даних, які надаються однією Стороною іншій, з іншою метою, ніж зазначено в статті 2 цієї Угоди, вимагає письмової згоди Сторони, яка надала матеріали.

СТАТТЯ 7
Звітність

1. Обмін військовими географічними та гідрографічними матеріалами і даними проводитиметься як "в плановому порядку" (актуальні репродукційні матеріали), так і "на основі запитів".

2. У разі, якщо військово-географічна інформація підпадає під майнові права третьої сторони, або розповсюдження матеріалів шкодить національним інтересам Сторони, яка їх надає, процедура обміну матеріалів не проводитиметься "в плановому порядку".

3. За взаємною згодою Сторони погоджуються запровадити форми звітності для обліку військово-географічними матеріалами і даними, які обміняні "на основі запитів", з метою гарантування їх рівного обміну.

4. Сторони щорічно до 31 березня, в межах робочих зустрічей або шляхом обміну кореспонденцією, проводитимуть спільну оцінку результатів заходів, ужитих згідно з цією Угодою, з метою визначення балансу, досягнутого обміну матеріалами, даними, інформацією. Інформація відповідатиме стану на 31 грудня попереднього року.

5. Якщо за результатами щорічної оцінки Сторони вважатимуть, що баланс не був досягнутий, вони повинні визначити відповідні заходи компенсації. За взаємною згодою, невідповідності компенсуватимуться продукцією або послугами протягом наступного року. Виключається оплата готівкою за продукцію і військово-географічну інформацію, якою Сторони обмінюються.

СТАТТЯ 8
Відправка документів

1. У разі пересилки військово-географічні матеріалі і дані повинні бути чітко позначені поміткою "UKRAINE/ITALY GEOGRAPHY PROTOCOL - Exchange Material - Not reimbursable" (Українсько-італійський географічний протокол - обмін матеріалами - вартість не відшкодовується).

2. Всі матеріали і дані, які обмінюються "в плановому порядку" у відповідності до статті 5 цієї Угоди, повинні пересилатися безкоштовно для одержувача. Всі відвантаження супроводжуються рахунком-фактурою (Pro Forma Invoice). Всі витрати за пересилку несе відправник. Сторони погоджуються запровадити порядок відправки та відвантаження продукції, даних, публікацій і відповідних матеріалів, які визначаються "на основі запиту".

3. Квитанція про обмін згідно з цією Угодою всіх військових географічних та гідрографічних матеріалів завіряється підписами начальників відповідних служб.

4. Адреси, які використовуватимуться для доставки кореспонденції військових географічних та гідрографічних матеріалів, наведені в Додатку А, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

СТАТТЯ 9
Пріоритети

1. Сторони погодилися додержуватися вимог наступних пріоритетів:

а). Пріоритет 1: ТЕРМІНОВО - відправлення в межах 30 днів від отримання запиту;

б). Пріоритет 2: ЗА ПЛАНОМ - відправлення в межах 60 днів від отримання запиту.

2. У разі, якщо терміни пріоритету неможливо виконати, Сторона, яка запитує матеріали, повинна бути негайно про це поінформована.

СТАТТЯ 10
Розв'язання розбіжностей

Будь-які розбіжності стосовно тлумачення чи виконання цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ 11
Внесення змін

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформляються додатковими протоколами, які є його невід'ємною частиною.

СТАТТЯ 12
Заключні положення

1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

2. Ця Угода укладається на невизначений строк.

3. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців після отримання однієї із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Протоколу.

4. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цієї Угоди та не завершених на момент його припинення, якщо Сторони письмово не погодяться про інше.

Вчинено в м. Рим "8" жовтня 2008 р. у двох примірниках, кожний українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей переважну силу має текст англійською мовою.

 

За
Міністерство оборони
України
 

За
Міністерство оборони
Італійської Республіки
 

 

АДРЕСИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОРГАНІВ СТОРІН

У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

SMD
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
II Reparto - Ufficio P.I.G.E./Sez.Geospaziale
Via Damiata, 14
00192-Roma, Italy
Phone: 39 06 46917253
Fax: 39 06 46917059
E-mail: ris.geo@smd.difesa.it

IGMI
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO
RI Br. (IGMI-RI)
Via C. Battisti, 10-12
50100 Firenze, Italy
Phone: 39 055 2732222
Fax: 39 055 282172
E-mail: giovanor7@virgilio.it

CIGA
CENTRO INFORMAZIONI GEOTOPOGRAFICHE AERONAUTICHE
Aeroporto Pratica di Mare
00040/Pomezia (RM), Italy
Phone: 39 06 91093761
Fax: 39 06 9108149
E-mail: aerogeo@aeronautica.difesa.it

IIM
ISTITUTO HIDROGRAFICO DELLA MARINA
Passo Osservatorio, 4
16134 GENOVA, ITALY
Phone: 39.010.2443225
Fax: 39.010.261400
E-mail: iim.sre@marina.difesa.it

У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Командування сил підтримки Збройних Сил України

Україна, 04116, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6
Phone (Fax): + 38 (044) 481-54-64
E-mail: topogr(a).mil. gov.ua

____________

Опрос