Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт об образовании Межправительственной украинско-кувейтской комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 01.02.2008

ПРОТОКОЛ
між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про утворення Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.02.2008 р.*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 09.07.2008 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.09.2008 р.

____________
* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 року N 165-р Міністра економіки Данилишина Богдана Михайловича уповноважено підписати зазначений Протокол.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року N 611 (Офіційний вісник України 2008 р. N 51 ст. 1687).

Уряд України та Уряд Держави Кувейт, далі - "Договірні Сторони",

прагнучи розвивати та підтримувати економічне, технічне та торговельне співробітництво на засадах рівності та взаємної вигоди відповідно до статті 6 Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт, підписаної в м. Кувейт 27 травня 2001 року, та статті 7 Угоди про економічне та технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Держави Кувейт, підписаної в м. Київ 24 травня 2000 року (далі - Угоди)

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Договірні Сторони утворюють Міжурядову українсько-кувейтську комісію з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва, далі - "Спільна комісія".

СТАТТЯ 2

Спільна комісія складається з Української та Кувейтської частин. Договірні Сторони призначають голів, заступників голів та членів кожної із частин Спільної Комісії. Голови інформують один одного стосовно складу їхніх частин Спільної Комісії та будь-яких змін, із цим пов'язаних.

СТАТТЯ 3

Функціями Спільної комісії є:

1. Розгляд питань та реалізація необхідних заходів, спрямованих на розвиток економічних, технічних та торговельних відносин між державами Договірних Сторін, відповідно до зазначених Угод.

2. Розвиток різних форм співробітництва, у тому числі сприяння у створенні спільних підприємств та інших можливих напрямів двосторонніх відносин.

3. Здійснення заходів, спрямованих на розширення та збільшення обсягів торгівлі різними товарами та послугами.

4. Підготовка пропозицій та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення та інтенсифікацію економічного, технічного та торговельного співробітництва сферах, що становлять взаємний інтерес, та пропозицій щодо обміну фахівцями.

5. Вирішення проблем, які можуть виникнути між Договірними Сторонами щодо застосування та інтерпретації зазначених Угод, беручи до уваги правила врегулювання спорів у відповідних угодах.

СТАТТЯ 4

Спільна комісія проводить свої засідання один раз на рік почергово в Україні або в Державі Кувейт. Для скликання позачергового засідання за ініціативою однієї з Договірних Сторін місце і час проведення позачергового засідання визначатимуться за взаємною згодою Договірних Сторін.

Веде засідання голова частини Спільної комісії Договірної Сторони, що приймає. Робоча мова засідань Спільної комісії визначається за взаємною згодою обох частин.

Договірні Сторони погоджують дату скликання цього засідання за два місяці до засідання, попередньо обмінюючись проектами порядку денного засідання. За два або три тижні до початку засідання Договірні Сторони остаточно узгоджують його і обмінюються проектами протоколів засідання за 7 - 10 днів до засідання групи експертів, що працюють над підготовкою засідання та узгоджують проект протоколу засідання.

Протоколи засідань Спільної комісії складаються українською, арабською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень протоколів засідань Договірні Сторони звертатимуться до тексту, викладеного англійською мовою.

Під час засідання Спільної комісії обговорюються питання, які включені до порядку денного, а також інші питання, які голови обох частин виносять на обговорення.

Рішення, які приймає Спільна комісія на засіданнях, за взаємною згодою обох Договірних Сторін вносяться до протоколу та набувають чинності з дати підписання Головами обох частин Спільної комісії.

СТАТТЯ 5

У разі необхідності Спільна комісія може створювати підкомісії чи робочі групи, залучаючи до них кваліфікованих радників та експертів.

СТАТТЯ 6

Витрати, пов'язані з фінансуванням перельоту учасників засідань в країну, де проводиться засідання, та у зворотному напрямку, проживанням та харчуванням, покладаються на Договірну Сторону, яка направляє своїх представників.

Приймаюча Договірна Сторона, на території держави якої проводиться засідання, несе витрати, пов'язані з організацією та проведенням засідання Спільної комісії, транспортним обслуговуванням та іншими протокольними заходами.

СТАТТЯ 7

Спори між Договірними Сторонами стосовно інтерпретації та застосування цього Протоколу вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

СТАТТЯ 8

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання останнього повідомлення, в якому одна Договірна Сторона письмово повідомить іншу дипломатичними каналами про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності.

СТАТТЯ 9

Цей Протокол залишатиметься чинним протягом періоду дії зазначених Угод.

Кожна Договірна Сторона може у будь-який момент повідомити про свій намір припинити дію цього Протоколу шляхом письмового повідомлення, направленого дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні за шість місяців до закінчення строку дії Протоколу.

СТАТТЯ 10

Вчинено в м. Київ 1 лютого 2008 року у двох примірниках, кожен українською, арабською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

ЗА
УРЯД УКРАЇНИ

ЗА
УРЯД ДЕРЖАВИ КУВЕЙТ

Богдан Данилишин
Міністр економіки

Фалах Фагд Аль-Хаджрі
Міністр торгівлі і
промисловості

Опрос