Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о займе (Проект развития городской инфраструктуры) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 26.05.2008
действует с 10.11.2008

УГОДА ПРО ПОЗИКУ
(Проект розвитку міської інфраструктури)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

26 травня 2008 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.05.2008 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 24.09.2008
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 10.11.2008

Офіційний переклад.

Позика N 4869-UA

Угода від 26 травня 2008 року між Україною (Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк).

Оскільки A) Позичальник, переконавшись у здійсненності й пріоритетності проекту, описаного в доповненні 2 до цієї Угоди (Проект), звернувся до Банку з проханням надати допомогу у фінансуванні частин A - D Проекту;

B) частини A.1, A.3, B, C та D.2 Проекту здійснюватимуться Комунальними підприємствами (визначеними нижче) за допомогою Позичальника й, у рамках такої допомоги, Позичальник надасть частину коштів позики, передбаченої в статті II цієї Угоди (Позика), Комунальним підприємствам, визначеним у цій Угоді, а також

оскільки Банк погодився на основі, серед іншого, викладеного вище надати Позику Позичальнику на умовах, визначених у цій Угоді та в угодах, що повинні бути укладені між Банком і Комунальним підприємством та Муніципалітетом (Угоди про виконання проекту);

зараз, отже, сторони, що укладають цю Угоду, домовляються про таке:

Стаття I
Загальні умови. Визначення

Розділ 1.01. a) Установлені Банком "Загальні умови, що застосовуються до угод про позику та угод про надання гарантій для позик в одній валюті" від 30 травня 1995 року (зі змінами та доповненнями, унесеними до 1 травня 2004 року) з поправками, викладеними нижче (Загальні умови), є невід'ємною частиною цієї Угоди:

b) Не обмежуючи положень пункту "a" розділу 1.01 цієї Угоди, статті III й IV "Загальних умов для позик" Банку від 1 липня 2005 року (зі змінами та доповненнями, унесеними до 17 жовтня 2007 року) (Загальні умови від 2007 року), а також викладені в додатку до Загальних умов від 2007 року визначення термінів, що вживаються в згаданих вище статтях III й IV, становлять невід'ємну частину цієї Угоди стосовно статті II та доповнення III* до цієї Угоди.

____________
* В оригіналі доповнення помилково позначено римським числом. - Пер.

c) Розділ 5.08 Загальних умов змінюється й унаслідок чого викладається в такій редакції:

"Розділ 5.08. Режим оподаткування

Крім випадків, визначених в Угоді про позику, кошти Позики можуть бути зняті для оплати податків, що стягуються Позичальником або Гарантом, або на їхній території, на товари або послуги, які фінансуються на підставі Позики, або на їхній імпорт, виробництво, закупівлю чи постачання. Фінансування таких податків підпорядковується політиці Банку, що вимагає економії та ефективності використання коштів позик Банку. Отже, якщо Банк будь-коли визначить, що сума будь-яких податків, запроваджених на товари, роботи або послуги, або стосовно цих товарів, робіт чи послуг, що фінансуються з коштів Позики, є завищеною або іншим чином невиправданою, Банк може, повідомивши Позичальнику, скоригувати відсоток для зняття коштів, визначених або згаданих стосовно таких товарів, робіт або послуг в Угоді про позику відповідно до вимог дотримання такої політики Банку".

d) Пункт "c" розділу 6.03 Загальних умов змінюється шляхом заміни слів "корупційні або шахрайські" на слова "корупційні, шахрайські, засновані на змові або примусі".

Розділ 1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, то кілька термінів, визначених у Загальних умовах та в Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, установлені в згаданих частинах цієї Угоди, а наведені нижче додаткові терміни мають такі значення:

a) Комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси" означає муніципальне комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси", що працює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради N 5321-IV від 6 березня 2006 року, ідентифікаційний номер 34381156, або правонаступника цього підприємства;

b) Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" означає муніципальне підприємство "Чернігівводоканал", що працює на підставі Статуту, затвердженого рішенням міського голови м. Чернігів N 130-р від 26 квітня 2001 року, ідентифікаційний номер 03358222, або правонаступника цього підприємства";

c) "Прийнятні категорії" означають: i) стосовно частин A.1, A.3, B, C та D.2 Проекту - Категорію 1, зазначену в таблиці в частині A.1 доповнення 1 до цієї Угоди; ii) стосовно частини C Проекту - Категорію 2, зазначену в таблиці в частині A.1 доповнення 1 до цієї Угоди; iii) стосовно частин A.2 й D.1 Проекту - Категорію 3, зазначену в таблиці в частині A.1 доповнення 1 до цієї Угоди.

d) "Прийнятні витрати" означають витрати на товари, роботи, послуги консультантів та додаткові операційні витрати, зазначені в розділі 2.02 цієї Угоди;

e) "План управління захистом довкілля" та "ПУЗД" означають складений Позичальником план заходів з охорони та раціонального використання навколишнього середовища від листопада 2005 року, в якому описано заходи з охорони довкілля, пом'якшення екологічних наслідків, моніторингу та організаційно-технічної розбудови, які потрібно здійснити в рамках частин B й C Проекту для забезпечення адекватного врахування всіх екологічних проблем під час здійснення реабілітаційних робіт й інвестицій на підставі цього Проекту;

f) "Звіт з фінансового моніторингу", або "ЗФМ", означає кожний звіт, складений відповідно до розділу 4.02 цієї Угоди;

g) "Фінансовий рік" означає період тривалістю дванадцять (12) місяців, що відповідає будь-якому фінансовому року Позичальника, розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного календарного року;

h) Комунальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром" означає муніципальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром", яке працює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради N 165 від 15 квітня 2003 року, ідентифікаційний номер 32360815, або правонаступника цього підприємства;

i) "Мінжитлокомунгосп" означає Міністерство з питань житлово-комунального господарства, що діє на підставі Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України N 717 від 12 травня 2007 року, або правонаступника цього міністерства;

j) "Мінфін" означає Міністерство фінансів Позичальника, що діє на підставі Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України N 1837 від 27 грудня 2006 року, або правонаступника цього міністерства;

k) "Показники моніторингу та оцінки" означають погоджені показники виконання Проекту, зазначені в листі від того самого числа, що й ця Угода, які повинні використовуватися Позичальником для оцінки ходу виконання Проекту й ступеня досягнення його цілей;

l) "Муніципалітет", або "Муніципалітети", означає: i) Муніципалітети, які виконують свої повноваження згідно із Законом Позичальника від 21 травня 1997 року N 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом Позичальника від 9 квітня 1999 року N 586-14 "Про місцеві державні адміністрації"; або ii) місцеві органи влади Позичальника, які надають гарантію муніципальним підприємствам, що беруть участь у цьому проекті, під забезпечення місцевого бюджету, або обласні державні адміністрації, залежно від їхнього підпорядкування;

m) "Інструкція з упровадження проекту" означає посібник, який повинен бути прийнятий Мінжитлокомунгоспом і в якому повинні бути детально викладені цілі Проекту й повинен міститись опис інституційних, упроваджувальних, закупівельних, адміністративних та моніторингових процедур, причому зазначена вище інструкція може час від часу оновлюватися й змінюватися відповідно до положень пункту 1 розділу B.1 доповнення 5 до цієї Угоди;

n) "ЦГУП" означає Центральну групу управління проектом, зазначену в частині A.2 доповнення 5 до цієї Угоди, яка має повноваження, необхідні для здійснення поточної діяльності з управління та впровадження Проекту на центральному рівні;

o) "План закупівель" означає план закупівель Позичальника від 5 липня 2007 року, який охоплює перші вісімнадцять (18) місяців (чи більше) періоду реалізації Проекту; причому зазначений вище план може час від часу оновлюватися відповідно до положень пункту "b" розділу 3.02 цієї Угоди для охоплення наступних періодів реалізації Проекту тривалістю по вісімнадцять (18) місяців (чи більше);

p) "Угоди про виконання проекту" означають угоди між Банком і, відповідно, Вибраними комунальними підприємствами від того самого числа, що й ця Угода, причому зазначені вище угоди можуть час від часу оновлюватися; і такі умови поширюються на всі доповнення та угоди, що додаються до Угод про виконання проекту;

q) "Регіональні ГУП" означають Групи управління проектом, які повинні бути створені на підставі розпоряджень Комунальних підприємств для здійснення на регіональному рівні поточної діяльності з управління та впровадження Проекту шляхом погодження дій з Комунальними підприємствами (визначеними нижче) та ЦГУП;

r) "Використання кредитних коштів на підставі звітів" означає можливість зняття коштів Позичальником з Рахунка позики, зазначену в частині A.5 доповнення 1 до цієї Угоди;

s) "Вибрані комунальні підприємства" означають комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси", комунальне підприємство "Чернігівводоканал" та комунальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром"; які вибрані для цілей виконання частин A.1, A.3, B, C та D.2 Проекту й уклали відповідні Угоди про виконання проекту й Угоди про субкредитування;

t) "Спеціальні рахунки" означають Спеціальні депозитні рахунки A, B, C та D, зазначені в частині B доповнення 1 до цієї Угоди;

u) "Угоди про субкредитування" означають угоди, що повинні бути укладені між Мінфіном, Мінжитлокомунгоспом та Комунальними підприємствами відповідно до пункту "c" розділу 3.01 цієї Угоди; причому зазначені вище угоди можуть час від часу змінюватися;

v) "Комунальні підприємства" означають вибрані комунальні підприємства або комунальні підприємства, що повинні бути вибрані згідно з пунктом 3 частини В доповнення 5 до цієї Угоди та Інструкцією з упровадження проекту, а також

w) "Комунальні підприємства, що повинні бути вибрані" означають Комунальні підприємства, що повинні бути вибрані відповідно до Інструкції з упровадження проекту, за винятком комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси", комунального підприємства "Чернігівводоканал" та комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром", для цілей виконання частини C Проекту на підставі Угоди про субкредитування.

Стаття II
Позика

Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначає або на які посилається Угода про позику, суму, що дорівнює ста сорока мільйонам (140000000) доларів США.

Розділ 2.02. Згідно з положеннями доповнення 1 до цієї Угоди сума Позики може бути знята з Рахунка позики на покриття витрат, здійснених (або таких, що повинні бути здійснені, якщо Банк дасть на це згоду) стосовно обґрунтованої вартості робіт, товарів, послуг консультантів та додаткових операційних витрат, які необхідні для виконання Проекту і які повинні фінансуватися з коштів Позики, а також стосовно комісійних, зазначених у розділі 2.04 цієї Угоди.

Розділ 2.03. Датою закриття позики вважається 31 грудня 2012 року або така пізніша дата, яку встановлює Банк. Банк негайно повідомляє Позичальнику про встановлення такої пізнішої дати.

Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банкові разову комісійну плату в розмірі четвертої частини одного відсотка (0,25 %) суми Позики. У день набрання Угодою чинності або відразу після такого дня Банк, від імені Позичальника, знімає з Рахунка позики й сплачує собі суму таких комісійних.

Розділ 2.05. Відсоток, який належить сплатити Позичальнику за кожний Період нарахування відсотків, дорівнює базовій ставці LIBOR для валюти Позики плюс Змінний спред. Незважаючи на зазначене вище, якщо будь-яка сума Знятого залишку позики залишається несплаченою, коли її належить сплатити, і така несплата триває протягом періоду, що становить тридцять днів, то відсоток, який належить сплатити Позичальнику, буде натомість розраховуватись як передбачено в пункті "d" розділу 3.02 Загальних умов від 2007 року.

Розділ 2.06. Відсотки та інші збори сплачуються двічі на рік 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

Розділ 2.07. Позичальник повертає основну суму Позики згідно з графіком амортизації, визначеним у доповненні 3 до цієї Угоди.

Стаття III
Виконання Проекту

Розділ 3.01. a) Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту й, через Мінжитлокомунгосп, для цього i) виконує частини A.2 й D.1 Проекту з належною старанністю й ефективністю й згідно з відповідною адміністративною, фінансово-технологічною та природоохоронною практикою, і забезпечує швидке надання, як тільки в цьому виникне потреба, коштів, приміщень, послуг та інших ресурсів, потрібних для виконання Проекту, та ii) без будь-яких обмежень або застережень стосовно будь-яких інших своїх зобов'язань за Угодою про позику вимагає від Комунальних підприємств виконувати заходи, пов'язані з реалізацією частин A.1, A.3, B, C та D.2 Проекту, відповідно до положень Угод про виконання проекту й уживає або вимагає, щоб Комунальні підприємства вжили всіх заходів, зокрема заходів з надання коштів, обладнання, послуг та інших ресурсів, які необхідні або належні для того, щоб Комунальні підприємства могли виконувати такі зобов'язання, і не вживає або не дозволяє, щоб було вжито будь-яких заходів, які б перешкоджали або заважали такій діяльності.

b) Не обмежуючи положень пункту "a" цього розділу та за винятком тих випадків, коли Позичальник і Банк погоджуються на інше, Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, виконує частини A.2 й D.1 Проекту згідно з Програмою впровадження, визначеною в доповненні 5 до цієї Угоди.

c) Позичальник передає на умовах субкредиту частину коштів Позики Комунальним підприємствам на підставі угод про субкредитування, які повинні укладатися між Позичальником, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і Комунальними підприємствами на умовах, затверджених Банком.

d) Позичальник, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, реалізує свої права на підставі Угоди про субкредитування так, щоб захистити інтереси Позичальника й Банку та досягти цілей Проекту й, крім випадків, коли Банк погоджується на інше, Позичальник не передає, не вносить змін і доповнень, не скасовує або не відмовляється від права на Угоду про субкредитування чи будь-які її положення.

Розділ 3.02. a) Крім випадків, коли Банк погоджується на інше, закупівля товарів, робіт і послуг, які необхідні для реалізації Проекту й фінансуються з коштів Позики, здійснюється відповідно до положень доповнення 4 до цієї Угоди, які можуть згодом уточнюватися в Плані закупівель.

b) Позичальник оновлює План закупівель і надає такий оновлений варіант на затвердження Банкові не пізніше, ніж через 12 місяців після дати складення попереднього Плану закупівель.

Розділ 3.03. Для цілей розділу 9.07 Загальних умов, але не обмежуючись ними, Позичальник через Мінжитлокомунгосп:

a) складає на підставі прийнятних для Банку керівних принципів і подає до Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після Дати закриття Позики або такої пізнішої дати, яку може бути погоджено для цього між Позичальником і Банком, план, розроблений для забезпечення дальшого досягнення цілей Проекту, а також

b) надає Банкові в обґрунтованих межах можливість обмінюватися думками з Позичальником стосовно згаданого вище плану.

Розділ 3.04. Отже, Банк і Позичальник погоджуються, що зобов'язання, викладені в розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 Загальних умов (пов'язані зі страхуванням, використанням товарів та послуг, з планами й графіками, документацією й звітністю, технічним обслуговуванням і, відповідно, придбанням землі) стосовно частин B й C Проекту, здійснюватимуться Комунальними підприємствами та Муніципалітетами відповідно до положень розділу 2.03 Угоди (угод) про виконання проекту.

Стаття IV
Фінансові умови

Розділ 4.01. a) Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, забезпечує ведення системи управління фінансовою діяльністю, зокрема записів та рахунків, і складає фінансові звіти відповідно до послідовно застосовних стандартів бухгалтерського обліку, прийнятних для Банку, що адекватно відображають операції, ресурси та видатки, пов'язані з Проектом.

b) Позичальник, через Мінжитлокомунгосп:

c) Стосовно всіх витрат, на покриття яких знімалися кошти з Рахунка позики на підставі звітів, зазначених у частині A.5 доповнення 1 до цієї Угоди (Використання кредитних коштів на підставі звітів) або на підставі видаткових відомостей Позичальник, через Мінжитлокомунгосп:

Розділ 4.02. a) Не обмежуючи зобов'язань Позичальника повідомляти про хід виконання Проекту, викладених у пункті 2 частини C доповнення 5 до цієї Угоди, Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, складає та вимагає від Комунальних підприємств складати й надає Банкові консолідований звіт з фінансового моніторингу за формою й змістом, що задовольняють вимоги Банку, в якому:

b) Перший ЗФМ надається Банкові не пізніше, ніж через 45 днів після закінчення першого календарного кварталу, в якому відбулося перше вибирання коштів, після Дати набрання чинності Угодою та охоплює період від початку перших витрат у рамках Проекту й до кінця такого першого календарного кварталу; у подальшому кожний ЗФМ надається Банкові не пізніше, ніж через 45 днів після кожного наступного календарного кварталу, та охоплює такий календарний квартал.

Стаття V
Засоби правового захисту Банку

Розділ 5.01. Згідно з положеннями пункту "p" розділу 6.02 Загальних умов визначається такий додатковий випадок, а саме: Комунальні підприємства й Муніципалітети разом або окремо не виконали будь-якого зі своїх зобов'язань за Угодами про виконання проекту.

Розділ 5.02. Відповідно до положень пункту "k" розділу 7.01 Загальних умов визначається такий додатковий випадок, а саме: подія, зазначена в розділі 5.01 цієї Угоди, виникає й триває протягом періоду, який триває тридцять (30) днів після повідомлення про таку подію Позичальнику Банком.

Стаття VI
Набрання чинності. Припинення дії

Розділ 6.01. Викладений далі випадок визначається як додаткова умова стосовно набрання чинності Угодою про позику в контексті пункту "c" розділу 12.01 Загальних умов, а саме: щонайменше дві Угоди про виконання проекту й, відповідно, Угоди про субкредитування підписано від імені Позичальника, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, та двох Вибраних комунальних підприємств і Муніципалітетів залежно від конкретного випадку.

Розділ 6.02. Потрібно включити до висновку або висновків і подати до Банку такі додаткові вимоги в контексті пункту "c" розділу 12.02 Загальних умов, а саме:

a) що дві Угоди про виконання проекту, зазначені в наведеному нижче розділі 6.01, належним чином затверджено Комунальними підприємствами й що вони мають обов'язкову юридичну силу для Комунальних підприємств згідно з їхніми умовами, а також

b) що Угоди про субкредитування, зазначені в наведеному нижче розділі 6.01, належним чином затверджено Позичальником і Комунальними підприємствами й що вони мають обов'язкову юридичну силу для Позичальника й Комунальних підприємств згідно з їхніми умовами.

Розділ 6.03. Для цілей розділу 12.04 Загальних умов зазначається дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати набрання чинності цією Угодою.

Розділ 6.04. Будь-які зміни до цієї Угоди вносяться за згодою сторін, що уклали цю Угоду, згідно з положеннями розділу 11.03 Загальних умов. Набрання чинності цими змінами здійснюється на підставі положень угоди про внесення змін.

Стаття VII
Представник Позичальника. Адреси

Розділ 7.01. Для цілей розділу 11.03 Загальних умов представником Позичальника призначається Міністр фінансів Позичальника.

Розділ 7.02. Для цілей розділу 11.01 Загальних умов визначаються такі адреси:

  Для Позичальника:
         Ministry of Finance
         12/2 Hrushevsky St.
         Kyiv, 01008
         Ukraine

         Телекс: 131450
         Факс: (380-44) 253 82 43
                   (380-44) 207 05 08

   Для Банку:
          International Bank for
          Reconstruction and Development
          1818 H Street, N.W.
          Washington, D.C. 20433
          United States of America

           Телеграфна адреса: INTBAFRAD
                                            Washington, D.C.
           Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)
           Факс: (202) 477-63-91 

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися підписати цю Угоду від свого імені в Києві, Україна, за станом на день і рік, які вперше зазначено вище.

 

УКРАЇНА

Підписав (Підпис)

Уповноважений представник

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Підписав (Підпис)

Уповноважений представник

 

Доповнення 1
Зняття коштів Позики

A. Загальні положення

1. У наведеній нижче таблиці зазначено Категорії статей, які повинні фінансуватися коштами Позики, розподіл сум Позики за кожною Категорією та відсоток витрат на статті, які передбачено фінансувати в рамках кожної Категорії, а саме:

Категорія 

Сума виділених коштів Позики (виражених у доларах) 

Процент витрат, що фінансуються 

1) Для частин A.1 A.3, B, C та D.2 Проекту: 

  

100 % 

a) Комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси" 

  

  

Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 

35530000 

  

b) Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 

  

  

Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 

14830000 

  

c) Комунальне підприємство
"Івано-Франківськводоекотехпром" 

  

  

Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 

7170000 

  

2) Частина C Проекту 

  

100 % 

Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати 

80120000 

  

3) Частини A.2 й D.1 Проекту 

2000000 

100 % 

Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Мінжитлокомунгоспу 

  

  

4) Разова комісійна плата 

350000 

Сума, яку належить сплатити відповідно до розділу 2.04 цієї Угоди 

УСЬОГО 

140000000 

  

Для цілей цього доповнення термін "додаткові операційні витрати" означає витрати, які здійснені Позичальником, через Мінжитлокомунгосп, для фінансування обґрунтованих та необхідних операційних витрат ЦГУП і регіональних ГУП у зв'язку з їхніми операціями та управлінням діяльністю, пов'язаною з упровадженням Проекту, та які підлягають сплаті в рахунок вартості ренти й комунальних послуг, офісного обладнання й матеріалів, технічного обслуговування, зв'язку, транспортування, громадських консультацій, навчання, відряджень та добових, аудиторських перевірок Проекту й зарплат, крім зарплат державних службовців, а також усі інші витрати, які можуть бути погоджені з Банком.

2. Не обмежуючи викладених вище положень пункту 1, жодні кошти не будуть зніматись у зв'язку з:

a) виплатами на покриття витрат, здійснених до дати набрання чинності цією Угодою.

b) виплатами на покриття витрат, здійснених згідно з пунктом "a" Категорії 1, якщо Позичальник не надав свідчень того, що Угоду про виконання проекту з комунальним підприємством "Агентство програм розвитку Одеси" та відповідну Угоду про субкредитування підписано на умовах, задовільних для Банку, і надано задовільний для Банку юридичний висновок, в якому зазначається, що Угоду про виконання проекту й Угоду про субкредитування укладено від імені Позичальника, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, та комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси" й що такі Угоди були належним чином затверджені Позичальником, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і комунальним підприємством "Агентство програм розвитку Одеси" й мають обов'язкову юридичну силу для Позичальника та комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси";

c) виплатами на покриття витрат, здійснених згідно з пунктом "b" Категорії 1, якщо Позичальник не надасть свідчень того, що Угоду про виконання проекту з комунальним підприємством "Чернігівводоканал" і Муніципалітетом і відповідну Угоду про субкредитування підписано згідно з умовами, задовільними для Банку, і надано задовільний для Банку юридичний висновок, в якому зазначається, що Угоду про виконання проекту й Угоду про субкредитування укладено від імені Позичальника, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, та комунального підприємства "Чернігівводоканал" і що такі Угоди були належним чином затверджені Позичальником, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, та комунальним підприємством "Чернігівводоканал" і Муніципалітетом і є юридично обов'язковими для Позичальника та комунального підприємства "Чернігівводоканал" і Муніципалітету;

d) виплатами на покриття витрат, здійснених на підставі пункту "c" Категорії 1, якщо Позичальник не надав свідчень того, що Угоду про виконання проекту з комунальним підприємством "Івано-Франківськводоекотехпром" і Муніципалітетом та відповідну Угоду про субкредитування підписано згідно з умовами, задовільними для Банку, і надано задовільний для Банку юридичний висновок, в якому зазначається, що Угоду про виконання проекту й Угоду про субкредитування укладено від імені Позичальника, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" та Муніципалітету, і що такі Угоди були належним чином затверджені Позичальником, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і комунальним підприємством "Івано-Франківськводоекотехпром" та Муніципалітетом і є юридично обов'язковими для Позичальника та комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" і Муніципалітету;

e) виплатами на покриття витрат, здійснених на підставі Категорії 2, якщо Позичальник не надав свідчень того, що Угоди про субкредитування з Комунальними підприємствами, що повинні бути вибрані, або Муніципалітетами залежно від конкретного випадку, за винятком комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси", комунального підприємства "Чернігівводоканал" та комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром", підписано згідно з умовами, задовільними для Банку, і надано задовільний для Банку юридичний висновок, в якому зазначається, що Угоди про субкредитування укладено від імені Позичальника, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і Комунальних підприємств, що повинні бути вибрані (або Муніципалітетів, залежно від конкретного випадку), і що такі Угоди належним чином затверджені Позичальником, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, і Комунальними підприємствами, що повинні бути вибрані, або Муніципалітетами, залежно від конкретного випадку, і є юридично обов'язковими для Позичальника та Комунальних підприємств, що повинні бути вибрані, або Муніципалітетів, залежно від конкретного випадку.

4. Банк може вимагати, щоб зняття коштів з Рахунка позики здійснювалося на підставі видаткових відомостей для покриття витрат за контрактами на: a) товари, вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один контракт; b) роботи, вартість яких є меншою за еквівалент 100000 США доларів на один контракт; c) послуги індивідуальних консультантів, вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один контракт; d) послуги консультаційних фірм відповідно до контрактів вартістю меншою за еквівалент 100000 доларів США на один контракт, а також e) додаткові операційні витрати, причому всі вони повинні відповідати умовам, які зазначаються Банком у повідомленні Позичальнику.

5. Позичальник може вимагати зняття коштів з Рахунка позики на підставі звітів, що подаються до Банку за формою й змістом, задовільними для Банку, причому такі звіти повинні включати ЗФМ та будь-яку іншу інформацію, яку Банк зазначає, надіславши повідомлення Позичальнику (Використання кредитних коштів на підставі звітів). У випадку першого такого запиту, поданого до Банку до будь-якого зняття коштів з Рахунка позики, Позичальник подає до Банку лише звіт, в якому зазначаються прогнозовані джерела та напрями використання коштів у рамках Проекту протягом шестимісячного періоду після дати подання такого запиту.

B. Спеціальні рахунки

1. Позичальник може відкрити й вести в доларах: Спеціальний депозитний рахунок A стосовно комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси"; b) Спеціальний депозитний рахунок B стосовно комунального підприємства "Чернігівводоканал"; c) Спеціальний депозитний рахунок C стосовно комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром", а також d) Спеціальний депозитний рахунок D у рамках частини C Проекту, упроваджуваний Мінжитлокомунгоспом стосовно Комунальних підприємств, що повинні бути вибрані, та Муніципалітетів; причому усі ці рахунки відкриваються в комерційних банках, прийнятних для Банку, на умовах, що задовольняють Банк, зокрема умовах належного захисту від вилучення, арешту й конфіскації.

2. Після отримання Банком задовільного для нього підтвердження відкриття Спеціальних рахунків, зняття з Рахунка позики сум, що розміщуються на Спеціальних рахунках, здійснюється таким чином:

a) якщо Позичальник не здійснює Використання кредитних коштів на підставі звітів, зняття коштів здійснюється згідно з положеннями додатка A до цього доповнення 1, а також

b) якщо Позичальник здійснює Використання кредитних коштів на підставі звітів, зняття коштів здійснюється згідно з положеннями додатка B до цього доповнення 1.

3. Виплати зі Спеціальних рахунків здійснюються виключно на покриття Прийнятних витрат. Стосовно кожного платежу, що здійснюється Позичальником зі Спеціального рахунка, Позичальник повинен, у той час, коли від Банку надійде обґрунтована вимога, надати Банкові такі документи та інші документальні свідчення, які підтверджують, що такий платіж був здійснений виключно для покриття Прийнятних витрат.

4. Не обмежуючи положень частини B.2 цього доповнення, від Банку не вимагається здійснювати дальші внесення коштів на Спеціальні рахунки:

a) якщо Банк будь-коли дійде висновку, що звіти, зазначені в частині A.4 цього доповнення 1, не надають належним чином інформації, потрібної для Використання кредитних коштів на підставі звітів;

b) якщо Банк будь-коли визначить, що всі дальші зняття коштів на покриття Прийнятних витрат повинні бути зняті Позичальником безпосередньо з Рахунка позики; або

c) якщо Позичальник не зміг надати Банкові в строк, зазначений у підпункті "ii" пункту "b" розділу 4.01 цієї Угоди, будь-якого з аудиторських звітів, що повинні подаватися до Банку згідно із згаданим вище розділом про аудит: A) облікових записів і рахунків стосовно Спеціальних рахунків; або B) облікових записів і рахунків, що відображають витрати, на покриття яких зняття коштів з рахунка здійснювалися для Використання кредитних коштів на підставі звітів або, залежно від конкретного випадку, на підставі видаткових відомостей.

5. Від Банку не вимагаються дальші внесення сум на Спеціальні рахунки згідно з положеннями частини B.2 цього доповнення, якщо Банк, будь-коли, повідомить Позичальнику про свій намір повністю або частково призупинити дію права Позичальника на зняття коштів з Рахунка позики відповідно до розділу 6.02 Загальних умов. Після такого повідомлення Банк на свій власний розсуд вирішує, чи можуть вноситися дальші суми на Спеціальні рахунки і яких процедур слід дотримуватися для внесення таких сум, та повідомляє Позичальнику про своє рішення.

6. a) Якщо Банк будь-коли визначить, що будь-яку виплату зі Спеціальних рахунків здійснено в рахунок покриття витрат, які не є Прийнятними витратами, або які не підтверджено документом, поданим до Банку, то Позичальник, відразу після отримання повідомлення від Банку, надає такі додаткові документи, яких може вимагати Банк, або вносить на Спеціальні рахунки (або на відповідне прохання Банку повертає Банкові) суму, яка дорівнює сумі такої виплати. Якщо Банк не погодиться на інше, жодного дальшого внесення Банком коштів на Спеціальні рахунки не буде здійснено, допоки Позичальник не надасть таких документів або не здійснить такого внесення чи повернення коштів, залежно від конкретного випадку.

b) Якщо будь-коли Банк дійде висновку, що будь-яка сума невикористаних коштів, що залишаються на Спеціальних рахунках, не знадобиться для покриття дальших виплат для Прийнятних витрат протягом шестимісячного періоду після такого рішення Банку, то Позичальник негайно після отримання повідомлення від Банку повертає Банкові таку невикористану суму.

c) Позичальник може, повідомивши про це Банкові, повернути Банкові всі кошти, що знаходяться на Спеціальних рахунках, чи будь-яку їхню частину.

d) Кошти, повернуті Банкові згідно з підпунктами "a", "b" або "c" цього пункту 6, зараховуються на Рахунок позики для дальшого зняття або ануляції відповідно до положень Угоди про позику.

 

Додаток A до доповнення 1
Використання Спеціального рахунка в тих випадках, коли зняття коштів з рахунка здійснюються не для Використання кредитних коштів на підставі звітів

1. Для цілей цього додатка термін "Санкціонована сума" означає суму 3500000 доларів США стосовно Спеціального рахунка A, суму 1400000 доларів США стосовно Спеціального рахунка B, суму 1000000 доларів США стосовно Спеціального рахунка C та суму 7600000 доларів США стосовно Спеціального рахунка D, які знімаються з Рахунка позики й уносяться на Спеціальні рахунки відповідно до пункту 2 цього додатка.

2. Зняття Санкціонованої суми та дальші зняття коштів для поповнення Спеціальних рахунків здійснюються таким чином:

a) Для зняття Санкціонованої суми Позичальник подає до Банку заявку або заявки з проханням перерахувати на Спеціальні рахунки суму чи суми, які в сукупності не перевищують Санкціонованої суми. На підставі такої заявки Банк, від імені Позичальника, знімає з Рахунка позики й перераховує на Спеціальні рахунки таку суму, яка була зазначена в заявці Позичальника.

b) Для поповнення Спеціальних рахунків Позичальник подає до Банку заявки про перерахування коштів на Спеціальні рахунки через такі проміжки часу, які зазначає Банк. До того, як подати кожну таку заявку або одночасно з поданням заявки, Позичальник подає до Банку документи та інші необхідні свідчення згідно з частиною B.3 доповнення 1 до цієї Угоди для здійснення виплати або виплат, стосовно яких надійшла заявка на поповнення рахунка. На підставі кожної такої заявки Банк, від імені Позичальника, знімає з Рахунка позики й уносить на Спеціальний рахунок таку суму, яка зазначена в заявці Позичальника й виплату якої зі Спеціального рахунка на покриття Прийнятних витрат підтверджено згаданими документами та іншими документальними свідченнями. Кожна така сума, що вноситься на Спеціальний рахунок, знімається Банком з Рахунка позики в рамках однієї або кількох Прийнятних категорій.

3. Від Банку не вимагається внесення дальших сум на Спеціальні рахунки, якщо сукупна незнята сума Позики мінус сукупна сума всіх непогашених спеціальних зобов'язань, узятих Банком згідно з розділом 5.02 Загальних умов, дорівнює еквіваленту подвійної Санкціонованої суми. Після цього, зняття з Рахунка позики решти незнятої суми Позики здійснюється з дотриманням таких процедур, які зазначаються Банком у повідомленні Позичальнику. Такі дальші зняття коштів здійснюються лише після того й за умови, якщо Банк пересвідчиться в тому, що всі такі суми, що залишилися на Спеціальних рахунках станом на дату такого повідомлення, будуть використані для здійснення виплат на покриття Прийнятних витрат.

 

Додаток B до доповнення 1
Використання Спеціального рахунка в тих випадках, коли зняття коштів з рахунка здійснюються для Використання кредитних коштів на підставі звітів

1. Суми, що знімаються з Рахунка позики, уносяться Банком на Спеціальні рахунки відповідно до положень доповнення 1 до цієї Угоди. Кожна така сума, що вноситься на Спеціальні рахунки, знімається Банком з Рахунка позики в рамках однієї або кількох Прийнятних категорій.

2. Після отримання кожної заявки на зняття суми Позики, Банк, від імені Позичальника, знімає з Рахунка позики й уносить на Спеціальні рахунки суму, що дорівнює меншій з наступних сум: a) сумі, стосовно якої отримана заявка; та b) сумі, яку визначив Банк на підставі звітів, зазначених у частині A.5 цього доповнення 1 стосовно такої заявки на зняття коштів, і яку потрібно внести для фінансування Прийнятних витрат протягом шестимісячного періоду після дати подання таких звітів.

 

Доповнення 2
Опис Проекту

Проект має на меті сприяти комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом низки інституційних удосконалень та реабілітації систем водопостачання, водовідведення й утилізації твердих відходів.

Проект складається з наступних частин і підлягає таким змінам, які Позичальник і Банк можуть час від часу погоджувати для досягнення таких цілей:

Частина A. Зміцнення інституційного потенціалу

1. Розроблення та реалізація річних бізнес-планів для комунальних підприємств водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів, зокрема планових показників діяльності й складання оновлених фінансових звітів.

2. Дальше зміцнення спроможності Мінжитлокомунгоспу стосовно моніторингу й забезпечення підзвітності, можливостей нагляду та підвищення ефективності сектора водопостачання, водовідведення й утилізації твердих відходів шляхом здійснення закупівель і навчання у сфері управління фінансовими засобами.

3. Дальше зміцнення спроможності Комунальних підприємств стосовно моніторингу та забезпечення підзвітності, можливостей нагляду та підвищення ефективності сектора водопостачання, водовідведення й утилізації твердих відходів шляхом здійснення закупівель і навчання у сфері управління фінансовими засобами.

Частина B. Інвестиції в реабілітацію систем

Проведення вибраних робіт з реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання, необхідних для вибраних комунальних підприємств водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення й довкілля, причому усі ці роботи виконуються згідно з Бізнес-планом Комунальних підприємств - учасників Проекту.

Частина C. Інвестиції в енергозбереження

Заміна енергоємного обладнання й пов'язаної з ним інфраструктури більш економічним устаткуванням на вибраних муніципальних комунальних підприємствах, роботи з реабілітації інфраструктури та модернізація обладнання на вибраних муніципальних комунальних підприємствах, які: a) завершили складання своїх бізнес-планів на підставі частини A.1 Проекту в спосіб, задовільний для Мінжитлокомунгоспу й Банку, b) виконали економічний та технічний аналіз, який підтверджує достатні потенційні параметри енергозбереження та c) отримали попередню згоду на це Банку.

Частина D. Управління проектом

1. Підтримка Мінжитлокомунгоспом у цілому впровадження та координації Проекту на центральному рівні, зокрема управління фінансовими засобами, закупівлі, моніторингу та оцінки, а також інформування громадськості й навчання та пов'язаних операційних витрат.

2. Підтримка впровадження та координації Проекту з боку Комунальних підприємств на реґіональному рівні, зокрема управління фінансовими засобами, закупівлі, моніторингу та оцінки, а також інформування громадськості й навчання та пов'язаних операційних витрат.

* * *

Проект передбачається завершити до 30 червня 2012 року.

 

Доповнення 3
Графік амортизації

Дата платежу 

Виплата основної суми позики (вираженої в доларах)* 

15 квітня 2013 року 

3000000 

15 жовтня 2013 року 

3085000 

15 квітня 2014 року 

3175000 

15 жовтня 2014 року 

3265000 

15 квітня 2015 року 

3360000 

15 жовтня 2015 року 

3460000 

15 квітня 2016 року 

3560000 

15 жовтня 2016 року 

3660000 

15 квітня 2017 року 

3765000 

15 жовтня 2017 року 

3875000 

15 квітня 2018 року 

3985000 

15 жовтня 2018 року 

4100000 

15 квітня 2019 року 

4220000 

15 жовтня 2019 року 

4340000 

15 квітня 2020 року 

4465000 

15 жовтня 2020 року 

4595000 

15 квітня 2021 року 

4725000 

15 жовтня 2021 року 

4860000 

15 квітня 2022 року 

5000000 

15 жовтня 2022 року 

5145000 

15 квітня 2023 року 

5295000 

15 жовтня 2023 року 

5445000 

15 квітня 2024 року 

5605000 

15 жовтня 2024 року 

5765000 

15 квітня 2025 року 

5930000 

15 жовтня 2025 року 

6100000 

15 квітня 2026 року 

6275000 

15 жовтня 2026 року 

6460000 

15 квітня 2027 року 

6645000 

15 жовтня 2027 року 

6840000 

УСЬОГО 

140000000 

____________
* Числа в цьому стовпчику демонструють суму в доларах, що підлягає поверненню, за винятком випадків, зазначених у пункті "d" розділу 4.04 Загальних умов.

 

Доповнення 4
Закупівлі

Розділ I. Загальні положення

A. Закупівля усіх товарів, робіт та послуг (за винятком послуг консультантів) здійснюється відповідно до положень розділу I "Настанов з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", датованих травнем 2004 року (Настанови з питань закупівель), та згідно з положеннями цього доповнення.

B. Закупівля усіх послуг консультантів здійснюється відповідно до розділів I й IV Настанов з питань відбору та наймання консультантів Позичальниками Світового банку", датованих травнем 2004 року (Настанови з питань наймання консультантів), та згідно з положеннями цього доповнення.

C. Терміни, що починаються з великої літери й уживаються далі в цьому доповненні для опису особливих методів закупівель або методів розгляду Банком особливих договорів, мають значення, закріплені за ними в Настановах з питань закупівель або в Настановах з питань наймання консультантів, залежно від конкретного випадку.

Розділ II. Особливі методи закупівель товарів, робіт та послуг (за винятком послуг консультантів)

A. Міжнародні конкурсні торги. Якщо частиною B цього розділу не передбачено іншого, контракти присуджуються на підставі результатів Міжнародних конкурсних торгів. Положення пунктів 2.55 і 2.56 Настанов з питань закупівель, які передбачають переваги для вітчизняних виконавців під час оцінювання тендерних пропозицій, поширюються на товари, виготовлені на території Позичальника, і роботи, що повинні здійснюватися вітчизняними підрядниками.

B. Інші процедури закупівель

1. Національні конкурсні торги. Закупівля товарів орієнтовною вартістю менше за еквівалент 500000 доларів США на один контракт і робіт орієнтовною вартістю менше за еквівалент 5000000 доларів США на один контракт може здійснюватися в рамках контрактів, що укладаються на підставі Національних конкурсних торгів і таких додаткових положень:

a) Прийнятність

Участь у конкурсі не обмежується вітчизняними фірмами. Іноземні фірми не виключаються з процесу національних конкурсних торгів незалежно від вартості контракту.

b) Процедури

c) Попередній кваліфікаційний відбір

d) Участь державних підприємств

e) Тендерна документація

f) Відкриття та оцінювання тендерних пропозицій

g) Відхилення заявок

h) Забезпечення

Забезпечення пропозиції не повинно перевищувати двох відсотків (2 %) орієнтовної вартості контракту. Забезпечення виконання контракту не повинно перевищувати десяти відсотків (10 %) договірної ціни. Жодні авансові виплати не здійснюються на користь підрядників без належного забезпечення авансової виплати. Формат усіх таких видів забезпечення включається до тендерної документації й повинен бути прийнятним для Банку.

2. Закупівлі у вільній торгівлі. Закупівля товарів, орієнтовна вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один контракт, і робіт, орієнтовна вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один контракт, може здійснюватися згідно з умовами контрактів, укладених на підставі Закупівель у вільній торгівлі.

3. Укладення прямих договорів. Закупівля товарів і робіт, які, за підтвердженням Банку, задовольняють вимоги стосовно Укладення прямих договорів, може здійснюватися згідно з умовами згаданого вище методу закупівель.

Розділ III. Особливі методи закупівель послуг консультантів

A. Відбір на підставі співвідношення якості й вартості. Якщо інше не передбачено частиною B цього розділу, закупівля послуг консультантів здійснюється згідно з договорами, укладеними за принципом відбору якість-ціна. Для цілей пункту 2.7 Настанов з питань наймання консультантів скорочений перелік консультантів для надання послуг орієнтовною вартістю менше за еквівалент 100000 доларів США на один контракт може включати виключно місцевих консультантів.

B. Інші процедури

1. Відбір консультантів на основі їхньої кваліфікації. Закупівля послуг, орієнтовна вартість яких є меншою за еквівалент 200000 доларів США на контракт, може здійснюватися на підставі договорів, укладених відповідно до положень пунктів 3.1, 3.7 і 3.8 Настанов з питань наймання консультантів.

2. Відбір з єдиного джерела. Закупівля послуг для виконання завдань за обставин, які відповідають вимогам пункту 3.10 Настанов з питань наймання консультантів для відбору з єдиного джерела, може, за попередньою згодою Банку, здійснюватися відповідно до положень пунктів 3.9 - 3.13 включно Настанов з питань наймання консультантів.

3. Індивідуальні консультанти. Закупівля послуг для виконання завдань, які задовольняють вимоги, викладені в першому реченні пункту 5.1 Настанов з питань наймання консультантів, може здійснюватися згідно з договорами, укладеними з індивідуальними консультантами відповідно до положень пунктів 5.2 - 5.3 Настанов питань наймання консультантів. За обставин, описаних у пункті 5.4 Настанов з питань наймання консультантів, такі договори можуть укладатися з індивідуальними консультантами за принципом відбору з єдиного джерела.

Розділ IV. Розгляд Банком рішень про закупівлю

План закупівель визначає ті контракти, які підлягають попередньому розгляду Банком. Усі інші контракти підлягають розгляду Банком після закупівель.

 

Доповнення 5
План упровадження

Розділ A. Інституційні механізми

1. Позичальник, до завершення Проекту, підтримує у складі й згідно з технічними завданнями, що є задовільними для Банку, Мінжитлокомунгосп, який відповідає за загальний нагляд і контроль за діяльністю в рамках Проекту, надає консультації з будь-яких важливих питань політики, пов'язаних з упровадженням Проекту, та забезпечує координацію між державними установами й місцевими органами влади та відповідними організаціями, причетними до впровадження Проекту.

2. Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, уживає всіх необхідних заходів, аби створити, не пізніше, ніж до 30 червня 2008 року, і надалі забезпечити для ЦГУП під час виконання Проекту такий персонал і ресурси, які потрібні ЦГУП для виконання нею своїх обов'язків стосовно поточного управління та впровадження Проекту на центральному рівні та на основі координації дій з регіональними ГУП відповідно до вимог Інструкції з упровадження проекту.

3. Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, уживає всіх необхідних заходів для створення не пізніше, ніж 30 червня 2008 року, регіональних ГУП і дальшого забезпечення для них протягом періоду виконання Проекту такого персоналу і ресурсів, які потрібні ГУП для виконання ними своїх обов'язків стосовно поточного управління та впровадження Проекту на місцевому рівні та на основі координації дій з ГУП і Комунальними підприємствами, причому усі ці заходи повинні здійснюватися згідно з вимогами Інструкції з упровадження проекту.

Розділ B. Умови впровадження

1. Інструкція з упровадження проекту

a) Позичальник, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, i) приймає Інструкцію з упровадження проекту не пізніше, ніж через 6 місяців після дати цієї Угоди, та ii) уживає всіх заходів, необхідних для забезпечення застосування й дотримання положень Інструкції з упровадження проекту будь-коли під час упровадження, моніторингу та оцінки Проекту.

b) За винятком тих випадків, коли Банк погодиться на інше або ухвалить інше рішення про необхідність оновлення Інструкції з упровадження проекту для відображення й підтримки сталого поступу Проекту, Позичальник не вносить змін і доповнень, не скасовує або не відмовляється від Інструкції з упровадження проекту чи будь-яких її положень.

2. Угоди про субкредитування

a) Позичальник, через Мінфін і Мінжитлокомунгосп, укладає угоди з вибраними Комунальними підприємствами для виконання частин A.1, A.3, B, C й D.2 Проекту й з Комунальними підприємствами, що повинні бути вибраними, для цілей виконання частини C Проекту, причому в усіх випадках згідно з умовами, погодженими з Банком (Угоди про субкредитування), і які, серед іншого, уключають:

b) Позичальник, через Мінфін, реалізує свої права за Угодами про субкредитування в такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника й Банку та досягти цілей Проекту й, крім випадків, коли Банк погоджується на інше, Позичальник не передає, не вносить змін або доповнень, не скасовує або не відмовляється від права на згадані вище угоди чи будь-які їхні положення.

3. Частини B й C Проекту. Критерії відбору Комунальних підприємств

Для цілей виконання частин A.1, A.3, B, C та D.2 Проекту комунальні підприємства водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів вибрані на задовільних для Банку умовах або будуть вибрані згідно з погодженими критеріями, визначеними в Інструкції з упровадження проекту.

4. Частини B й C Проекту. План управління захистом довкілля

Позичальник уживає усіх необхідних заходів з тим, щоб забезпечити, аби Мінжитлокомунгосп виконував та забезпечував постійне й своєчасне виконання Комунальними підприємствами заходів, визначених у Плані управління захистом довкілля (ПУЗД), забезпечуючи при цьому належне включення адекватної інформації про впровадження згаданих вище заходів до Звітів про хід виконання проекту, які складаються відповідно до положень пункту 1 розділу C цього доповнення.

Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, уживає всіх необхідних заходів для своєчасної реалізації Плану управління захистом довкілля та забезпечення своєчасного й належного надання усіх правових та адміністративних дозволів і санкцій від органів планування міського розвитку та екологічних організацій Позичальника, необхідних для виконання частин B й C Проекту.

Розділ C. Звіти про хід виконання, результати оцінки та моніторингу

1. Звіти про хід виконання проекту

Не обмежуючи положень розділу 9.07 Загальних умов, Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, починаючи з 30 червня 2008 року й після цього, але не пізніше, ніж 1 березня та 1 вересня кожного календарного року, і до завершення Проекту, складає й подає до Банку піврічний звіт про хід виконання проекту в такому обсязі й детальному викладі, які будуть зазначені Банком у його обґрунтованому запиті із зазначенням, згідно з Показниками моніторингу та оцінки, результатів, досягнутих у ході впровадження Проекту протягом попередніх шести (6) місяців календарного року.

2. Середньостроковий розгляд

Позичальник, через Мінжитлокомунгосп, повинен:

a) дотримуватися політики й процедур, необхідних для забезпечення проведення ним на постійній основі моніторингу та оцінки згідно з показниками, прийнятними для Банку, реалізації Проекту та досягнення його цілей;

b) підготувати, у межах технічного завдання, задовільного для Банку, і подати до Банку 31 грудня 2009 року або приблизно в цей час середньостроковий звіт про результати діяльності, пов'язаної з моніторингом та оцінкою, здійсненої згідно з пунктом "a" цього розділу та про досягнутий поступ у виконані Проекту протягом періоду, який передує даті зазначеного звіту, зазначивши заходи, рекомендовані для забезпечення ефективної реалізації Проекту та досягнення його цілей протягом періоду, який наступає за такою датою, а також

c) розглянути разом з Банком до 28 лютого 2010 року або такої пізнішої дати, яка буде визначена Банком, звіт, зазначений у пункті "b" цього розділу й у подальшому вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення ефективного завершення Проекту та досягнення його цілей на основі висновків і рекомендацій згаданого звіту та міркувань Банку стосовно цих питань.

 

Додатковий лист N 1

УКРАЇНА

26 травня 2008 року

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Про Позику N 4869-UA (Проект розвитку міської інфраструктури), розділ 9.02 Загальних Умов
Фінансова та економічна інформація

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Угодою про Позику, датованою датою цього листа, між Україною (Країна-Член) і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) стосовно зазначеної вище Позики, пишу від імені Країни-Члена з метою заявити таке:

1. Ми розуміємо й згодні з тим, що для цілей розділу 9.02 Загальних Умов, Банк вимагає від Країни-Члена надати звіт про нові "кредитні зобов'язання" (які визначено в "Інструкціях з питань системи звітування позичальників", випущених Банком у 1989 році) не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення кварталу, в якому буде утворена заборгованість, а також надати звіт про "операції за позиками" (якщо їх буде так визначено) не пізніше 31 березня року, що настає після року, за який надається звіт.

2. Ми заявляємо, що не існує іпотек, застав, обтяжень, прав першочергової вимоги або інших прав на утримання майна до сплати боргу, крім тих, що дозволені пунктом "c" розділу 9.03 Загальних Умов, у зв'язку з будь-якими державними активами, як цей термін визначено в зазначеному розділі, що є забезпеченням будь-якого зовнішнього боргу. Випадків невиконання зобов'язань у зв'язку з будь-яким зовнішнім боргом не існує.

Ми розуміємо, що в ході надання Позики Банк може покластися на заяви, що містяться в цьому документі, або заяви, на які зроблено посилання в цьому листі.

З повагою

 

УКРАЇНА 

  

Підписав 

(Підпис) 

Уповноважений представник 

  

ПОГОДЖЕНО Й ПІДТВЕРДЖЕНО: 

  

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 

  

Підписав  

(Підпис) 

Уповноважений представник
у справах України, Білорусі та Молдови,
регіон Європи й Середньої Азії
 

  

 

Додатковий лист N 2

УКРАЇНА

26 травня 2008 року

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Про Позику N 4869-UA (Проект розвитку міської інфраструктури),
Показники моніторингу й оцінки

Шановні пані та панове!

Ми приймаємо Показники Моніторингу та Оцінки як такі, що використовуватимуться Україною (Позичальник) відповідно до положень частини C.1 доповнення 5 до Угоди про Позику, датованої датою цього листа, між Позичальником та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) у зв'язку з зазначеним вище Проектом, для оцінки ходу виконання Проекту й ступеня досягнення його цілей. Цим ми підтверджуємо, що зазначені Показники включають параметри, викладені в додатку до цього Листа.

З повагою

 

УКРАЇНА 

  

Підписав  

(Підпис) 

Уповноважений представник 

  

 

Проект розвитку міської інфраструктури

Показники моніторингу та оцінки

Показники 

Початкові показники 

Цільові показники за роками 

Збір інформації та звітування 

Показники результатів 

Початкові показники*
____________
* підлягають змінам протягом першого року впровадження 

РІК 1 

РІК 2 

РІК 3 

РІК 4 

РІК 5 

Частота і звіти 

Засоби збору інфор-
мації
 

Відповідальність за збір інформації 

• Підвищення якості водопостачання та інших послуг 

Одеса 

Виконання 50 % міжнародних стандартів якості води 

60 % 

65 % 

70 % 

80 % 

Щоквар-
тально й щорічно 

Квартальні та річні звіти 

Контроль з боку Міністерства з питань житлово-
комунального господарства, ЦГУП 

Чернігів 

60 % 

65 % 

68 % 

70 % 

75 % 

  

  

  

Івано-Франківськ 

50 % 

55 % 

58 % 

60 % 

65 % 

  

  

  

• Реабілітація інвестицій 

Одеса
Завершення спорудження колектора стічних вод довжиною 2,1 км 

Почалася реабілітація головних колекторів та насосних станцій
Підготовка до спорудження системи обробки осаду 

  

  

Головні колектори завершені, насосні станції в експлуатації Завершено споруд-
ження системи обробки осаду 

  

  

  

  

Одеса
Полігон твердих відходів
(80 га) 

  

Реабілітація полігону твердих відходів
(31 га) 

  

Прилади та засоби контролю водоочисних систем встановлені та діють 

  

  

  

  

Показники 

Початкові показники 

Цільові показники по роках 

Збір інформації та звітування 

  

Чернігів
заміна насосів, водогонів, систем водовідведення 

  

Підвищення резерву потужності насосів; системи водо-
відведення довжина 2,3 км 

  

  

  

  

  

  

  

Івано-Франківськ
Дезінфекція хлоруванням 

  

Втрати 33 % води 

Втрати 30 % води 

  

  

  

  

  

  

  

  

Реалізація альтерна-
тивних заходів дезінфекції 

5 км каналі-
заційних труб
13,5 км труб системи водо-
відведення 

  

  

  

  

  

  

Не застосовується 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Завершено навчання з питань захисту довкілля 

Завершено навчання з питань закупівель товарів, робіт та послуг 

  

  

  

  

  

• Вдосконалення інституційного потенціалу в Міністерстві з питань житлово-
комунального господарства 

  

Навчальна програма для підвищення інституційного потенціалу для 10 осіб з питань фінансової оцінки, аналізу економічної ефективності та управління кадрами 

  

  

  

  

  

  

  

Показники для моніторингу для кожної частини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частина A
• Розроблення та реалізація річних бізнес-планів для комунальних підприємств
• Зміцнення інституційного потенціалу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства й комунальних підприємств 

Завершення задовільних бізнес-планів та підвищення можливостей персоналу в Міністерстві з питань житлово-
комунального господарства в результаті річних програм навчання. 

  

  

  

  

  

Щоквар-
тально й щорічно 

Квартальні та річні звіти 

Контроль з боку Міністерства з питань житлово-
комунального господарства, ЦГУП і РГУП 

• Забезпечення фінансової життєздатності 

Відсоток неотриманих платежів за рахунками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Івано-Франківськ
38 % 

28,6 % 

26,8 % 

25,4 % 

24,8 % 

19 % 

  

  

  

  

Чернігів
18,4 % 

17 % 

16 % 

14 % 

12 % 

11 % 

  

  

  

Частина B
Успішне здійснення інвестицій в реабілітацію систем 

  

Контрольні місії два рази на рік 

Контрольні місії два рази на рік 

Контрольні місії два рази на рік 

Контрольні місії два рази на рік 

Контрольні місії два рази на рік 

Щоквар-
тально й щорічно 

Квартальні та річні звіти 

Контроль з боку Міністерства з питань житлово-
комунального господарства, ЦГУП і РГУП 

Частина C
Інвестиції в заходи енергозбереження, результатом яких є зменшення споживання енергії. 

  

Зменшення затрат енергії 

3 % 

4 % 

5 % 

3 % 

Щоквар-
тально й щорічно 

Квартальні та річні звіти 

Контроль з боку Міністерства з питань житлово-
комунального господарства, ЦГУП і РГУП 

Частина D
Зміцнення інституційного потенціалу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства 

Розроблення та реалізація річних програм навчання; якість навчання, кількість осіб, що пройшли навчання й кількість утриманих осіб 

Щорічний моніторинг 

Щорічний моніторинг 

Щорічний моніторинг 

Щорічний моніторинг 

  

Щоквартально й щорічно 

Квартальні та річні звіти 

Контроль з боку Міністерства з питань житлово-
комунального господарства, ЦГУП 

____________

Опрос