Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Министерством обороны Венгерской Республики и Штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе относительно обмена данными о воздушной обстановке между командным пунктом воздушного командования "Захід" (г. Львов, Украина) и центром управления и оповещения (г. Веспрем, Венгерская Республика)

Страны - участницы
Меморандум от 13.06.2008

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Захід" (м. Львів, Україна) та центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.06.2008 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.06.2008 р.

Додатково див. Технічну угоду
 від 28 листопада 2008 року

Преамбула

Україна, представлена Міністерством оборони України, Республіка Угорщина, представлена Міністерством оборони Угорської Республіки, та Штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (далі штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі), що далі іменуються "Сторони":

ураховуючи, що штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі забезпечує операційну підтримку програми обміну даними про повітряну обстановку (далі - ОДПО);

ураховуючи, що штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі є відповідальним за підготовку цього Меморандуму між державами-партнерами та НАТО;

ураховуючи, що обладнання з ОДПО встановлюватиметься в центрі управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка);

ураховуючи, що все обладнання, надане Організацією Північноатлантичного договору (далі - НАТО), залишається її власністю;

ураховуючи, що все обладнання, надане державою-партнером, залишається її власністю;

ураховуючи, що усі дані, обмін якими відбуватиметься в рамках ОДПО, будуть захищені відповідно до міжнародних угод, національного законодавства та нормативних документів;

беручи до уваги положення документа НАТО "МСМ 140-00" від 13 вересня 2000 року;

беручи до уваги документ НАТО "Концепція імплементації обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО) з державою-партнером" (редакція 2);

домовилися про таке:

Стаття 1. Визначення

Для цілей цього Меморандуму та документів, які з ним пов'язані, застосовуються такі визначення:

1.1. Обмін даними про повітряну обстановку (ОДПО). Обмін відкритими даними стосовно повітряного руху з використанням буфера селекції інформації, фільтру обміру даними каналу зв'язку "Лінк-1" та відкритих ліній зв'язку між центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка) (далі - ЦУО) і командним пунктом повітряного командування "Захід" (м. Львів, Україна) (далі - КП ПвК "Захід") на підставі документа НАТО "МСМ 140-00" та на підставі окремих технічних угод.

1.2. Загальне фінансування НАТО. Фінанси, спільно надані державами - членами НАТО та доступні після схвалення фінансовими комітетами НАТО, для загальних витрат на встановлення обладнання та проведення операцій з ОДПО.

1.3. Спільні витрати. Спільно погоджені витрати, що здійснюватимуться більш ніж однією Стороною. Такі витрати будуть рівно поділені між Сторонами.

1.4. Фільтр обміну даними каналу зв'язку "Лінк-1" - комунікаційний сервер (фільтр). Апаратне та програмне забезпечення, яке забезпечуватиме безпеку передачі даних.

1.5. Буфер селекції інформації каналу зв'язку "Лінк-1" - інформаційний шлюз (буфер). Апаратне та програмне забезпечення, яке підвищуватиме безпеку передачі даних.

1.6. Модем для ОДПО. Обладнання, яке дозволяє обмін відкритими даними між пунктами зв'язку НАТО та держави-партнера в рамках ОДПО.

1.7. Операції з ОДПО. Обмін даними в цифровому форматі стосовно повітряного руху між Сторонами в рамках визначеного району за допомогою протоколу передачі даних каналу зв'язку "Лінк-1".

1.8. Держава НАТО. В контексті цього Меморандуму, держава(-и) - член(-и) НАТО, яка(-і) має(-ють) та експлуатує(-ють) пункт зв'язку, на якому встановлюватимуться обладнання для ОДПО.

1.9. Держава-партнер. В контексті цього Меморандуму, затверджена Північноатлантичною радою держава - партнер НАТО в рамках ОДПО, яка розміщує та експлуатує вітчизняний канал зв'язку "Лінк-1" для обміну відкритими даними стосовно повітряного руху з визначеним пунктом зв'язку НАТО.

1.10. Пункт зв'язку НАТО. Місце розміщення на території держави (держав) члена(-ів) НАТО обладнання для ОДПО (фільтра та буфера).

1.11. Пункт зв'язку держави-партнера. Пункт зв'язку на території держави-партнера, з'єднаний з пунктом зв'язку НАТО.

Стаття 2. Мета

2.1. Метою цього Меморандуму є встановлення політики та процедур організації та здійснення зв'язку з ОДПО між ЦУО та КП ПвК "Захід".

Стаття 3. Сфера дії та загальні умови

3.1. Цей Меморандум передбачає основні умови та структуру для ОДПО між ЦУО та КП ПвК "Захід".

3.2. Положення цього Меморандуму застосовуються в мирний час, протягом навчань та під час операцій з урегулювання криз, до яких залучається держава-партнер.

3.3. У випадку проведення операцій відповідно до умов статті 5 Північноатлантичного договору, підписаного в м. Вашингтон 4 квітня 1949 року, операції з ОДПО можуть також проводитися відповідно до документа НАТО "МСМ 140-00", проте Сторони можуть прийняти рішення стосовно призупинення їхнього проведення.

3.4. Сторони можуть надавати повноваження представникам на ведення переговорів стосовно документів, які підкріплюють, доповнюють та додаються до цього Меморандуму.

Стаття 4. Довідкові матеріали (документи)

Документи, на які є посилання в цьому Меморандумі, наведено в додатку A.

Стаття 5. Обов'язки Сторін

З метою виконання цього Меморандуму:

5.1. Штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі:

a) забезпечує операційну підтримку та є глобальним програмним менеджером;

b) відповідає за підготовку підпорядкованими командуваннями та Програмним центром НАТО постійно діючих інструкцій з ОДПО, які дозволять безперервність проведення операцій з ОДПО згідно з відповідною документацією;

c) координуватиме підготовку відповідних ліній зв'язку між ЦУО та КП ПвК "Захід". Детальні вимоги будуть визначені в окремій технічній угоді.

5.2. Держава НАТО:

a) забезпечуватиме можливість проведення операцій з ОДПО між ЦУО та КП ПвК "Захід" та дозволятиме доступ до цього пункту зв'язку персоналу, визначеному для встановлення та (або) обслуговування обладнання;

b) забезпечуватиме, що усі данні, обмін якими відбуватиметься в рамках ОДПО, будуть захищені згідно з відповідними нормативними документами, публікаціями та процедурами як національними, так і НАТО;

c) відповідатиме за координацію та забезпечення експлуатаційної готовності відповідних ліній зв'язку на території Угорської Республіки, які використовуватимуться для обміну даними та голосовими повідомленнями між ЦУО та КП ПвК "Захід";

d) забезпечуватиме, що призначений для здійснення завдань з ОДПО персонал матиме відповідну підготовку та дотримуватиметься усіх відповідних правил та інструкцій для ефективної та правильної експлуатації обладнання;

e) забезпечуватиме, що відповідні заходи безпеки для пункту зв'язку ЦУО розроблені та включені до документації, необхідної для акредитації НАТО цього пункту зв'язку для проведення операцій з ОДПО.

5.3. Держава-партнер з ОДПО:

a) забезпечуватиме, що операції з ОДПО можуть здійснюватися на КП ПвК "Захід" та дозволятиме доступ до пункту зв'язку з телекомунікаційним обладнанням для вирішення загальних технічних проблем;

b) дозволятиме доступ технічному персоналу НАТО для здійснення тестування на взаємосумісність з каналом зв'язку "Лінк-1";

c) забезпечуватиме обладнання для КП ПвК "Захід", необхідне для демонстрації даних та обміну ними в рамках ОДПО;

d) відповідатиме за забезпечення та експлуатаційну готовність ліній зв'язку на території України, які використовуватимуться з метою обміну даними та голосовими повідомленнями між ЦУО та КП ПвК "Захід";

e) забезпечуватиме, що усі заходи безпеки, необхідні для захисту даних в рамках ОДПО, відповідатимуть положенням цього Меморандуму, відповідним міжнародним договорам та національному законодавству.

Стаття 6. Фінансові умови

6.1. НАТО забезпечуватиме усе апаратне та програмне забезпечення, необхідне для експлуатації обладнання для ОДПО в ЦУО, та фінансуватиме витрати на встановлення і тестування елементів ОДПО на обох пунктах зв'язку.

6.2. Штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі фінансуватиме початкове дослідження пунктів зв'язку в ЦУО та на КП ПвК "Захід".

6.3. Технічна підтримка державі-партнеру для встановлення національного обладнання, до якого підключатиметься обладнання для ОДПО, може бути надана протягом періоду початкового дослідження пункту зв'язку.

6.4. Будь-які додаткові витрати на переїзд, що виникатимуть у зв'язку із запитами держави-партнера стосовно підтримки та допомоги, здійснюватимуться державою-партнером.

6.5. Усі додаткові витрати, що виникатимуть у зв'язку з браком технічних можливостей, необхідних для виконання ОДПО з боку ЦУО чи КП ПвК "Захід", здійснюватимуться Сторонами, які зазнають брак технічних можливостей.

6.6. Усі подальші витрати, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням комунікаційного сервера обладнання для ОДПО і ліній зв'язку, наприклад обов'язкове апаратне чи програмне вдосконалення фільтру, ліцензування програмного забезпечення сертифікованої операційної системи, витрати на переїзд, що можуть вимагатися після початкового встановлення, повинні бути спільно погоджені; та детальні вимоги і механізми взаєморозрахунків визначатимуться окремими технічними угодами.

Стаття 7. Безпека

7.1. Усі дані, обмін якими відбуватиметься в рамках ОДПО, класифікуються як документи НАТО з грифом обмеження доступу "Нетаємно" ("Unclassified"). Однак Сторони забезпечуватимуть захист усіх обмінюваних даних.

7.2. Обмін даними стосовно повітряного руху в рамках ОДПО не дозволяється з державами, які не є державами НАТО та державами-партнерами.

7.3. Усі таємні данні та матеріали, які підпадають під умови цієї статті, залишатимуться захищеними у випадку відкликання будь-якою зі Сторін або після припинення дії цим Меморандумом.

7.4. Держава-партнер погоджує будь-які дослідження обладнання КП ПвК "Захід", з'єднаного з ЦУО, що проводитимуться визначеними технічними експертами за ініціативою штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі. Сторони повинні бути завчасно сповіщені про такі заходи та повинні завчасно скоординувати їхнє проведення відповідно до національних процедур.

7.5. У разі забезпечення безпеки руху, надзвичайної ситуації або з причин безпеки НАТО може змінювати режим операцій з ОДПО, як це визначено в довідковому документі C (додаток A). Держава-партнер та НАТО можуть припинити операції з ОДПО, якщо інша Сторона буде негайно поінформована про це.

7.6. З метою забезпечення безпеки, реагування на надзвичайні ситуації, а також для координації дій у випадку несправного функціонування обладнання, ЦУО та КП ПвК "Захід" повинні щодня цілодобово підтримувати постійний зв'язок під час проведення операцій з ОДПО. У випадку тимчасового зв'язку в рамках ОДПО постійний зв'язок повинен бути встановлений на час проведення операцій з ОДПО.

Стаття 8. Набрання чинності, строк дії та припинення дії

8.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання останньою Стороною і залишається чинним, якщо будь-яка Сторона не припинить його дії шляхом попереднього, за шість місяців, письмового повідомлення про це всім іншим Сторонам.

8.2. У разі припинення дії Меморандуму:

- апаратне та програмне забезпечення для ОДПО, забезпечене та розроблене НАТО, залишатиметься у власності НАТО;

- апаратне та програмне забезпечення, забезпечене державою-партнером, залишатиметься у власності держави-партнера;

- вирішення поточних фінансових зобов'язань проводитиметься за взаємною згодою.

Припинення дії Меморандуму не вимагатиме будь-яких подальших фінансових зобов'язань.

Стаття 9. Внесення змін та тлумачення

9.1. До цього Меморандуму можуть вноситися письмові зміни або доповнення за взаємною згодою усіх Сторін.

9.2. Спори стосовно тлумачення та застосування цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом проведення між Сторонами консультацій відповідного рівня.

Стаття 10. Контактні особи

10.1. Усі Сторони визначать контактних осіб. Інформація про таких контактних осіб має, принаймні, включати їхнє місцезнаходження, ім'я, військове звання, посаду, телефонний номер, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Зазначене вище становить порозуміння, досягнуте Міністерством оборони України, Міністерством оборони Республіки Угорщина та штабом Штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, з питань, зазначених в цьому Меморандумі.

Цей Меморандум складається з 9 сторінок і підписаний в трьох примірниках англійською мовою та одному примірнику українською мовою.

У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення між українським та англійським варіантами цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

ПІДПИСАНО: 

  

За Міністерство оборони України 

  

____________ 

Дата: 13.06.2008 р. 

Ю. І. Єхануров 

м. Брюссель, Бельгія 

Міністр оборони України 

  

За Міністерство оборони
Угорської Республіки
 

  

___________ 

Дата: 13.06.2008 р. 

І. Секереш 

м. Брюссель, Бельгія 

Міністр оборони
Угорської Республіки 

  

За Штаб Верховного головнокомандувача
об'єднаних збройних сил НАТО в Європі
 

  

____________ 

Дата: 13.06.2008 р. 

Генерал Д. Креддок, (СВ США)  

м. Брюссель, Бельгія 

Верховний головнокомандувач
ОЗС НАТО в Європі 

  

 

Довідкові документи

(зміни до цих документів не потребують перегляду Меморандуму)

A. Документ НАТО "МСМ 140-00" від 13.09.2000.

B. Документ НАТО "С-М(2007)0061, Обмін даними про повітряну обстановку з Україною" від 21.06.2007 (закінчення процедури умовчання 5.07.2007).

C. Документ НАТО "Концепція імплементації обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО) з державою-партнером" (редакція 2).

D. Угода зі стандартизації НАТО "STANAG N 5501" (редакція 4).

____________

Опрос