Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение N 10 (2007) Консультативного совета европейских судей к сведению Комитета Министров Совета Европы относительно судебного совета на службе общества

Страны - участницы
Заключение от 23.11.2007

ВИСНОВОК N 10 (2007)
Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства*

____________
* Схвалено на 8 засіданні КРЄС (Страсбург, 21 - 23 листопада 2007 р.), документ N CCJE (2007) 5.

I. ВСТУП

1. У 2007 році Комітет Міністрів Ради Європи доручив Консультативній раді європейських суддів (КРЄС) прийняти Висновок щодо структури та ролі Вищої ради правосуддя або іншого еквівалентного незалежного органу як необхідної складової держави, що керується верховенством права, з метою досягнення балансу між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади.

2. Розмаїття європейських систем відображається у виборі різних держав та дискусії щодо назви органів, яким довірено захищати незалежність суддів. З тим, щоб полегшити сприйняття цього Висновку, КРЄС вирішила використовувати в тексті єдиний термін "судова рада" (Council for the Judiciary)1.

____________
1 Це формулювання вже використовується Європейською мережею судових рад (ENCJ).

3. Відповідно до своїх повноважень КРЄС розглянула такі питання, що згадані в Рамковому глобальному плані дій для суддів у Європі2:

____________
2 Схвалено Комітетом Міністрів на його 740 засіданні, документ N CCJE (2001) 24.

• додержання гарантій судової незалежності в державах-членах на конституційному, законодавчому та інституційному рівнях (див. Розділ I (a), (b), (c) та (d) Плану дій);

Опрос