Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Марокко о создании межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 13.07.2007

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Марокко про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.07.2007*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 23.07.2008**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.05.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Королівства Марокко, далі - "Сторони";

сповнені спільного бажання зміцнити і посилити співробітництво між обома державами в усіх галузях, які становлять спільний інтерес;

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони засновують цією Угодою Міжурядову українсько-марокканську комісію з питань торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва, далі - Міжурядова Комісія.

Міжурядова Комісія складається з української та марокканської частин. Сторони призначають Голів, Заступників Голів та членів кожної частини Міжурядової Комісії.

Сторони інформують одна одну щодо складу делегацій, а також щодо всіх можливих змін.

Стаття 2

Завданнями Міжурядової Комісії є:

- Пошук шляхів і засобів, здатних посилити співробітництво між обома Сторонами, а саме в фінансовій, економічній, торговельній, технічній, соціальній, культурній, туристичній і науковій сферах;

- Сприяння до зближення заінтересованих організацій, економічних установ та ділових кіл обох країн, з метою розвитку та диверсифікації зазначеного співробітництва;

- Обмін інформацією, досвідом і візитами спеціалістів в фінансовій, економічній, торговельній, технічній, соціальній, культурній, туристичній і науковій сферах;

- Спільна організація конференцій, ярмарок, виставок та фестивалів;

- Розгляд спірних питань, стосовно тлумачення та застосування положень Угод, укладених між обома Сторонами та пропозиції щодо їх вирішення;

Стаття 3

Міжурядова Комісія може створювати, у разі необхідності, Підкомісії ad hoc для поглибленого вивчення окремих питань.

По закінченню кожного засідання Підкомісії подаватимуть доповіді та рекомендації на розгляд Міжурядової Комісії.

Стаття 4

Міжурядова Комісія збирається почергово в Україні і в Марокко, як правило, один раз на рік. Такий же порядок діє й стосовно Підкомісій, згаданих у Статті 3 цієї Угоди.

Порядок денний кожного засідання узгоджується шляхом обміну пропозиціями дипломатичними каналами, не пізніше, ніж за місяць до початку кожного засідання.

Стаття 5

Результати роботи Міжурядової Комісії оформлюються Протоколом, який підписують Голови двох делегацій.

Стаття 6

Витрати, пов'язані з організацією та проведенням засідань Міжурядової Комісії, а також Підкомісій несе приймаюча країна.

Кожна з обох Сторін несе витрати пов'язані з перельотом до місця проведення засідання та повернення, а також витрати на проживання та добові витрати своєї делегації.

Стаття 7

Спірні питання, щодо тлумачення та/або застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 8

Ця Угода застосовуватиметься тимчасово з дати її підписання та набуде чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення щодо виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення у формі окремих протоколів, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди і набуватимуть чинності згідно з положеннями частини 1 Статті 8 цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода діє протягом п'яти років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди.

Кожна Сторона може, у будь-який момент, повідомити про свій намір припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення направленого дипломатичними каналами іншій Стороні шість місяців заздалегідь.

Розірвання цієї Угоди не впливає на програми, що були розпочаті під час дії цієї Угоди, до їх реалізації.

Вчинено в м. Києві, "13" липня 2007 року, у двох примірниках, кожний українською, арабською та французькою мовами, при цьому всі три тексти є автентичними. В разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди, переважну силу матиме текст французькою мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2007 року N 509-р уповноважено Міністра економіки Кінаха Анатолія Кириловича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року N 670 ("Офіційний вісник України", 2008 р., N 56, ст. 1873)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Королівства Марокко

Опрос