Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Словения о сотрудничестве в военной сфере

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.06.2007

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Словенія про співробітництво у військовій сфері

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.06.2007 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.11.2007 р.

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Республіки Словенія, далі - Сторони,

керуючись цілями та принципами Хартії ООН, Паризької Хартії, Віденського Документа 1999 року, інших документів ОБСЄ,

визнаючи позитивну роль співробітництва у військовій сфері як важливого фактора у розвитку відносин між державами,

з метою розвитку довготривалої двосторонньої співпраці в інтересах збройних сил держав Сторін, керуючись взаємною довірою та повагою,

будучи переконаними, що співробітництво у військовій сфері буде сприяти між Україною та Республікою Словенія,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета співробітництва

Метою цієї Угоди є визначення загальних принципів та порядку здійснення співробітництва в оборонній та військовій сферах в інтересах держав Сторін на підставі рівноправності та взаємної вигоди.

Стаття 2
Сфери співробітництва

Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких сферах:

оборонній політиці;

реформування та розвиток збройних сил держав Сторін, проведення дослідницьких робіт у військовій сфері;

військова освіта;

співробітництво в галузі топографії та геодезії;

контроль за забрудненням навколишнього середовища в межах військових об'єктів;

законодавство з питань оброни.

Інші сфери співробітництва обумовлюються окремими договорами між Сторонами.

Стаття 3
Форми співробітництва

Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах:

офіційні та робочі візити керівництва та інших представників Сторін;

консультації на рівні експертів Сторін;

обмін досвідом, інформацією, документацією, навчальними матеріалами, базами даних, враховуючи спільні інтереси Сторін;

підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) військових та цивільних фахівців на компенсаційній контрактно-договірній основі;

участь у курсах, навчаннях, семінарах, колоквіумах та симпозіумах;

участь військових спостерігачів у військових навчаннях на взаємних засадах.

Усі заходи, пов'язані зі співробітництвом, проводяться згідно з національним законодавством Сторони, що приймає.

Стаття 4
Порядок здійснення співробітництва

Згідно з положеннями цієї Угоди Сторони складають щорічні плани двостороннього співробітництва.

Уповноважені представники Сторін обмінюються пропозиціями щодо складання плану двостороннього співробітництва на наступний календарний рік і переглядають відповідність досягнутих результатів попереднім планам двостороннього співробітництва до 15 жовтня поточного року. Обмін пропозиціями щодо планування та листування між уповноваженими представниками Сторін здійснюється через апарати військових аташе обох держав.

План двостороннього співробітництва включає зміст конкретних заходів, місце проведення, час та умови заходу, кількість учасників, форми проведення заходів, відповідальних осіб та іншу необхідну інформацію.

З цією метою уповноважені представники Сторін створюють робочі групи для ухвалення пропозицій та складання остаточного плану двостороннього співробітництва на наступний рік до 30 листопада поточного року.

Поправки та доповнення до затвердженого плану двостороннього співробітництва здійснюються за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 5
Фінансові аспекти співробітництва

Фінансові витрати, пов'язані з виконанням заходів, передбачених планами двостороннього співробітництва, покриваються Сторонами за взаємною згодою.

Сторона, що відправляє, оплачує витрати, пов'язані з перевезенням членів делегації до та із Сторони, що приймає, а також щоденне грошове забезпечення.

Сторона, що приймає, оплачує витрати, пов'язані з харчуванням і розселенням членів делегації у військових та цивільних закладах, і покриває видатки, пов'язані з виконанням узгоджених планів двостороннього співробітництва.

Якщо кількість членів делегації перевищує 10 осіб, витрати, пов'язані з розселенням і харчуванням членів делегації, покладаються на Сторону, що відправляє, або ці заходи здійснюються за окремою угодою.

Усі позапланові заходи та інші питання, що не зазначені в цій Угоді, повинні розглядатися за окремими домовленостями між Сторонами.

Сторона, що приймає, у разі необхідності надає безкоштовну невідкладну медичну допомогу у відповідних медичних закладах. Стоматологічні послуги обмежуються наданням невідкладної медичної допомоги.

Якщо представники Сторони, що відправляє, потребують обслуговування у цивільних медичних закладах держави Сторони, що приймає, всі витрати покриває Сторона, що відправляє.

Витрати, пов'язані з перевезенням пацієнтів на батьківщину, покладаються на Сторону, що відправляє.

Стаття 6
Захист таємної інформації

Сторони гарантують охорону таємної інформації, отриманої під час підготовки та проведення заходів двостороннього співробітництва, що передбачені в рамках цієї Угоди, та відповідно до законодавства держав Сторін.

Інформація, отримана в процесі двостороннього співробітництва, не буде використовуватися на шкоду інтересам держав Сторін.

Сторони зобов'язуються не передавати третім сторонам, особам або організаціям інформацію, отриману під час двостороннього співробітництва, без попереднього письмового дозволу Сторони, яка є джерелом інформації.

Стаття 7
Заключні положення

Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Кожна Сторона може у будь-який час зробити запит на перегляд цієї Угоди та почати консультації для погодження запропонованих поправок або змін.

Будь-які суперечності щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами та не повинні виноситися на розгляд будь-якого міжнародного суду чи третьої сторони.

Будь-яка Сторона може припинити дію цієї Угоди, за шість місяців письмово повідомивши дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір скасувати дію цієї Угоди.

У разі припинення дії цієї Угоди положення, викладені у статті 6, залишаються в силі.

Укладено у місті Києві "27" червня 2007 року у двох примірниках, кожний українською, словенською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

 

ЗА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
 

ЗА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
РЕСПУБЛІКИ СЛОВЕНІЯ
 

Опрос