Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Украиной и Чешской Республикой о внесении изменений в Договор между Украиной и Чешской Республикой о правовой помощи по гражданским делам

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 14.09.2007

ПРОТОКОЛ
між Україною та Чеською Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.09.2007 р.*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 04.06.2008 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 15.12.2008 р.

Україна і Чеська Республіка, далі - "Договірні Сторони", 

маючи на меті забезпечити більш ефективний захист прав дітей,

бажаючи покращити співробітництво судів обох Договірних Сторін у сімейних справах і справах про особистий статус,

домовилися про внесення до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах, підписаного у м. Києві 28 травня 2001 року (далі - "Договір") наступних змін:

Стаття I

Пункт 1 статті 1 Договору доповнити новим підпунктом (d) такого змісту:

"d) під неповнолітньою дитиною розуміється особа, яка не досягла 18 років."

Стаття II

Статтю 21 Договору доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Без шкоди положенням пунктів 1 і 2 цієї статті у невідкладних випадках орган юстиції однієї Договірної Сторони може вжити необхідних попередніх заходів на підставі свого законодавства і негайно письмово інформує про це орган юстиції другої Договірної Сторони, який вже порушив справу, і надає копію відповідних документів."

Стаття III

Текст статті 33 Договору викласти у новій редакції:

"Стаття 33
Правовідносини між батьками та дітьми

1. Правовідносини між батьками і дітьми регулюються законодавством тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина. Якщо це найбільше відповідає інтересам неповнолітньої дитини, ці правовідносини можуть регулюватися законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої проживає дитина.

2. Компетентним виносити рішення щодо правовідносин між батьками і дітьми є як суд тієї Договірної Сторони, на території якої проживає дитина на час порушення справи, так і суд тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина.

3. У невідкладних випадках, коли орган юстиції однієї Договірної Сторони не є компетентним відповідно до пункту 2 цієї статті, він може на підставі свого законодавства сам ужити попередніх заходів, необхідних для захисту прав неповнолітньої дитини або її майна, і негайно письмово інформує про це орган юстиції другої Договірної Сторони, громадянином якої є ця дитина, з одночасним прикладенням копій відповідних документів."

Стаття IV

Після статті 33 Договору доповнити новою статтею 33а такого змісту:

"Стаття 33а
Опіка та піклування над неповнолітньою дитиною

1. Умови встановлення чи припинення опіки або піклування над неповнолітньою дитиною регулюються законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої проживає неповнолітня дитина на час порушення справи у суді.

2. Якщо цього вимагає законодавство тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина, для встановлення опіки та піклування обов'язковою є згода неповнолітньої дитини, якщо вона на те спроможна, та згода відповідного органу цієї Договірної Сторони.

3. Обов'язок здійснювати опіку чи піклування над неповнолітньою дитиною встановлюється згідно з законодавством тієї Договірної Сторони, громадянин якої призначається опікуном чи піклувальником.

4. Громадянина однієї Договірної Сторони може бути призначено опікуном чи піклувальником неповнолітньої дитини, яка є громадянином другої Договірної Сторони, якщо він має місце проживання на території тієї Договірної Сторони, де він має виконувати цю функцію, та якщо це призначення найбільше відповідає інтересам неповнолітньої дитини.

5. Правові відносини між опікуном чи піклувальником та неповнолітньою дитиною, над якою був призначений опікун чи піклувальник, регулюються законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої проживає дитина.

6. Компетентним при постановлені рішення щодо опіки та піклування над неповнолітньою дитиною є як суд тієї Договірної Сторони, на території якої дитина проживає на час порушення справи у суді, так і суд Договірної Сторони, громадянином якої є дитина."

Стаття V

Текст пунктів 2 і 3 статті 36 Договору викласти у новій редакції:

"2. Для усиновлення обов'язковою є згода дитини, якщо вона на те спроможна, а також згода її законного представника та відповідного органу Договірної Сторони, громадянином якої є усиновлювана дитина, якщо цього вимагає законодавство цієї Договірної Сторони.

3. У розгляді питань усиновлення, скасування та визнання усиновлення недійсним компетентним є суд тієї Договірної Сторони, на території якої проживає усиновлювана дитина на час подачі заяви про усиновлення."

Стаття VI

1. Цей Протокол підлягає ратифікації й набуває чинності через 90 днів від дня обміну ратифікаційними грамотами.

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору і втратить чинність одночасно з ним.

Вчинено у м. Прага 14 вересня 2007 року у двох примірниках, кожний українською та чеською мовами, причому обидва тексти є автентичними. 

_____________
* Відповідно до Розпорядження Президента України від 27 червня 2007 р. N 135/2007-рп уповноважено Міністра юстиції України Лавриновича Олександра Володимировича на підписання Протоколу.

** Ратифіковано Законом України від 4 червня 2008 р. N 318-VI (Офіційний вісник України, 2008 р., N 46, ст. 1491).

 

За Україну 

За Чеську Республіку 

Олександр Лавринович 

Їржі Поспішіл 

Міністр юстиції 

Міністр юстиції 

Опрос