Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Грузией об упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами Грузии, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Грузии, и предупреждении случаев безгражданства и двойного гражданства

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 01.03.2007

УГОДА
між Україною та Грузією про спрощений порядок набуття та припинення громадянства громадянами Грузії, які постійно проживають в Україні, та громадянами України, які постійно проживають в Грузії, та попередження випадків безгромадянства та подвійного громадянства 

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.03.2007 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 06.03.2008 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.05.2008 р. 

Україна та Грузія, які далі називаються Сторони,

виходячи з прагнення народів обох країн до збереження й зміцнення історичних, традиційно дружніх зв'язків стосовно забезпечення своїм громадянам прав і свобод людини;

бажаючи надати громадянам іншої Сторони можливість у спрощеному порядку набути громадянства, а своїм громадянам - можливість у спрощеному порядку припинити громадянство;

прагнучи запобігти випадкам безгромадянства й подвійного громадянства відповідно до своїх конституційних принципів;

домовилися про наведене нижче:

Стаття 1

1. Кожна Сторона надасть громадянам іншої Сторони, які постійно проживають на законних підставах на її території, спрощений порядок набуття громадянства, а своїм громадянам, які постійно проживають на законних підставах на території іншої Сторони, - спрощений порядок припинення громадянства за наявності таких умов:

а) якщо заявник постійно на законних підставах проживає на території Сторони, громадянство якої набувається, незалежно від строку проживання;

б) якщо заявник або хоча б один з його батьків (усиновлювачів), дід чи баба народилися або постійно на законних підставах проживали на території Сторони, громадянство якої набувається, або за наявності в заявника хоча б одного з близьких родичів: чоловіка (дружини), одного з батьків (усиновлювачів), дитини (у тому числі усиновленої), сестри, брата, діда чи баби, онука (онуки), - які постійно проживають на законних підставах на території Сторони, громадянство якої набувається, і є її громадянами.

2. Заявник подає заяву про набуття громадянства однієї Сторони та про одночасне припинення громадянства іншої Сторони.

3. Дія положень цієї статті не поширюється на осіб, які:

а) вчинили злочини проти людства чи здійснювали геноцид, чи вчинили злочини проти держави або тяжкі злочини проти особи;

б) засуджені до позбавлення волі - до зняття судимості;

в) перебувають під слідством або уникають покарання чи вчинили злочин на території однієї зі Сторін або третьої держави;

г) набули громадянства іншої (третьої) держави.

Стаття 2

1. Для набуття громадянства однієї Сторони та припинення громадянства іншої Сторони особи, зазначені в пункті 1 статті 1 цієї Угоди, подають за місцем постійного проживання до компетентних органів Сторони, громадянство якої набувається:

а) документ, що підтверджує громадянство та особу;

б) заяву згідно з формою, погодженою між компетентними органами Сторін;

в) фотокартки;

г) документ, що підтверджує наявність умов, передбачених у підпункті "б" пункту 1 статті 1 цієї Угоди;

д) документ, що підтверджує постійне проживання на законних підставах на території Сторони, громадянство якої набувається.

2. Компетентні органи Сторони, громадянство якої набувається, оформлюють набуття громадянства в строк, не більше трьох місяців з дня подання зазначених документів.

3. Компетентні органи Сторони, громадянство якої набувається, відмовляють заявнику в оформленні набуття громадянства за наявності обставин, передбачених пунктом 3 статті 1 цієї Угоди.

4. Протягом десяти днів після оформлення набуття особою нового громадянства компетентні органи Сторони, громадянство якої набуто, видають особі документ, що підтверджує набуте громадянство, вилучають документ, який підтверджує громадянство, що припиняється, і надсилають цей документ дипломатичними каналами Стороні, громадянство якої припиняється, разом з повідомленням про факт оформлення набуття громадянства із зазначенням його дати.

5. Протягом двох місяців після одержання повідомлення про оформлення набуття особою нового громадянства Сторона, громадянство якої припиняється, оформлює припинення громадянства й повідомляє про це Стороні, громадянство якої набуто.

6. Дата оформлення набуття громадянства однією зі Сторін одночасно буде датою припинення громадянства іншої Сторони.

7. Сторони звільняють зазначених у пункті 1 статті 1 цієї Угоди осіб від сплати всіх обов'язкових зборів та мита, пов'язаних з набуттям і припиненням громадянства Сторін відповідно до цієї Угоди.

Стаття 3

1. Під час зміни громадянства батьків, унаслідок якої обидва набувають громадянства однієї Сторони й припиняють громадянство іншої Сторони, змінюється відповідно громадянство їхніх неповнолітніх дітей (віком до вісімнадцяти років).

2. Громадянство неповнолітніх дітей, один з батьків яких є громадянином однієї зі Сторін, а другий з батьків набуває громадянства іншої Сторони, визначається за згодою батьків, яка повинна бути виражена в заяві, що подається відповідно до статті 3 цієї Угоди.

3. Зміна громадянства неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років, у випадку зміни громадянства обох або одного з батьків, може відбуватися лише за письмовою згодою неповнолітніх дітей, оформленою відповідно до внутрішнього законодавства Сторін.

4. Якщо батьки не дійшли згоди з приводу зміни громадянства неповнолітніх дітей, дитина є громадянином тієї Сторони, на території якої постійно проживають батьки.

5. Неповнолітні діти, батьки яких проживають окремо, зберігають громадянство того з батьків, на вихованні якого вони знаходяться, якщо із цього приводу не було досягнуто іншої письмової згоди між батьками.

6. Громадянство неповнолітніх дітей не змінюється при зміні громадянства батьків, позбавлених батьківських прав. На зміну громадянства неповнолітніх дітей не потрібно згоди батьків, які позбавлені батьківських прав.

Стаття 4

1. Питання, що не врегульовані цією Угодою, регулюються внутрішнім законодавством Сторін.

2. Якщо внутрішнє законодавство Сторін установлює для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цієї Угоди, більш пільгові умови набуття громадянства, то в цьому випадку застосовується внутрішнє законодавство Сторін.

Стаття 5

Для реалізації положень цієї Угоди з Української Сторони - Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ, а з Грузинської Сторони - Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції протягом 90 днів з дня підписання цієї Угоди в межах своєї компетенції підпишуть відповідний Протокол.

Стаття 6

Питання, пов'язані з тлумаченням і застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій чи обміну нотами між Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода підлягає ратифікації та набирає чинності для Сторін на тридцятий день з дня останнього повідомлення про ратифікацію.

Стаття 8

1. Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набрання нею чинності й автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір припинити дію цієї Угоди за шість місяців до закінчення чергового строку.

2. До Угоди за взаємною згодою обох Сторін можуть вноситися зміни та доповнення у вигляді окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цієї Угоди й набирають чинності в порядку, установленому статтею 7 цієї Угоди.

Вчинено в м. Тбілісі "1" березня 2007 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, причому всі тексти автентичні. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

 

ЗА УКРАЇНУ 

ЗА ГРУЗІЮ 

Опрос