Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в сфере обмена информацией между Фондом государственного имущества Украины и Государственной Компанией Венгерской Республики по вопросам приватизации и управления государственным имуществом

Страны - участницы
Меморандум от 06.03.2007
Утратил силу

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво в сфері обміну інформацією між Фондом державного майна України і Державною Компанією Угорської Республіки з питань приватизації та управління державним майном

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.03.2007 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 06.03.2007 р.

Меморандум втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Фонд державного майна України (розташований за адресою 01133 м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, 18/9 Реєстраційний номер: КОАТУУ 8038200000, який представляє Семенюк Валентина Петрівна - Голова Фонду)

і Державна Компанія Угорської Республіки з питань приватизації та управління державним майном (яка розташована за адресою: 1133, Будапешт, XIII. район, вул. Пожоні 56, Реєстраційний N 01-10-042051, яку представляє Іштван Вашархейі - голова компанії) (далі - Сторони),

прагнучи установлення взаємовигідних відносин між господарюючими суб'єктами держав Сторін,

діючи в рамках своєї компетенції і керуючись нормами національного законодавства України і Угорської Республіки,

сприяючи створенню умов взаємної участі господарюючих суб'єктів двох держав у приватизації державного майна,

погодилися з нижченаведеним

Стаття 1

Сторони сприяють поширенню інформації, включаючи спеціалізовані видання з питань приватизації та управління державним майном з метою обміну досвідом та інформування господарюючих суб'єктів двох держав про відповідні нормативно-правові акти і характеристики приватизаційних об'єктів на території України і Угорської Республіки.

Стаття 2

Сторони інформують один одного про національні видання, які розкривають питання приватизації та управління державним майном, а також про умови і порядок опублікування інформації в них.

Стаття 3

Сторони обмінюються інформацією, нормативно-правовими актами з питань приватизації та управління державним майном безпосередньо на робочих зустрічах, семінарах, консультаціях і спільних заходах, а також на запит Сторін. Такий обмін інформації не поширюватиметься на приватизаційні проекти, що знаходяться в стадії реалізації та на інформацію, яка містить комерційну таємницю.

Стаття 4

Суперечки щодо тлумачення і виконання положень цього Меморандуму Сторони вирішують шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 5

За письмовою згодою Сторін у текст Меморандуму можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформлюються відповідними протоколами і є невід'ємною частиною Меморандуму.

Стаття 6

Цей Меморандум діятиме до 31 грудня 2010 року і набуває чинності з дати його підписання. Кожна з Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом подання іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до дати припинення дії Меморандуму. У разі ліквідації однієї із сторін договору цей Меморандум припиняє чинність.

Вчинено в м. Будапешт "6" березня 2007 року у трьох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Фонд державного майна
України
 

За Державну Компанію Угорської
Республіки з питань приватизації та
управління державним майном
 

Семенюк Валентина Петрівна 

Іштван Вашархейі 

Голова Фонду 

Голова 

Опрос