Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение N 9 (2006) Консультативного совета европейских судей к сведению Комитета Министров Совета Европы относительно роли национальных судей в обеспечении эффективного применения международного и европейского права

Страны - участницы
Заключение от 10.11.2006

ВИСНОВОК N 9 (2006)
Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи  щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права*

____________
* Ухвалено на 7-у засіданні КРЄС (Страсбург, 8 - 10 листопада 2006 р), документ N CCJE (2006) 1.

Вступ

1. Комітет Міністрів доручив Консультативній раді європейських суддів (КРЄС) вивчити деякі питання (визначені у Рамковому глобальному плані дій для суддів у Європі1), такі як застосування національними суддями Європейської конвенції з прав людини та інших міжнародних юридичних інструментів, діалог між національними та європейськими судовими інституціями, а також наявність інформації про всі відповідні міжнародні документи.

____________
1 Прийнято Комітетом Міністрів на його 740 засіданні, документ N CCJE (2001) 24.

2. КРЄС відзначає, що національні правові системи все частіше мають справу з юридичними питаннями міжнародного характеру внаслідок глобалізації та зростаючої уваги міжнародного та європейського права2 до відносин між особами, а не державами. Такий розвиток зумовлює необхідність внесення змін до підготовки суддів, їхньої практики та навіть культури, якщо національні судді повинні відправляти правосуддя відповідно до потреб і сподівань сучасного світу та з додержанням принципів, визнаних демократичними державами.

____________
2 Поняття "європейське право" тут використовується у ширшому розумінні, яке включає офіційні документи Ради Європи, особливо Європейську конвенцію з прав людини, а також право Європейської Спільноти та інші документи Європейського Союзу у відповідних випадках та тією мірою, якою вони поширюються на держави-члени

3. Така еволюція насамперед повинна мати важливий вплив на підготовку суддів, характер взаємовідносин між міжнародними судовими інституціями та на ієрархію норм, яких мають дотримуватися судді в контексті розширення юридичних джерел. По-друге, це вимагає, щоб державні органи широко використовували додаткові ресурси для забезпечення здійснення вищезазначеної діяльності.

4. Тому КРЄС вважала корисним розглянути стан засобів, наявних для судді для його ефективної роботи в міжнародному контексті і, таким чином, вирішити питання застосовування національним суддею європейського та міжнародного права. Метою цього Висновку є досягнення належного застосування міжнародного та європейського права, зокрема того, що стосується прав людини. Підготовка суддів, наявність відповідної інформації та документації, а також письмових та усних перекладів є засобами досягнення цієї мети.

5. У цьому відношенні КРЄС підкреслює, що національні судді є гарантами дотримання і належного застосування міжнародних та європейських договорів, сторонами яких є відповідні держави, у тому числі Європейської конвенції з прав людини.

6. Цей Висновок доповнює Висновок КРЄС N 4 (2003) щодо належної підготовки й підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях. Думки, які викладені в тому Висновку, є фактично такими, що поширюються в усій своїй повноті на питання, які розглядаються у цьому Висновку.

A. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЩОДО УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ1

____________
1 Див пункт IV (d) Рамкового глобального плану дій для суддів у Європі

а) Добре знання суддями міжнародного та європейського права

Опрос