Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания о сотрудничестве в военной сфере

Страны - участницы
Меморандум от 01.03.2006

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співробітництво у військовій сфері

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.03.2006 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.03.2006 р.

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія, далі - Сторони,

підтверджуючи своє прагнення підтримувати та розвивати співробітництво і базуючись на принципах справедливості та верховенства права;

прагнучи сприяти зміцненню взаєморозуміння між Сторонами та їх збройними силами, безпеки і стабільності в Європі;

ґрунтуючись на положеннях Статуту Організації Об'єднаних Націй;

визнаючи цінності демократії та основи прав людини;

розвиваючи співробітництво в рамках Ради Євроатлантичного Партнерства і програми "Партнерство заради миру";

будучи переконаними, що співробітництво у військовій сфері буде сприяти зміцненню взаємовідносин Між Україною та Королівством Данія,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є встановлення загальних принципів і порядку здійснення співробітництва у військовій сфері в інтересах держав Сторін.

2. Співробітництво в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься з урахуванням принципів взаємної вигоди та відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься у таких напрямах:

обмін досвідом з питань проведення оборонної реформи, підвищення ефективності управління збройними силами та демократичного і громадського контролю за ними;

двосторонній діалог з питань формування військової політики і національної безпеки;

тилове забезпечення збройних сил;

військова освіта та підготовка військових кадрів;

правове забезпечення діяльності збройних сил, дотримання прав людини під час проходження військової служби, обмін досвідом щодо вивчення і дотримання норм міжнародного гуманітарного права в збройних силах;

обмін досвідом щодо наукової і дослідницької діяльності у збройних силах;

гуманітарна та культурно-виховна діяльність у збройних силах;

охорона навколишнього середовища від забруднень, пов'язаних з діяльністю військових формувань;

співробітництво у морській галузі;

інші напрями за домовленістю Сторін.

Стаття 3

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься у таких формах:

офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони, начальників генеральних штабів, командувачів видів збройних сил або інших уповноважених Сторонами офіційних осіб;

консультації, обмін інформацією і досвідом;

зустрічі робочих груп, проведення спільних семінарів і конференцій з питань діяльності збройних сил;

взаємні запрошення на демонстрації озброєння та військової техніки і військові навчання;

підготовка військових фахівців у військових навчальних закладах, на курсах і шляхом стажування;

запрошення фахівців з окремих питань як консультантів.

Стаття 4

Положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у рамках програми "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил від 19.06.95 та Додаткового протоколу до цієї Угоди застосовуються до особового складу збройних сил держав Сторін під час його перебування на території обох держав з метою проведення заходів в рамках цього Меморандуму.

Стаття 5

1. На підставі цього Меморандуму Сторони можуть розробляти довгострокові та щорічні плани двостороннього співробітництва у військовій сфері, які визначатимуть перспективні напрями такого співробітництва.

2. Плани повинні містити назву, місце і час проведення заходів, кількість учасників, а також форму реалізації заходів.

3. Після взаємного узгодження річний план співробітництва підписується уповноваженими особами Сторін.

Стаття 6

1. Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією планів, двостороннього співробітництва, Сторони здійснюють за принципом взаємності.

2. У тому випадку, якщо до складу делегації (робочої групи) входитиме понад 10 осіб, застосовуватиметься окрема домовленість.

3. Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом делегацій до місця призначення в державі Сторони, що приймає, та поверненням назад, а також з виплатою добових.

4. Сторона, що приймає, несе витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням та перевезенням по території своєї держави членів делегацій Сторони, що направляє.

5. Сторона, що приймає, компенсує витрати медичних та стоматологічних закладів відповідно до параграфу 5 Статті 9 Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил від 19.06.95 та Додаткового протоколу до цієї Угоди. У разі необхідності Сторона, що приймає, надає невідкладну медичну допомогу та госпіталізацію у військових шпиталях.

Стаття 7

Сторони забезпечують охорону інформації, отриманої в ході підготовки і проведення заходів двостороннього співробітництва, що передбачені в рамках цього Меморандуму.

Інформація, отримана в процесі двостороннього співробітництва, не буде використовуватися на шкоду інтересам держав Сторін.

Сторони зобов'язуються не передавати третім сторонам, особам або організаціям інформацію, отриману в ході двостороннього співробітництва без попереднього письмового дозволу Сторони, яка є джерелом інформації.

Порядок обміну секретною інформацією буде визначатися окремою міжурядовою угодою. Передача такої інформації буде визначатися відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 8

1. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами і підписуються уповноваженими особами Сторін. Ці протоколи є невід'ємною частиною цього Меморандуму і набувають чинності в порядку, передбаченому Статтею 9 цього Меморандуму.

2. Будь-які спори щодо тлумачення або виконання положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом переговорів або консультацій.

Стаття 9

1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання.

2. Дія цього Меморандуму може бути припинена в будь-який час кожною із Сторін шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців до припинення дії Меморандуму.

3. Без відповідного рішення Міністерства оборони Королівства Данія цей Меморандум не застосовуватиметься у Гренландії та на Фарерських островах.

Вчинено в м. Вільнюс "01" березня 2006 року, в двох примірниках, кожний англійською та українською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму перевага надається тексту англійською мовою.

 

За
Міністерство оборони України

За
Міністерство оборони
Королівства Данія

Опрос