Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Беларусь о сотрудничестве в области санаторно-курортного лечения военнослужащих и членов их семей

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 25.05.2006

УГОДА
між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Білорусь про співробітництво в галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.05.2006 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 25.05.2006 р.

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Республіки Білорусь (далі Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Білорусь про військове співробітництво, підписаної 17 грудня 1992 року,

з огляду на взаємну зацікавленість Сторін у поліпшенні якості санаторно-курортного лікування та організованого відпочинку військовослужбовців та членів їхніх сімей,

враховуючи те, що співробітництво між Сторонами в галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців держав Сторін та членів їхніх сімей здійснюватиметься з урахуванням принципів взаємної вигоди та відповідно до законодавства держав Сторін,

погодилися про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цієї Угоди є удосконалення організації двостороннього співробітництва у сфері санаторно-курортного лікування військовослужбовців збройних сил держав Сторін та членів їхніх сімей з урахуванням якісних характеристик лікування, наявних у військово-медичних установах Сторін.

Стаття 2
Визначення

У цій Угоді застосовуються такі терміни в такому значенні:

"військово-медичні установи" - санаторії, профілакторії і центри медичної реабілітації, підпорядковані Сторонам;

"військовослужбовці" - громадяни, що відповідно до національного законодавства держав Сторін проходять військову службу у збройних силах на території держав Сторін;

"члени їхніх сімей" - дружина (чоловік) і діти військовослужбовця, що знаходяться на його (її) утриманні.

Стаття 3
Уповноважені органи Сторін

Уповноваженими органами Сторін для реалізації положень цієї Угоди є:

з української Сторони - Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України;

з білоруської Сторони - військово-медичне управління Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Стаття 4
Порядок організації санаторно-курортного лікування

Сторони для реалізації положень цієї Угоди:

надають щорічно, до 1 листопада поточного року, одна одній інформацію щодо своїх можливостей з надання лікувально-профілактичних послуг у військово-медичних установах і вартості санаторно-курортних путівок (далі путівки) станом на 1 січня наступного року;

виділяють одна одній путівки відповідно до заявок уповноважених органів Сторін рівномірно по місяцях року;

забезпечать прийом, розміщення і лікування осіб, які прибули на лікування і відпочинок;

не змінюють кількості осіб, які направляються на лікування, терміни заїздів по планових путівках без письмової згоди іншої Сторони;

взаємно визнають висновки санаторно-відбіркових комісій і епікризи лікарів (лікарських комісій) військово-медичних установ Сторін.

Стаття 5
Порядок фінансування санаторно-курортного лікування

Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди, Сторони проводять самостійно. Ціни на санаторні путівки встановлюються в національній валюті держави Сторони, яка приймає.

Сторона, яка приймає, реалізовує путівки за договірними цінами, що встановлюються наказами начальників санаторіїв на день заїзду, але не нижче їх собівартості.

Оплата вартості путівки проводиться у військово-медичній установі Сторони, яка приймає, в національній валюті її держави. У випадку зміни вартості виділених путівок Сторони письмово повідомляють одна одну за 20 (двадцять) днів до початку заїзду. Сторона, яка направляє, в разі отримання повідомлення про зміну вартості виділених путівок повинна потягом 7 (семи) днів письмово (телеграфом або факсом) підтвердити згоду щодо направлення військовослужбовців і членів їхніх сімей на нових умовах. Військовослужбовці, члени їхніх сімей приймаються у військово-медичні установи Сторін при наявності заповненого бланка путівки, завіреної печатками уповноваженого органу Сторони, яка направляє, і відповідних дійсних паспортів, установлених національним законодавством держав Сторін, що підтверджують особу громадянина і ступінь родинних зв'язків.

Сторона, яка направляє, зобов'язана ознайомити своїх військовослужбовців та членів їхніх сімей з вартістю путівки і умовами перебування у військово-медичній установі Сторони, яка приймає.

Особам, які прибули у військово-медичні установи із запізненням, терміни путівок не відновлюються. Особи, які спізнилися більш ніж на 5 (п'ять) діб, у військово-медичні установи не приймаються.

Повернення грошей військовослужбовцям та членам їхніх сімей за невикористані ними дні путівки при достроковому від'їзді з військово-медичної установи здійснюється у випадках:

відкликання військовослужбовців до місця служби на підставі письмового документа;

раптового важкого захворювання або смерті близького родича (дружини, чоловіка, брата, сестри, дітей, матері, батька) чи особи, яка знаходиться на його утриманні, на підставі письмового підтвердження (завірена телеграма або факс);

стихійного лиха, що спіткало родину або близького родича, на підставі письмового підтвердження;

переведенні на лікування в госпіталь або лікарню.

Військовослужбовці та члени їхніх сімей, що знаходяться у військово-медичних установах на умовах цієї Угоди, користуються рівними правами з громадянами держави Сторони, яка приймає, на послуги цих військово-медичних установ.

Військово-медичні установи не мають права змінювати вартість і вимагати доплату за санаторні путівки, за якими вже фактично прийнято у військово-медичні установи військовослужбовців та членів їхніх сімей Сторони, яка направляє.

Сторони не мають права продавати або передавати третім юридичним і фізичним особам отримані путівки. У випадку порушення умов, особи, які прибули по цих путівках, у військово-медичну установу не приймаються.

Військово-медичні установи Сторони, яка приймає, мають право достроково виписувати військовослужбовців та членів їхніх сімей Сторони, яка направляє, за порушення санаторного режиму без повернення сплачених грошей за путівку.

Стаття 6
Вирішення спорів

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів і консультацій між уповноваженими органами Сторін.

Стаття 7
Зміни і доповнення

До цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення шляхом укладення окремих протоколів, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8
Заключні положення

Ця Угода укладається на три роки і набуває чинності з дати її підписання.

Дія цієї Угоди автоматично буде продовжуватися на кожний наступний рік, якщо за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного періоду жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Брест 25 травня 2006 р. у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту російською мовою.

 

ЗА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
 

ЗА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
 

Опрос