Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Корея относительно сотрудничества в военной сфере

Страны - участницы
Меморандум от 11.09.2006

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Корея щодо співробітництва у військовій сфері

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.09.2006 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 11.09.2006 р.

Міністерство оборони України та Міністерство національної оборони Республіки Корея (далі - Сторони),

поділяючи однакові позиції щодо обміну досвідом та військового співробітництва, що поліпшить відносини між Сторонами,

усвідомлюючи, що військове співробітництво між сторонами може стати фундаментом для подальшого співробітництва у всіх інших галузях, що становлять спільний інтерес для держав,

підтверджуючи своє прагнення підтримувати та розвивати співробітництво, базуючись на принципах рівноправ'я,

погодилися про таке:

Стаття 1
МЕТА

A. Метою цього Меморандуму є сприяння військовому обміну досвідом та співробітництву між Сторонами.

B. Сторони, будуть дотримуватись цього Меморандуму на підставі принципів рівноправності й взаємної вигоди.

C. Сторони дотримуватимуться положень цього Меморандуму відповідно до національного законодавства і норм міжнародного права.

Стаття 2
СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

A. Сторони здійснюватимуть військове співробітництво шляхом проведення офіційних візитів та робочих зустрічей на рівні міністрів оборони або інших представників, уповноважених міністрами оборони.

B. Сторони співпрацюватимуть у військово-технічній галузі шляхом сприяння візитам науковців і технічних спеціалістів та проведення консультацій, обміну нетаємною військовою інформацією і досвідом.

C. Сторони співпрацюватимуть у галузі збору та обміну інформацією стосовно питань оборони таких як військові технології та обмін досвідом співробітництва.

D. Сторони співпрацюватимуть у галузі військової освіти та підготовки військовослужбовців шляхом обміну фахівцями, підвищення кваліфікації військових кадрів, відвідування військових навчань представниками Сторін, як спостерігачами.

Стаття 3
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони здійснюватимуть двостороннє військове співробітництво за такими напрямами:

військове будівництво й реформування збройних сил;

правове забезпечення діяльності збройних сил;

охорона навколишнього середовища від забруднень, пов'язаних з діяльністю військових формувань;

військова наука й освіта;

матеріально-технічне забезпечення збройних сил;

охорона здоров'я, культура та спорт у збройних силах;

Інші напрями військового співробітництва здійснюватимуться за взаємною згодою сторін.

Стаття 4
ЗУСТРІЧІ

A. Сторони намагатимуться проводити регулярні зустрічі з метою визначення напрямів співробітництва, додержуючись положень цього Меморандуму.

B. На зустрічах Сторони представлятимуть уповноважені особи кожної із Сторін.

C. Сторони проводитимуть зустрічі в кожній країні по черзі.

D. На підставі цього Меморандуму розробляються річні плани двостороннього співробітництва. Після взаємного узгодження річний план співробітництва буде підписуватися уповноваженими особами Сторін.

Стаття 5
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

A. Будь-яка діяльність в рамках виконання цього Меморандуму здійснюватиметься в рамках законодавства та національної оборонної політики.

Стаття 6
БЕЗПЕКА

Передача секретної інформації, здійснюватиметься в рамках законодавства держав Сторін, буде предметом окремої угоди про взаємний захист секретної інформації.

Стаття 7
ВИТРАТИ

A. Усі витрати нестимуться Сторонами за принципом взаємності, якщо інше не було передбачено окремо.

1. Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом делегацій до місця призначення в державі Сторони, що приймає, та поверненням назад, а також із виплатою добових.

2. Витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням, перевезенням в країні або невідкладною медичною допомогою та культурними програмами нестиме Сторона-господар.

B. Витрати на проведення заходів, запропонованих однією із Сторін, нестиме та Сторона, яка такі заходи запропонувала.

C. У разі, якщо до складу делегації або робочої групи входитиме понад 10 осіб, застосовуватиметься окрема домовленість.

D. Питання, пов'язані з навчанням військових кадрів у військових навчальних закладах та навчальних центрах, наданням консультацій військових спеціалістів, та заходи, в проведенні яких зацікавлена лише одна із Сторін, будуть врегульовані окремими договорами (контрактами).

Стаття 8
ВРЕГУЛЮВАННЯ НЕПОРОЗУМІНЬ

Спори щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом проведення взаємних консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 9
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими домовленостями, що додаватимуться до цього Меморандуму.

Стаття 10
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, ТЕРМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

A. Меморандум набуває чинності з дати його підписання та залишається чинним протягом п'яти років.

B. Цей Меморандум автоматично продовжуватиметься на наступні періоди тривалістю в один рік, крім випадку, коли одна зі Сторін повідомить іншу про свої наміри припинити його дію не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну його дії.

C. Припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на виконання будь-яких проектів, програм чи контрактів, започаткованих у рамках виконання цього Меморандуму, якщо інше не передбачено окремо.

Вчинено у м. Київ 11 вересня 2006 року, у двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами. Обидва примірники є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або виконання положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За
Міністерство оборони України
 

За
Міністерство національної оборони

Республіки Корея 

Опрос