Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службой Республики Молдова об обмене информацией

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 21.11.2006
Утратил силу

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки Молдова про обмін інформацією

Протокол втратив чинність
(згідно з Протоколом
 від 20 листопада 2014 року)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.11.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 21.11.2006 р.

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Прикордонна служба Республіки Молдова (далі - Сторони),

керуючись статтями 1, 2 Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня 1999 року в м. Києві (далі - Договір),

в інтересах спільного забезпечення статистичною та аналітичною інформацією,

з метою координації заходів, що проводяться Державною прикордонною службою України і Прикордонною службою Республіки Молдова на українсько-молдовському державному кордоні (далі - державний кордон) і спрямовані на запобігання незаконному переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що належать до їх компетенції,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони здійснюють обмін інформацією про обстановку на державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про основні підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і Прикордонної служби Республіки Молдова з метою забезпечення безпеки українсько-молдовського державного кордону.

Стаття 2

Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей та іншої інформації, одержаної у процесі співробітництва у рамках реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.

Обмін інформацією, що становить державну таємницю, здійснюватися не буде.

Стаття 3

З метою реалізації положень цього Протоколу Сторони здійснюватимуть обмін такою інформацією:

а) загальні статистичні відомості щодо пропуску осіб і транспортних засобів через українсько-молдовський державний кордон по кожному пункту пропуску окремо;

б) загальні статистичні відомості про осіб, затриманих за порушення законодавства про державний кордон (громадянство затриманих, причини затримання і т. д.);

в) загальні статистичні відомості про осіб, не пропущених через державний кордон (громадянство непропущених, причини непропуску і т. д.);

г) загальні статистичні відомості про випадки виявлення і затримання на державному кордоні контрабандних товарів і вантажів (сума оцінки контрабандних товарів, класифікація затриманих контрабандних товарів і т. д.);

д) загальні статистичні відомості про випадки виявлення та затримання на державному кордоні зброї, боєприпасів, вибухових речовин (класифікація затриманої зброї, боєприпасів, вибухових речовин і т. д.);

е) загальні статистичні відомості про виявлення і затримання на державному кордоні наркотичних речовин і прекурсорів (класифікація виявлених наркотичних речовин, прекурсорів і т. д.).

Сторони можуть здійснювати обмін і іншою інформацією, що становить спільний інтерес та сприятиме досягненню цілей цього Протоколу.

Обмін інформацією здійснюється шляхом листування, а також з використанням магнітних носіїв інформації.

Стаття 4

Обмін інформацією здійснюється:

1. На центральному рівні - між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки Молдова інформаційно-статистичними матеріалами про результати службової діяльності Сторін: щоквартально, кожні півроку до 25 числа місяця, що настає за відповідним періодом, щороку - до 20 лютого наступного року шляхом листування, а також з використанням магнітних носіїв інформації.

Сторони обмінюються інформацією про обстановку і результати службової діяльності не лише на спільному українсько-молдовському кордоні, але і на інших ділянках державного кордону своїх держав.

2. На регіональному рівні:

- Південне, Західне регіональні управління Державної прикордонної служби України і Головне управління нагляду та контролю державного кордону Прикордонної служби Республіки Молдова;

- Чернівецький прикордонний загін Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України і Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону "Nord" Прикордонної служби Республіки Молдова;

- Могилів-Подільський прикордонний загін Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України і Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону "Nord" Прикордонної служби Республіки Молдова;

- Котовський, Білгород-Дністровський прикордонні загони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України і Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону "Sud-Est" Прикордонної служби Республіки Молдова;

- Білгород-Дністровський, Ізмаїльський прикордонні загони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України і Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону "Sud" Прикордонної служби Республіки Молдова.

Регіональні органи Сторін обмінюються інформаційно-статистичними матеріалами (в друкованому і/або електронному вигляді) за місяць, квартал, півріччя і рік. Місячні огляди надсилаються іншій Стороні до 15 числа наступного місяця. Квартальні і піврічні огляди надсилаються іншій стороні до 20 числа наступного місяця, річні огляди - 15 лютого наступного року.

Регіональні органи Сторін обмінюються інформацією про обстановку і результати службової діяльності по ділянках кордону в межах своєї відповідальності.

3. Сторони у десятиденний термін після набуття чинності ним Протоколом обміняються контактними даними органів, вказаних у пунктах 1 і 2 цієї статті.

4. Про зміну даних, вказаних у пункті 3 цієї статті. Сторони повідомляють одна одну в десятиденний термін.

Стаття 5

З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення питань, що виникають в рамках співробітництва, проводяться робочі зустрічі та консультації між Головою Державної прикордонної служби України і Генеральним Директором Прикордонної служби Республіки Молдова або уповноваженими ними особами.

Стаття 6

Сторони, у випадку необхідності, через компетентні органи України і Республіки Молдова, визначені статтею 3 Договору, можуть здійснювати обмін інформацією на центральному і регіональному рівнях за окремими запитами у порядку, визначеному статтями 4, 5 Договору.

Стаття 7

Сторони здійснюють у робочому порядку обмін основними визначеннями, які застосовуються у процесі підготовки інформаційно-статистичних матеріалів.

У разі потреби на запит однієї зі Сторін інша Сторона надає необхідні пояснення термінології, яка використовується у наданій інформації.

Стаття 8

Обмін інформацією в рамках цього Протоколу здійснюється на безоплатній основі. Інформація, призначена для обміну, надсилається російською мовою.

Сторони самостійно покривають витрати з реалізації положень цього Протоколу.

Стаття 9

Цей Протокол не зачіпає прав і зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 10

Спори і розбіжності, пов'язані з тлумаченням положень цього Протоколу, Сторони вирішують шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 11

Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває чинності з дати його підписання.

За взаємного згодою Сторін до цього Протоколу може бути внесено зміни та доповнення, що оформлюються додатковими Протоколами, які є його невід'ємною частиною.

Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього Протоколу, шляхом надіслання іншій Стороні дипломатичними каналами письмового повідомлення. У цьому випадку Протокол припиняє дію через 90 днів з дня отримання Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Брюсселі "21" листопада 2006 року в двох примірниках, кожен українською, молдовською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу буде братися текст російською мовою.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України
 

За Прикордонну службу
Республіки Молдова
 

Опрос