Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Центром мониторинга и анализа в сфере борьбы с отмыванием средств Китая относительно сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 26.06.2006

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.06.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 26.06.2006 р.

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав та норм міжнародного права, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, використовується Сторонами в слідчих та аналітичних цілях.

Інформація або документи, отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Це положення зберігає свою силу навіть в разі припинення дії цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані співпрацювати, якщо:

1. По фактах, яких стосується запит, вже розпочато судовий процес.

2. Така співпраця може зашкодити державній безпеці, громадському порядку чи суттєвим інтересам юрисдикцій, або суперечить внутрішньому законодавству чи нормам міжнародного права.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Пекін 26 червня 2006 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державний комітет
фінансового моніторингу України 

За Центр моніторингу та аналізу
в сфері боротьби з відмиванням
коштів Китаю
 

Сергій Гуржій 

Юанг Веймін 

Опрос