Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве на 2006 - 2008 годы между Антимонопольным комитетом Украины и Министерством экономики, финансов и промышленности, Генеральной дирекцией по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством Французской Республики в области конкурентной политики

Страны - участницы
Меморандум от 14.03.2006

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво на 2006 - 2008 роки між Антимонопольним комітетом України і Міністерством економіки, фінансів та промисловості, Генеральною дирекцією з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством Французької Республіки у галузі конкурентної політики

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.03.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 14.03.2006 р.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
2006 - 2008

між

Антимонопольним Комітетом України
45, вул. Урицького
м. Київ, 03035
В особі п. Олексія О. КОСТУСЄВА, Голови Комітету

з однієї сторони,

та

Міністерством Економіки, Фінансів та Промисловості Французької Республіки,
Генеральною Дирекцією з питань Конкуренції, Споживання та Боротьби з Шахрайством
59, булв. Вінсента Оріоля
75703 Париж СЕДЕКС 13
В особі п. Гійома СЕРУТТІ, Генерального Директора

та

Об'єднанням громадського спрямування сприяння розвитку обмінами, економічними та фінансовими технологіями
Будинок Атріум
5, площа Французьких вин
75573 Париж СЕДЕКС 12
В особі п. Даніеля МОРЕЛЯ, Голови

з іншої сторони

Свідомі нових тенденцій економічної політики, які повинні брати до уваги європейські країни за умов глобалізації та відкриття кордонів,

Впевнені в тому, що зміцнення конкуренції та конкурентноздатності підприємств призведе до запровадження системи контролю з метою більш ефективної боротьби з одного боку, проти узгоджених дій підприємств, спрямованих на обмеження вільного прояву конкуренції, а з іншого боку - проти можливих зловживань домінуючим чи монопольним становищем,

Переконані в тому, що відкриття монополій для конкуренції повинно надати підрозділам, що здійснюють функції контролю нові повноваження, націлені на розширення можливостей щодо забезпечення нормального функціонування ринків та виявлення анти конкурентних практик,

Антимонопольний Комітет України та Генеральна Дирекція з питань Конкуренції, Споживання та Боротьби з Шахрайством (Генеральна Дирекція) Міністерства Економіки, Фінансів та Промисловості Республіки Франція вирішили започаткувати програму адміністративного співробітництва на 2006 - 2007 - 2008 роки.

Стаття 1: Сфера дії Меморандуму

• Антимонопольний Комітет та Генеральна Дирекція за взаємною згодою розробляють основну концепцію, забезпечують реалізацію та подальший розвиток Меморандуму про співробітництво на трьохрічний термін та щорічні програми, які розроблятимуться на його основі на 2006, 2007, 2008 роки.

• Об'єднання громадського спрямування "Сприяння розвитку обмінами економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) буде, як одне з джерел фінансування, регулярно інформуватись сторонами про етапи виконання Меморандуму, та, особливо, про розробку щорічних програм.

Стаття 2: Цілі Меморандуму

Меморандум має такі цілі:

- Сприяти в цілому зміцненню франко-українських відносин у галузі захисту конкуренції.

- Посилити можливості відомства з економічного контролю у галузі конкуренції з метою удосконалення його можливостей щодо функціонування ринку при відкритті монополій для конкуренції, економічній концентрації та виявлення анти конкурентних практик.

- Сприяти обміну документальними матеріалами в цій галузі за допомогою засобів інформаційних технологій та зв'язку.

Стаття 3: Зміст Меморандуму, шляхи реалізації

Меморандум запроваджується на період трьох років. Передбачається здійснювати поставлені завдання шляхом запровадження щорічних програм, запропонованих Антимонопольним Комітетом України та в межах компетенції Генеральної Дирекції.

Щорічні програми торкатимуться таких тем:

1. Недобросовісна конкуренція (2006):

До компетенції Антимонопольного комітету входить припинення недобросовісної конкуренції в тому числі у вигляді неправомірного використання засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання. Франція надаватиме допомогу у формі аналізу законодавства, коментарів до процедури його запровадження та оперативної практики.

Крім того, передбачається здійснити дві учбові поїздки до Франції:

- учбова поїздка до Генеральної Дирекції, Генеральної Дирекції з питань Митниці та непрямих повноважень (ГДМНП) та служб митниці в аеропорту Руассі-Шарль де Голь.

- учбова поїздка з метою ознайомлення із різними економічними суб'єктами (наприклад: МКШВ - Міжпрофесійний комітет шампанських вин; НІЗІП - Національний інститут захисту інтелектуальних прав, НІНП - Національний інститут походження назв, Підприємство ВІС, лабораторії САНОФІ...)

Відрядження здійснюватимуться одним службовцем Генеральної Дирекції та одним службовцем ГДМНП

а) Аналіз законодавства

• Встановлення відповідності українського законодавства європейському

• Повноваження органів захисту конкуренції в Україні

• Взаємовідносини митниці і Антимонопольного комітету

• Використання географічних назв походження товару в Україні

• Право інтелектуальної власності в Україні

б) Процедурні моменти

• Ідентифікація і упізнання товарів

• Утримання

• Зберігання

• Присвоєння / недобросовісна конкуренція / обман

в) Припинення недобросовісної конкуренції

• Планування перевірок

• Діяльність Комітету

• Міжвідомчі засідання

• Співробітництво з українським Департаментом інтелектуальної власності

2. Вертикальні обмеження (2007):

Проблема вертикальних угод з моменту набуття чинності Регламенту ЄС 2790/99 знову стала актуальною. Кваліфікація цього виду практик передбачає відповідні знання угоди "добровільної згоди" (ЄС Баєр-АГ).

Передбачається здійснення двох поїздок та двох відряджень:

- одне відрядження двох службовців Генеральної Дирекції буде присвячене обговоренню Регламенту 2790/99 та Регламенту щодо дистриб'юції автомобілів.

- одне відрядження одного службовця Генеральної Дирекції, який представить практичні справи щодо вертикальних обмежень (що стосуються ст. 81 та 82 Римської Угоди або ст. 420-1 та 420-2 Комерційного кодексу Франції).

- дві поїздки будуть організовані у підрозділи по розслідуванням для розгляду справ по вертикальним обмеженням.

3. Відкриття для конкуренції природних монополій - телекомунікації, енергетика (2008):

В рамках відряджень до України планується обговорення додаткової проблематики:

- Регулювання: доступ третіх сторін до мереж та визначення операторів, що мають ринкову владу. Відрядження здійснюватимуться спільно з Відомством з питань регулювання у галузі телекомунікацій та Комісією з питань регулювання у галузі енергетики.

- Регулювання та розгляд справ у судах: стосунки між відомствами, повідомлення та рішення Ради з питань конкуренції. Передбачена участь Ради з питань конкуренції;

- Роль Генеральної Дирекції, європейських відомств та операторів, які є суб'єктами природних монополій: роль країн-членів у підготовці Директив, взаємовідносини з суб'єктами природних монополій. Передбачена участь Управлінь Ф1 та Ф2.

Будуть організовані дві учбові поїздки до Франції у регуляторні відомства, Раду з питань конкуренції та секторальні управління Генеральної Дирекції.

4. Контроль за дотриманням правил конкуренції під час державних закупівель (2008):

Державні закупівлі підпорядковані особливим правилам, які передбачають рівноправність усіх учасників та прозорість процедури.

Нагляд за дотриманням правил конкуренції у цій галузі є особливим видом практики, що передбачає використання особливих технік розслідування, коли визначення ознак здійснюється через аналіз поведінки операторів на визначених ринках:

- два відрядження будуть здійснені щодо розслідувань порушень конкуренції під час державних закупівель. Їх здійснять два слідчі з конкурентного відомства, що будуть спиратися на розгляд практичних справ.

- дві учбові поїздки у складі двох службовців та перекладача Антимонопольного комітету будуть здійснені у спеціалізовані підрозділи з питань конкуренції: Генеральну дирекцію по розслідуваннях з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством та Міжрегіональну бригаду по розслідуваннях

Стаття 4: Фінансування дій, передбачених Меморандумом

АДЕТЕФ здійснює фінансування відряджень французьких службовців (оплата транспортних витрат та добові).

Фінансування відряджень українських службовців (оплата транспортних витрат, харчування та проживання) здійснюється на основі спільних рішень прийнятих внаслідок консультацій з цього питання.

Стаття 5: Реалізація

По закінченні 3 років, на спільному засіданні, буде проведена технічна оцінка з метою, якщо це необхідно, подовження Меморандуму про співробітництво на один або декілька років.

У разі виникнення труднощів у реалізації програм, сторони шляхом переговорів обиратимуть найбільш оптимальні засоби їх подолання

Підписано в Парижі 14.03.06

 

Голова
Антимонопольного
комітету України
 

Генеральний Директор з
питань Конкуренції,
Споживання та Боротьби з
Шахрайством
 

Голова АДЕТЕФ 

Олексій КОСТУСЄВ 

Гійом СЕРУТТІ 

Даніель МОРЕЛЬ 

Опрос