Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Министерством финансов Грузии о порядке сотрудничества по вопросам обмена таможенной статистической информацией

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 22.05.2006

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України та Міністерством фінансів Грузії про порядок співробітництва з питань обміну митною статистичною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.05.2006 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 22.05.2006 р.

Державна митна служба України та Міністерство фінансів Грузії (далі - Сторони), 

керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в митних справах від 14 лютого 1997 року,

визнаючи важливість правильного справляння мита, митних зборів, податків та інших платежів при ввезенні чи вивезенні товарів, а також чіткого дотримання положень нормативно-правових актів Сторін стосовно контролю за переміщенням товарів, доставкою вантажів у країну призначення, заявленою митною вартістю, відомостями про країну походження товарів, декларуванням вантажів своїм найменуванням,

беручи до уваги, що регулярний обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі, зіставлення таких даних і виявлення причин розбіжностей у них буде сприяти не тільки підвищенню достовірності митної статистики зовнішньої торгівлі держав Сторін, але й недопущенню, виявленню й припиненню порушень митного законодавства держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють обмін даними митної статистики взаємної торгівлі (далі - митна статистика) щоквартально та за результатами року.

Стаття 2

На підставі даних, зазначених у статті 1 цього Протоколу, кожна із Сторін здійснює порівняльний аналіз і за його результатами визначає товарні позиції щодо яких є розбіжності в даних митної статистики та які потребують більш детального аналізу з метою визначення причин таких розбіжностей.

Стаття 3

Сторони обмінюються у письмовій формі результатами порівняльного аналізу й окремо зазначають ті товарні позиції, які вимагають більш детальної інформації для визначення причин розбіжностей у даних митної статистики. Така інформація формується Сторонами згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (далі - інформація) і передається іншій Стороні зручним способом, що погоджується в кожному окремому випадку технічними підрозділами Сторін.

У разі потреби на запит може бути надана додаткова інформація.

Стаття 4

З метою реалізації положень цього Протоколу вся інформація, запити і інші документи надаються відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 5

Сторони беруть на себе зобов'язання щодо використання даних, зазначених у статті 3 цього Протоколу, виключно для митних цілей. Вони можуть передаватися або використовуватись для інших цілей тільки за письмовою згодою Сторони, що передала інформацію.

Переданій інформації забезпечується Стороною, що її одержала, такий самий режим конфіденційності, що існує в її державі для власної інформації аналогічного характеру й змісту згідно з національним законодавством.

Стаття 6

Представники Сторін зустрічаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення питань щодо реалізації положень цього Протоколу.

З метою реалізації положень цього Протоколу, установлення й підтримки безпосередніх контактів, Сторони обмінюються списками посадових осіб, уповноважених на здійснення прямих контактів (Додаток 2).

Сторони негайно повідомлятимуть одна одну про зміни в зазначених списках.

Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.

Стаття 7

Розбіжності між Сторонами, які можуть виникати під час реалізації положень цього Протоколу, будуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною і набирають чинності в порядку, визначеному статтею 10 цього Протоколу.

Стаття 9

З набранням чинності цим Протоколом втрачають чинність Протокол між Державною митною службою України та Міністерством податкових доходів Грузії про порядок взаємодії з питань обміну даними митної статистики зовнішньої торгівлі від 17 жовтня 2001 года та Протокол погодження форми і реквізитів інформації, яка передається між Державною митною службою України та Міністерством податкових доходів Грузії від 23 ноября 2001 года.

Стаття 10

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і укладається на невизначений строк.

Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Протоколу, письмово повідомивши про свій намір іншу Сторону.

У цьому разі цей Протокол втрачає свою чинність через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

Вчинено в Києві 22 травня 2006 року в двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, перевагу має текст російською мовою.

 

За Державну митну службу України 

За Міністерство фінансів Грузії 

 

Імпорт/Експорт

Найменування поля 

Зміст 

Примітки 

PR_KEY 

Унікальний ключ 

Номер митної декларації 

G1 

Напрямок переміщення (IM/EX) 

IM - імпорт
EX - експорт 

G8 

Одержувач товару 

  

G8_Adres 

Адреса одержувача 

  

G2 

Відправник товару 

  

G2_Adres 

Адреса відправника 

  

G15* 

Код країни відправника 

  

G17** 

Код країни призначення 

  

G11 

Код торгуючої країни 

  

G25 

Код виду транспорту на кордоні 

  

G34 

Код країни походження 

  

G33 

Код товару 

Повний код товару 

G37_1 

Код основного митного режиму 

  

G37_2 

Код попереднього митного режиму 

  

G31 

Повне комерційне найменування товару, зазначене у ВМД 

  

G35 

Вага брутто товару, кг 

  

G38 

Вага нетто товару, кг 

  

G41 

Кількість товару в додатковій одиниці виміру 

  

G41A 

Код додаткової одиниці виміру 

  

G46 

Статистична вартість у доларах США 

  

GD1 

Дата оформлення ВМД 

  

____________
* Дані формуються у випадку, якщо країна походження, відправлення або торгуюча - Грузія (Україна). Якщо країна відправлення не Грузія (Україна), то відомості включаються без зазначення відправника і його адреси.

** Дані формуються у випадку, якщо країна призначення - Грузія (Україна). Якщо країна призначення товару не Грузія (Україна), але країна торгуюча - Грузія (Україна), то відомості включаються без зазначення відправника і його адреси.

 

Список осіб
Державної митної служби України та Міністерства фінансів Грузії, уповноважених на здійснення прямих контактів

Державна митна служби України 

Міністерство фінансів Грузії 

Організаційно-методологічні питання 

Овдієнко Наталія Трохимівна,
директор Департаменту митної статистики
тел.: +38 044 247 26 18
тел./факс: +38 044 247 26 18
e-mail: ustat@customs.gov.ua 

Лашкарадзе Вахтанг Давидович,
начальник Управління
інформаційного забезпечення
Митного департаменту
тел.: +995 32 76 86 33
тел./факс: +995 32 76 87 55
e-mail: vatola@posta.ge 

Технічні питання 

Копосов Сергій Анатолійович,
начальник Департаменту інформаційних технологій
та митної статистики
тел.: +38 044 461 12 51
тел./факс: + 38 044 462 90 02
e-mail: ditms@customs.gov.ua 

Какріашвілі Нодар Тенгізович,
заступник начальника Управління
інформаційного забезпечення
Митного департаменту
тел. +9955 32 76 81 60
e-mail: nodari@wanex.net 

____________

Опрос