Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о согласовании формы и реквизитов информации, передаваемой между Государственной таможенной службой Украины и Федеральной таможенной службой Российской Федерации

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 19.01.2006

ПРОТОКОЛ
про узгодження форми і реквізитів інформації, що передається між Державною митною службою України та Федеральною митною службою Російської Федерації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.01.2006 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.01.2006 р.

Державна митна служба України та Федеральна митна служба Російської Федерації, далі "Сторони",

з метою виконання положень статті 3 Протоколу між Державною митною службою України та Державним митним комітетом Російської Федерації щодо методологічної та інформаційної взаємодії у сфері митної статистики зовнішньої торгівлі від 5 червня 2002 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

На підставі даних митної статистики зовнішньої торгівлі, що надаються згідно з Рішенням Ради керівників митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 16 березня 2000 року N 5.26, кожна з Сторін проводить співставний аналіз і за його результатами визначає товарні позиції, щодо яких є розбіжності в даних митної статистики і відносно яких необхідний більш детальний аналіз з метою визначення причин таких розбіжностей.

Стаття 2

Сторони у письмовій формі обмінюються результатами проведеного співставного аналізу й окремо вказують ті товарні позиції, відносно яких необхідна більш детальна інформація для визначення причин розбіжностей у даних митної статистики зовнішньої торгівлі і (або) які становлять найбільший інтерес для кожної із Сторін. Згідно з Додатком 1 до цього Протоколу, інформація формується Сторонами у форматі DBF-файлів (далі - інформація) і передається іншій Стороні прийнятним способом та погоджується в кожному окремому випадку відповідними технічними підрозділами Сторін.

У разі потреби за письмовим запитом може бути надана додаткова інформація.

Стаття 3

З метою реалізації положень цього Протоколу вся інформація, запити та інші документи надаються відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 4

Сторони беруть на себе зобов'язання використовувати дані, про які йде мова в статті 2 цього Протоколу, виключно в митній сфері, якщо інше не обумовлено додатково. Вони можуть передаватися або використовуватися для інших цілей тільки з письмової згоди Сторони, яка передала інформацію.

Інформації, що передається, забезпечується Стороною, яка її одержала, такий же режим конфіденційності, що існує в її державі для власної інформації аналогічного характеру й змісту згідно з національним законодавством.

Відомості, які належать до державної таємниці відповідно до законодавства держав Сторін, у рамках цього Протоколу не надаються.

Стаття 5

З метою реалізації положень цього Протоколу, узгодження технічних умов передачі даних та встановлення й підтримки безпосередніх контактів Сторони обмінюються списками посадових осіб, уповноважених, в межах їх компетенції, на здійснення прямих контактів (Додаток 2 до цього Протоколу), а також адресами електронної пошти для передачі даних.

Сторони будуть негайно повідомляти одна одну про зміни в списках посадових осіб, а також про зміни в адресах електронної пошти.

Стаття 6

Спори між Сторонами, що можуть виникнути під час реалізації чи тлумачення положень цього Протоколу, будуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною, і набувають чинності згідно з порядком, визначеним статтею 9 цього Протоколу.

Стаття 8

Будь-яка Сторона може припинити дію цього Протоколу, письмово повідомивши про свій намір іншу Сторону.

У цьому випадку Протокол припиняє свою дію через шість місяців з дати отримання цього повідомлення.

Стаття 9

Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання і укладається на період дії Протоколу між Державною митною службою України та Державним митним комітетом Російської Федерації щодо методологічної та інформаційної взаємодії у сфері митної статистики зовнішньої торгівлі від 5 червня 2002 року.

Вчинено в м. Санкт-Петербург "19" січня 2006 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Державну митну
службу України
 

За Федеральну митну
службу Російської Федерації
 

 

Імпорт / Експорт

Найменування полючи 

Зміст 

Примітки 

PR_KEY 

Унікальний ключ 

Номер митної декларації + номер товару в митній декларації 

G1 

Напрямок переміщення (IM/EX) 

IM - імпорт
EX - експорт 

G15 

Код країни відправника 

  

G17 

Код країни призначення 

  

G11 

Код торгуючої країни 

  

G29 

Код пункту пропуску на кордоні 

  

G34 

Код країни походження 

  

G33 

Код товару 

Повний (9-, 10-значный) код товару 

G37_1 

Код основного митного режиму 

  

G37_2 

Код попереднього митного режиму 

  

G31 

Повне комерційне найменування товару, зазначене у ВМД 

  

G35 

Вага брутто товару, кг 

  

G38 

Вага нетто товару, кг 

  

G41 

Кількість товару в додатковій одиниці виміру 

  

G41A 

Код додаткової одиниці виміру 

  

G46 

Статистична вартість у доларах США 

Визначається за офіційним курсом Національного банку на день оформлення ВМД 

GD1 

Дата оформлення ВМД 

  

 

Список осіб
Державної митної служби України і Федеральної митної служби Російської Федерації, уповноважених на здійснення прямих контактів

Від Державної митної служби України 

  

Від Федеральної митної служби Російської Федерації 

Організаційно-методологічні питання 

Овдієнко Наталія Трохимівна,
директор Департаменту митної статистики Державної митної служби України
тел.: (38044) 247 26 18
тел./факс: (38044) 247 27 40
E-mail: ustat@customs.gov.ua 

  

Орлов Валерій Вікторович,
начальник Управління митної статистики та аналізу Федеральної митної служби Російської Федерації
тел.: (095) 913 93 45
факс: (095) 449 70 66
E-mail: utsa_sog@gnivc.customs.ru 

Технічні питання 

Копосов Сергій Анатолійович,
начальник Департаменту інформаційних технологій та митної статистики Державної митної служби України
тел.: (38044) 461 12 51
факс: (38044) 462 90 02 

  

Хотько Олександр Миколайович,
перший заступник директора з наукової роботи Головного науково-інформаційного обчислювального центру Федеральної митної служби Російської Федерації
тел.: (095) 449 74 39, 449 79 02
факс: (095) 449 79 36
E-mail: AHX@mail.customs.ru 

____________

Опрос