Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Государственным комитетом Пограничных войск Республики Беларусь о взаимодействии и сотрудничестве оперативных органов Государственной пограничной службы Украины и Пограничных войск Республики Беларусь

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.10.2005
Утратил силу

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним комітетом Прикордонних військ Республіки Білорусь про взаємодію і співробітництво оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонних військ Республіки Білорусь

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.10.2005 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.10.2005 р.

Протокол втратив чинність
(згідно з Протоколом
від 4 травня 2015 року)

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Державний комітет Прикордонних військ Республіки Білорусь (далі - Сторони)

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво з прикордонних і митних питань від 17.12.92,

враховуючи положення Протоколу між Державним комітетом прикордонних військ Республіки Білорусь і Адміністрацією Державної прикордонної служби України про порядок обміну інформацією про обстановку на державному кордоні між Республікою Білорусь і Україною від 14 жовтня 2004 р.,

стурбовані поширенням транснаціональної організованої злочинності,

виходячи із взаємних інтересів у забезпеченні надійної охорони державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (далі - державний кордон),

прагнучи поглибити і зміцнити взаємне співробітництво,

переконуючись у важливості співробітництва між оперативними органами Державної прикордонної служби України і Прикордонних військ Республіки Білорусь у результативному запобіганні і боротьбі із злочинними проявами,

прагнучи напрацювати більш ефективні форми й способи оперативного співробітництва та запобіжних дій цих органів,

дотримуючись внутрішнього законодавства своїх держав та чинних міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони, принципів взаємності і двосторонньої вигоди,

з метою протидії усім формам транснаціональної організованої злочинності через кордон

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Для виконання положень Протоколу Уповноваженими підрозділами Сторін є:

з Української Сторони - Департамент оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України, оперативно-розшукові відділи Чернігівського, Житомирського і Луцького прикордонних загонів;

з Білоруської Сторони - Головне управління оперативної діяльності Державного комітету Прикордонних військ Республіки Білорусь, служби оперативної діяльності і дізнання Брестської прикордонної групи, Пінського і Гомельського прикордонних загонів прикордонних військ Республіки Білорусь.

Стаття 2

З метою найефективнішого і взаємовигідного використання наявних можливостей для запобігання, виявлення та припинення протиправної діяльності на українсько-білоруському кордоні Сторони організовують співробітництво між Уповноваженими підрозділами.

Взаємодія в рамках цього Протоколу здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 3

Співпраця між Уповноваженими підрозділами Сторін здійснюється в межах їх компетенцій за такими напрямами:

1. Протидія терористичній діяльності на державному кордоні, а також у пунктах пропуску через державний кордон.

2. Протидія незаконному переміщенню через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Боротьба з незаконною міграцією і торгівлею людьми.

4. Боротьба з контрабандною діяльністю на державному кордоні.

5. Запобігання незаконному перетинанню державного кордону.

Стаття 4

Уповноважені підрозділи Сторін відповідно до законодавства держав Сторін і в рамках своєї компетенції здійснюють взаємодію в таких формах:

1. Спільний аналіз обстановки на державному кордоні та тенденцій її розвитку.

2. Обмін інформацією, що належить до сфери охорони кордону, про яку йдеться в пункті 1 статті 6 цього Протоколу, для задоволення взаємних інформаційних потреб.

3. У разі потреби, у рамках своїх повноважень і компетенції, Уповноважені органи Сторін вживають необхідних злагоджених оперативно-розшукових заходів до запобігання, своєчасного виявлення, припинення та розкриття злочинів і виявлення причин та умов, які сприяють здійсненню злочинів на державному кордоні, здійснюють профілактику правопорушень.

4. Організація перевірки осіб, затриманих за незаконне перетинання державного кордону, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

5. Обмін досвідом роботи з протидії злочинним проявам на державному кордоні держав Сторін.

Стаття 5

З метою реалізації цього Протоколу, розв'язання питань, що виникають у процесі взаємодії, у міру необхідності проводяться робочі зустрічі і консультації, створюються спільні робочі групи на таких рівнях:

Департамент оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і Головне управління оперативної діяльності Державного комітету Прикордонних військ Республіки Білорусь

служби оперативної діяльності і дізнання Брестської прикордонної групи, Пінського і Гомельського прикордонних загонів прикордонних військ Республіки Білорусь - оперативно-розшукові відділи Чернігівського, Житомирського і Луцького прикордонних загонів Державної прикордонної служби України.

Питання, пропоновані для обговорення, час, місце, склад учасників робочих зустрічей, консультацій спільних робочих груп та порядок їх проведення узгоджуються по каналах зв'язку, визначених Уповноваженими підрозділами сторін.

Результати робочих зустрічей, консультацій і діяльності спільних робочих груп оформляються протоколом.

Витрати, пов'язані з прийомом делегацій, бере на себе приймаюча сторона.

Стаття 6

1. Уповноважені підрозділи Сторін у рамках своїх повноважень, з урахуванням взаємних інтересів та відповідно до законодавства держав Сторін здійснюють обмін інформацією про:

осіб, причетних до діяльності терористичних організацій або переміщення через державний кордон вибухових речовин, зброї, боєприпасів;

співучасників злочину, причетних до незаконної діяльності з переміщення через державний кордон незаконних мігрантів, окремих осіб або предметів контрабанди, та їх можливі зв'язки;

підготовку і здійснення злочинів на державному кордоні або на території прикордонних районів держави однієї із Сторін, причетних до цього осіб;

виявлення нових каналів (спроби їх створення) здійснення протиправної діяльності на державному кордоні, форми та методи їх функціонування;

зразки документів, які використовуються організованими злочинними угрупованнями для здійснення протиправної діяльності на державному кордоні;

результати пояснень і проведених попередніх перевірок затриманих осіб, які незаконно перетнули державний кордон;

інші дані, що входять до їх компетенції.

2. Обмін інформацією здійснюється в усному, з наступним документальним оформленням, або письмовому вигляді. У разі потреби оперативного реагування на зміни обстановки - по телефону, через певні канали зв'язку, з наступним письмовим підтвердженням повідомлення.

3. Передача матеріалів, даних і відомостей, що становлять інтерес, за запитами Сторін здійснюється на безоплатній основі. Запит надсилається у письмовій формі. Для передачі запиту можуть використовуватися сучасні засоби телекомунікації.

4. Сторони забезпечують конфіденційність інформації про оперативно-розшукову діяльність відповідно до законодавства держав Сторін.

5. Сторони зобов'язуються не передавати дані, надані однією із Сторін, без її письмової згоди третій стороні.

Стаття 7

Здійснюючи співробітництво в рамках цього Протоколу, Сторони користуються російською мовою.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діятиме протягом 5 років і потім автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цього Протоколу.

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, які оформляються додатковим Протоколом і є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Здійснено в м. Брест "5" жовтня 2005 р. у двох примірниках українською і російською мовами кожний, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України
 

За Державний комітет Прикордонних
військ Республіки Білорусь
 

Опрос