Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение в форме обмена письмами между Украиной, представленной Правительством Украины, и Европейским Сообществом о продлении и внесении изменений в Соглашение между Европейским Экономическим Сообществом и Украиной о торговле текстильной продукцией от 1993 года

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 09.03.2005

УГОДА
у формі обміну листами між Україною, представленою Урядом України, та Європейським Співтовариством про продовження та внесення змін до Угоди між Європейським Економічним Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією від 1993 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 09.03.2005 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 09.03.2005 р.

Лист від Європейського Співтовариства

Шановний пане,

Маю честь послатися на Угоду між Європейським Економічним Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією від 1993 року, останні зміни до якої було внесено Угодою у форму обміну листами, підписаною 19 грудня 2000 року (далі - Угода).

1. Відповідно до ст. 20(1) Угода застосовується тільки до 31 грудня 2004 року. Європейське Співтовариство пропонує продовжити термін дії Угоди, з внесенням таких змін та на таких умовах:

1.1. Додаток I до Угоди, яким визначено перелік продукції, на яку робиться посилання у ст. 1 Угоди, і який містить категорізацію і опис текстильних товарів, буде замінено на Додаток I до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3030/931. Без впливу на загальні правила тлумачення комбінованої номенклатури, опис товарів є лише показовим, оскільки продукція, включена до кожної категорії визначається, в межах такого Додатку, кодами комбінованої номенклатури. Там де є символ "ex" на початку коду комбінованої номенклатури, продукція кожної із категорій визначена сферою комбінованої номенклатури та сферою відповідного опису;

____________
1OJ L 275, 8.11.1993, р. 1. Регламент, останні зміни до якого було внесено регламентом (ЕС) N 1627/2004 (OJ L 295, 18.9.2004, р. 1). Додаток I було доповнено Регламентом Комісії (ЕС) N 260/2004 (OJ L 51, 20.2.2004, р. 1).

1.2. Друге речення ст. 2(1) та частину III Протоколу А Угоди буде виключено;

1.3. Друге речення ст. 20(1) Угоди буде викладено у такій редакції:

 "Вона застосовується до 31 грудня 2005 року."

1.4. Ст. 20(1) доповнюється реченням такого змісту:

"Після цього дія всіх положень цієї Угоди автоматично подовжуватиметься на період у ще один рік до 31 грудня 2006 року, якщо будь-яка Сторона не пізніше ніж за 6 місяців до 31 грудня 2005 року не повідомить іншу про своє небажання продовжувати дію Угоди."

1.5. Тарифні станки, що застосовуються Україною на експорт продукції категорії 50 - 63 Гармонізованої Системи походженням з ЄС, не перевищуватимуть ставки, визначені Угодою у формі обміну листами, підписаною 19 грудня 2000 року.

2. У разі якщо Україна стане членом Світової організації торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії Угоди, з дня вступу України до СОТ будуть застосовуватися Угоди та правила СОТ.

3. Я був би дуже вдячний, якщо Ви могли б люб'язно підтвердити прийнятність для Вашого Уряду зазначеного вище. У разі Вашої згоди цей лист разом із Вашим листом-згодою становитимуть Угоду у формі обміну листами, яка набуде чинності з першого дня місяця, що настає за датою, коли Сторони повідомлять одна одній, що внутрішні юридичні процедури, необхідні для набуття нею чинності, виконано. Угода тимчасово застосовуватиметься з 1 січня 2005 року на умовах взаємності.

Прошу прийняти, шановний пане, запевнення у моїй глибокій повазі.

 

Лист від Уряду України

Шановний пане,

Маю честь підтвердити отримання Вашого листа від сьогодні, текст якого такий:

"Шановний пане,

Маю честь послатися на Угоду між Європейським Економічним Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією від 1993 року, останні зміни до якої було внесено 19 грудня 2000 року Угодою у форму обміну листами (далі - Угода).

1. Відповідно до ст. 20(1) Угода застосовується до 31 грудня 2004 року. Європейське Співтовариство пропонує продовжити дію Угоди, з внесенням таких змін та на таких умовах:

1.1. Додаток I до Угоди, яким визначено перелік продукції, на яку робиться посилання у ст. 1 Угоди, і який містить категорізацію і опис текстильних товарів, буде замінено на Додаток I до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3030/931. Без впливу на загальні правила тлумачення комбінованої номенклатури, опис товарів є лише показовим, оскільки продукція, включена до кожної категорії визначається, в межах такого Додатку, кодами комбінованої номенклатури. Там де є символ "ex" на початку коду комбінованої номенклатури, продукція кожної із категорій визначена сферою комбінованої номенклатури та сферою відповідного опису;

____________
1 OJ L 275, 8.11.1993, стор. 1. Регламент, останні зміни до якого було внесено регламентом (ЕС) N 1627/2004 (OJ L 295, 18.9.2004, стор. 1). Додаток I було доповнено Регламентом Комісії (ЕС) N 260/2004 (OJ L 51, 20.2.2004, стор. 1).

1.2. Друге речення ст. 2(1) та частину III Протоколу А (Title III of Protocol A) Угоди буде виключено;

1.3. Друге речення ст. 20(1) Угоди буде викладено у такій редакції:

"Вона застосовуватиметься до 31 грудня 2005 року."

1.4. Ст. 20(1) доповнюється реченням такого змісту:

"Після цього дія всіх положень цієї Угоди автоматично подовжуватиметься на період у ще один рік до 31 грудня 2006 року, якщо будь-яка Сторона не пізніше ніж за 6 місяців до 31 грудня 2005 року не повідомить іншу про своє небажання продовжувати дію Угоди."

1.5. Тарифні ставки, що застосовуються Україною на експорт продукції категорії 50 - 63 Гармонізованої Системи, походженням з ЄС, не перевищуватимуть ставки, визначені Угодою у формі обміну листами, підписаною 19 грудня 2000 року.

2. У разі, якщо Україна стане членом Світової організації торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії Угоди, з дня вступу України до СОТ будуть застосовуватися угоди та правила СОТ.

3. Я був би дуже вдячний, якщо Ви могли б люб'язно підтвердити прийнятність для Вашого Уряду зазначеного вище. У разі Вашої згоди згоди цей лист разом із Вашим листом-згодою становитимуть Угоду у формі обміну листами, яка набуде чинності з першого дня місяця, що настає за датою, коли Сторони повідомлять одна одній, що внутрішні юридичні процедури, необхідні для набрання нею чинності, виконано. Угода тимчасово застосовуватиметься з 1 січня 2005 року на умовах взаємності".

Маю честь підтвердити, що зазначене є прийнятним для Уряду України, і Ваш лист та цей лист складатимуть Угоду відповідно до Вашої пропозиції.

Прошу прийняти, шановний пане, запевнення у моїй глибокій повазі.

____________

Опрос