Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об определенных аспектах воздушного сообщения

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 01.12.2005

УГОДА
між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.12.2005 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 21.09.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 13.10.2006 р. 

УКРАЇНА,

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО,

з іншого боку

(далі - Сторони),

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що двосторонні угоди про повітряне сполучення, укладені між Україною та усіма державами - членами Європейського Співтовариства, містять положення, які суперечать нормам права Співтовариства,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Європейське Співтовариство має виключну компетенцію стосовно деяких аспектів, які можуть бути включені до двосторонніх угод про повітряне сполучення між державами - членами Європейського Співтовариства і третіми країнами,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що відповідно до норм права Європейського Співтовариства авіапідприємства Співтовариства, засновані у державі-члені, мають право на недискримінаційний доступ до повітряних маршрутів між державами - членами Європейського Співтовариства і третіми країнами,

ЗВАЖАЮЧИ на те, що угоди між Європейським Співтовариством і певними третіми країнами передбачають для громадян таких третіх країн право володіти авіапідприємствами ліцензованими відповідно до норм права Європейського Співтовариства,

ВИЗНАЮЧИ, що певні положення двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами - членами Європейського Співтовариства, які суперечать нормам права Європейського Співтовариства, повинні бути приведені у відповідність з ними з метою створення міцної правової бази для повітряного сполучення між Україною й державами - членами Європейського Співтовариства та збереження безперервності таких повітряних перевезень,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Європейське Співтовариство у рамках цих домовленостей не прагне збільшити загальний обсяг повітряних перевезень між Україною й державами - членами Європейського Співтовариства, вплинути на баланс між авіапідприємствами України й авіапідприємствами Співтовариства або домовитися про внесення змін і доповнень існуючих двосторонніх угод про повітряне сполучення, які стосуються прав на здійснення перевезень,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1
Загальні положення

1. Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено іншого, визначення викладені в Додатку 4 до цієї Угоди.

2. Посилання в кожній з угод, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, на громадян держави-члена, яка є стороною такої угоди, вважаються посиланнями на громадян держав - членів Європейського Співтовариства.

3. Посилання в кожній з угод, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, на авіапідприємства держави-члена, яка є стороною такої угоди, вважаються посиланнями на авіапідприємства, призначені цією державою-членом.

СТАТТЯ 2
Призначення, що здійснюються державою-членом

1. Положення пункту 2 цієї статті замінюють собою відповідні положення статей, перелік яких наведено відповідно в пунктах "a" і "b" Додатка 2 до цієї Угоди, стосовно призначення авіапідприємства відповідною державою-членом та наданих йому Україною дозволів на польоти і технічних дозволів.

2. Після отримання повідомлення про призначення авіапідприємства від держави-члена Україна надає відповідні дозволи на польоти і технічні дозволи з мінімальною процедурною затримкою за умови, що:

i) авіапідприємство засновано на території держави-члена, яка його призначила, відповідно до Договору про заснування Європейського Співтовариства, авіапідприємство має чинну ліцензію на здійснення перевезень згідно з нормами права Європейського Співтовариства;

ii) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством здійснюється і підтримується державою-членом, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, а у призначенні вказані відповідні авіаційні власті; та

iii) авіапідприємство належить на умовах володіння повним або контрольним пакетом акцій та контролюється державами-членами та (або) громадянами держав-членів, та (або) державами, які зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, та (або) громадянами цих держав.

СТАТТЯ 3
Тимчасове припинення й анулювання дозволів Україною

1. Положення пункту 2 цієї статті замінюють собою відповідні положення статей, перелік яких наведено відповідно в пунктах "a" і "b" Додатка 2 до цієї Угоди, стосовно відмови, анулювання, тимчасового припинення або обмеження дозволів на польоти і технічних дозволів авіапідприємства, призначеного державою-членом.

2. Україна може відмовити у видачі, анулювати, тимчасово припинити або обмежити дозволи на польоти або технічні дозволи авіапідприємства, призначеного державою-членом, у випадках, якщо:

i) авіапідприємство не засновано на території держави-члена, яка його призначила, відповідно до Договору про заснування Європейського Співтовариства, або авіапідприємство не має чинної ліцензії на здійснення перевезень, яка видається відповідно до норм права Європейського Співтовариства;

ii) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством не здійснюється або не підтримується державою-членом, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, або у призначенні не вказані відповідні авіаційні власті; або

iii) авіапідприємство не належить на умовах володіння повним або контрольним пакетом акцій та не контролюється державами-членами та (або) громадянами держав-членів, та (або) державами, які зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, та (або) громадянами цих держав.

Використовуючи своє право згідно із цим пунктом, Україна не повинна дискримінувати авіапідприємства Співтовариства на підставі національної приналежності.

СТАТТЯ 4
Безпека польотів

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють статті, зазначені в пункті "c" Додатка 2 до цієї Угоди.

2. У випадку, коли держава-член призначила авіапідприємство, фактичний нормативний контроль над яким здійснюється і підтримується іншою державою-членом, надані Україні права стосовно забезпечення безпеки польотів згідно з Угодою між державою-членом, яка призначила авіапідприємство, та Україною однаково застосовуються нею щодо прийняття, дотримання або підтримання стандартів з безпеки польотів такою іншою державою-членом і щодо дозволу на польоти цього авіапідприємства.

СТАТТЯ 5
Оподаткування авіаційного палива

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють відповідні положення статей, зазначених у пункті "d" Додатка 2 до цієї Угоди.

2. Незважаючи на будь-яке інше положення протилежного змісту, ніщо в кожній з угод, перелік яких наведено в пункті "d" Додатка 2 до цієї Угоди, не перешкоджає державі-члену встановлювати на недискримінаційній основі податки, збори, мита і митні збори на паливо, що постачається на її територію для використання повітряним судном призначеного авіапідприємства України, яке здійснює перевезення між одним пунктом на території такої держави-члена та іншим пунктом на території такої держави-члена або на території іншої держави-члена.

СТАТТЯ 6
Тарифи на перевезення

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють статті, перелік яких наведено в пункті "e" Додатка 2 до цієї Угоди.

2. Тарифи на перевезення, які здійснюються повністю в межах Європейського Співтовариства авіапідприємством (авіапідприємствами), яке призначено Україною згідно із зазначеною в Додатку 1 до цієї Угоди угодою, що містить положення, зазначене в пункті "e" Додатка 2 до цієї Угоди, встановлюються відповідно до норм права Європейського Співтовариства.

СТАТТЯ 7
Додатки до цієї Угоди

Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину.

СТАТТЯ 8
Перегляд або внесення змін

Сторони можуть будь-коли за взаємною згодою переглянути цю Угоду або внести зімни та доповнення до неї.

СТАТТЯ 9
Набуття чинності

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

2. Ця Угода застосовується до всіх угод, перелік яких викладено в пункті "b" Додатка 1 цієї Угоди, після набуття ними чинності.

СТАТТЯ 10
Втрата чинності

1. У випадку, коли угода, зазначена в Додатку 1 до цієї Угоди, втрачає чинність, одночасно припиняється дія всіх положень цієї Угоди стосовно угоди, зазначеної відповідно в Додатку 1 до цієї Угоди.

2. У випадку, коли всі угоди, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, втрачають чинність, одночасно ця Угода втрачає чинність.

СТАТТЯ 11
Реєстрація

Ця Угода та зміни і доповнення до неї реєструються в Міжнародній організації цивільної авіації.

На посвідчення чого, ті, що підписалися нижче, будучи належним чином уповноваженими, підписали цю Угоду.

Вчинено в Києві першого грудня дві тисячі п'ятого року у двох примірниках, кожний українською, чеською, датською, голландською, англійською, естонською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською, латиською, литовською, мальтійською, польською, португальською, словацькою, словенською, іспанською, шведською, а також російською мовами. У випадку розбіжностей текст англійською мовою превалює.

 

Перелік угод, на які йдеться посилання в Статті 1 цієї Угоди

(a) Угоди між Україною та державами-членами Європейського Співтовариства про повітряне сполучення, які на дату підписання цієї Угоди набули чинності або підписані; та інші домовленості між Україною та державами-членами, які застосовуються тимчасово:

- Угода про повітряне сполучення між Австрійським Федеральним Урядом і Урядом України, вчинена у Відні 15 червня 1994 р. (далі - "Угода Україна - Австрія" в Додатку 2).

Внесені зміни у відповідності з Протоколом від 22 квітня 2005 року, м. Відень;

- Угода між Урядом Королівства Бельгії та Урядом України про повітряне сполучення, підписана в Києві 20 травня 1996 р. (далі - "Угода Україна - Бельгія" в Додатку 2).

Внесені зміни у відповідності з Меморандумом про взаєморозуміння від 6 лютого 2004 року, м. Брюссель;

- Угода між Урядом Чеської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, підписана в Києві 1 липня 1997 р. (далі - "Угода Україна - Чеська Республіка" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Республіки Кіпр та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Києві 21 лютого 2000 р. (далі - "Угода Україна - Кіпр" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Королівства Данія та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Києві 27 березня 2001 р. (далі - "Угода Україна - Данія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Києві 10 червня 1993 р. (далі - "Угода Україна - Німеччина" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Естонської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Таллінні 6 липня 1993 р. (далі - "Угода Україна - Естонія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Фінляндської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Хельсінкі 5 червня 1995 р. (далі - "Угода Україна - Фінляндія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України про повітряні перевезення, вчинена в Києві 3 травня 1994 р. (далі - "Угода Україна - Франція" в Додатку 2);

Угода між Урядом Грецької Республіки та Урядом України про повітряний транспорт, вчинена в Києві 15 грудня 1997 р. (далі - "Угода Україна - Греція" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Угорської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Києві 19 травня 1995 р. (далі - "Угода Україна - Угорщина" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Італійської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Римі 2 травня 1995 р. (далі - "Угода Україна - Італія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Латвійської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Ризі 23 травня 1995 р. (далі - "Угода Україна - Латвія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Литовської Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена у Вільнюсі 7 липня 1993 р. (далі - "Угода Україна - Литва" в Додатку 2).

Внесені зміни у відповідності з Протоколом від 26 травня 2003 року, м. Вільнюс;

- Угода між Урядом Великого Герцогства Люксембург та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Люксембурзі 14 червня 1994 р. (далі - "Угода Україна - Люксембург" в Додатку 2);

- Угода між Королівством Нідерланди та Україною про повітряне сполучення, вчинена в Києві 7 вересня 1993 р. (далі - "Угода Україна - Нідерланди" в Додатку 2);

Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена у Варшаві 20 січня 1994 р. (далі - "Угода Україна - Польща" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Словацької Республіки та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Братиславі 23 травня 1994 р. (далі - "Угода Україна - Словацька Республіка" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Республіки Словенія та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Любляні 30 березня 1999 р. (далі - "Угода Україна - Словенія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Іспанії та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Мадриді 7 жовтня 1996 р. (далі - "Угода Україна - Іспанія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Королівства Швеція та Урядом України про повітряне сполучення, вчинена в Києві 27 березня 2001 р. (далі - "Угода Україна - Швеція" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та Урядом України про повітряне сполучення, підписана в Лондоні 10 лютого 1993 р. (далі - "Угода Україна - Великобританія" в Додатку 2).

(b) Угоди про повітряне сполучення між Україною та державами - членами Європейського Співтовариства, які на дату підписання цієї Угоди були парафовані:

- Угода між Урядом Ірландії та Урядом України про повітряний транспорт, парафована в Дубліні 10 грудня 1992 р. (далі - "Угода Україна - Ірландія" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Республіки Мальта та Кабінетом Міністрів України про повітряне сполучення між їх відповідними територіями та за їхніми межами, парафована в Луці 17 червня 1998 р. (далі - "Угода Україна - Мальта" в Додатку 2);

- Угода між Урядом Португальської Республіки та Кабінетом Міністрів України про повітряне сполучення парафована в Лісабоні 18 жовтні 2000 р. (далі - "Угода Україна - Португалія" в Додатку 2).

 

Перелік статей угод, наведених у Додатку 1, на які йдеться посилання в статтях 2 - 6 цієї Угоди

a) Призначення державою-членом:

- Стаття 3, пункт 5 Угоди Україна - Австрія;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Чеська Республіка;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Данія;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Німеччина;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Естонія;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Фінляндія;

- Стаття 4, пункт 3 Угоди Україна - Франція;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Греція;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Угорщина;

- Стаття 3, пункт 3 Угоди Україна - Ірландія;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Італія;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Латвія;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Литва;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Мальта;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Нідерланди;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Польща;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Португалія;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Словацька Республіка;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Словенія;

- Стаття III, пункт 4 Угоди Україна - Іспанія;

- Стаття 3, пункт 4 Угоди Україна - Швеція;

- Стаття 4, пункт 4 Угоди Україна - Великобританія.

b) Відмова в наданні, скасування, тимчасове припинення або обмеження дозволів на виконання польотів або технічних дозволів:

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Австрія;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "d" Угоди Україна - Бельгія;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Чеська Республіка;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Кіпр;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Данія;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Естонія;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Фінляндія;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Франція;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "b" Угода Україна - Греція;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Угорщина;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Італія;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Литва;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "c" Угоди Україна - Люксембург;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Мальта;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "c" Угоди Україна - Нідерланди;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Польща;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Португалія;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Словацька Республіка;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Словенія;

- Стаття IV, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Іспанія;

- Стаття 4, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Швеція;

- Стаття 5, пункт 1, підпункт "a" Угоди Україна - Великобританія.

c) Безпека польотів:

- Стаття 9a Угоди Україна - Австрія;

- Стаття 7 Угоди Україна - Бельгія;

- Стаття 9 Угоди Україна - Чеська Республіка;

- Стаття 14 bis Угоди Україна - Данія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Естонія;

- Стаття 9 Угоди Україна - Франція;

- Стаття 8 Угоди Україна - Греція;

- Стаття 5 Угоди Україна - Угорщина;

- Стаття 7 Угоди Україна - Ірландія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Італія;

- Стаття 16a Угоди Україна - Литва;

- Стаття 6 Угоди Україна - Люксембург;

- Стаття 8 Угоди Україна - Мальта;

- Стаття 13 Угоди Україна - Нідерланди;

- Стаття 6 Угоди Україна - Польща;

- Стаття 15 Угоди Україна - Португалія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Словацька Республіка;

- Стаття 6 Угоди Україна - Словенія;

- Стаття XI Угоди Україна - Іспанія;

- Стаття 14 bis Угоди Україна - Швеція.

d) Оподаткування авіаційного палива:

- Стаття 7 Угоди Україна - Австрія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Бельгія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Чеська Республіка;

- Стаття 7 Угоди Україна - Кіпр;

- Стаття 6 Угоди Україна - Данія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Німеччина;

- Стаття 12 Угоди Україна - Естонія;

- Стаття 11 Угоди Україна - Фінляндія;

- Стаття 11 Угоди Україна - Франція;

- Стаття 11 Угоди Україна - Греція;

- Стаття 11 Угоди Україна - Угорщина;

- Стаття 11 Угоди Україна - Ірландія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Італія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Латвія;

- Стаття 12 Угоди Україна - Литва;

- Стаття 8 Угоди Україна - Люксембург;

- Стаття 5 Угоди Україна - Мальта;

- Стаття 9 Угоди Україна - Нідерланди;

- Стаття 12 Угоди Україна - Польща;

- Стаття 6 Угоди Україна - Португалія;

- Стаття 12 Угоди Україна - Словацька Республіка;

- Стаття 8 Угоди Україна - Словенія;

- Стаття V Угоди Україна - Іспанія;

- Стаття 6 Угоди Україна - Швеція;

- Стаття 8 Угоди Україна - Великобританія.

e) Тарифи на перевезення:

- Стаття 11 Угоди Україна - Австрія;

- Стаття 12 Угоди Україна - Бельгія;

- Стаття 14 Угоди Україна - Чеська Республіка;

- Стаття 14 Угоди Україна - Кіпр;

- Стаття 11 Угоди Україна - Данія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Німеччина;

- Стаття 11 Угоди Україна - Естонія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Фінляндія;

- Стаття 17 Угоди Україна - Франція;

- Стаття 14 Угоди Україна - Греція;

- Стаття 10 Угоди Україна - Угорщина;

- Стаття 6 Угоди Україна - Ірландія;

- Стаття 8 Угоди Україна - Італія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Латвія;

- Стаття 10 Угоди Україна - Литва;

- Стаття 10 Угоди Україна - Люксембург;

- Стаття 11 Угоди Україна - Мальта;

- Стаття 5 Угоди Україна - Нідерланди;

- Стаття 11 Угоди України - Польща;

- Стаття 18 Угоди Україна - Португалія;

- Стаття 11 Угоди Україна - Словацька Республіка;

- Стаття 12 Угоди Україна - Словенія;

- Стаття VII Угоди Україна - Іспанія;

- Стаття 11 Угоди Україна - Швеція;

- Стаття 7 Угоди Україна - Великобританія.

 

Перелік інших держав, на які йдеться посилання в статті 2 цієї Угоди

(a) Республіка Ісландія (За Угодою про Європейський економічний простір);

(b) Князівство Ліхтенштейн (За Угодою про Європейський економічний простір);

(c) Королівство Норвегія (За Угодою про Європейський економічний простір);

(d) Швейцарська Конфедерація (За Угодою між Європейським Співтовариством і Швейцарською Конфедерацією про повітряний транспорт).

 

Визначення

Вислів "держава-член" означає державу - члена Європейського Співтовариства.

Вислів "заснування авіаперевізника (авіапідприємства) Співтовариства на території держави-члена" передбачає ефективну та фактичну діяльність, пов'язану з авіаційними перевезеннями згідно з існуючими домовленостями. Юридична форма такого підприємства, незалежно від того, чи є воно філіалом або дочірнім підприємством з притаманною їм правосуб'єктністю, не є визначальним фактором у цьому питанні.

Вислів "ліцензія на здійснення перевезень" означає дозвіл, виданий підприємству державою-членом, відповідальною за його видачу, відповідно до якого підприємство має право здійснювати повітряні перевезення пасажирів, пошти та (або) вантажів за оплату та (або) за наймом.

Вислів "сертифікат експлуатанта" означає документ, виданий підприємству або групі підприємств компетентними органами на підтвердження того, що підприємство має відповідну структуру і компетенцію здійснювати авіаційну діяльність, зазначену в сертифікаті, забезпечивши при цьому необхідний рівень безпечної експлуатації повітряних суден.

Свідчення наявності "ефективного нормативного контролю" ґрунтується на викладеному нижче, але не обмежується ним: авіапідприємство має чинну ліцензію на здійснення перевезень, видану компетентними органами, та відповідає критеріям, встановленим компетентними органами щодо здійснення міжнародного повітряного сполучення, а саме тим, що стосується доказу фінансової спроможності, здатності, у разі необхідності, задовольняти вимоги, пов'язані із захистом суспільних інтересів, дотримання обов'язків щодо гарантії обслуговування, тощо, а держава-член, яка видає ліцензію, має та впроваджує програми з нагляду за безпекою польотів, а також з авіаційної безпеки у відповідності до стандартів, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації.

____________

Опрос