Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 25.11.2005

ПРОТОКОЛ
про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року

Додатково див. Відомості
 станом на 1 січня 2006 року
,
 станом на 15 січня 2008 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.11.2005 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 16.03.2007 р.

Уряди держав - учасниць Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року (далі - Угода), які далі називаються Сторони,

бажаючи створити сприятливі умови громадянам держав Сторін для здійснення ними трудової діяльності на прикордонних територіях держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Унести до Угоди такі доповнення:

1. Доповнити преамбулу після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"виходячи з необхідності створення сприятливих умов для перетину кордонів держав Сторін та здійснення трудової діяльності трудящими-мігрантами, у тому числі прикордонними трудящими".

2. Доповнити статтю 2 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"прикордонний трудящий" - трудящий-мігрант, який працює на прикордонній території однієї суміжної держави та зберігає своє постійне місце проживання на прикордонній території іншої суміжної держави, до якої він повертається щодня або, принаймні, не рідше одного разу на тиждень".

3. Доповнити Угоду після статті 3 новою статтею такого змісту:

"Стаття 31

Сторони застосовують спрощений порядок здійснення трудової діяльності прикордонними трудящими на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод".

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності з дати здачі на зберігання депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, які його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Протокол набирає чинності з дати здачі відповідних документів депозитарію.

Учинено в місті Москва 25 листопада 2005 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Республіки Молдова
 

(підпис) 

(підпис із застереженням) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Російської Федерації
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Грузії
 

За Уряд
Туркменістану
 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки
 

За Уряд
України
 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос