Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рамочное соглашение о двухстороннем сотрудничестве между Министерством финансов Украины и Объединением общественного значения "Содействие развитию обменов экономическими и финансовыми технологиями" при Министерстве экономики, финансов и промышленности Французской Республики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 01.09.2005
редакция действует с 05.03.2010

РАМКОВА УГОДА
про двостороннє співробітництво між Міністерством фінансів України та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.09.2005 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.09.2005 р.

Рамкова угода залишатиметься чинною
 до 1 січня 2010 року
(згідно з Протоколом від 22 червня 2007 року)

Рамкова угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням терміну її дії)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 5 березня 2010 року

Дію Рамкової угоди відновлено
 до 1 січня 2013 року
(згідно з Протоколом від 5 березня 2010 року)

Міністерство фінансів України та Об'єднання суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості Франції (далі - Сторони), керуючись бажанням розвивати двостороннє співробітництво, з метою модернізації української економіки і державних фінансів та запровадження європейських і міжнародних стандартів у відповідності до європейських устремлінь України, домовилися про співробітництво згідно з нижченаведеними принципами.

СТАТТЯ 1.
ПРЕДМЕТ СПІВРОБІТНИЦТВА

У період з 15 вересня 2005 року по 30 вересня 2007 року Сторони здійснюватимуть спільні заходи з технічного співробітництва у сферах, які є пріоритетними для України та щодо яких обмін досвідом із Францією сприятиме удосконаленню законодавчо-нормативної бази та управління державними фінансами.

Сторони погоджуються з тим, що сферами співробітництва можуть бути наступні:

• Вивчення досвіду Франції у реформуванні бюджетного процесу з метою досягнення кращої результативності бюджетних програм. Вивчення структурних реформ та їх макроекономічного ефекту. Питання планування та виконання центрального бюджету та соціальних бюджетів, включаючи проведення та фінансування різних видів державної політики.

• Фінансові аспекти проведення адміністративно-територіальної реформи, фіскальної децентралізації, взаємовідносин між Державним казначейством та місцевими громадами. Модернізація фінансової законодавчо-нормативної бази, сприяння створенню об'єднань місцевих громад та децентралізації (передача на рівень регіонів повноважень держави та відповідного фінансування), стимулювання економічного розвитку територій. Обмін досвідом у сфері фінансування, завдань та управління місцевим публічним сектором.

• Прогнозування та моделювання доходів бюджету, виходячи із прогнозів розвитку економіки, змін законодавства та інших факторів.

• Контроль за фінансовою діяльністю державних підприємств. Розгляд та затвердження фінансових планів державних підприємств та управління корпоративними правами держави у державних та приватних підприємствах.

• Створення єдиної організаційної та інформаційної системи, яка б включала в себе Міністерство фінансів, Податкову та Митну адміністрації, Державне казначейство, Контрольно-ревізійну службу та інші фіскальні органи, а також головних розпорядників бюджетних коштів (міністерства).

• Взаємовідносини між Департаментом Бюджету та міністерствами і установами, які фінансуються з державного бюджету чи отримують субвенції.

• Фіскальна політика: модернізація оподаткування підприємств та приватних осіб, розвиток контрольних функцій, взаємовідносини з платниками податків.

• Підготовка державних службовців.

• Вивчення досвіду організації державних запозичень.

Напрями співробітництва визначатимуться, в міру необхідності, у деталізованих програмах заходів, які будуть узгоджуватися та координуватися особами, визначеними у статті 5 цієї Угоди.

Для підвищення ефективності спільних заходів Сторони будуть залучати міністерства, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші зацікавлені організації.

СТАТТЯ 2.
ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

В залежності від визначених напрямів співробітництво здійснюватиметься у наступних формах:

- регулярні обміни експертами у рамках візитів до Франції українських фахівців та місій французьких експертів до України;

- організація семінарів, конференцій та робочих зустрічей експертів;

- поширення знань та досвіду шляхом обміну нормативними та інформаційними документами;

- організація навчальних поїздок та професійних стажувань.

СТАТТЯ 3.
ФІНАНСУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Фінансування співробітництва здійснюватиметься згідно з наступними принципами:

- кожна Сторона фінансує витрати на повітряний транспорт між двома країнами для своїх експертів та перекладачів;

- французька Сторона забезпечує перебування експертів згідно з розцінками АДЕТЕФ;

- фінансування спільних заходів, а також усних та письмових перекладів може здійснюватися Сторонами згідно порядку, визначеному у програмах заходів.

СТАТТЯ 4.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАХОДІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони здійснюватимуть взаємне інформування про результати проведення спільних заходів та необхідність продовження або поглиблення співробітництва у відповідних сферах.

Сторони забезпечуватимуть розповсюдження інформації про результати виконання програм заходів.

СТАТТЯ 5.
КООРДИНАЦІЯ ЗАХОДІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

Особами, відповідальними за координацію спільних заходів технічного співробітництва є:

від Міністерства фінансів України:

П. І. Б.

Савченко Олександр Володимирович -
заступник Міністра фінансів;

Поштова адреса:

Міністерство фінансів України,
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Телефон/факс:

+38(44) 206-58-78/ +38(44) 253-89-09

Електронна пошта:

sav@minfin.gov.ua;

від АДЕТЕФ:

П. І. Б.

пані Лажумар Даніель -
Генеральний інспектор фінансів;

Поштова адреса:

Міністерство економіки, промисловості та зайнятості та Міністерство бюджету, державних рахунків, державної служби та державної реформи Французької Республіки, Генеральна інспекція фінансів, Французька Республіка,
139, rue de Bercy Teledos 335, 75572 Paris Cedex 12

Телефон/факс:

+33(0) 153181868/ +33(0) 153186934

Електронна пошта:

daniele.lajoumard@igf.finaces.gouv.fr."

(стаття 5 у редакції
 Протоколу від 05.03.2010 р.)

СТАТТЯ 6.
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та залишатиметься чинною до 1 січня 2013 року. Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо жодна з Сторін не пізніше, ніж за два місяці до закінчення періоду терміну дії Угоди не повідомить іншу Сторону про намір припинити її дію.

У разі необхідності Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цієї Угоди, що оформлюються відповідними Протоколами і становлять її невід'ємну частину.

(стаття 6 у редакції
 Протоколу від 05.03.2010 р.)

Вчинено у м. Парижі 1 вересня 2005 року в двох дійсних примірниках, що мають однакову силу, французькою та українською мовами.

 

ВІД МІНІСТЕРСТВА
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 

ВІД АДЕТЕФ 

За Міністра та за його
дорученням
 

  

Анатолій МАКСЮТА
Перший заступник Міністра
фінансів
 

Даніель МОРЕЛЬ
Президент
 

Опрос