Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о согласовании сроков поэтапной отмены изъятий из режима свободной торговли к Протоколу от 4 октября 2001 года о внесении изменений и дополнений в Протокол об изъятии из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о свободной торговле от 24 июня 1993 года, подписанного 24 июня 1993 года

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 25.11.2005

ПРОТОКОЛ
про узгодження термінів поетапного скасування вилучень з режиму вільної торгівлі до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.11.2005 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 28.01.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 02.02.2006 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі - Сторони,

підтверджуючи свою прихильність подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва на засадах рівності та взаємної вигоди,

керуючись положеннями Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року і Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року, підписаного 2 квітня 1999 року, а також Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Скасування тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі буде здійснюватися Російською Федерацією в терміни відповідно до графіка згідно з додатком N 1 та Україною в терміни відповідно до графіка згідно з додатком N 2.

Терміни скасування тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі по цукру білому, виробленому з цукрового буряку (код ТН ЗЕД СНД - 1701 99 100), спирту (коди ТН ЗЕД СНД - 2207 10 00 00, 2207 20 00 00, 2208 90 910 та 2208 90 990) і кондитерської продукції (коди ТН ЗЕД СНД - 1704 90 30 00, 1704 90 71 00, 1704 90 75 00, 1704 90 81 00, 1806 31 00 0, 1806 32 900, 1905 30 19 00*) можуть корегуватися за згодою Сторін з урахуванням умов приєднання іншої Сторони до Світової організації торгівлі.

____________
* Для Російської Федерації в редакції Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав, основаної на гармонізованій системі опису та кодування товарів в редакції 2002 р., коди ТН ЗЕД СНД - 1905 31 190 та 1905 32 190.

Стаття 2

До цього Протоколу за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни, які оформляються окремими протоколами, що є невід'ємною частиною цього Протоколу і набувають чинності відповідно до статті 3 цього Протоколу.

Стаття 3

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року, і набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності.

Вчинено в м. Москві "25" листопада 2005 року в двох примірниках, кожний українською та російської мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Російської Федерації
 

 

ГРАФІК
термінів поетапного скасування тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі товарами відповідно до переліку товарів, включених у додаток N 1 до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року

Код ТН ЗЕД СНД* 

Найменування товару 

Термін скасування вилучень 

1701 99 1000 

Цукор білий 

1 січня 2009 р. 

2207 10 0000 

Спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту в обсязі не менш 80 % 

1 січня 2010 р. 

2207 20 0000 

Спирт етиловий і денатуровані спиртні напої будь-якої міцності 

1 січня 2010 р. 

 

Спирт неденатурований етиловий з концентрацією спирту в обсязі менш 80 % у судинах ємністю: 

 

2208 90 910 

2 л. чи менше 

1 січня 2010 р. 

2208 90 990 

більше 2 л. 

1 січня 2010 р. 

2402 

Сигари, (включаючи сигари з обрізаними кінцями), сигарилли (тонкі сигари) і сигарети з тютюну чи його замінників 

1 січня 2006 р. 

___________
* Російською Стороною застосовуються коди товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації, основаній на Гармонізованій системі опису та кодування товарів і Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав.

 

ГРАФІК
термінів поетапного скасування тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі товарами відповідно до переліку товарів, включених у додаток N 2 до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року

Код ТН ЗЕД СНД* 

Найменування товару 

Термін скасування вилучень 

1701 99 1000 

Цукор білий 

1 січня 2009 р. 

 

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао: 

 

1704 90 3000 

шоколад білий; 

1 січня 2006 р. 

1704 90 7100 

цукерки варені з начинкою чи без начинки; 

1 січня 2006 р. 

1704 90 7500 

тоффі, карамелі й аналогічні солодощі; 

1 січня 2006 р. 

1704 90 8100 

те ж, відпресовані у вигляді таблеток. 

1 січня 2006 р. 

 

Шоколад та інші харчові продукти, що містять какао: 

 

1806 31 000 

з начинкою; 

1 січня 2006 р. 

1806 32 900 

без начинки. 

1 січня 2006 р. 

1905 30 1900 

Солодке печиво, вафлі 

1 січня 2006 р. 

2402 

Сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарилли (тонкі сигари) і сигарети з тютюну чи його замінників 

1 січня 2006 р. 

____________
* Російською Стороною застосовуються коди товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації, основаній на Гармонізованій системі опису та кодування товарів і Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав.

____________

Опрос